« Sproghjørnet | Forside | Fone Bone »

Vitalisering af Kalvebod Brygge

Enhver ved hvor kedeligt og grimt byggeriet på Kalvebod Brygge er, så her er der endnu et billede af strækningen. Den mest fornærmelige af Bryggens bygninger, Hotel Marriot, ses i baggrunden. Dette indlæg skal dog ikke handle om brokkerier, men om de ideer vi på Vesterbro har til at få skabt noget mere liv og aktivitet på Bryggen - Vesterbros havnefront.

hotel marriot (lille).JPG

Med 'vi' mener jeg Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe, som hører til Vesterbro Lokalråd. Det er jo ikke fordi vi har så frygtelig mange midler til at føre ideerne ud i livet, men vi er dog kommet så langt at vi har fået en meget positiv respons på en henvendelse til nogle af de virksomheder, institutioner og organisationer der holder til på Bryggen (det drejer sig om Ingeniørernes Hus, HSH Nordbank og Miljøkontrollen).

Vi mener at området rummer et potentiale til at blive mere levende og attraktivt end det er i dag, et rekreativt område for vesterbroerne og resten af byen.

Problemet med Kalvebod Brygge er selvfølgelig at sollyset forsvinder om eftermiddagen og aftenen, men ved brunch-tid og til promenader og udflugter i weekenden er det jo ikke noget problem, og det er heller ikke noget problem i forhold til aktiviteter der foregår på vandet og blot udgår fra Kalvebod Brygge. Efter mørkets frembrud er det også lige meget om man sidder på skyggesiden, så er det udsigten over på Islands Brygge det handler om.

Et andet problem består i de vanskelige adgangsveje og i at der er alngt til de nærmeste boligområder, man kommer simpelthen ikke bare lige forbi på promenaden ud til vandet, men i den henseende er der nogle forbedringer på vej.
- Først skal det understreges at man altså gerne må cykle på strækningen helt ude ved vandet. Det er en helt fin rute.
- Så er der ved at blive bygget på grunden mellem Fisketorvet og Bryggen, og når det byggeri er færdigt inden længe, så kan man gå og cykle langs vandet fra området bag Fisketorvet og helt ind til Den sorte Diamant.
- Det er særdeles vigtigt at man i den forbindelse sørger for at trappen fra Dybbølsbro ned til vandet uden om Fisketorvet bliver mere synlig og mere imødekommende.

fisketorvet2 (lille).JPG

- Der kommer også en cykel- og gangbro fra Islands Brygge til Havneholmen. (Det er området bag Fisketorvet, der hvor Vesterbro Havnebad (af nogle kaldet Copencabana) har ligget de seneste to somre). Den bro vil også automatisk give liv til området.
- Man skal endvidere til at bygge et nyt rigsarkiv på banelegmet bag Hovedbanegården, og vi forsøger ved enhver given lejlighed at promovere et forslag om i forbindelse med det byggeri at anlægge en fodgængerbro, der skal gå hele vejen fra Brune Kødby (det er området omkring Øksnehallen), over banelegmet og indfaldsvejene og helt ud til promeanden v. Bryggen.
- Endvidere vil der med byggeriet på banelegmet (mere om det en anden gang) komme et bagland til Bryggen.

Adgangsveje gør det dog ikke alene, der skal også være nogle aktiviteter det er værd at opsøge, og nogle ting man gider stoppe op for, når man passerer.
- Det skal være muligt at lægge kanoer, kajakker og andre små fartøjer i vandet fra Kalvebod Brygge uden at man nødvendigvis behøver at have båden liggende permanent ved vandet.
- Men man kan evt. også bygge nogle små bådopbevaringshuse.
- Man kunne have nogle flydepontoner, hvorpå der kan være servering og boder.
- I forbindelse med diverse festivaller kan man have udstillinger og aktiviteter der vedrører vandet.
- Der kunne være hængende beplantinger ned over facaderne på bygninger (der er næppe plads nok til at træer kan få ordentlige forhold nede ved jorden).
- Det kunne også være ret godt med et museumsskib ved kajen, måske et fint motorskib der kunne rumme et lokal- og industrihistorisk museum. (Nogle flotte sejlskibe der kunne skjule Hotel Marriot ville også være herligt).
- I Ingeniørernes hus kunne man så samtidig indrette et udstillingssted for internetkunst og computerspil. :-)

