Arkiv: januar 2009

« marts 2008 | Forside | marts 2009 »

19.01.2009

Radikal computermusik - Goodiepal: Mort aux vaches Ekstra walkthrough

Komponisten kendt som Goodiepal er i færd med et ambitiøst projekt, som handler om at gentænke computermusik og musik i det hele taget. Det er interessant, og jeg vil give en lille introduktion til det her.

Goodiepal 1.jpg

---
---
---
For nogle måneder siden poppede følgende meddelelsen fra Goodiepal ("Goodie Parl") op på min Facebook-væg:

”Sådan du... nu har jeg læst dinne tekster her kan du få en audio tekst af mig.. den er til fri distribution...
Det er den der fik mig smit ud af DIEM
[Link til lydfilen]
Hvis du ikke høre den er du en tøsedreng..
Gæoudjiparl van den Dobbelsteen”

Jeg brød mig ikke meget om at blive presset på den måde. Og jeg brød mig heller ikke om de efterfølgende småtrusler, krigeriske adfærd og den ivrige semi-spam af de samme links igen og igen på Facebook, der alt sammen helt principielt er mig imod, og som i en periode fik mig til at overveje helt at droppe at skrive om det.

Men på den anden side var jeg allerede på forhånd interesseret i projektet, og Goodiepals krigeriske ivrighed er måske en del af hans drivkraft som originalen på den danske elektroniske scene, så jeg besluttede at lytte hele walkthrough’en igennem og tage noter og kritisk redegøre for projektet her på bloggen. Så det vil jeg holde, selv om det af forskellige grunde (tidsnød mv.) bliver en mindre ambitiøs kritik end den jeg havde forestillet mig. Jeg vil forsøge at skitsere projektet som jeg forstår det, men det er og bliver en forenkling og en udlægning, og jeg vil understrege at min opsummering slet ikke kan erstatte en gennemlytning af lydfilen (som varer 1 time og 20 minutter). Lydfilen er også stærkt performativ og rummer mange effekter og lydtegn - som en slags "kryptering". Men måske kan det give en ide om nogle af hovedpointerne i det, Goodiepal kalder for ”Radikal computermusik”. Det er muligt jeg har misforstået noget; i så fald vil jeg gerne korrigeres (høfligt og konstruktivt).

Kort opsummering af lydgennemgangen (Walkthrough)
Udgangspunktet er at Goodiepal vil foretage en radikal nytænkning af computermusikken med henblik på at undgå de musikalske skabeloner og klichéer den som regel falder i. På grund af det standardiserede computersoftware visualiseres (og tænkes) musikken vanemæsigt som et tidsligt forløb fra A til B i to kanaler, visualiseret fra venstre mod højre i sequencer-programmerne. Dette er en begrænset og begrænsende forståelse af hvad musik er og kan være. Og desuden tilpasser vi os computerens sprog og begrænsede forståelse.

I stedet må vi som mennesker og komponister bruge vores spidskompetencer og udfordre computerens "alternative intelligens". Vi må selv tage ansvaret for at skabe og fortolke symboler, og så må computeren forsøge at følge med og blive klogere - og så kan vi desuden bruge den som et rent redskab til at virkeliggøre de visioner, den ikke kan forstå.

For at opnå dette advokerer Goodiepal for en genindførelse af partituret. I den klassiske musik bruges partituret som en instruktion for nogle musikere der så kan genskabe den musik, komponisten havde skabt/tænkt. Partituret var stærkt formaliseret og kodificeret i et fælles nodesprog. Det nye computermusik-partitur, som Goodiepal bringer på bane, er på sin vis modsat. Komponisten (som i princippet kan være enhver) skaber et partitur ud fra allerede eksisterende musikfragmenter af Goodiepal, og det er partituret der er fortolkningen, mens lydene er midlet. Og sproget i partituret er frit grafisk - jo sværere aflæseligt for en computer det er, des bedre. Det skal håndtegnes, for netop håndskriften er en af de ting, vi mennesker kan skabe og forstå langt bedre end computere. Vi har intuition og kontekstforståelse, og det kunne computeren lære noget af.

Goodiepal har skabt et eksklusivt, håndlavet oplag af en komponist-værktøjskasse eller undervisningsmateriale, kaldet Mort aux Vaches Extra Extra, som (så vidt jeg kan se) består af en håndlavet bog (se billede ovenfor) og en række vinylplader med lydobjekter fra Goodiepal. Lydobjekterne er bevidst klichéprægede og monotone, og har ingen faste titler, der kunne give dem værkkarakter. De er redskaber for komponisten, som samtidig er Radical Computer Music-elev.

I stedet for at tænke et forløb, skal man nu opfatte lydobjekterne som rumlige genstande, der udgør en konstellation, og midt i denne konstellation er der et tomrum. I dette tomrum skal den nye komposition opstå. Skabelsesprocessen bliver altså en slags dialog mellem dig som komponist og Goodiepal. Rettighederne er i udgangspunktet komponistens, men hvis der tjenes markante penge på det, bør Goodiepal få fx 50% af overskuddet (efter eget valg).

