« Tonen i indvandrerdebatten | Forside | Medierne, Lomborg og miljødebatten »

Golfbaner som borgerlig natur

Der er ved at blive anlagt en golfbane i København, nærmere bestemt på Vestamager og endnu nærmere bestemt på et areal der er afgrænset af Sjællandsbroen og Vejlands Allé mod vest og nord, af Center Boulevard, Bellacenteret og Ørestaden mod øst og af jernbanen til Kastrup mod syd, i alt 120 hektar. Det er så endnu en stor bid grønt område, der tidligere har været offentlig tilgængeligt, men som nu bliver inddraget og privatiseret (godt nok på en lejekontrakt fra staten, men adgangen bestyres netop af golflubben). I det hele taget bliver der flere og flere golfbaner i det danske landskab, og de fleste borgmestre vil byde etablering af golfbaner velkommen snart sagt overalt i landskabet. Det inviterer til nogle refleksioner over hvad det dog er for et fænomen

2005-10-16 010.JPG

Der var engang én der morede sig med at karakterisere Køge Bugt Strandpark som socialdemokratisk natur: Området er et kunstigt skabt og designet landskab, det er blevet udtænkt og planlagt centralt, det er blevet betalt over skatterne, og så er det udlagt til almen brug for hele befolkningen.

Tilsvarende kunne man jo sige at golfbaner er borgerlig natur:
- Det er ligeledes et kunstigt planlagt og designet landskab.
- Det er en ensrettet og friseret og mindre mangfoldig natur
- Der bliver brugt giftstoffer på greenerne, og formålet med det er at det skal se pænt ud.
- Der er ikke almen, offentlig adgang til landskabet, adgangen er tværtimod reguleret og privatiseret og forbeholdt dem der vil betale, og somme tider er det ikke nok, man skal også opfylde en række andre kriterier for at få lov til at blive medlem af klubben. Selvom golf er ved at blive en folkesport, så er der fortsat en vis snobbeeffekt ved medlemskaber af golfklubber, inklusiv alt det halløj der er om at bruge de rigtige golfkøller og færdes de rigtige steder og gå i det rigtige tøj.

Det er især dette sidste punkt med den privatiserede adgang der udmærker golfbaner som borgerlig natur. En pointe der står i klartekst på Royalcopenhagengolfs hjemmeside (det er dem der bygger golfbanen på Amager): "Klubben vil blive en eksklusiv klub med 1.000 medlemmer. Som medlem af klubben skal der hvert år betales et kontingent". I en af TV2's eller DR's nyhedsudsendelser blev det for nylig berettet at medlemskabet kommer til at koste i omegnen af 100.000 kr.!!!

Min personlige holdning er, at spredningen af golfbaner er ved at blive for omfattende. Det er som om den herskende vision for det danske landskab er, at det skal bestå af golfbaner, svinefarme, bygmarker og motorveje. Og det er en skam, for det gør landskabet fattigere. Det er skidt for landskabet, når det er naturområder og grønne områder der inddrages til golfbaner, men det er selvfølgelig nogenlunde uskyldigt, når det er forhenværende industriområder og lossepladser som udlægges til golf. Det er ligeledes rigtig slemt og helt uacceptabelt, når grønne områder der tidligere var alment tilgængelige for hele befolkningen pludselig indhegnes og reserveres for en meget lille flok på kun 1000 personer.

På det punkt er golfbanen på Amager helt i særklasse. Det er et område hvis hele opståen er blevet betalt af de danske skatteydere gennem generationer, idet staten (og det vil jo sige skatteyderne) har betalt for inddæmningen af området og dets brug af militæret og dets efterfølgende fredning, og nu bliver dette område, der således er betalt af og tilhører os alle, i praksis (omend ikke i juridisk forstand) eksproprieret af et privat foretagende til brug for de få.

