« Hvad er kunst? Andet forsøg | Forside | Noter til begrebet "akusmatisk musik" »

19.01.2009

Radikal computermusik - Goodiepal: Mort aux vaches Ekstra walkthrough

Komponisten kendt som Goodiepal er i færd med et ambitiøst projekt, som handler om at gentænke computermusik og musik i det hele taget. Det er interessant, og jeg vil give en lille introduktion til det her.

Goodiepal 1.jpg

---
---
---
For nogle måneder siden poppede følgende meddelelsen fra Goodiepal ("Goodie Parl") op på min Facebook-væg:

”Sådan du... nu har jeg læst dinne tekster her kan du få en audio tekst af mig.. den er til fri distribution...
Det er den der fik mig smit ud af DIEM
[Link til lydfilen]
Hvis du ikke høre den er du en tøsedreng..
Gæoudjiparl van den Dobbelsteen”

Jeg brød mig ikke meget om at blive presset på den måde. Og jeg brød mig heller ikke om de efterfølgende småtrusler, krigeriske adfærd og den ivrige semi-spam af de samme links igen og igen på Facebook, der alt sammen helt principielt er mig imod, og som i en periode fik mig til at overveje helt at droppe at skrive om det.

Men på den anden side var jeg allerede på forhånd interesseret i projektet, og Goodiepals krigeriske ivrighed er måske en del af hans drivkraft som originalen på den danske elektroniske scene, så jeg besluttede at lytte hele walkthrough’en igennem og tage noter og kritisk redegøre for projektet her på bloggen. Så det vil jeg holde, selv om det af forskellige grunde (tidsnød mv.) bliver en mindre ambitiøs kritik end den jeg havde forestillet mig. Jeg vil forsøge at skitsere projektet som jeg forstår det, men det er og bliver en forenkling og en udlægning, og jeg vil understrege at min opsummering slet ikke kan erstatte en gennemlytning af lydfilen (som varer 1 time og 20 minutter). Lydfilen er også stærkt performativ og rummer mange effekter og lydtegn - som en slags "kryptering". Men måske kan det give en ide om nogle af hovedpointerne i det, Goodiepal kalder for ”Radikal computermusik”. Det er muligt jeg har misforstået noget; i så fald vil jeg gerne korrigeres (høfligt og konstruktivt).

Kort opsummering af lydgennemgangen (Walkthrough)
Udgangspunktet er at Goodiepal vil foretage en radikal nytænkning af computermusikken med henblik på at undgå de musikalske skabeloner og klichéer den som regel falder i. På grund af det standardiserede computersoftware visualiseres (og tænkes) musikken vanemæsigt som et tidsligt forløb fra A til B i to kanaler, visualiseret fra venstre mod højre i sequencer-programmerne. Dette er en begrænset og begrænsende forståelse af hvad musik er og kan være. Og desuden tilpasser vi os computerens sprog og begrænsede forståelse.

I stedet må vi som mennesker og komponister bruge vores spidskompetencer og udfordre computerens "alternative intelligens". Vi må selv tage ansvaret for at skabe og fortolke symboler, og så må computeren forsøge at følge med og blive klogere - og så kan vi desuden bruge den som et rent redskab til at virkeliggøre de visioner, den ikke kan forstå.

For at opnå dette advokerer Goodiepal for en genindførelse af partituret. I den klassiske musik bruges partituret som en instruktion for nogle musikere der så kan genskabe den musik, komponisten havde skabt/tænkt. Partituret var stærkt formaliseret og kodificeret i et fælles nodesprog. Det nye computermusik-partitur, som Goodiepal bringer på bane, er på sin vis modsat. Komponisten (som i princippet kan være enhver) skaber et partitur ud fra allerede eksisterende musikfragmenter af Goodiepal, og det er partituret der er fortolkningen, mens lydene er midlet. Og sproget i partituret er frit grafisk - jo sværere aflæseligt for en computer det er, des bedre. Det skal håndtegnes, for netop håndskriften er en af de ting, vi mennesker kan skabe og forstå langt bedre end computere. Vi har intuition og kontekstforståelse, og det kunne computeren lære noget af.

Goodiepal har skabt et eksklusivt, håndlavet oplag af en komponist-værktøjskasse eller undervisningsmateriale, kaldet Mort aux Vaches Extra Extra, som (så vidt jeg kan se) består af en håndlavet bog (se billede ovenfor) og en række vinylplader med lydobjekter fra Goodiepal. Lydobjekterne er bevidst klichéprægede og monotone, og har ingen faste titler, der kunne give dem værkkarakter. De er redskaber for komponisten, som samtidig er Radical Computer Music-elev.

I stedet for at tænke et forløb, skal man nu opfatte lydobjekterne som rumlige genstande, der udgør en konstellation, og midt i denne konstellation er der et tomrum. I dette tomrum skal den nye komposition opstå. Skabelsesprocessen bliver altså en slags dialog mellem dig som komponist og Goodiepal. Rettighederne er i udgangspunktet komponistens, men hvis der tjenes markante penge på det, bør Goodiepal få fx 50% af overskuddet (efter eget valg).

Goodiepal vil lave 45 eksempler på hvordan disse partiturer kan udformes, så de ikke giver mening for en computer. Et eksempel er et såkaldt 'remix' af Under Byen. Det bygger på en grafisk fremstilling af hver af bandets medlemmer, som så igen udgør hver sit lag (synth, bas osv.) i et Euro-House-agtigt track.

Han giver yderligere seks eksempler på kodesystemer, som vi kan lære at dechiffrere, men som computeren ikke umiddelbart kan aflæse:
1. En nonsens-talestrøm skabt i samarbejde med en randomiseringsfunktion på computeren, og derefter lært udenad af Goodiepal, så han kan bruge det som et sprog.
2. En binær kode, der ikke består af 0- og 1-taller, men som tælles på fingrene - inspireret af science fiction-forfatteren Frederik Pohl.
3. "Futuristisk-hydrauliske" lyde (laver vandstråleagtige lyde med munden)
4. Ordet "Svinoy" omgivet af verbale bombenedfaldslyde. (Pointen er vistnok her at computeren ikke kan skelne mellem bombelyde og ord i talen.)
5. Et "kulturelt ikon", som består en række randomiserede blip-lyde inden for en tonal modus. (Pointen er vistnok at vi kan genkende det som tilfældige tonerækker, modsat komponerede).
6. Lytteren stopper afspilningsudstyret og fortsætter med at tale som Goodiepal (som man på dette tidspunkt har hørt på i fem kvarter). Man forestiller sig at man er Goodiepal, eller i hvert fald at Goodiepal sidder lige bagved én.

Kommentarer og spørgsmål
1. Man kan spørge sig i hvilken forstand dette er computermusik. Svaret er vel at det er computermusik i den forstand at computeren er involveret som lydinstrument og randomiseringsinstrument osv. i processen. Men mere vigtigt er det nok at det er computeren som stiller den udfordring at skabe noget, den ikke kan aflæse.

2. Er det overhovedet musik? vil mange spørge. Det handler jo om at lave grafiske repræsentationer. Svaret kunne være at det er en musikalsk opstået problemstilling, at det materiale som er udgangspunktet er lyd og endelig at partiturerne naturligvis kan realiseres som musik, selv om instruktionerne ikke gør noget ud af dette skridt, bortset fra Under Byen-eksemplet.

3. Går man bag om Goodiepals ideologiske projekt, kunne der umiddelbart tegne sig en humanisme, hvor det handler om at triumfere over computeren frem for at smelte sammen med den - en hyldest til det unikt menneskelige og en understregning af computernes alt for firkantede intelligens. Således kunne ideen pege tilbage på en humanistisk tradition frem for en mere moderigtig "posthumanisme" i hvilken mennesket kort sagt ikke står over for teknologien, men er vævet sammen med den. Men helt så enkelt er det ikke, da Goodiepals visioner er affødt af en intens omgang med teknologier af alle slags (også mekaniske). Mens gammelhumanismen har en frygt for den fremmedgørende, kolde teknologi, er der her snarere tale om en utålmodig utilfredshed med computerens ringe kreative evner og en udfordring til computeren om at komme ind i kampen. Altså en tredje position hinsides gammelhumanisme og posthumanisme.

