« Olienarkomani | Forside | Almanak »

Lokalplan for Rigsarkivet og banelegmet

Det er meningen at Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland skal samles i dels nogle nye og dels nogle ombyggede bygninger på en del af banelegmet lige ved Hovedbanegården. Samtidig vil man have udviklet og bebygget en længere strækning fra Hovedbanegården til Dybbølsbro. Lokalplanen er i høring for tiden og frem til 23. september. Forslaget kan findes hér. Send et høringssvar og forlang at vi sammen med Rigsarkivet og de øvrige bebyggelser får en fodgængerbro fra Kødbyen over banelegmet og helt ud til kajen på Kalvedbod Brygge.

I Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe synes vi det er spændende at planen stiller krav om ekspressivt og skulpturelt byggeri "med en høj arkitektonisk standard i et nutidigt forsprog, der medvirker til at skabe harmoni i forhold til det omgivende arkitektonisk og funktionelt sammensatte område". Det læser vi som: Nogle bygninger der er så flotte at de kan overskygge det hæslige og kedsommelige byggeri på Kalvebod Brygge.

Det er også interessant med en bydel der potentielt kan forbinde Vestebro med havnen. Der er dog nogle problemer i lokalplanen. Det er tanken at der skal være et grønt strøg gennem hele området, men det er uklart hvor meget det bliver til gavn for alle vesterbroere. Samtidig er det tanken at byggeriet opad Dybbøsbro skal være meget massivt. Det forstår vi ikke helt, vi mener snarere at byggeriet skal trappes ned og bliver mindre massivt, jo tættere man kommer på Dybbølsbro. Netop der skulle der så være en udendørs boldbane, hvilket er noget vesterbroerne i den grad mangler.

Desuden har man - indtil videre - opgivet den bro der ellers på mange måder kunne berige hele området. En bro der går fra bagenden af Brune Kødby (bag Øksnehallen) via det nye byområde og ud til vandet. En sådan bro kunne give folk på indre Vesterbro mulighed for at komme ind til det grønne strøg i det nye byområde og videre ud til vandet. Den kunne omvendt trække det nye områdes brugere og beboere samt alle der promenerer ved havnen til indre Vesterbro. Den kunne skabe en promenade-forbindelse mellem Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet og videre til kulturtilbuddene (og de nye designvirksomheder) i Kødbyen, og den kunne sende mere liv ned til havnefronten på Kalvebod Brygge. Selvom Bryggen er blevet lemlæstet så har den potentiale til at blive et mere attraktivt og levende område. Man ser trods alt allerede at folke spadserer og soler sig og bader og søger ned mod vandet med deres kajakker på den strækning, så behovet og potentialet er der, men der skal gøres mere.

PS: Dybbølsbro er allerede helt fyldt med kunderne til Fisktorvet, den har ikke kapacitet til en større forøgelse af trafikken. Endvidere er der temmelig langt fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro, så hvis de er de eneste forbindelser mellem Vesterbro og det nye område, så bliver det nye område noget isoleret (lukket inde som det er mellem jernbanen og indfaldsvejen) og ikke til helt så meget gavn som grønt område for vesterbroerne. Der er brug for endnu en broforbindelse.

Så send en indsigelse!!

Kommentarer

"Netop der skulle der så være en udendørs boldbane, hvilket er noget vesterbroerne i den grad mangler."
Sikke noget fis, hvad bliver det næste "behov"!?!

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2