« Kalvebod Brygge igen igen | Forside | "Ikke sættes i bås" »

Resultatløn

På min arbejdsplan og i min afdeling har man netop indført resultatløn for at få os til at yde noget mere. Nærmere bestemt er det for at få os til at skrive flere såkaldte peer reviewed artikler til internationale tidsskrifter, og når vi gør det får vi en bonus, samtidig med at vi sandelig ikke skal løbe langsommere med hensyn til at skrive ansøgninger og i øvrigt passe de opgaver vi faktisk bliver betalt for at udføre - hvilket jeg personligt mener må være det centrale, altså at løse de opgaver som nogen betaler os for at løse.

Samtidig er det åbenbart at mange af mine kolleger er stressede og hårdt pressede i det daglige arbejde, og på den baggrund finder jeg det principielt forargeligt at bruge penge på det der resultatløn. Det er noget pjat (og beløbene er i øvrigt latterlige), og pengene skulle meget hellere bruges på noget andet.

Jeg er klar over at det er et overenskomstspørgsmål, og pengene er sat af i en særlig pulje som ikke uden videre kan overføres til noget andet, så jeg udtaler mig udelukkende om det principielle i spørgsmålet.

Når folk er overbebyrdede og hårdt pressede i hverdagen, så er det ikke flere penge man har brug for, så er det mere tid til de opgaver man har. Hvis man fra ledelsen ønsker at vi skriver flere artikler - og det vil vi i øvrigt vældig gerne selv - så skal man give os de fornødne timer til det, og man skal støtte udviklingen af evnerne til at skrive de artikler, men man skal ikke bare forvente at vi laver det ekstra arbejde oven i alt det andet vi laver. Det medfører kun en forøgelse af overbebyrdelsen, og jeg frygter at medarbejdere går hen og bryder sammen under byrderne. Med andre ord burde resultatlønmidlerne konverteres til flere timer som vi kunne bruge på dette artikelskrivningsarbejde.

Institutionen er i det hele taget presset, vi har f.eks. også lokaleproblemer. Og igen må jeg sige: det er i mine øjne direkte forargeligt at der bliver spildt penge på resultatløn (fordelt som lunser 5000 kr.), når der er medarbejedere der mangler et kontor. Det er en højst besynderlig prioritering.

Jeg må vist skrive til min fagforening om dette spørgsmål.

Kommentarer

Ja når man tager i betragtning, at det igennem de seneste mange år har vist sig ved diverse undersøgelser, at: Jo større arbejdskrav = jo større stressfaktor = jo større frustration blandt medarbejdere = jo mere sygdom = jo større udgift for arbejdsgiveren....

Så kan det jo rent faktisk forundre, at dette forhold stadig findes. Men hvad ved jeg :)

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2