Kategori-arkiv: Politik

Forsiden

03.09.2007

Mænd, feminisme, faderrolle og forskellighed

Nedenstående essay argumenterer for at ordet "feminist" er uheldigt på et tidspunkt hvor det i høj grad også handler om mandens frigørelse. Samtidig argumenterer jeg for mere fleksible kønsroller (med faderrollen som aktuelt eksempel). Herunder påviser jeg det ugyldige i argumentet at "der nu en gang er forskel på mænd og kvinder" som argument imod fleksible opfattelser af mænd og kvinder.

Læs videre: "Mænd, feminisme, faderrolle og forskellighed" »

28.05.2006

Til forsvar for sekularismen

Folkekirken opruster. De kristne debattører opruster. Nu skal slaget slås. Den kristne kirke skal være et værn mod såvel islam som ”sekularismen”, som den kaldes. Sekularismen er den holdning at det politiske og samfundsmæssige ikke skal være underlagt religiøse dogmer og argumenter, men i udgangspunktet uafhængig af disse. Det betyder ikke at man ikke kan tage hensyn til de forskellige religiøse grupper og kirker, men snarere at man fx ikke skal forbyde prævention blot fordi kirken synes det, eller at man ikke skal have en statskirke som er styret af et særligt ministerium. Det indebærer også at religionsundervisningen ikke bør være forkyndende, og at biologiundervisningen skal forblive biologisk og ikke indføre fx Bibelens skabelsesberetning som en gyldig videnskabelig teori. Religionen skal være fri, og den må man dyrke lige så tosset man vil, men den er ikke det sekulariserede samfunds rygrad. Udgangspunktet for den sekulariserede stat er snarere en demokratisk humanisme med plads til det hele. Det er muligvis en mild form for sekularisme, og i så fald er jeg mild sekularist.

Da sekularisme er ved at blive et skældsord i den offentlige debat, og da folk som jeg ellers respekterer tordner mod sekularismen som totalitær vil jeg kiggge lidt på hvad argumenterne mod det sekulariserede samfund egentlig er og forsøge at forsvare den mod de almindeligste indvendinger som kommer fra folk der fx går ind for at Gud skal indskrives i det politiske, fx i EU-traktaten el.lign.

Udgangspunktet er at visse kristne debattører i de senere år har skærpet tonen i debatten. De er ikke længere tilfredse med at udtrykke deres livssyn, men kombinerer det med en større og større grad af beskyldninger mod ikke-troende. De begynder altså at argumentere for hvorfor vi alle sammen skal være kristne, hvorfor det er bedre at være kristen/religiøs. Altså ikke fordi Gud eksisterer (hvilket vel burde være det eneste gyldige argument), men fordi det er bedst og mest dansk. Samtidig forsøger kirken at holde på sine sidste monopoler - heriblandt monopolet på begravelsesritualer og det at forholde sig til døden.

Læs videre: "Til forsvar for sekularismen" »

27.02.2006

Respekt, latter og kritisk fornuft (v. Malene Busk)

Dette gæsteindlæg på Det spekulative øre er skrevet af Malene Busk, og er et slag i debatten for uindskrænktet ytringsfrihed og religionsfrihed, netop fordi dette bunder i tolerance og ikke det modsatte. Malene Busk er idehistoriker og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

(Som altid med gæsteindlæg skal jeg understrege at jeg ikke nødvendigvis er enig i alt der skrives af gæsteskribenterne, men at jeg mener det fortjener at blive læst og diskuteret. Alle kan anmode om at få essays, kommentarer og strøtanker udgivet på Det spekulative øre, men jeg, Torben Sangild, fungerer så som redaktør og smagsdommer, og optager kun indlæg af en vis kvalitet og relevans).

Læs videre: "Respekt, latter og kritisk fornuft (v. Malene Busk)" »

24.01.2005

At eje sig selv (kritik af liberalismen 1)

Jeg har nu i nogen tid diskuteret med de radikale liberalister (libertarianere) - særligt Lars Hvidberg - fordi deres standpunkt provokerer mig og fordi den selvfølgelighed hvormed de præsenterer deres argumenter dækker over nogle huller som jeg vil påpege. Og jeg vil begynde med begyndelsen. Nemlig den private ejendomsret, som igen baserer sig på selvejerskabet, altså det at jeg ejer min krop (eller mig selv).

Nedenfor argumenterer jeg for at denne ide om selvejerskab er forvrøvlet, og at begrundelsen for den private ejendomsrets ukrænkelighed dermed ikke holder.

Diverse libertarianere og liberalister skal være velkomne til at deltage i diskussionen, men overhold venlig en høvisk debatkultur. Persontilsvininger vil blive slettet.

Læs videre: "At eje sig selv (kritik af liberalismen 1)" »

Om Det spekulative øre

Sangild - andre steder

Powered by Movable Type 3.2