Arkiv: november 2005

« oktober 2005 | Forside | december 2005 »

30.11.2005

Medierne, Lomborg og miljødebatten

Onsdag d. 30/11 2005 kunne man på P1 Morgen høre et indslag om Lomborg, medierne og miljødebatten med følgende oplæg: "Medierne elsker når folk er uenige, fordi de elsker den gode debat, og det var derfor Bjørn Lomborg fik al den omtale han fik i sin tid som miljødebattør." Indslaget formede sig som en debat ml. seniorforsker (nu emeritus) Jes Fenger fra DMU og chefredaktør Tøger Seidenfaden, og de havde selv sagt hver deres bud på om man savnede Lomborg i den offentlige miljødebat.

Det er fascinerende at Lomborg er og har været så markant et mediefænomen, at det i sig selv er en historie, at han nu ikke længere er (så meget) til stede i medierne som miljødebattør. Men spørgsmålet om hans rolle i debatten fortjener måske en nærmere overvejelse end de retoriske falbelader Seidenfaden kastede sig ud i.

Seidenfaden og Fenger var sådan nogenlunde enige om at Lomborg nok havde uret i sin bagatellisering af klimaproblemerne. Så spørgsmålet er om Lomborg-provokationerne alligevel var til gavn for miljødebatten.

- Først en sammenligning: Da Sydafrikas præsident tiltrådte posten kastede han sig ud i nogle markeringer af at AIDS ikke har noget HIV at gøre. Når en mand med en sådan autoritet udtaler sig om et så alvorligt emne, så har det en effekt. 1) På folkeoplysningen og forebyggelsen, i og med at der bliver skabt tvivl om smittevejene og nytten af kondomer og hele sygdomsforståelsen. 2) På behandlingen, fordi der simpelthen bliver givet støtte til helt håbløse behandlingsformer og mindre støtte til virksomme behandlingsformer. Det kan godt være at det har givet turbulens i aids-debatten med Mbekis udmelding, men den var decideret skadelig for aids-indsatsen. Det er fristende at sammenligne Lomborgs bidrag til klima- og miljødebatten med Mbekis bidrag til aids-debatten.

- I USA har meget, meget magtfulde lobbygrupper og kapitalinteresser indenfor olie- og kulindustrien kæmpet indædt og succesrigt mod enhver form for indgreb i forbruget af fossile brændsler. Ikke mindst har disse grupper ført deres kamp gennem systematisk (omend skjult) at understøtte aktører der fremstår som eksperter, og som på baggrund af den position drager enhver klimaforskning i tvivl, nedgør det internationale klimapanel og benægter sammenhæng mellem menneskelig aktivitet og drivhuseffekt. Strategien har været idelig gentagelse på basis af en meget privilegeret adgang til medier og politikere samt selvpositionering som objektive eksperter. Det har fået den offentlige debat om klimaproblemer til at strande i en skyttegravskrig, hvor man ikke har kunnet komme i gang med den egentlige udfordring - hvordan vi bedst undgår de største klimaforandringer og tilpasser os resten - fordi alle kræfter bare er gået med at tilbagevise løgnagtige påstande og rent sludder. Der er skrevet udmærket om dette i en artikel af Myanna Lahsen: "Technocracy, Democracy, and U.S. Climate Politics", i Science, Technology, & Human Values, 2005, vol. 30/no. 1, p.137-169.

- Jeg påstår lige præcis ikke at Lomborg er købt af olielobbyen. Men jeg vil gerne påpege at Lomborg i mediernes iscenesættelse af ham fik tildelt en stærk autoritesposition, ovenikøbet den meget privilegerede position som den unge og friske bidragyder, og som den der - i lighed med Galilei, Klodshans, den lille dreng i Kejserens nye klæder og lignende mytiske figurer - tør tale den etablerede viden midt imod. Hans bidrag til klima- og miljødebatten har på baggrund af den autoritetsposition muligvis haft samme effekt som skitseret ovenfor, altså at vi bruger alle kræfterne på frugtesløse diskussioner og tilbagevisning af falske påstande og selektive statistikker, mens vi kunne komme videre med de egentlige udfordringer.

