Arkiv: januar 2005

« december 2004 | Forside | februar 2005 »

22.01.2005

Fone Bone

Fone Bone er navnet på én af hovedkaraktererne for ikke at sige den centrale hovedkarakter i en tegneserie ved navn Bone. Jeg havde aldrig hørt om den før, indtil en god bekendt ved navn Bjarne lånte mig en samlet udgivelse på i alt over 1300 sider af 9 album/bøger med en samlet og sammenhængende historie.

Man kan finde mere om tegneserien hér. Det er i høj grad en kommerciel hjemmeside for merchandise og nørder, men man kan få et indtryk af tegnestilen på én af undersiderne.

Jeg er blevet ret begejstret for tegneserien. Den er meget flot tegnet, vittig, spændende, historien handler om noget, personerne/skikkelserne er ganske sammensatte (og i hvert fald klart mere facetterede (og særdeles meget mere humoristiske) end karaktererne i filmatiseringen af Ringenes herrer). Hovedkarakteren er netop en tegneseriefigur som ser anderledes ud end de mennesker der også befolker serien, men det er utroligt så udtryksfuld figuren kan blive med nogle få øjenbrynsstreges som bevæger sig i alle mulige reninger.

Serien er hermed anbefalet.

07.01.2005

Vitalisering af Kalvebod Brygge

Enhver ved hvor kedeligt og grimt byggeriet på Kalvebod Brygge er, så her er der endnu et billede af strækningen. Den mest fornærmelige af Bryggens bygninger, Hotel Marriot, ses i baggrunden. Dette indlæg skal dog ikke handle om brokkerier, men om de ideer vi på Vesterbro har til at få skabt noget mere liv og aktivitet på Bryggen - Vesterbros havnefront.

hotel marriot (lille).JPG

Med 'vi' mener jeg Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe, som hører til Vesterbro Lokalråd. Det er jo ikke fordi vi har så frygtelig mange midler til at føre ideerne ud i livet, men vi er dog kommet så langt at vi har fået en meget positiv respons på en henvendelse til nogle af de virksomheder, institutioner og organisationer der holder til på Bryggen (det drejer sig om Ingeniørernes Hus, HSH Nordbank og Miljøkontrollen).

Vi mener at området rummer et potentiale til at blive mere levende og attraktivt end det er i dag, et rekreativt område for vesterbroerne og resten af byen.

Problemet med Kalvebod Brygge er selvfølgelig at sollyset forsvinder om eftermiddagen og aftenen, men ved brunch-tid og til promenader og udflugter i weekenden er det jo ikke noget problem, og det er heller ikke noget problem i forhold til aktiviteter der foregår på vandet og blot udgår fra Kalvebod Brygge. Efter mørkets frembrud er det også lige meget om man sidder på skyggesiden, så er det udsigten over på Islands Brygge det handler om.

Et andet problem består i de vanskelige adgangsveje og i at der er alngt til de nærmeste boligområder, man kommer simpelthen ikke bare lige forbi på promenaden ud til vandet, men i den henseende er der nogle forbedringer på vej.
- Først skal det understreges at man altså gerne må cykle på strækningen helt ude ved vandet. Det er en helt fin rute.
- Så er der ved at blive bygget på grunden mellem Fisketorvet og Bryggen, og når det byggeri er færdigt inden længe, så kan man gå og cykle langs vandet fra området bag Fisketorvet og helt ind til Den sorte Diamant.
- Det er særdeles vigtigt at man i den forbindelse sørger for at trappen fra Dybbølsbro ned til vandet uden om Fisketorvet bliver mere synlig og mere imødekommende.

fisketorvet2 (lille).JPG

- Der kommer også en cykel- og gangbro fra Islands Brygge til Havneholmen. (Det er området bag Fisketorvet, der hvor Vesterbro Havnebad (af nogle kaldet Copencabana) har ligget de seneste to somre). Den bro vil også automatisk give liv til området.
- Man skal endvidere til at bygge et nyt rigsarkiv på banelegmet bag Hovedbanegården, og vi forsøger ved enhver given lejlighed at promovere et forslag om i forbindelse med det byggeri at anlægge en fodgængerbro, der skal gå hele vejen fra Brune Kødby (det er området omkring Øksnehallen), over banelegmet og indfaldsvejene og helt ud til promeanden v. Bryggen.
- Endvidere vil der med byggeriet på banelegmet (mere om det en anden gang) komme et bagland til Bryggen.