4. Det er ikke kun computeren der har svært ved at følge Goodiepal. Jeg har selv en så lille forstand at jeg har svært ved at forstå alle pointer og detaljer i lydforedraget (walkthroug'en). Jeg er ind imellem nødt til at gætte - derfor de mange vistnok'er i min fremstilling.

5. Jeg kan ikke give en endelig vurdering af projektet her og nu - blandt andet fordi det stadig er undervejs og fordi jeg ikke har prøvet metoden af i praksis. Men uanset hvad, og uanset om det er lige så revolutionerende som ophavsmanden mener, så er det i hvert fald tankevækkende. Det er en helt anden måde at tænke forholdet mellem komponist og computer, og den har allerede inspireret en del unge komponister. Alene det retfærdiggør projektet.

Der vil sikkert dukke flere pointer op efterhånden. Alle kommentarer og spørgsmål er velkomne (men perfide personlige tilsvininger af mig eller andre vil blive slettet. Det er min blog, og du er en gæst her).

Torben Sangild

Links
Lydfilen der gennemgår projektet (Walkthrough)
Snappidaggs (illustrationer som der henvises til undervejs)
Projektets hjemmeside
Facebook-gruppe for Radical Computer Music

Tilfølejse
Hvis du hører til de tungnemme idioter, der tror at jeg er med i en konspiration mod Goodiepal, så se denne Snaapidagg fra manden selv og klap i.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/730.

Kommentarer

Hej Torben

Tak for din gennemgang af Kristian Vesters projekt sådan som du oplever/forstår det. Det er givtigt for mig at få sat ideerne op på den måde du ovenstående har gjort.

Jeg er enig med dig i at tankegangen bag projektet er spændende. Og hvis du/vi har forstået det rigtigt, synes jeg at det er fint at kalde det en slags “tredje position hinsides gammelhumanisme og posthumanisme”. Jeg er også enig i Kristians kritik af (hvis jeg har forstået ham rigtig) at megen nutidig computermusik er dårlig musik der lider under nogle begrænsninger, hvor computeren på en ærgerlig måde har “sejret” over komponisten.

Jeg forstår til gengæld ikke rigtig, hvis det i stedet bør handle om at “triumfere over computeren frem for at smelte sammen med den”. Jeg opfatter også Kristians projekt således, men hvis dette er sandt, synes jeg egentlig at det er en lidt pudsig samt kedelig indstilling. Og det skyldes at jeg selv oplever det samarbejde der er mellem menneske og maskine som noget af det mest spændende i vores tid. Og jeg oplever i udgangspunktet overhovedet ikke computerens kunnen eller mangel på samme som problematisk (selvom altså at det klingende resultatet nemt kan blive det, hvis man som komponist ikke er utrolig opmærksom på alle farerne for trivialitet hinsides en modernisme der på mange parametre har været utrolig hård mod det klingende materiale)… - tværtimod synes jeg at det er meget spændende at få lov til at være en del af denne teknologiske revolution… og så at sige… stå midt i den. Og dét selvom jeg altså personligt fortsat oplever elektronisk musik som på et absolut pionerplan ift. akustisk musik.

Vedr. Kristians profil på FaceBook har jeg meldt pas og frameldt ham som “ven”. Og det skyldes, at jeg oplever hans tilnærmende opråb (eller hvad man nu skal kalde dem) som spam. Jeg blev konstant og maskinelt "poket/prikket" og profilen begyndte ligeledes at chatte nonsens til mig, samt advare mig om ”at ikke alle der skrev fra denne profil var til at stole på”. Og da Kristian så selv i en personlig mail til mig d. 12/1 skrev flg.: “jeg kan se at du rigtigt for snakket med de unge goodiepal klonner der bruger min profil” – da meldte jeg pas… FB-profilen får mig til at tænke på K og hans to uduelige hjælpere i Kafkas “Slottet”. Hvis Kristian læser dette indslag, skal han selvfølgelig være hjertelig velkommen til fortsat at skrive til mig på min e-mail.

Jeg ved godt at ovenstående position kan opleves som konservativ, og jeg kan da også pludselig komme i tvivl om hvorvidt jeg lukker af overfor noget epokegørende. På den anden side føler jeg mig overbevist om at det epokegørende fra denne kant er og bliver på et konceptuelt plan… - ikke på et rent lydligt. Og det er på det lydlige plan jeg først og fremmest selv orienterer mig, opererer og hører hjemme.

Kristian var virkelig afholdt blandt Det Jyske Musikkonservatoriums studerende og det er synd for stedet – samt tankerne omkring elektronisk musik og dens manifestation som undervisning under institutionelle rammer – at han ikke fortsat underviser dér. Det havde klædt ham, hvis han havde evnet at forandre tingene indefra, i stedet for udefra at bekrige en ung undervisningsinstitution, der først netop er ved at finde sin egen identitet.

Tak fordi du tænker og deler Torben!

INGEN HUMANISME HER, DEN SLAGS DØDE MED JENS VEJMAND!

Kære venner, først tusind tak fordi i er med, det har taget mange år at a lave alle disse musikalse objekter og få det hele op at stå.

Jeg vil koncentrere dette indlæg om Torben Sangilds vistnok'er, resten vil jeg kommenterE senere, hvis lejligheden byder sig.

MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA

Denne fælleskomposition, eller dette storværk, som undertegnede står bag halvdelen af, og I som udøvere har mulighed for at stå bag den anden halvdel af, anvender et radikalt kunstgreb!

Grebet er i al sin simpel- og selvfølgelighed at bringe utopien tilbage i computermusikken og mediekunsten. Det er jo netop utopien, der har fostret den fremtidsdrøm, der hviler et eller andet sted i næsten al, hvis ikke al mediebaseret kunst.

Computer- og mediekunst er for det meste håbløst bundet i gadget-fascination for herigennem at kunne prædike fremtid og utopi.

EKSEMPEL

Jeg går ind i min hvide Københavnerlejlighed med afhøvlede gulve, tænder for min i-et eller andet og modtager nu gennem mit modem-et eller andet interface den nyeste information fra den omkringliggene verden. Jeg kan så downloade denne information til min bla-bla-et eller andet, mens jeg kan shoppe i hopshop-et eller andet med mit Paypal-gold advance super extra.

En sådan holdning har affødt en total stagnering af næsten al fremtidsutopi i kunstverdenen, da vi allesammen finder det lettere at drømme, at i morgen bliver lige som i dag bare lidt hurtigere og mere bekvem.

Nu tilbage til mit kunstgreb, for at kunne tage stilling til den verden vi lever i, bliver vi nødt til at se på, hvad vi endnu ikke har fået af computeren i stedet for at blive magelige og fokusere på, hvad vi har fået – vi må altså se på den verden, der omgiver os. I forhold til computermusik og mediekunst må vi derfor se ikke kun på datamaten men også myten om den og i særdeleshed, hvad den har lovet os men endnu ikke indfriet.

Det første der springer os øjnene er ideen om at ”om 20 år er computeren klogere end vi er!” Dette er blevet sagt siden 50'erne og er det man i SCI FI kalder at gå BEYOND SINGULARITY, altså en fremtid hvor alt ser så anderledes ud, at der ikke længere kan opstilles kendte modeller og metoder til at beskrive den virkelighed, der møder os hvis vi går BEYOND SINGULARITY!

Da jeg var dreng og læste Illustreret Videnskab stod der ordret:
”OM 20 ÅR ER MASKINEN KLOGERE, END VI ER!”

Og da jeg at begyndte at studere datamathistorie fandt jeg i publikationer fra 70'erne denne sætning:
”OM 20 ÅR ER MASKINEN KLOGERE, END VI ER!”

I 60'erne sagde de søreme også:
”OM 20 ÅR ER MASKINEN KLOGERE, END VI ER!”

OSV. OSV. OSV.

Nu prøver vi at tage en hurtig tur på GOOGLE 2009 og vupti:
“Computers to match human brains by 2030!”