Mere om Lomborg i et tidligere blogindlæg

04.11.2005

Golfbaner som borgerlig natur

Der er ved at blive anlagt en golfbane i København, nærmere bestemt på Vestamager og endnu nærmere bestemt på et areal der er afgrænset af Sjællandsbroen og Vejlands Allé mod vest og nord, af Center Boulevard, Bellacenteret og Ørestaden mod øst og af jernbanen til Kastrup mod syd, i alt 120 hektar. Det er så endnu en stor bid grønt område, der tidligere har været offentlig tilgængeligt, men som nu bliver inddraget og privatiseret (godt nok på en lejekontrakt fra staten, men adgangen bestyres netop af golflubben). I det hele taget bliver der flere og flere golfbaner i det danske landskab, og de fleste borgmestre vil byde etablering af golfbaner velkommen snart sagt overalt i landskabet. Det inviterer til nogle refleksioner over hvad det dog er for et fænomen

2005-10-16 010.JPG

Der var engang én der morede sig med at karakterisere Køge Bugt Strandpark som socialdemokratisk natur: Området er et kunstigt skabt og designet landskab, det er blevet udtænkt og planlagt centralt, det er blevet betalt over skatterne, og så er det udlagt til almen brug for hele befolkningen.

Tilsvarende kunne man jo sige at golfbaner er borgerlig natur:
- Det er ligeledes et kunstigt planlagt og designet landskab.
- Det er en ensrettet og friseret og mindre mangfoldig natur
- Der bliver brugt giftstoffer på greenerne, og formålet med det er at det skal se pænt ud.
- Der er ikke almen, offentlig adgang til landskabet, adgangen er tværtimod reguleret og privatiseret og forbeholdt dem der vil betale, og somme tider er det ikke nok, man skal også opfylde en række andre kriterier for at få lov til at blive medlem af klubben. Selvom golf er ved at blive en folkesport, så er der fortsat en vis snobbeeffekt ved medlemskaber af golfklubber, inklusiv alt det halløj der er om at bruge de rigtige golfkøller og færdes de rigtige steder og gå i det rigtige tøj.

Det er især dette sidste punkt med den privatiserede adgang der udmærker golfbaner som borgerlig natur. En pointe der står i klartekst på Royalcopenhagengolfs hjemmeside (det er dem der bygger golfbanen på Amager): "Klubben vil blive en eksklusiv klub med 1.000 medlemmer. Som medlem af klubben skal der hvert år betales et kontingent". I en af TV2's eller DR's nyhedsudsendelser blev det for nylig berettet at medlemskabet kommer til at koste i omegnen af 100.000 kr.!!!

Min personlige holdning er, at spredningen af golfbaner er ved at blive for omfattende. Det er som om den herskende vision for det danske landskab er, at det skal bestå af golfbaner, svinefarme, bygmarker og motorveje. Og det er en skam, for det gør landskabet fattigere. Det er skidt for landskabet, når det er naturområder og grønne områder der inddrages til golfbaner, men det er selvfølgelig nogenlunde uskyldigt, når det er forhenværende industriområder og lossepladser som udlægges til golf. Det er ligeledes rigtig slemt og helt uacceptabelt, når grønne områder der tidligere var alment tilgængelige for hele befolkningen pludselig indhegnes og reserveres for en meget lille flok på kun 1000 personer.

På det punkt er golfbanen på Amager helt i særklasse. Det er et område hvis hele opståen er blevet betalt af de danske skatteydere gennem generationer, idet staten (og det vil jo sige skatteyderne) har betalt for inddæmningen af området og dets brug af militæret og dets efterfølgende fredning, og nu bliver dette område, der således er betalt af og tilhører os alle, i praksis (omend ikke i juridisk forstand) eksproprieret af et privat foretagende til brug for de få.

Den nye golfbane på Amager kommer til at dække et område hvor der hidtil har været nogle gode asfalterede cykelruter gennem det grønne. Ruter og veje/stier som gav god og nem adgang til resten af de grønne områder på Vestamager og Kalvebod Fælled. Det drejer sig om de veje der hedder Indvej og Kanonvej, og man må håbe at det i det mindste stadig bliver muligt at bruge dem (ligesom der jo trods alt også er offentligt tilgængelige stier op ad den golfbane der befinder sig i Dyrehaven).

Tonen i indvandrerdebatten

En af standardbemærkningerne i den danske debat om integration og indvandring er, at tonen i debatten er blevet for hård. Men det er da ikke kun tonen der er noget galt med, når politikere og debattører kaster sig ud i voldsomme dæmoniseringer og grove generaliseringer og lægger op til marginalisering og forstødelse. Der er da også noget galt med meget af indholdet af det der bliver sagt i en hård tone.