Adgangsveje gør det dog ikke alene, der skal også være nogle aktiviteter det er værd at opsøge, og nogle ting man gider stoppe op for, når man passerer.
- Det skal være muligt at lægge kanoer, kajakker og andre små fartøjer i vandet fra Kalvebod Brygge uden at man nødvendigvis behøver at have båden liggende permanent ved vandet.
- Men man kan evt. også bygge nogle små bådopbevaringshuse.
- Man kunne have nogle flydepontoner, hvorpå der kan være servering og boder.
- I forbindelse med diverse festivaller kan man have udstillinger og aktiviteter der vedrører vandet.
- Der kunne være hængende beplantinger ned over facaderne på bygninger (der er næppe plads nok til at træer kan få ordentlige forhold nede ved jorden).
- Det kunne også være ret godt med et museumsskib ved kajen, måske et fint motorskib der kunne rumme et lokal- og industrihistorisk museum. (Nogle flotte sejlskibe der kunne skjule Hotel Marriot ville også være herligt).
- I Ingeniørernes hus kunne man så samtidig indrette et udstillingssted for internetkunst og computerspil. :-)

Problemet er at det er sindssygt dyrt at få lov til at bruge vandet med permanente installationer. Men muligvis er Københavns Havn til at tale med når der er tale om almennyttige formål. Måske. De ser dog i den forbindelse helst at aktiviteterne er midlertidige, snarere end at der kommer mere permanente installationer, mens vi mener at der er brug for begge dele. Man skal som offentlighed og bruger være nogenlunde sikker på at der er noget at komme efter, at Bryggen er et sted man med fordel kan tage hen. Det er også nødvendigt for at de lejlighedsvise arrangementer bliver opsøgt.

Jeg håber at der kommer noget ud af initiativet.
Kom gerne med ideer og forslag.
PS Jeg har selv taget billederne.

kalvebodbrygge3 (lille).JPG

04.01.2005

Sproghjørnet

En weblog er da et strålende sted at lufte nogle af de sprogrettelser som man enten ikke får mulighed for at fremstille, fordi fejlene står i en avis, eller kvier sig ved at sige højt, fordi det forekommer uhøfligt. Det var endda en idé jeg nævnte da jeg begyndte at overveje at få mig en weblog, altså at lave et sproghjørne på min blog. Torben er ganske vist kommet mig i forkøbet på sin weblog, men der er jo mange flere mislyde at påpege, og desuden vil jeg også gerne bruge mit sproghjørne til spørgsmål og ikke kun rettelser.

- Alt for mange journalister/korrekturlæsere/redaktører er ude af stand til at kende forskel på nogle og nogen. Man ser formuleringer som "Der var ikke nogle gæster tilbage på hotellet". "De havde ikke nogle bekymringer". "Der var ikke nogle mennesker at se". Forkeeeert. I alle de ovenstående eksempler skal der stå NOGEN. Man kan ganske vist bruge ordet 'nogle', men så betyder det noget andet, nemlig: "De havde ikke et antal bekymringer, de havde kun én", og det vil være en noget klodset måde at formulere sig på. Forskellen på de to ord svarere nogenlunde til de engelske ord 'some' og 'any. Tag nu og lær det.

- Given og givet, ikke 'givent'. De studerende arbejder med en given problemstilling. Vi behandler et givet problem. I givet fald. En given sag.

- Ufatteligt mange skilteskrivere, journalister og opgaveskribenter deler sammensatte ord op i to, selvom vi på dansk skriver sammensatte ord i ét. Jeg har set "is kolde", "journalist praktikant", "fyrværkeri fabrik" og "motor cykeldagbog" i to ord. Det er forkert, forkert og atter forkert. Tag nu bare det sidste eksempel, som var titlen på en film. Det ser ud som en huskeliste vedrørende hvad jeg skal huske til rejsen: motorcykel (tjek), dagbog (tjek). Jeg ved ikke hvad problemet er, om det er stavekontrollen der spiller folk et puds, eller det er indflydelsen fra engelsk, men det er under alle omstændigheder forkert at dele sammensatte ord op i to.

- Og så til sidst et spørgsmål. Det forekommer mig at være lidt af et mysterium hvad der styrer kønnet på artiklerne til danske navneord. Men jeg har overvejet om der alligevel er et underliggende (måske fonetisk) princip, for det lader til at vi med stor sikkerhed er i stand til at forsyne nyimporterede ord med artikler: En computer, en harddisk, et attachment, et link, en drink, et trick, en datingservice, en weekend, et toilet, et wc, et foto, en cappucino, en café au lait. Og der er uden tvivl mange flere eksempler.

(- Næste gang med sproghjørnet skal det måske handle om kommaer, om hvor grimt det grammatiske komma ofte er).

Powered by Movable Type 3.2