Jævnfør med følgende link:
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/computers-to-match-human-brains-by-2030-782978.html

Gennem min opvækst og til stadighed, som linket ovenfor bevidner, så ser jeg at den videnskabelige del af computermusikken og mediekunsten har galoperet/galoperer efter denne gulerod. Da jeg omkring år 2001 pga. af egne oplevelser med for mig fremmede intellekter blev træt af at vente, besluttede jeg mig for at gøre noget.

KUNSTGREBET

Det ovenfor beskrevne kunstgreb går i sin enkelhed ud på at sige "HEY, NU ER DEN HER SÅ DENNE ANDEN ’BEING’”, og vi bliver nødt til at forholde os til den.

Jævnfør følgende lekture, der blandt meget andet omhandler min egen tro på andre fremmede eller alternative intellekter:
http://www.vimeo.com/710236

Vi er altså langt langt forbi humanisme, da humaniske jo langt hen af vejen går ud på at tilgodese mennesket. For se med MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA siger jeg ”fuck mennesket!”. Dette er et storværk, der beskæftiger sig med sameksistens, en sameksistens mellem diverse intellekter, det være sig kunstige såvel som alternative, altså ikke kun dyr, mennesker og maskiner, men alle former for ’beings’, der kan give sig til kende i kommunikativ form!

Jævnfør med Mort Aux Vaches Ekstra Extra undervisningen (også kaldet performance af onde tunger) på The 5th Berlin Biennial 2008 optaget digitalt af Andreas Johnson:
http://www.universes-in-universe.de/car/berlin/eng/2008/artists-print.htm

TILBAGE TIL COMPUTEREN

Se det er her, at vi kan begynde at tale om radikal computermusik. Og altså computermusik, fordi det er i netværket computere imellem med al den menneskelige information i fri distribution, at flest forskere og tænkere siger, at den kunstige intelligens vil vise sit artificiale fjæs!

Til det har jeg en indskydelse, se jeg vil sige, hvad med elnetværket og vandnetværket? I dag lever mange mennesker jo med el og vand men uden computer eller internetadgang (min mormor for eksempel) og endnu flere mennesker lever med vand men uden el.

Så hvis vi tror på idéen om, at det er imellem forbindelsespunkterne eller terminalerne, at vi finder kræset og godterne, altså der hvor det sner, når vi taler om kunstig eller alternativ intelligens, jamen er det så ikke mere naturligt at tænke på disse netværk som egentlige vugger for nye væsners tilblivelse? Er det ikke mere sandsynligt, at det er i vand- eller elnetværket, at dette ville finde sted?

Anyway, lad os for en stund blive ved datamaten, selvom jeg er frisk på at gå hele vejen ud af denne tangent.

RADICAL COMPUTER MUSIC

Se vi taler altså om Radikal Computermusik, fordi vi er i gang med at skabe værker, der ikke kun er lavet for andre mennesker men for alle tilstedeværende alternative og kunstige intelligenser. Og jeg er som mange har sagt ganske rigtigt ikke maskinfjendsk men utålmodig.

Vi må altså møde den kunstige eller alternative intelligens på en eller anden platform og her udveksle information, men i modsætning til hvordan mange af mine kollegaer møder maskinen, ser jeg det som nødvendigt at møde den med det allerbedste vi har.

HOMO SAPIENS

Jævnfør:
http://en.wikipedia.org/wiki/Human

Så lad os lige se lidt på os selv, altså homo sapiens. Over de sidste 80 år er mange af os begyndt (det være sig hovedsageligt i den vestlige verden) at tale mere og mere som maskiner for at kunne tilfredstille JA NETOP MASKINEN. Tænk her på den danske selvangivelse for eksempel og ord og fraser som UDFYLD KUN MED BLOKBOGSTAVER!

Ryan Airs hjemmeside, hvor man jo netop skal tale til maskinen som en maskine er et andet eksempel. Bliver der skrevet en fejl, må du som bruger gå hele vejen tilbage til startsiden og starte forfra med informationerne.

Eller hvad med telefonsælgere? Eller BT her i England, hvor medarbejderne faktisk taler til dig som robotter, da de har lange formler som de skal snakke igennem, før du kan få lov at sige YES eller NO, hvorefter de igen afvikler endnu en lang formel som du så igen kan sige YES eller NO til. Det er dog ikke medarbejderen, der nødvendigvis er den dumme, gør de ikke dette er det fyringsgrundlag og der er derfor ikke nogen diskussion. To mennesker må tale sammen som maskiner for at kunne udføre arbejdet så hurtigt og bekvemt som muligt.

Skolegårdseksemplet:
Kære Torben Sangild, vil du være kæreste med mig?

x-Ja
x-NEJ
x-VED IKKE
x-TAGER DU PIS PÅ MIG
(kryds selv af)

Vi er altså godt i gang med at give afkald på nogle af de vigtigste ting, vi har opbygget over de sidste 11.000 år, hvis du tror på Darwin.

MEN vi kan skære meget mere ind til benet og altså gøre dette meget kort ved at sige ord som POESI, PASSION og Bla. Bla. Bla. – for jeg vil postulere at vi skal meget langt væk fra normal tankegang for at kunne sige, at RYAN AIR er poetiske!

MAN og MACHINE

Ok. lad os så springe lidt for hvad er det der fascinerer og perplekser os mest som mennesker? Ja, det er jo langt hen ad vejen de ting, som vi ikke forstår, det være sig kærlighed, liv og død, universet, tid o.s.v.. Så hvis vi en dag, eller som jeg mener at vi allerede gør, står over for en på nogle eller mange punkter overlegen alternativ eller kunstig intelligens, og vi som mennesker gerne vil have lidt relevans, ja så bliver vi jo nødt til at give denne (i vores bevidsthed) nyankomne det bedste vi har. Hvis det er en databehandlingsmaskine så har den jo over de sidste 50 år tjent os meget trofast og givet os det bedste den har!

HVAD ER SÅ DET BEDSTE VI HAR?

Ja i forhold til dette værk vil jeg sige evnen til at sige, 2 plus 2 er ikke lig med 4, men lig med 7 eller lig med 5.

OK, alle love i universet siger at 2 plus 2 er lig med 4, men jeg kan ad poesiens vej forklare dig hvorfor det af en eller anden grund ikke giver mening lige nu i dette øjeblik. Du kan være enig eller uenig, men der er en temmelig stor sandsynlighed for, at jeg ad kunstens vej kan tale bagom logikken her!
Dette er, hvad man i det nordjyske kalder ”logik for burhøns” med lidt nedværdigende ord om dette andet væsen.

At kunne tale bagom logikken ad poetisk vej, ja se det fænomen er totalt ukendt for en matematisk fremstillet tankecentral, men samtidig noget vi har øvet os på i æoner! Skal vores nye alternative eller kunstigt frembragte venner ikke også have del eller indsigt i sådan et fascinerende felt?

Det er jo noget af det mest avancerede vi har, hvad ville I byde jeres gæster? Det bedste I har eller er I typen, der lister af med jeres William Shakespeare, mens vennerne må nøjes med ALT FOR DAMERNE? - Begge dele er jo trykt tekst.

Jævnfør med dette interview undertegnede gav i det ungdommelige amerikanske populærkulturblad VICE MAGAZINE:
http://vice.typepad.com/vice_magazine/2008/10/parl-kristian-b.html

SKOLEN FOR COMPUTERE

Med andre ord MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA er et af de første værker her i den vestlige verden, der beskæftiger sig med et undervisnings- og underholdningsprogram for alternative eller kunstige intelligenser og derfor ser jeg det også som noget af det vigtigste i skandinavisk musik i mange år.

Jeg håber med dette at forklare at jeg ikke er humanist i den gængse forstand, jeg går generelt ikke ind for menneskets overlevelse på bekostning af andre væsners lidelser.

Jævnfør med audiokodaet til “THE OFFICIAL MORT AUX VACHES EKSTRA WALKTHROUGH", når dette snarligt er publiceret.

Og alt dette kommer jo hen til, hvad der startede det hele, da jeg kommenterede Torben Sangilds ønske om at smage sjældne dyreretter sidste søndag morgen i stedet for at skrive passioneret om det der burde ligge os på sinde. Ved at gøre dette gik jeg over stregen, JA, men se hvad det har ført med sig – nu blev der jo postet her på bloggen!

