« VK og drivhuseffekten | Forside | Så brug dog Christiansholm (til et eller andet) »

Banelegmet

En større del af det gamle godsbaneterræn ved Kalvebod Brygge er blevet udlagt til byudvikling. Det drejer sig i første omgang om strækningen fra Hovedbanegården til Dybbølsbro, men det store område fra Dybbølsbro mod sydvest mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade er også kandidat til noget interessant byudvikling. I Vesterbro Trafik- og Byrumsplan bliver der da også peget på området til rekreative formål i fremtiden.

banelegmet1.JPG

Efter at VK-regeringen havde klokket rundt i det noget tid lige efter sin tiltræden i 2001 landede opførelsen af en ny bygning for Rigsarkivet på banelegmet i og ved den gamle godsterminal ved Hovedbanegården. Det syntes vi på Vesterbro var interessant og så en mulighed for at der i den forbindelse kunne skabes nogle rekreative byrum i området. Det er noget der ikke er for meget af på Vesterbro, og det ville kunne bygge bro mellem Indre Vesterbro og havneområdet ved Kalvebod Brygge.

DSB så på sin side mulighed for virkelig at score kassen ved salget af området uden smålig skelen til at der skulle være plads til grønne og rekreative områder. Der er udviklet nogle planer som det på en eller anden måde er lykkedes at sælge til offentligheden som en ny grøn bydel, på trods af at der skal bygges 150.000 m2! (til sammenligning: I 2003 blev der bygget 194.000 m2 i hele Københavns Kommune). Man kan bl.a. se planerne i bilagene til Bygge- og Teknikudvalgets møde d. 12/1 2005 (man skal rulle ned til pkt. 33). Planerne var også omtalt i Politiken d. 24/10 2004.

I beslutningsreferatet fra et efterfølgende ekstraordinært møde d. 26/1 fremgår det at Mikkel Warming fra Enhedslisten var den eneste der stemte for at reservere en del af området til rekreative formål.

I Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe havde vi foreslået en Banepark på området, en park med masser af træer og nogle gamle tog der kunne stå på nogle efterladte skinner og en lang skrænt ned fra Dybbølsbro. En park der så at sige kunne modsvare Havneparken på Islands Brygge ovre på den anden side af havneløbet. Den fremragende idé lader ikke til at få ben at gå på, og vi må se i andre retninger for at få flere rekreative områder til bydelen.

Her er det at området omkring Otto Busses Gade mellem Dybbølsbro, Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade byder sig til.

banelegmet2.JPG

Det er et stort og varieret og hemmeligt og rigtig spændende område med nogle bygninger - både boliger og remiser og værksteder og meget andet - af kulturhistorisk værdi. Noget af området må vi nok forvente skal reserveres til vendeplads for metrocityringen (hvad enten den bliver til noget eller ej). Men en sådan vendeplads kan umuligt optage hele området, så vi forestiller os at det kan blive et rigtigt spændende område med en blanding af nye erhverv, kulturentreprenører, nogle møde- og udstillingshuse - der findes nogle gamle remiser der får Øksnehallen til at ligne et provinsforsamlingshus - samt ikke mindst idræts- og parkfaciliteter.

For resten, der var en idékonkurrence for unge arkitekter i regi af Copenhagen X i samarbejde med Politiken og Realdania. Førstepræmien gik til et projekt for banelegmet med titlen "Plads til alle". Så der er da andre der har øje for områdets kvaliteter, men spærgsmålet er om det igen er de store bygherrers grådighed der skal bestemme byudviklingen.

PS Billederne er taget af Niels Vestergaard

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2