Goodiepal vil lave 45 eksempler på hvordan disse partiturer kan udformes, så de ikke giver mening for en computer. Et eksempel er et såkaldt 'remix' af Under Byen. Det bygger på en grafisk fremstilling af hver af bandets medlemmer, som så igen udgør hver sit lag (synth, bas osv.) i et Euro-House-agtigt track.

Han giver yderligere seks eksempler på kodesystemer, som vi kan lære at dechiffrere, men som computeren ikke umiddelbart kan aflæse:
1. En nonsens-talestrøm skabt i samarbejde med en randomiseringsfunktion på computeren, og derefter lært udenad af Goodiepal, så han kan bruge det som et sprog.
2. En binær kode, der ikke består af 0- og 1-taller, men som tælles på fingrene - inspireret af science fiction-forfatteren Frederik Pohl.
3. "Futuristisk-hydrauliske" lyde (laver vandstråleagtige lyde med munden)
4. Ordet "Svinoy" omgivet af verbale bombenedfaldslyde. (Pointen er vistnok her at computeren ikke kan skelne mellem bombelyde og ord i talen.)
5. Et "kulturelt ikon", som består en række randomiserede blip-lyde inden for en tonal modus. (Pointen er vistnok at vi kan genkende det som tilfældige tonerækker, modsat komponerede).
6. Lytteren stopper afspilningsudstyret og fortsætter med at tale som Goodiepal (som man på dette tidspunkt har hørt på i fem kvarter). Man forestiller sig at man er Goodiepal, eller i hvert fald at Goodiepal sidder lige bagved én.

Kommentarer og spørgsmål
1. Man kan spørge sig i hvilken forstand dette er computermusik. Svaret er vel at det er computermusik i den forstand at computeren er involveret som lydinstrument og randomiseringsinstrument osv. i processen. Men mere vigtigt er det nok at det er computeren som stiller den udfordring at skabe noget, den ikke kan aflæse.

2. Er det overhovedet musik? vil mange spørge. Det handler jo om at lave grafiske repræsentationer. Svaret kunne være at det er en musikalsk opstået problemstilling, at det materiale som er udgangspunktet er lyd og endelig at partiturerne naturligvis kan realiseres som musik, selv om instruktionerne ikke gør noget ud af dette skridt, bortset fra Under Byen-eksemplet.

3. Går man bag om Goodiepals ideologiske projekt, kunne der umiddelbart tegne sig en humanisme, hvor det handler om at triumfere over computeren frem for at smelte sammen med den - en hyldest til det unikt menneskelige og en understregning af computernes alt for firkantede intelligens. Således kunne ideen pege tilbage på en humanistisk tradition frem for en mere moderigtig "posthumanisme" i hvilken mennesket kort sagt ikke står over for teknologien, men er vævet sammen med den. Men helt så enkelt er det ikke, da Goodiepals visioner er affødt af en intens omgang med teknologier af alle slags (også mekaniske). Mens gammelhumanismen har en frygt for den fremmedgørende, kolde teknologi, er der her snarere tale om en utålmodig utilfredshed med computerens ringe kreative evner og en udfordring til computeren om at komme ind i kampen. Altså en tredje position hinsides gammelhumanisme og posthumanisme.

4. Det er ikke kun computeren der har svært ved at følge Goodiepal. Jeg har selv en så lille forstand at jeg har svært ved at forstå alle pointer og detaljer i lydforedraget (walkthroug'en). Jeg er ind imellem nødt til at gætte - derfor de mange vistnok'er i min fremstilling.

5. Jeg kan ikke give en endelig vurdering af projektet her og nu - blandt andet fordi det stadig er undervejs og fordi jeg ikke har prøvet metoden af i praksis. Men uanset hvad, og uanset om det er lige så revolutionerende som ophavsmanden mener, så er det i hvert fald tankevækkende. Det er en helt anden måde at tænke forholdet mellem komponist og computer, og den har allerede inspireret en del unge komponister. Alene det retfærdiggør projektet.

Der vil sikkert dukke flere pointer op efterhånden. Alle kommentarer og spørgsmål er velkomne (men perfide personlige tilsvininger af mig eller andre vil blive slettet. Det er min blog, og du er en gæst her).

Torben Sangild

Links
Lydfilen der gennemgår projektet (Walkthrough)
Snappidaggs (illustrationer som der henvises til undervejs)
Projektets hjemmeside
Facebook-gruppe for Radical Computer Music

Tilfølejse
Hvis du hører til de tungnemme idioter, der tror at jeg er med i en konspiration mod Goodiepal, så se denne Snaapidagg fra manden selv og klap i.

Om Det spekulative øre

Sangild - andre steder

Powered by Movable Type 3.2