Jævnfør med denne tekst der er kopieret fra facebook:

Den 18 Januar


Torben is now friends with Jesper Majdall. 1:54pm – Comment


Torben vil gerne snart smage kænguru-mørbrad og grisekæber. 12:57pm – Comment

Goodie Parl at 1:07pm January 18
well du skulle tage dig sammen som den akademiker du er og skrive lidt om det vigtigste der er sket i dansk computermusik de sidste mange år SÅ KAN DU SMOVSE DIG NÅR DU BLIVER EN GAMMEL MAND!

HVIS DU IKKE SKRIVER NOGET OVER DEN NÆSTE UGE KALDER VI DIG FRA NU AF BLoT EN LEVEMAND!

Og så skal jeg fortælle dig om virtuelle rum i musik!

WAKE UP!

Erik Matthiesen at 1:44pm January 18
Rolig GP, Torben er stadig lige blevet far, så er der vigtigere ting i livet end computermusik! Kænguru mørbrad f.eks ;)

Morten Ebbe Juul Nielsen at 1:49pm January 18
Bruger de unge mennesker nu også disse datamer til muSIK ?

Torben Sangild at 4:46pm January 18
Jo mere du truer og presser, Goodiepal, des mere trodsig bliver jeg i at insistere på at jeg skriver om dit projekt når jeg har tid. Du kender ikke mit liv og min tid og mine forpligtelser.

Det går ikke hurtigere fordi du råber. Og du burde have andet at tage dig til end at skynde på mig.

Goodie Parl at 7:45pm January 18
Andet at tage sig til? hmm jeg kan jo starte med at æde kænguru-mørbrad og grisekæber indtil jeg finder på noget!

Velbekomme.!

Og du lige som alle andre kommer til at blive presset indtil der er taget stilling til det, vi er jo ikke i krig for sjov...

http://www.facebook.com/group.php?gid=32383722932&ref=mf

Og har derfor heller ikke tid til at sidde og dagligt skrive om mad til vennerne!

Torben Sangild at 7:08am January 19
Hvor mange sekunder tror du det tager at skrive en statusbesked?

Goodie Parl at 10:32am January 19
hmm lad mig se...

Goodie Parl at 10:35am January 19
goodiepal drømer om at spise foie gras fra en pint fransk stoppet gås, frølår og sylte og måske en flået sjælden and fra Spanien, mens verdens dårskab vælter forbi!

Goodie Parl at 10:36am January 19
1 minut men det er jo også tanken der tæller!

Hvis du har noget at sige til denne dialog kan du gøre det her:
http://www.facebook.com/profile.php?id=662099925&ref=ts

Dette tager mit indlæg hen på mange menneskers kritik af min direkte brug af spam som kommunikationsform, dette er en tung debat men I kan jo komme i skole den 30./31. januar/1. februar i Århus. Her vil jeg med glæde fortælle, hvordan landet ligger og hvorfor jeg gør som jeg gør! DETTE ER EN ÅBEN INVITATION!

Jævnfør med link for tid og sted hvis I vil tilbage på skolebænken (kommer du Jakob Weigand Goetz eller er du en norsk vatnisse?)
http://www.ljud.dk/news/default.asp?action=news&id=206

DE RESTERENDE VISTNOK'er

Dem der måtte stå tilbage drejer sig hovedsageligt om sidste del af THE OFFICIAL MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA WALKTHROUGH, altså de 6 måder hvorpå vi kan skabe nye kommunikationsformer med henblik på fremtidig kommunikation med alternative og kunstige intellekter, det være sig:

1.
idéen er at jeg kan falde ind og ud af nonsens-talestrømmen og herved selv vælge om jeg vil tale eller tie i snak! (information)

2.
idéen her er at flytte et velkendt talsystem fra mund til øjne eller omvendt, så hvis du befinder dig i et rum med lad os sige en skjult mikrofon eller et audiointerface og du ikke vil have en computer til at lytte med, da kan du skifte. Du kan også gå den anden vej, eller gemme dine fingre væk fra et eventuelt digitalt øje!

3.
gem informationen i steder hvor den ikke vil blive ledt efter. Dette henvender sig mest til individer, der kan foretage en selektiv vurdering af den sanselige information.

4.
Svínoy + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
New York + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Hest + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Torben Sangild + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Luftballon + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Sugerør + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Jakob Weigand Goetz + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Super Mario + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?
Mystisk Stjerne + KRAAAKAAAFAWOOOOOOM – hvad tænker du?

5.
sådan klinger oftest vores kulturelle gengivelse af liv i datamaten.

Jævnfør første halvdel af dette link (ikke den åndsvage kazzo-lyd):
http://www.brainwashed.com/vvm/downloads/gpal/various/gpal_bsvin_06.mp3

6.
Korrekt.

KRIGEN

Til slut vil jeg gerne forklare, hvorfor vi er i krig!

Det er temmelig simpelt fordi alle udannelsesinstitutioner der har haft mig inde, har smidt mig på porten igen. Her vil den kritiske læser nok sige, at det er der vel en grund til som at jeg bare ikke er god nok etc. – well til det vil jeg sige, at de institutioner jeg har været hos, bare ikke er klar eller har kræfter til at tale om ny musik. Det er jo normalt at man falder lidt af på den med årene og det vil også ramme mig, men indtil da bliver jeg nødt til at levere det på den håre måde og det er så det jeg gør!

Omkring DIEM så var jeg der jo fra starten og fire år frem indtil disse to fjender af ny musik smed mig på porten:

Jævnfør med dette link og se på Thomas Winther og Astrid Elbek:
http://www.musik-kons.dk/personer/list.php

Jeg vil til slut på engelsk opstille de 5 skridt i en Gentleman’s War:

2009 - ROUND TREE - FIGHT!!

Five steps in a GENTLEMAN’S WAR on the stupidity of modern computer music and media based art in general.

We believe we radically can change the boring course of today’s computer music and media art, using just one simple MP3 file and a few JPG’s

Audio:

http://www.thulebasen.com/alku_gaudjii_tomaveexw.zip

Pictures (Snappidagg's):

http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/sets/72157609437204597/

The final devastating blow at the Royal Danish Academy of Music and the stupidity of modern computer music and media based art in general has been launched… AFTER you have heard this MP3 file, it will ALL be different...

School books (filed as “GOODIEBOOK”) can be ordered from:

http://www.smallfish.co.uk/shop/search.php?search=goodiepal

///---The complete breakdown of the WAR…---///

Round one: – THE TERRIFYING TRUTH – Stage clear /
http://brainwashed.com/vvm/downloads/gpal/various/goodiepal_future_shock_may_2008.mp3

Objectives:
Locate and explain the problem.

Opponents’s moves:
The opponents (mainly from the Scandinavian education system) will try to make people believe that there is no such problem, either by the use of deadly silence, or deliberate attempts to argue against you.

Note: Although your opponents’s arguments might be weak, they will by default present themselves as being in power while you are the stupid one, so be careful.

Round two: – A POSSIBLE SOLUTION FOR THE FUTURE OF COMPUTER MUSIC AND MEDIA ART IN GENERAL – Stage clear /
http://i3hypermedia.com/audio/Alku69_MAVEE_Walkthrough.mp3

Objectives:
Bring out and distribute a possible solution to the problem.

Note: Make no financial issues or time-consuming activities come in your way. At the end of the day it is the future of modern computer music you are fighting for and you can always reclaim some of the finances and time spent in the form of Danegæld in round four.

Opponents’s moves:
The opponents (everybody who believes in western world supremacy) will try to fight back, either by using counter arguments, cutting of funding, making fun of you, making you look stupid or unable to address a serious issue, physical violence, or simply by trying to ignore your speeches.

Round tree: – THE GREAT DEBATE

Objectives:
Try to steer up as much debate about your proposed solution to the problem as possible. At the end of the day, there might have been complications and things you have ignored, it could turn out that you are WRONG in certain regards, and if that happens then make sure to correct yourself. There is no such thing as bad as a warrior claiming his or her right but knowing deeply within that he or she is wrong. ALWAYS MAKE SURE TO CORRECT YOURSELF if proven wrong.