Problemet er at det er sindssygt dyrt at få lov til at bruge vandet med permanente installationer. Men muligvis er Københavns Havn til at tale med når der er tale om almennyttige formål. Måske. De ser dog i den forbindelse helst at aktiviteterne er midlertidige, snarere end at der kommer mere permanente installationer, mens vi mener at der er brug for begge dele. Man skal som offentlighed og bruger være nogenlunde sikker på at der er noget at komme efter, at Bryggen er et sted man med fordel kan tage hen. Det er også nødvendigt for at de lejlighedsvise arrangementer bliver opsøgt.

Jeg håber at der kommer noget ud af initiativet.
Kom gerne med ideer og forslag.
PS Jeg har selv taget billederne.

kalvebodbrygge3 (lille).JPG

Kommentarer

Flotte planer til afhjælpning af en horribel mangel på byplanlægning!

Der er hjælp på vej, Lars!

Den veldædige fond Realdania vil rette op på fortidens synder på Københavns Havn. De vil nemlig berige Københavns Havnefront på Bryghusgrunden ved Christians Brygge med nok et kontordomicil for en pengetank.

Men dette er noget andet end kontorkolosserne ved Kalvebod Brygge, for det skal være arkitektur af verdensklasse!

Henning Larsen, vandt for 10 år siden en arkitektkonkurrence om et musikhus på samme sted, men lagde selv dette projekt i graven ved at advare mod at presse så stort et hus ned på denne grund.

Men nu er åbenbart meget forandret, for projektet bakkes ivrigt op af byplanborgmester Klaus Bondam, uagtet at grunden i øvrigt rummer Indre Bys største (bygge-) legeplads, der er eneste udendørsareal for en skole og 4 børneinstitutioner i Indre Bys "børnegade" (Vester Voldgade mellem Rådhuspladsen og Havnen), og som er omkranset af den kulturarv, som normalt ligger Realdania meget på sinde.

Hvis man vil læse mere om projektet og eventuelt får lyst til alligevel at levere en underskrift mod det, så gå trygt ind på Bryghusgruppens hjemmeside, www.talkingpoints.dk, hvor man kan levere en elektronisk underskrift.

Dybbøl Park

Nu da Rigsarkivet skal flytte til godsbaneterrænet bag Kalvebod Brygge og DSB har fremlagt deres planer med baneterrænet langs Kalvebod Brygge, er det vigtigt der kommer en debat for bane-terrænet fremtid, noget nytænkning. Det er borgere i København, især Vesterbro’s borger, der skal være med her og ikke DSB’s pengepung der styrer et så vitalt områdes fremtid.
Giv området tilbage til borgerne, efter 150 år med jernbane!

åbent grønt område;
Mit bud på en helheds løsning for området er et stort åbent grønt område, en park, Dybbøl Park, hvor der er mulighed for diverse aktiviteter, lige fra koncerter til den lokale fodboldklub

Over mod Otto Bussesvej skal bygges et nyt rækkehuskvarter. Dette ville blive et meget attraktiv sted at bo, i byen, lige op og ned af Dybbøl Park og med havnen som nabo!! Samtidig ville det give Kalvebod Brygge liv som er en mangel vare i dag!

Midt i parken på den kæmpe store dejlige grønne græsplæne, skal der bygges en scene, en ny muslingeskal som den i Enghaveparken. En scene som kan bruges til udendørs koncerter og teater!
Det smukke gamle jernbanehus som ligger ud til Kalvebod Brygge kan huse den lokale fodboldklub, som kan bruge det store græsareal bagved! Området skal anlægges med træer, små hyggelige grønne oaser, eventuel med en lille sø med kanaler ud til havnen

Projektet kan deles op i flere etaper alt efter økonomi.

1. etape er den som er beskrevet ovenfor, med boldbaner, en scene og det nye bolig område!