Det er ikke udelukkende, men dog især Dansk Folkepartis politikere der kaster sig ud i disse excesser af sindssyge generaliseringer og racistiske rablerier - hvis netop rascistiske karakter altid nemt åbenbarer sig, hvis man prøver at indsætte ordet jøde i stedet for muslim eller indvandrer. Louise Freverts hjemmeside er selvfølgelig en gammel nyhed, men den var efter min mening en tydelig demonstration af Dansk Folkepartis sande karakter, og den kan også bruges til at illustrere min pointe.

Hvis vi nu godtager Frevert temmelig lamme dækmanøvre, at det var hendes webmaster der skrev teksterne (og åbenbart også alle hendes læserbreve og hendes bog), så må vi dog stadig forstå det sådan at hun og webmasteren sad og snakkede lidt om emnerne og fik etableret nogle hovedpointer, før webmasteren så satte sig og skrev teksterne og lagde dem ud på hjemmesiden. Med det in mente, og med tanke på at det åbenbart kun er tonen der er noget galt med, kunne man jo lege lidt med grundtankerne i Louise Freverts (webmasters) skriverier og se hvordan de kunne konstrueres med en bedre tone.

A) "Webmasteren" gav udtryk for at unge kriminelle indvandrere også var krigsmodstandere, at krigsmodstandere skal fanges og uskadeliggøres, at vores love "forbyder os at dræbe vores modstandere", og derfor ville det bedste være at sende sådanne småkriminelle til russiske fængsler (refereret fra Information 30/9 2005). OK, for det første må jeg indrømme, at jeg også finder krigen i Irak dybt problematisk, og at jeg nok har tre færdselslovsovertrædelser på mit generalieblad - kørt uden lys på cyklen og den slags - så nu frygter jeg at Freverts (undskyld webmasterens) stormtropper kommer og indfanger mig og sender mig i russisk fængsel. Men hvad kunne være kernen i budskabet, som bare er blevet formuleret lidt uheldigt? Kernen er vel at integration er umulig, og at unge kriminelle med indvandrerbaggrund må landsforvises.

For mig at se er integration af befolkningsgrupper med en anden etnisk baggrund en stor og besværlig opgave, nogle af disse grupper er havnet i en position som underklasse, vel at mærke en underklasse der er meget mere marginaliseret end underklassen var for 50 og 70 år siden, og en mindre del af denne underklasse plejer nogle temmelig tvivlsomme værdier, ligesom en mindre del af den forfølger en kriminel løbebane. Men integrationsopgaven løses ikke med midler der generelt brutaliserer vores samfund såsom at landsforvise småkriminelle (hvilket Venstres Søren Pind også har foreslået) - endsige da dræbe dem. Der er ikke noget i Dansk Folkepartis retorik og politik der på nogen måde har hjulpet med at løfte integrationsopgaven.

Men lad os alligevel forsøge at ændre lidt på tonen i webmasterens udgydelser. Så kunne det blive noget i retning af: "Det skal være regeringens politik at tilbyde udvalgte unge mennesker et disciplinerende kursusophold i de smukke landskaber hos vores store nabo mod øst. Visitationskriterierne for disse kursusophold skal være, at den unge har en anden kulturel baggrund, at den unge har overtrådt straffeloven, og at den unge endnu ikke har erkendt kvaliteten af det stolte danske folks freds- og frihedsmission i Irak."

B) "Webmasteren" gav udtryk for at menneskerettigheder, religionsfrihed og integration er en giftig cocktail, som bringer vores demokrati i fare (refereret fra Information 30/9 2005). Hvis vi nu siger at det bare er en lidt uheldig formulering af et synspunkt som Frevert i øvrigt abonnerer på, så står det dog tilbage at religionsfrihed og menneskerettigheder er i strid med vores demokrati. Det turde være et temmelig rabiat synspunkt, jeg ville umiddelbart mene at religionsfrihed og menneskerettigheder er en fuldstændig central del af vores demokrati, men lad os alligevel prøve at gøre tonen lidt venligere. Så må det hedde noget i retning af at "menneskerettigheder og religionsfrihed skal doseres i små mængder og kan ikke indtages af alle"... Hmmm, nej den går heller ikke helt, det er vist stadig indholdet der er noget galt med.

PS 1000 tak til Therese for inspiration og gode ideer til dette indlæg.

Powered by Movable Type 3.2