Arkiv: august 2006

« maj 2006 | Forside | september 2006 »

26.08.2006

Et kys er mere end udveksling af mundvand

Jeg har lige på min computer fundet en gammel kommentar, som jeg skrev til Dagbladet Information tilbage i midten af 90erne da jeg endnu var ung. Den indgår i den altid aktuelle debat om forholdet mellem naturvidenskab og filosofi - i dette tilfælde særligt hjerneforskning. Det er en kritik af den materielle reduktionisme, ikke af hjerneforskningen.

Pointen står jeg ved den dag i dag: hjerneforskningen bidrager med meget til at forstå hvordan vi er indrettet, men den bliver tåbelig når den tror sig at kunne eliminere filosofien. Og desværre har visse hjerneforskere og neurologer en ide om at de kan svare på alle spørgsmål, også fx de æstetiske. Det kan de bare ikke.

-------

Når visse hjerneforskere og andre naturvidenskabsfolk med mere eller mindre positivistisk udgangspunkt (såsom fysiopsykologen Helmuth Nyborg, Inf. 4/8) vil eliminere filosofien, fordi de nu har fundet svaret i denne eller hin molekyledannelse, så er det fordi, de ikke har forstået spørgsmålet.

Hvis man spørger filosofisk til hvad bevidstheden er, og hvad det indebærer at være bevidst, så spørger man ikke, hvad bevidstheden er lavet af. Det overlader filosofien trygt til naturvidenskaben at rode med. Det filosofisk interessante ved bevidstheden er ikke de kemiske byggesten, der er dens materielle grundlag, men derimod bevidstheden som erkendeevne og evne til refleksion. Der er ikke tale om ånd i kristen forstand som en mystisk ting eller en del af mennesket; der er tale om at reflektere over menneskets væsen, hvilket er et ganske konkret emne.

Det svarer som analogi til, at en positivistisk fysiker kigger på en hammer og konstaterer, at det er en fysisk genstand med en lang træpind og en metalting for enden, og finder det helt konkrete spørgsmål om, hvad den skal bruges til, irrelevant. Eller at en reduktionistisk kemiker konstaterer, at et kys blot er en udveksling af mundvand og dertil svarende bakterier, og ikke synes at den kulturelle og erotiske side af et kys er andet end mystisk hokus-pokus. Således kigger den positivistiske hjerneforsker på bevidstheden, og ser arrigt filosofien som en fjende (mens filosoffen på ingen måde søger at eliminere naturvidenskaben), i stedet for at erkende, at der er flere dimensioner af enhver ting, og at den materielle ikke altid kan være den eneste interessante.

Torben Sangild

(Kommentar bragt i Information 8/8 1997)

Om Det spekulative øre

Sangild - andre steder

Powered by Movable Type 3.2