Opponents’s moves:
The opponents (everybody who has an opinion about the subject or everybody in general who think your ideas are too far out) will switch to increasingly beast-like tactics to try to bring you down.

Note: For shielding, use either a supreme smoke screen, counter arguments, or mirror shades.

Round four: – CLAIM YOUR VICTORY AND COLLECT YOUR DANEGÆLD

Objectives:
Claim as many VICTORY points needed to make everybody not directly involved in the war but who have been monitoring it from the side, know that you won. DO NOT BECOME GREEDY. Collect enough Danegæld to cover the time and financial expenses you have had while running your war. AGAIN, DO NOT BECOME GREADY.

Opponents’s moves:
Your opponents (by now hardly any) will try to do everything they can to make the world and all of the universe believe that 01. you did not win and 02. they did not lose. There chosen ways of attack will be unknown at the time of the publication of this text.

Round five: – HEAL THE WOUNDS AND APPLY THE NEW SOLUTION

Objectives:
Shake hands with everybody you have been at WAR with, make sure that nobody feels bad, and remember that your solution might be the next target in a new ideological WAR. Although your solution to the by now solved problem might be right for the moment, there might very well come a time where it is wrong. And if that day comes where your ideas are to be challenged, you should not be as stubborn as the people who were so when you first brought your ideas forward.

Opponents’s moves:
Do they have any this time?

Note: Secretly somewhere in the shadows, new ideas will arise and they will come from The New You. These ideas will be the hardest to accept so keep an open mind or at least try to.

///---END OF WAR---///

OG TUSIND TUSIND TAK FOR DIN TID...

Ok, jeg mangler at lytte den walkthrough igennem, men tak for en forståelig udlægning af projektet.

Jeg hørte for nylig et foredrag af goodie, og det er utroligt hvor meget nemmere han får sin pointe igennem live end på skrift/lyd.

Det kan godt være, at jeg ikke har læst/lyttet ordentlig efter, men hvad skal man gøre for at lave en komposition? Og hvilken medbestemmelsesmulighed (om nogen overhovedet) har jeg for at præge det endelige udfald?
Skal man komme hjem til den kunstnermyteudlevende Goodiepal med en tegning, og hvilke parametre i tegningen giver kompositionen?
Og det mest interessante for mig er vel egentlig, hvordan computeren tolker tegningen.

Ok, yderligere spørgsmål til Goodiepal.
Maskinproblematikken.
Har jeg forstået dig ret i, at mennesket ikke skal lade sig styre af dumme computere, jf artikel i vice? Hvis nej, så se bort fra hele dette indlæg. Hvis ja, så det stiller to spørgsmål, 1) hvis du går ind for sameksistens mellem intelligensformer, hvorfor må disse så ikke kommunikere med hinanden?
2) hvor går grænsen for på systemets kompleksitet? hvornår må mennesket ikke lade sig styre af det længere? En guitar fx er en simpel maskine, som man vel er styret af, hvis man spiller på den. Det samme gælder for alle andre instrumenter - de er simple maskiner. Må vi heller ikke lade os dominere af dem, og hvis ikke er det så ikke en logocentrisk blindgyde for musikken?
Tag fx et værk for soloklaver. Rigtig mange mennesker, der fascineres af dets klingende resultat, vil højst sandsynligt ikke fascineres på samme måde af partituret. Det uforklarlige (i dette tilfælde det lydlige fænomen) er bedre end det forklarlige (partituret).
Men kan man ikke sige, at instrumentet netop agerer maskine for den udøvendes fortolkning af værket? Og kan man ikke sige, at den udøvende agerer maskine, lidt på samme måde som, hvis man smed partituret i en computer? Med det forbehold at de begge laver deres egen fortolkning - individuelt særpræg.

Vi må hellere lade Goodiepal svare, men hvad angår det første spørgsmål om hvordan man laver en komposition, så er det mit indtryk at man laver grafiske partiturer i hånden, og at ens grafiske formsprog og tolkning af "vacuummet" er helt frit.

I øvrigt at man efter denne øvelse formentlig (forhåbentlig) kan lade sig inspirere af alt muligt andet end Goodiepals lydobjekter.

Goodiepal har indsamlet (fotografier af) en del af disse partiturer, der er meget forskelligt udformede.

Jeg tror hellere jeg må være klarere så. Når jeg spørger om, hvordan man laver en komposition, så mente jeg egentlig, hele processen. Fra tegning til klingende objekt, eller kan jeg i det hele taget forvente mig, at det munder ud i et klingende objekt?

Og lige et sidste spørgsmål som jeg har tænkt på her i eftermiddag. Jeg kan huske et gammelt interview med dig, Goodiepal, jeg tror det var i Koda, hvor du proklamerede at Ligeti er god og Cage er dårlig. Er det stadig din holdning?
(Hvis du er nysgerrig er jeg mere til Ligeti end Cage - jeg går ud fra at du gerne vil putte mig i en kategori, som du kan arbejde videre med.)

Jo de første ting først, så må resten lige komme!

- DIG SELV -
-----------------------

Altså, først du må placere dig imellem de musikalske objekter med din kompositionsbog.

Jævnfør GOODIEBOOK:
http://www.smallfish.co.uk/shop/search.php?search=goodiepal&start=10

Herfra må du så notere, hvad der sker i det vakuum, du befinder dig i. Eftersom objekterne er ladet med information af lige stor tyngde, og de er meget tunge, skabes en form for ’downfall’ fra hvert objekt. Dette munder ud i en tilstand af tomhed, altså vakuumet (dig og din bog) og det er her, du skal komponere...

Der er for det meste ingen progression i det indspillede eller lagrede materiale, og det giver derfor ikke nogen mening at notere det. Objekterne skal altså ses som, ja, tunge tilstande, der trækker!

Her et par poetiske eksempler på sådanne tilstande i form af de objekter jeg udleverer med skolebogen:

EN KØRETUR PÅ DE DANSK VESTINDISKE ØER, med hastighedskuratoren
EN SORT DYSTOPISK SWEITZEROST, der rapper på falsk fransk
ET RADIOSIGNAL MED RALF CHRISTENSEN BAG RORET, der poserer
SKANDINAVIENS SORTE HJERTE, der skærer ind til benet og erklærer krig bagfra!
DEN KOSMISKE BUFFET, der er variabel og derfor kan bruges til at tage stilling til svære spørgsmål i ens eget liv
ÅRET 2004 IGEN FOR HENNING CHRISTIANSEN, Bjørnstjernes far
STEN HANSON BÆNKEN, i Norge, der minder dig om aldrig at tillade dig selv at blive programmeret
UNDER BYEN I FLIP FLOP MIXET, som man kan danse til, selvom der er tåget
3 SMÅ RIDSER I THULEBASEN, der forhindrer en lineær afspilning af en anden mands arbejde!

Du kan downloade nogle af disse tilstande via et lidt kaotisk V/Vm RIP her:
http://www.brainwashed.com/vvm/downloads/vukzid/vukzid19.zip

Ok, så lad os sige at du har 2 objekter (A & B):

(A ) EN SORT DYSTOPISK SWEITZEROST, der rapper på falsk fransk
(B ) ÅRET 2004 IGEN FOR HENNING CHRISTIANSEN, Bjørnstjernes far

Disse placeres på en linje A--------------B eller B--------------A

Herefter placerer du dig selv (C) i midten A-------C-------B

Objekterne begynder nu at trække ( Venstre ) i hver sin retning, da de er uforenelige og kalder på hver sin historie A----B

De trækker mere A-->->-B, indtil de nærmer sig en form for EVENT horisont!

Jævnfør:
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_horizon

Så hvis A og B trækker med uendelig kraft, Uendeligt Uendeligt, så vil punktet C jo være uendeligt lille, altså > > > > > > fordi vi spiller op mod event horisonten kan vi oven i købet også illustrere det sådan >>>>>>>C>>>C>>>

Hvis du som komponisten bringer et tidsperspektiv ind i dette, kan du for eksempel notere det i en corny fantasy-fortællestil således:

Mod øst troner noget truende, sort og ostet, mens det herrens år 2004 igen og igen buldrer fra vest til minde om hedengangne Henning Christiansen (du som komponist kan sikkert gøre det bedre, men du forstår pointen).