Den nye golfbane på Amager kommer til at dække et område hvor der hidtil har været nogle gode asfalterede cykelruter gennem det grønne. Ruter og veje/stier som gav god og nem adgang til resten af de grønne områder på Vestamager og Kalvebod Fælled. Det drejer sig om de veje der hedder Indvej og Kanonvej, og man må håbe at det i det mindste stadig bliver muligt at bruge dem (ligesom der jo trods alt også er offentligt tilgængelige stier op ad den golfbane der befinder sig i Dyrehaven).

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/456.

Kommentarer

Golfbaner fylder unægteligt noget i landskabet.

Miljøministeren har da også nedsat et golfudvalg, fordi staten skal udarbejde nogle overordnede rammer for, hvilke natur-, miljø-, og planmæssige hensyn kommunerne skal tage, når de planlægger, hvor fremtidige golfbaner kan placeres. Golfudvalget er nu ved at afslutte sit arbejde. Og her tilsidst overvejer man, at udbygge udvalgets anbefalinger med nogle gode eksempler på planlægning af golfbaner.

Danmarks Naturfredningsforening, som sidder i golfudvalget, vil gerne kunne pege på nogle gode eksempler.

Man kan derfor kontakte Danmarks Naturfredningsforening, hvis man kender et godt eksempel på planlægningen af en golfbane, som andre kunne lade sig inspirere af, f.eks. i udkanten af byen, i det åbne land. Et hvor banen er indpasset i landskabet eller andre gode eksempler.

Informationen kan sendes til Danmarks Naturfredninsforening på e-mail adressen: nis [at] dn [punktum] dk, Sidste frist er torsdag den 1. december.

... og 1. december er så lige i dag, indtil lige om lidt.

Men der findes altså mange, mange golfbaner i Danmark, der hverken støder naturen eller de mennesker, der færdes i den.

Sæby Golfklub er et fremragende eksempel, som har vundet en eller anden miljøpris, så vidt jeg husker udsat af MiljøSven.

Men der er mange andre - problemet er selvfølgelig, at de ligger i den mørke provins, hvor fri jord og adgangen til samme ikke er et problem i noget der bare ligner samme omfang som i København og allernærmeste omegn.

I min egen klub har vi ingen problemer med hundeluftere og andre, der færdes på arealerne - de skal bare være klar over, at der er en eller anden form for risiko befundet med at færdes på en golfbane. Det er ikke os alle, der evner at slå lige så lige som dem, vi ser på tv - og så skal de tage en pose med til at samle lortet op med :-)

Hej Citizen Dane

Tak for kommentar. Der sker jo ofte det i mine bloggerier at jeg starter ud med nogle skarpt formulerede synspunkter, hvorefter jeg enten ved andres kommentarer eller ved egen eftertanke får øjnene op for nogle forbehold.

Jeg vil jo sige at ud fra min tilgang - altså at det er godt at bevare biologisk mangfoldighed og godt at folk får adgang til natur og friluftsliv, snarere end at få frataget den adgang - så må golfbaner vel opfattes som en gevinst, når de bliver lagt på arealer der tidligere blev brugt til industriparker eller intensivt landbrug (som alligevel ikke kunne løbe rundt). Så medfører en golfbane nok snarere en forbedret biodiversitet og en forbedret adgang for flere mennesker til nogle gode oplevelser med landskab og træer og himmel og vand.

Derimod finder jeg det både problematisk og forargerligt, når rekreative områder og naturområder bliver inddraget til golfbaner. (og så kan jeg på den anden side også forundres over alle de industri- og landbrugsområder som efterhånden bliver taget ud af drift og i stedet bliver til forlystelesesområder).

Hej Lars

Hvis man kigger på et Krakskort over Amager, tror jeg det er tydeligt for enhver hvor lidt plads den nævnte golfbane optager. Der er vist rigeligt med grønne områder til andre rekreative formål på resten af Amager/Kalvebod fælled. Sidst jeg var derude, var der sq ikke overrendt af mennesker.

