Arkiv: december 2004

« oktober 2004 | Forside | januar 2005 »

31.12.2004

Platon foregriber Freud

Man tillægger sædvanligvis Freud ideen om det ubevidste og iagttagelsen af at drengen begærer sin moder, men nu har jeg lige fundet følgende skildring af den drømmende sjæl hos Platon:

[Den drømmende sjæl] er frigjort fra enhver for blufærdighed…Den viger ikke tilbage for at have samleje med sin egen moder i indbildningen eller med noget som helst andet menneske eller gud eller dyr eller på at myrde hvad som helst eller sætte tænderne i den mest modbydelige mad. Den overskrider kort og godt samtlige fornuftens og anstændighedens grænser…Det som vi skal gøre os klart er at der i hver eneste af os findes disse frygtelige, dyriske og tøjlesløse drifter, også hos dem af os som er yderst respektable – kun i drømme viser de sig i fuld klarhed.
Således siger Sokrates i begyndelsen af 9. bog af Platons Staten. Det bemærkelsesværdige er ikke i sig selv at Platon har opdaget at der sker grænseoverskridende ting i drømme, men at han (så vidt jeg kan se af de danske oversættelser) ikke henfører det til en ydre kraft (en djævel eller en mare), men til en integreret og essentiel del af mennesket, nemlig dets drifter. Og at han specifikt nævner ”samleje med sin egen moder”, hvilket kom noget bag på mig. Endvidere står der (i de danske oversættelser) at disse drifter
er os alle medfødte, men er blevet undertrykt hos de fleste af os, dels ved lovens magt, dels fortrængt ved fornuftens stemme…
Nu vil disse ting sikkert være Platon-kendere bekendt, men for mig er det nyt at han er så tæt på at beskrive det vi i dag ville kalde drifter, fortrængning, det ubevidste og det ødipale. Og at det er ”loven” og fornuften som undertrykker dem. Mon ikke både Freud og Lacan har læst Platon?

Om Det spekulative øre

Sangild - andre steder

Seneste poster

Powered by Movable Type 3.2