« Oschlag: Bådfart på Halmtorvet | Forside | Olienarkomani »

En miljøindsats der er ved at lykkes

Mens verdens og især USA's stædigt insisterer på at fastholde sin olieafhængighed, så er der tilsyneladende nu tegn på at et andet af de store globale miljøproblemer er ved at blive afhjulpet. I hvert fald kan DMI i en artikel på sin hjemmeside fortælle at ozonlaget har stabiliseret sig, at det altså ikke længere er under nedbrydning fra de menneskeskabte udledninger af freon og cfc-gasser fra køleskabe m.v.

Det viser at en målrettet indsats faktisk kan lede til at en faretruende miljøødelæggelse bliver stoppet og måske afværget - og så må man håbe at ozonlaget, som jo beskytter kloden mod de mest skadelige af solens uv-stråler, også kan genvinde den styrke det havde inden cfc-gasserne begyndte at æde løs af det.

Det er værd at påpege at problemet med nedbrydningen af ozonlaget aldrig kunne være blevet løst, hvis det var blevet overladt til markedskræfternes usynlige hånd. Der er og var absolut ingen grund for markedsaktører til at skifte køleskabsteknologi, og før et teknologisk skift blev aktuelt var der absolut ingen markedsaktører der ville have interesseret sig for overhovedet at finde ud af at der faktisk var et problem med cfc-gasserne. Der skulle en anden slags logik, en logik hvis horisont er almenvellet, til for både at sanse og håndtere dette globale miljøproblem.

Det er i øvrigt interessant at da den internationale politiske kamp for at gøre noget ved ozonlagsproblemet var på sit højeste, var der vedvarende forskellige eksperter som benægtede at der skulle være en udtydning af ozonlaget i gang og benægtede at freon m.v. havde noget at gøre med det problem. Den slags eksperter kom dog i en dansk sammenhæng mest til orde i Jyllandsposten, og de blev ikke del af mainstream. En interessant parallel til den politiske kamp om klimaforandringer, hvor drivhuseffekt-benægtelse er blevet en del af den politiske og mediemæssige mainstream.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2