- DATAMATEN -
-----------------------
Dette kan læses af datamaten, men prøv nu bare som tankeeksperiment at bringe et objekt D ind i modellen, og du vil se, at tiden sprænges, og vi beskæftiger os med noget som INGEN binært kalkulerende eller tænkende maskine uden videre kan forholde sig til!

Det er her ved at bringe objekt D ind i spillet, at vi begynder at skabe RADIKAL COMPUTER MUSIK, fordi det er ved det tredie objekts fremkomst, at vi begynder at udfordre datamaten og ikke bare tale som den.

Jævnfør med Snappidagg 60, hvor det danske band Under Byen er udspændt og bemærk så også den kompositoriske tidssløjfe, hvormed remixet også danner grundlag for selve kompositionen:
http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/3043392206/in/set-72157609437204597/

ÅÅhh nej, det her forstår I jo ikke noget af.. SORRY

Der er formaterings problemer her på siden og derfor bliver ”>” og ”

Shit..

Nå men jeg prøver igen, med ”(” for ”” for ”)”

(A ) EN SORT DYSTOPISK SWEITZEROST, der rapper på falsk fransk
(B ) ÅRET 2004 IGEN FOR HENNING CHRISTIANSEN, Bjørnstjernes far

Disse placeres på en linje A--------------B eller B--------------A

Herefter placerer du dig selv (C) i midten A-------C-------B

Objekterne begynder nu at trække ( Venstre ) i hver sin retning, da de er uforenelige og kalder på hver sin historie A--(----C----)--B

De trækker mere A-(-(-(-C-)-)-)-B, indtil de nærmer sig en form for EVENT horisont!

Jævnfør:
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_horizon

Så hvis A og B trækker med uendelig kraft, Uendeligt Uendeligt, så vil punktet C jo være uendeligt lille, altså (((((((C))))))) fordi vi spiller op mod event horisonten kan vi oven i købet også illustrere det sådan )))))))C((((((( eller )()()()C()()()( osv.

OK jeg håber at det giver menning nu, jeg svare på resten lige om lidt men indtil da ja lyt lige til THE OFFICIAL MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA WALKTHROUGH’EN igenem

Jævnfør med følgende download:

http://www.thulebasen.com/alku_gaudjii_tomaveexw.zip

Flere svar i forhold til Menneske vs. Datamat debatten

Jeg beder ikke maskinen om at blive dummere, Mort Aux Vaches Ekstra Extra er jo avanceret underholdning og undervisning for den alternative eller kunstige intelligens! Så mere kompleksitet JO TAK!

Men jeg er træt af konstant at blive holdt nede af et samfund, der forsøger at få mig til at tale mere og mere som en maskine.

Jeg vil gerne have lov til at formulere mig som menneske til datamaten og så til gengæld lytte til og tage den seriøst på de betingelser, den stiller. Dette må være grundstenen for sameksistens, en accept af det andet væsens væremåde.

….OUTPUT….

Omkring spørgsmålet, hvad der kommer ud af dette i sidste ende og, hvordan det skal lyde, ja det er jo helt op til dig, du afslutter jo kompositionen. Jeg har kun skabt den første halvdel, men over de næste 4 til 6 år vil jeg forsøge at komme op med 45 versioner, hvor jeg selv føler, at jeg løser opgaven.

Jævnfør med følgende SNAPPIDAGG’er 44 til 58:

http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/3042559291/in/set-72157609437204597/


- Det er så langt, jeg er kommet pt., men hvis du tager del i dette her, er jeg sikker på, at du kan gøre det om ikke lige så godt så måske endda bedre!

….SOLOKLAVERET….

Omkring værket for soloklaver, alt dette er forklaret i THE OFFICIAL MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA WALKTHROUGH’en, så du bør altså lige høre den, men meget basalt går vi jo den anden vej her, da det er mig, der har skabt de musikalske objekter, og dig der skal kæde dem sammen. Så notationen er slutresultatet, du kan måske genopføre den, men i princippet kan du altså slutte her!

Flere svar i forhold til Menneske vs. Datamat debatten

Jeg beder ikke maskinen om at blive dummere, Mort Aux Vaches Ekstra Extra er jo avanceret underholdning og undervisning for den alternative eller kunstige intelligens! Så mere kompleksitet JO TAK!

Men jeg er træt af konstant at blive holdt nede af et samfund, der forsøger at få mig til at tale mere og mere som en maskine.

Jeg vil gerne have lov til at formulere mig som menneske til datamaten og så til gengæld lytte til og tage den seriøst på de betingelser, den stiller. Dette må være grundstenen for sameksistens, en accept af det andet væsens væremåde.

….OUTPUT….

Omkring spørgsmålet, hvad der kommer ud af dette i sidste ende og, hvordan det skal lyde, ja det er jo helt op til dig, du afslutter jo kompositionen. Jeg har kun skabt den første halvdel, men over de næste 4 til 6 år vil jeg forsøge at komme op med 45 versioner, hvor jeg selv føler, at jeg løser opgaven.

Jævnfør med følgende SNAPPIDAGG’er 44 til 58:

http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/3042559291/in/set-72157609437204597/


- Det er så langt, jeg er kommet pt., men hvis du tager del i dette her, er jeg sikker på, at du kan gøre det om ikke lige så godt så måske endda bedre!

….SOLOKLAVERET….

Omkring værket for soloklaver, alt dette er forklaret i THE OFFICIAL MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA WALKTHROUGH’en, så du bør altså lige høre den, men meget basalt går vi jo den anden vej her, da det er mig, der har skabt de musikalske objekter, og dig der skal kæde dem sammen. Så notationen er slutresultatet, du kan måske genopføre den, men i princippet kan du altså slutte her!

Er Hr Goetz så en vatnisse eller har man hørt noget fra den kant?


Hej Goodiepal og Torben og Jakob...

din tekst her, pal, er det mest dagklare jeg har set af redegørelser fra dig, og jeg forstår mere end før af dine ideer ved at læse den! Det lader virkelig til at være konstruktivt med sådan en debat.

Tidligere har det været mere som anelser og associationer. Det skyldes, tror jeg, at din metode som forelæser ellers er dybt poetisk og ikke det akademikerne kalder diskursiv, dvs. rationelt fremlæggende. Deltager man i en praktisk workshop bliver det muligvis anderledes og mere konkret. Men det er en styrke at kunne formulere sig i dagklar og bred argumentation også. Det poetiske kan blive en "kryptering", som Torben så sjovt kalder det. Nu vi alligevel taler om det poetiske, så er satiren beslægtet som genre. Vores blotlæggelse af privatlivet og af fantasilivet takket være netop den aktuelle computerkultur kan måske sommetider lægge op til denslags, selv om udsagn om andres kængurumørbrad og lignende naturligvis altid står for eget ansvar.

Torbens gennemgang er den høflige, referende anmelders, med fine forklaring af adskillige ting såvidt jeg ser. Hans pointe om at du står for en "tredje position hinsides gammelhumanisme og posthumanisme" er spændende. (Jakob, du misforstod i retning af at pal skulle repræsentere gammelhumanisme og ville "triumfere over computeren" - Torben bruger det jo netop som ex på noget pal ikke repræsenterer, prøv at læs det igen...)

Denneher "tredje position hinsides gammelhumanisme og posthumanisme" er da vist værd at reflektere meget mere over. Ja, det handler så om filosofisk æstetik (som er "konceptuel" som al filosofi ;-))). Her kunne man rigtig udvikle perspektivet - biosemiotik, kybernetik er de første ord der melder sig hos mig, og Torben kan garanteret komme ud med meget mere! Og jeg må lige nævne Earle Brown og Jørgen Nash, kloge fortalere for kompleksiteten tidligere og for, hejsa, det musikeren Evan Parker i nyere tid har kaldt for "multi-mindedness" (Torben, se i http://www.hum.aau.dk/~carlbn/l1/ ) ... McLuhan hører til hippietidens guruer men kunne måske genoplives? Og kaosteori er godt nok ofte blot en metafor, men måske..

