« Banelegmet | Forside | Miljøpolitik under lup »

Så brug dog Christiansholm (til et eller andet)

Der har været meget strid om Erick van Egeraats højhuse, altså de højhuse der er planer om at placere på Krøyers Plads, grunden bag det nu hedengangne Luftkastellet . På mødet i bygge- og teknikudvalget (BTU) den 23. februar blev det endeligt vedtaget at indstille projektet til vedtagelse i Borgerrepræsentationen - hvor det imidlertid godt kan falde (bemærk at den officielle titel på projektet er Wilders Plads II). [Projektet er siden blevet forkastet i borgerrepræsentationen på mødet den 17. marts.]

Man kan af bilagsmaterialet til mødet i BTU (rul ned til pkt. 26 vedr. Wilders Plads II) bl.a. se at der ved forskellige debatter er blevet givet udtryk for en anerkendelse af byggeriets kvalitete kombineret med et ønske om en alternativ placering. [Efter forkastelsen i Borgerrepræsentationen fik SF tilføjet følgende bemærkning: "SF's gruppe håber, at Egeraats projekt kan gennemføres andetsteds ved havnefronten udenfor middelalderbyen og Christianshavn, f.eks. i Nordhavn."]

Politiken kunne også for nylig fortælle at den europæiske organisation Europa Nostra protesterer mod Erick van Egeraats højhuse (man kan finde den relevante pressemeddelelse ved under 'search' at søge på Copenhagen). Organisationen, der arbejder for bevarelse af værdifulde bygningner og kulturmiljøer i Europa, opforder Københavns Borgerrepræsentation til at finde en alternativ placering i København, en placering som respekterer både projektets arkitektur og Christianshavn.

Spørgsmålet er imidlertid om det overhovedet er muligt at finde andre placeringer. Europa Nostra er som antydet langt fra de eneste der på den ene side har øje for de arkitektoniske kvaliteter i van Egeraats højhuse, men på den anden side synes placeringen er uheldig. Dels fordi husene kommer til at blive meget dominerende i forhold til det omliggende byrum, dels fordi man ærgrer sig over at et spændende rekreativt område omkring Luftkastellet helt forsvinder, et rekreativt område der ellers har givet åben adgang til vandet og et væld af udfoldelsesmuligheder for hele byen.

Hver gang forslag om alternative placeringer er blevet nævnt, er det af projektets fortalere med mantra-agtig stædighed blevet anført, at husene er designet lige præcis til Krøyers Plads og passer perfekt dertil og intet andet. Slut basta.

Det er i mine ører noget af et postulat, et af den slags postulater der ofte ledsager arkitektoniske udfoldelser, men jeg har ærlig talt svært ved at indse postulatets gyldighed. Det handler da mere om at der ikke uden videre gives andre grunde som projektet kan overføres til. (Og det handler om at det statslige ejendomsselskab Freja virkelig, virkelige scorer kassen på salget af grunden og opførelsen af et byggeri med en så høj bebyggelsesprocent. (Egentlig skulle man tro at der kunne være andre retningslinier end umådenholden grådighed for et statsligt ejendomsselskab, men det er der altså ikke)).

Mit spørgsmål er om det overhovedet er blevet undersøgt om der kan findes andre placeringer. Når man ser på et kort og kigger sig omkring i kvartererne ved ydre Christianshavn og Holmen, så er der ét område som springer i øjnene som en oplagt alternativ placering for højhusene, nemlig Christiansholm. Det er den holm der ligger lige nord for Krøyers Plads og Nordatlantens Brygge og lige syd for Dokøen, hvor operaen er blevet placeret. Christiansholm er tæt nok på til at van Egeraats bygninger stadig er i samspil med det byrum som de efter sigende er skabt til at være en del af, og samtidig er Christiansholm lige så tilpas meget længere væk, at Christianshavns byrum ikke bliver helt overvældet af de høje bygninger. Dertil kommer at Christiansholm i øjeblikket er bebygget af nogle ret ligegyldige lagerbygninger og faktisk skriger på at blive integreret i den fornyelse og renovering der i øvrigt ruller hen over området.

Det eneste problem er at dem der bruger de ligegyldige lagerbygninger, nemlig lageret for Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening, har et options-lejemål der rækker en del år ud i fremtiden. Men så er det altså at man undrer sig. Politikens og Berlingskes trykkerier er rykket ud af København, så hvor smart er det egentlig at have pressens lager liggende lige dér, og hvor rimeligt er det at én af de allermest attraktive grunde ud til vandet i København bliver fuldstændig okkuperet af lagerfunktioner – og de spørgsmål bør sådan set rejses, hvad enten vi taler om van Egeraats højhuse eller om andre byggerier og byfunktioner i området.

Jeg vil gerne spørge, om der overhovedet er nogen som seiøst arbejder med alternative placeringer for van Egeraats byggeri - på Christiansholm eller andetsteds? Jeg vil også gerne foreslå Politikens hus og Det berlingske Officin m.fl., at de sammen med Dansk Presses Fællesindskøbs-Forening bidrager konstruktivt til at bringe Christiansholm i spil i udviklingen af byrummene v. Holmen og Christianshavn.

Kommentarer

Men du glemmer jo fuldstændig det faktum, at det var Egeraat selv, der ikke ville tillade, at byggeriet blev opført andetsteds.

Sandt nok. Det er vel i det hele taget blevet uaktuelt med Egeraats højhuse. På Krøyers plads kommer der noget kedeligt byggeri med en lige så høj byggeprocent, vi har under alle omstændighder et af byens bedste åndehuller, efter at Luftkastellet blev smidt ud. Et lignende åndehul - gerne lidt mere som Thorsen og Papa Hotel end som Luftskatellet, hvis det endelig skal være - kunne man måske få til at eksistere på Christiansholm.

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2