« Så brug dog Christiansholm (til et eller andet) | Forside | Cepos »

Miljøpolitik under lup

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har taget temperaturen på de seneste syv års danske natur- og miljøpolitik under henholdsvis SR-regeringen og den nuværende VK-regering. De har i marts 2005 offentliggjort en evaluering Danmarks natur- og miljøpolitik 1998-2004. I det omfang offentliggørelsen har ramt nyhedsmedierne har det været med et budskab om at SR-regeringen og VK-regeringen har været lige gode om ikke at være gode nok. Det er måske ikke helt det DN siger, men tæt nok på, og det er - også på baggrund af evalueringens konklusioner - en temmelig problematisk udmelding.

Evalueringen ser på ni miljøpolitiske områder: Naturforvaltning, landbrug, havmiljø, skov, planlægning, klima, kemikalier, affald og trafik. DN konkluderer at områderne klima, planlægning, affald, trafik og kemikalier er blevet miljømøæssigt langt dårligere stillet under den første VK-regering end under den tidligere SR-regering. Omvendt har VK-regeringen forbedret naturbeskyttelsen ved at gennemføre EU-direktiver i dansk lov. Desuden har den indført naturnær drift i statsskovene samt gennemført en forbedring af skovloven.

På den baggrund er det misvisende, hvis ikke man entydigt fortæller at VK-regeringen har stået for nogle meget markante forringelser af miljøbeskyttelsen - ikke bare nedskæringer i bevillingerne men deciderede forringelser. Og selvom det langt fra var godt nok under SR-regeringen, bl.a. i forhold til en indsats overfor landbruget, så er det blevet decideret værre under VK. Dels fordi det er på nogle meget tunge områder som klima og kemikalier og trafik at forringelserne er sket. Dels fordi det ene af de to områder hvor VK trods alt står for en forbedring, der bør æren i virkeligheden tilfalde EU.

Udmeldingen fra DN var "Noget er godt – og en del skidt. Og så er der alt det, som begge regeringer burde ha´ gjort, men ikke gjorde". På baggrund af deres egen evaluering burde den have været: "Noget er godt – og en del skidt. Der alt det, som begge regeringer burde ha´ gjort, men ikke gjorde, og så er der alt det som blev kraftigt forringet da VK-regeringen trådte til."

(Jeg skal tilføje at nogle af formuleringerne i det ovenstående dels er hentet fra DN's hjemmeside, som jeg har linket til, dels fra en artikel af DN's præsident Poul Henrik Harritz i Information d. 17. marts 2005. Man kan finde den i deres arkiver.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2