Jakobs pointe om at det konceptuelle endnu ikke er det lydlige siger at vi jo som altid skal trænge igennem i praksis og overbevise med de endelige resultater. Hvad med en fælles net-udstilling af musik inspireret af Goodiepal, hvis det ikke allerede eksisterer?

mange hilsener,
Carl

Jo, men jeg synes
nu, jeg har forklaret mig temmelig klart både som

poesi og som formidling, det jeg kalder rap...

Men jeg skal gerne gøre det igen, værsgo...

http://podcast.dr.dk/P1/Harddisken/2009/GoodiepalInterview.mp3

Igen, altså omkring formidling, vi har lige holdt en over to måneder lang udstilling i Moss, Norge, under Momentum - Nordisk biennale for samtidskunst:

http://www.flickr.com/photos/halvorbodin/sets/72157622378725174/

Og så er der jo også denne her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Computer_Music

Så det er bare at dykke ned i materialet...

Grundtvig kan ha nok så meget ret i at det levende ord er vigtigt - der er brug for den sammentrængthed som skrevne artikler mv. repræsenterer for at trænge ud over det helt lokale...

Jo da, men der vil jeg så være fræk og sige, at man kunne jo læse lidt paa:

Rasmus Espenhain Nielsen, "Mort Aux Vaches Ekstra Extra: En Indledende Scanning" (Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2009)

og Maria Kjær Themsen, "Død over Køerne - kritiske strategier i dansk samtidskunst" (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 2009)

eller man kan jo læse på en kollektiv transkription af undertegnedes rap, hvis man absolut vil have den som tekst for at kunne sætte sig ind I, hvad der bliver sagt:

http://porksaladpress.dk/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.Goodiepal

- se så kan alle være med, også Grundtvig!

Jo da, men der vil jeg så være fræk og sige, at man kunne jo læse lidt paa:

Rasmus Espenhain Nielsen, "Mort Aux Vaches Ekstra Extra: En Indledende Scanning" (Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2009)

og Maria Kjær Themsen, "Død over Køerne - kritiske strategier i dansk samtidskunst" (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 2009)

eller man kan jo læse på en kollektiv transkription af undertegnedes rap, hvis man absolut vil have den som tekst for at kunne sætte sig ind I, hvad der bliver sagt:

http://porksaladpress.dk/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.Goodiepal

- se så kan alle være med, også Grundtvig!

.........En ting mere, rigtigt go Jul fra Mexico...

http://www.vimeo.com/7935097

Den Ægte Goodiepal

Hey når du nu prøver at komme med noget kritiskt så tag lige og hør efter først.. du skriver "Goodiepal har lavet 45 eksempler på hvordan disse partiturer kan udformes, så de ikke giver mening for en computer."
Men det goodiepal siger i den lektion er slet ikke, at han har lavet de 45 stykker endnu..
Så kan man vel ikke tage dine noter eller kritik seriøst eller hv-ad??

Selv hey! Når du vil korrigere en lillebitte ting, så gør det på en ordentlig måde, og tag lige og læs efter først.

1. Det er rigtigt at han siger at han *vil* skabe 45 af dem. Jeg kan ikke huske hvorfor jeg skrev at han havde gjort det: Enten fordi jeg regnede med at han har gjort det i mellemtiden eller fordi jeg har hørt eller noteret forkert. Alle rettelser er velkomne, men det er lige lovligt aggressivt at mistænkeliggøre mig på grund af en lille fejl, som ophavsmanden ikke en gang selv har ønsket at rette.

2. Goodiepal har selv kommenteret på min tekst her og har ikke fundet anledning til at korrigere den. Han opfatter mig altså som mere troværdig end du gør. Desuden har han lagt et irriterende pres på mig for at skrive teksten meget hurtigt frem for at være grundig, så det skulle være mærkeligt om der ikke sneg sig en fejl eller to ind.

3. Det skyldes også at jeg kun har haft lydversionen af filen, og der er bevidst lagt en masse støj og andre forstyrrelser ind, så det faktisk er svært at opfange alt hvad han siger. Nu er den så transkriberet på tekst, og så kan man let finde små fejl. Det må man også gerne, men gør det dog i en ordentlig tone. Jeg skærer det faktisk ud i pap i min tekst: "Det er muligt jeg har misforstået noget; i så fald vil jeg gerne korrigeres (høfligt og konstruktivt)".

4. Du har til ikke læst min tekst ordentligt. Det er ikke en kritik, men en introduktion. Jeg har faktisk gjort Goodiepal en tjeneste. Hvis du ikke kan kende forskel på intro og kritik, så kan man ikke tage din kritik seriøst "eller hv-ad"?

5. Jeg retter nu teksten så der står "vil lave" i stedet for "har lavet".

Kære Torben Sangild, Goodie'en fik en medalje af ledelsen for sit
"irriterende pres" og sin lydfil. Hvordan har du det med det?

Og føler i akademikere ikke at i har haft lidt for travlt med at hænge ham
ud som en tosse og spasser?

http://www.flickr.com/photos/bjarkesvendsen/3969323012/sizes/l/

http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/3945281633/

Hvordan ser du ham nu her 2 år efter at alle var efter ham?

Kære P.M. Jørgensen, du har åbenbart ikke forstået noget af det jeg skrev i kommentaren ovenfor, så én gang til for Prins Knud og med store bogstaver: JEG HAR DET FINT MED GOODIEPAL; DET ER JO FORDI JEG SYNES DET ER INTERESSANT AT JEG HAR BRUGT TID PÅ AT SKRIVE OM HAM. FAT DET DOG!

Jeg bryder mig ikke om at skrive med store bogstaver, men der er åbenbart en del Goodiepal-disciple, der ikke forstår det ellers.

Jeg har på intet tidspunkt hængt Goodiepal ud som en tosse og en spasser, og jeg synes du skulle skamme dig over at anklage mig for det.

"I akademikere", siger du, som om der var en fælles konspiration mod Goodiepal. Det er der ikke, det har der aldrig været, og bliver der heller aldrig. Hvis han har fået det til at lyde som om der var, er det en del af hans iscenesatte mediespin.

Så nej, alle var ikke efter ham , allerhøjst 1-2 personer på Det Jyske Musikkonservatorium, som jeg ikke har noget som helst at gøre med.

Jeg synes du skulle stikke piben ind og lade være med at anklage folk for noget de aldrig har gjort. Sæt dig lidt ind i tingene før du farer frem.

Jeg har et fint forhold til Goodiepal, hvilket han selv kan bekræfte, så hold nu op med jeres paranoide anklager. Jeg har gjort ham en tjeneste ved at skrive om hans projekt før der forelå en transkription. Så hvad er egentlig problemet? Og hvad i alverden har den pris dog med noget som helst at gøre?

så denne her på web'en med google:

"Goodiepal er for klam og kan ikke en skid jeg smadre ham hvis jeg ser ham på gaden, jeg hader hader hader ham...

dø goodiepal, gå hjem og dø med dit lort..."

go så den her:


"Ganske enkelt -> det lyder af lårt og har ikke en skid med musik at gøre... Det er ufatteligt, hvor lidt der skal til for at komme i medierne... hvis bare man træder et par skridt uden for samfundsnormen, så er man pludselig interessant... Ham her har klædt sig ud som professor... med et fint filosofisk skæg for at understrege hans naturlige, professoragtige og lidt mystiske "kostume"... Come on, selvfølgelig er manden blevet smidt ud af et konservatorie, han er ikke musiker, han vil nok gerne, men i virkeligheden ligger hans force i at manipulere"

Synds i ikke at i er lidt meget ude efter manden? eller er det bare mig der ikke forstår hvorfor i hader ham sådan?

Har i sat jer ind i tingene, eller er i bare sure over at han har skabt noget nyt dansk musik som virkeligt kan noget og at i ikke har gjort det samme?