2. etape må ikke udelukke 1. etape. Hvis man gør dette over en tidsplan på 5-10 år vil den nok være mere realistisk! Dybbøl station, skal være en undergrund station, fjern hele det store jernbaneterræn ned langs Ingerslevgade, som skal graves ned helt ind til Hovedbanegården.
Grav den sekssporede vej ned det stykke langs Kalvebod brygge, så der bliver fri passage til havnen, samt at selve parken bliver betydelig større!

puster nyt liv;
I Barcelona har man gjort næsten det samme, fjernet et stort kedelig og grimt godsbaneterræn i byens centrum som spærrede for beboenes direkte adgang til havn og strand!
Nu kan man gå direkte fra La Rambla, byens centrum, ned til havnen, videre ud til stranden og her kan man går langs stranden på promenaden. Dette nye området summer af liv!

Jeg frygter, at det der skete med Kalvebod brygge, ”den grædemur,” kontorbygninger der nu ligger langs havnen, at det sker med dette centrale godsbaneterrænet hvis der ikke kommer noget styrning fra rådhuset side!
Langs Kalvebod Brygge tør man ikke færdes om aften da det ligge øde hen, når kontorerne lukker!

”Central park”
Giv Vesterbros borgere adgang til ”Central park”, et stort grønt areal tæt på byens centrum, lige ned til havnen og med et nyt bolig kvarter - på det nuværende jernbaneterræn!
Her er et projekt som inden for en kort årrække vil kunne gennemføres til gavn og glæde for Vesterbros borgere og alle os andre Københavnere!


/ Thomas Sander Bech
Højsagervej 5 B / Valby

Vesterbro Marina

Forstil dig de mange, mange børn på Vesterbro hvis de fik mulighed for at sejle tæt på deres bydel!

Se på vores havn, Københavns havn, kalvebod Brygge og det kæmpe jernbane terræn der ligge og spærre for byen, så Vesterbros borger ikke bruger havnen som en naturlig del af deres miljø, som det brude være, her bor mange tusindvis af mennesker, med kun 200-300 meter til vandet. Her burde være en havn, hvor er Vesterbro Havn eller skulle vi heller kalde den Vesterbro Marina.


Hvis man har været i Barcelona før 1990 og kommer tilbage i dag er der sket en utrolig forvandling, specielt omkring havnen, i dag kan man gå fra byens centrum til stranden på 5 minutter! Havnen i Barcelona summer af liv, en arkiv lystbåd havn, cafeer og gågade lige ned til havnen, folk gå ture langs havnen, her er en by i kontakt med sin havn.

Før 1990 havde Barcelona en stor tog station med jernbane terræn lige op og ned af havnen. Jernbane terrænet er nu fjernet, flyttet ud af byen og stationen er gravet ned under jorden.

Nu gå man direkte fra Ramblane ned til havnen og videre ud til stranden og her kan man gå langs stranden på promenaden.
Hvorfor ikke her på Kalvebod Brygge?

Hej Thomas

Mange tak for din kommentar. Jeg tror ikke vi skal regne med at banelegmet forsvinder, det vil blive ved med at adskille havnen fra Vesterbro, men vi kan håbe at der kommer nogle flere forbindelser, og vi kan håbe at den bydel der kommer på banelegmet i forbindelse med bygningen af rigsarkivet vil formidle forbindelsen mellem byen og vandet.

Kære Lars,

Lur mig, om 10 år er baneområdet væk, det er for dyrt et område at have liggende ubenyttet hen, derfor er det vigtig at der kommer nogle ideer så det ikke pludseligt er DSB som scorer kassen på et nyt kedeligt kontor område!
Klaus Bondam har i et svar til mig, maj 2006, skrevet at grave den 6 sporet vej ned langs Kalvebod Brygge, samt at lave en Dybbøl undergrund station, vil blive alt for dyrt, men han tager helt fejl, hvad er for dyrt? Hvis man ser på området så tæt på havn og by, vil disse to projekter gøre området meget mere attraktiv!

Min sidste ide, er at havnebusserne skal kunne sejle helt ind til Hovedbanegården via nye kanaler i Dybbøl park! Det kommer der snart et læserbrev om!

I første omgang ligger mit forslag om Dybbøl Park til behandling hos København kommune hvor jeg håber det kommer med den nye Kommuneplan!

M.v.h.
Thomas Sander Bech


Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2