« Miljøpolitik under lup | Forside | Danske forskerblogs »

Cepos

Så er Danmark blevet begavet med en såkaldt borgerligt-liberal tænketank. Ved åbningsfesten på d'Angleterre (hvor ellers?) udtalte direktøren for foretagendet, Martin Ågerup, at hvis "man vil bekæmpe det fri marked, må man definere profit som udbytning. Men i virkeligheden er der jo tale om en flok driftige mennesker, der er villige til at løbe en risiko for at levere en vare, som andre gerne vil have. Altså er profit det modsatte af udbytning: Nemlig en velfortjent belønning for at have gjort andre mennesker glade".

Åh suk, hvis det skal være niveauet, så bliver Cepos ikke en tænketank, men en tank for primitive analyser og slidte fraser. Og formentlig særdeles succesfuld.

Altså for det første, så er profit en integreret del af samfundsordenen. Der er ikke nogen der truer profitten som en samfundsbærende mekanisme.

For det andet: Jo, profit kan med megen rimelighed opfattes som netop udbytning, og her er det tilsyneladende nødvendigt med en forklaring:
- Hvis en enkelt Ole Opfinder eller håndværker skaber en dims eller udfører en service og modtager en betaling som er større end de omkostninger vedkommende har haft, så er der tale om fortjeneste, og det er som Martin Ågerup siger en velfortjent belønning for at have gjort noget andre gerne vil have.
- Når en virksomhed producerer, markedsfører og sælger sine produkter på basis af de ansattes arbejde, så får virksomhedsejerne (aktionærerne, bestyrelsen og ledelsen) en fortjeneste baseret på andre menneskers arbejde. Det er hele pointen, at den arbejdsindsats som de ansatte leverer er mere værd end den løn de får. Det er simpelthen den grundlæggende mekanisme, og det er profit.
- Man kan diskutere om man vil kalde det udbytning, hvis man med udbytning forstår sulteløn og elendige og skadelige arbejdsvilkår. Den danske arbejdskraft har rimelige vilkår på det danske arbejdsmarked, og danske virksomheder tilbyder i det store og hele ordentlige lønninger og ordentlige arbejdsforhold. Men der er stadig tale om nogen (aktionærerne, bestyrelsen og ledelsen) modtager penge for noget der dybest set er andres arbejde.
- Og frem for alt må man sige, at temmelig mange af de produkter som forbrugerne bliver glade for - billig bacon, dyre Nike-sko, billige legetøjsdimser - netop bliver produceret under forhold der dårligt kan karakteriseres som andet end udbytning. Fra de underbetalte polske kolonnearbejdere på danskejede slagterier i Tyskland til seriøst underbetalte børnearbejdere der arbejder under usle forhold på Nikes og andre mærkevarevirksomheders fabrikker i den tredje verden, hvorved virksomheden scorer gigantiske profitter på netop at udbytte arbejdskraften. Her er profit uomtvisteligt lig med udbytning.

Opgaven er ikke at lyve det væk under dække af popsmarte fyndord. Opgaven er at sikre et ikke blot frit, men også fair marked.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2