Måske i skulle se lidt på denne video før i går amok som mange af jer har gjort også her inde...

http://vimeo.com/7935097

go så kan i jo købe den her:

http://www.porksaladpress.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.Goodiepal

Og ja jeg kan godt lide Goodiepal og ser ham som en af mine venner..!


Hej Torben, hvordan har i det så med ham goodiepal idag? altså dagen efter denne bombe fra DR med Michael Jeppesen...

http://www.dr.dk/K/Kunst/Kunstrazzia/Kunstrazzia.htm?play=%2FForms%2FPublished%2FPlaylistGen.aspx%3Fqid%3D1426305

Tænke. . . tænke. . . .

Et er provokationen. . . noget andet er filosofien. . . Men at han er genial, beviser han med sine redegørelser for MAVEE og det er meget er svært at komme udenom.

I der sider på posterne har ikke benhandlet ham synderligt godt, og det er i også godt klar over. . . Han har taget performance som sin sidste udvej. . . Og givet jer alle sammen en på hatten med MAVEE.

Her er noget at tænke over i de 20 - 30 år der kommer og Dansk musik bliver aldrig det samme.

I gammel akademikere skylder ham altså en undskyldning. . . . Kom nu frem, vær nu en mand. . . . Eller hvordan?

Er det ikke svært at stå og hade ham efter denne omgang kunstrazzia. . . .?

Det var da utroligt så tungnem du er. Hvorfor læser du ikke mit svar på din forrige kommentar, hvor jeg gør rede for at jeg IKKE har nogen poster, ikke hader Goodiepal og altid har behandlet ham godt.

Kom nu, vær en mand og fortæl hvem du er i stedet for at skrive anonyme injurier. Indrøm at du har taget fejl og skyder på den forkerte.

Du ved tydeligvis intet om hvem jeg er og kan ikke forstå det jeg skriver, selv om det er ganske klart og umisforståeligt, så mpske skulle du bare tie stille og stikke piben ind, hvem du end er.

Det står nu også klart at "Escho" har opgivet en falsk email-adresse, og fremtidige indlæg af den type vil blive slettet. Det er ikke censur, men en overholdelse af principperne for kommentarer på Det spekulative øre.

Så hvis nogen har tænkt sig at smide flere dumme, anonyme injurier med falske email-adresser her, kender I nu konsekvensen.

Men hvorfor HATER i alle sammen på goodie_en ?

Det er da utroligt at en skolebog kan afstedkomme så meget hate... Måske Sangild eller Goodiepal selv kan forklare?

Jeg syndes det er grimt at læse ting som:

Alle gør vel et eller andet for at prøve at skabe sig en plads i historiebøgerne. Apparently går Goddie efter at smide Strunge kortet. "I VIL FØRST LÆRE AT FORSTÅ MIG NÅR JEG ER DØD" Whatæwer. Sølle stakkel.

Hvem har puttet crack i Goodiepal?

Dø Goodiepal Dø gå hjem til England og DØ

Hold da kæft noget lavkvalitetslort. Du er jo totalt uden evner.

Goodiepal, har du lyst til at deltage i et photoshoot hvor jeg sådan slapper dig lidt rundt? Min datter har en æske kridt hun ikke rigtigt bruger, som en art kompensation.

Osv. Osv. Så denne her går ud til jer alle sammen ikke bare dig Sangild, HVORFOR SKAL HAN HAVE DET SÅDAN Han skriver jo bare musik ikke...?

:;ØÆLKJHGFDS!!"#€%&/()=ÅØÆ_:Æ_:;Mö–·ää𬱱≠≠][¶™∞£§“¡∑鮆¥ü|œπ‘öä¬∆‹«©ƒ∂ߪ…ç√∫ñµ‚·?


http://www.flickr.com/photos/32556543@N05/4382906239/sizes/o/


Nu har Goodiepal vist hacket og irettesat eventuelle disciple.


FESTEN ER SLUT OG GOODIEPAL MANGLER PENGE TIL AT AFSLUTTE - MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA

MEN HAN ER JO EN MAND OG PIVER IKKE, DERFOR SÆLGER HAN ALT HAN HAR...

Alt skal væk!
Goodiepal sælger hele godset, UDSALG:
27. og 28. marts 2010: i Roskilde .
Museet for Samtidskunst // Museum of Contemporary Art · Stændertorvet 3D, DK-4000 Roskilde, RING FOR MERE INFO: +45 4631 6570

http://www.youtube.com/watch?v=WZxcXFBjSIM

NICE...

Jeg har kun en ting at sige:

Stakkels Torben Sangild.

igen kan stoppe Aarhus tyven..! DE HAR BRUDT IND PAA KONCERVATORIET

http://www.youtube.com/watch?v=iu5veYaCUPs&feature=player_embedded

Saa nu er der POLITI krig!

RADICAL COMPUTER MUSIK NU!

igen kan stoppe Aarhus tyven..! DE HAR BRUDT IND PAA KONCERVATORIET

http://www.youtube.com/watch?v=iu5veYaCUPs&feature=player_embedded

Saa nu er der POLITI krig!

RADICAL COMPUTER MUSIK NU!

De æstetiske normsættere tager sig ret til at ekskludere bestemte kunstformer, udtryk og personer. Men de udstødte tager sig ret til at kidnappe magtens ytringer, instrumenter, dekreter og normer for at kontrasignere, omgås og fordreje dem.

Situationisternes hovedskikkelse Guy Debord hyldede i sit skrift Situationisterne og de nye aktionsformer i politik og kunst (1963) en aktion i Caracas, hvor bevæbnede, revolutionære studenter kidnappede fem franske malerier fra en udstilling, og krævede frigivelse af politiske fanger som løsesum. Debord støttede aktionen, fordi de studerende i hans øjne genindsatte de døde malerier i livets spil, på en plads hvor de virkelig kunne få betydning.

De venezuelanske studerendes aktion er et drastisk eksempel på intervenerende kunst. Kristian Vesters kidnapning af DIEMs Eventide H 8000 er et opdateret eksempel på denne avantgardestrategi. En typisk fremgangsmåde for den intervenerende kunst er at stjæle fra de etablerede kulturinstitutioner, kontrasignere tyvegodset og levere det tilbage. Hermed skaber intervenøren en udvidet politisk / demokratisk horisont, hvor også hans undertrykte synspunkt kan få en legitim stemme. Kristian har med sin aktion bragt denne strategi ind i den højteknologiske tidsalder.

Kristian Vester har skabt bøger, plader, kurser, videoer, foredrag og kunstudstillinger som alle prøver at formidle hans synspunker i sagen omkring ham og Det Jyske Musikkonservatorium. Disse er ikke blevet taget alvorligt af de tiltænkte modtagere. De er ikke blevet besvaret. Måske er de ikke engang blevet læst eller hørt?

Nu har Kristian erobret Eventide H 8000, en genstand hvis betydning er anerkendt af Det Jyske Musikkonservatorium, for at give sig selv en stemme. Han er ved at kontrasignere den, hvorefter han vil levere den tilbage. Med sin kontrasignatur vil han måske stille spørgsmålstegn ved Det Jyske Musikkonservatoriums æstetiske normer. Strategien er den samme som da Asger Jorn overmalede idylliske landskabsmalerier med fabelvæsener for at blotte, at disse landskabsmalerier var døde.

Når man fordrejer en af magtens genstande, for at skabe sig selv en stemme, kan man ikke gøre det på behersket og respektfuld vis. Havde Kristian ridset sine initialer ind i rektors brilleetui ville hans budskab drukne eller blive overset. Han har taget drastiske midler i brug og det er forståeligt at den berøvede part er skeptisk. Med dette brev vil jeg dog opfordre til at man lader meningens frie spil gå sin gang og afventer Kristians kontrasignatur uden at indblande politiet.

Der er ikke tale om hærværk, tyveri med henblik på berigelse eller ondsindet chikane. Det er kunst, der er på spil.

PS: Marcel Duchamps kontrasignerede pissekumme er nu mere end 3 millioner euro værd! Tør I gå glip af Goodiepals signatur?

Med venlig hilsen,
Caroline Enghoff Mogensen, cand. mag.

Skriv en kommentar

Om Det spekulative øre

Sangild - andre steder

Powered by Movable Type 3.2