Der er faktisk offentlig adgang til de fleste klubbers baner. Eneste undtagelser er dem, hvor klubben selv ejer området. Jeg vil derfor være overrasket, hvis der ikke er fri adgang til den nye bane på Amager, som jo er på lejemål. Men som Citizin Dane siger: På eget ansvar.

Med hensyn til brugen af pesticider på golfbaner, er reglerne herfor ret strenge, som sædvanlig og heldigvis i Danmark. Miljøbelastningen ligger ikke i brugen af gødning, men nok nærmere i vandforbruget til vandingsanlæg.

Snobbe-effekt vedrørende det rigtige udstyr og tøj gør sig klart gældende i de klubber jeg er kommet i. Men fortæl mig: Er der ikke også tale om den slags i alle andre dele af livet?

Alle klubber med kun 18 huller, har et naturligt max på godt 1000 medlemmer. Så kniber det nemlig med pladsen. Derfor er det ikke særligt eksklusivt med 1000 medlemmer, tværtimod.

De 100.000 er ikke prisen for at blive medlem, men en andel. (Som jeg har forstået det). Dermed er der tale om en investering på linje med aktier eller ejendom. Derimod er det årlige kontingent på omkring 15.000 ret pricy efter danske forhold.

Og til sidst. Der er næppe særligt mange skatteydere, som har været med til at betale for inddæmningen af Amager, der er i live i dag.

Hej Peter

Tak for indlæg og for påpegningen af at det nok er vandforbruget der potentielt udgør den større miljøbelastning. Det er selvfølgelig korrekt. Og tak for udredningen af forskellen på andel i og medlemskab af Amager-golfklubben og priserne på disse.

Flere af dine andre pointer kalder på en reaktion.
- Jeg synes da der er en ret markant forskel på almen offentlig adgang, og så adgang "på eget ansvar" og med risiko for at få golfbolde i hovedet. Det er da netop i praksis en restriktion på og privatiering ad adgangen. "Hvis du vil være her, så er det på eget ansvar, vi garanterer ikke for konsekvenserne." Når offentlig adgang er ledsaget af den slags trusler så virker den godt nok ikke helt så fri.

- Jeg synes nu det er eksklusivt med kun 1000 medlemmer, hvis det sammenlignes med at der tidligere var helt fri adgang for alle.

- Du har ret i at de skatteydere der var med til at betale for inddæmningen ikke længere er i live, men der er nu nok nogle af dem der har været med til at betale for dets militære brug der stadig er i live, og der er bestemt mange af dem der har været med til at betale for vedligeholdelsen af området - fredning, rydning for ueksploderede granater etc. - som stadig er vældig meget i live. Og pointen er at området netop er blevet til i dets nuværende udformning som et kollektivt gode.

- Du har helt bestemt ret i at der er snobbeeffekter i temmelig mange dele af livet. Vi har det med at distingvere os i forhold til hinanden og knytte distinktionerne til forskelligt udstyr. Jeg vil tro at man blandt ornitologer også til dels distingverer sig ift. hinanden med henvisning til udstyr: kikkerter, waders og hvad ved jeg. Det ændrer imidlertid ikke så meget ved min tese om at golfbaner er en slags borgerlig natur: Et centralt aspekt af at færdes i landskabet og tilegne sig det handler lige præcis ikke om landskabet men om netop udstyret og den interne sociale hierarkisering.

- Vestamager/Kalvebod Fælled er ganske rigtigt et stort område, men der bliver da taget bidder af det med jævne mellemrum til infrastruktur med veje og jernbaner, til Ørestaden selvfølgelig, og nu altså også til en golfbane.

Der er i øvrigt lavet en anden slags anlæg lidt syd for den nye golfbane. Det er en lang træbro der står på pæle i en moseområde, og fra træbroen er der adgang til to fugleobservationspavilloner. Man kan gå ud ad broen og ind i en pavillon og med ét føle sig midt i naturen. Alle kan gøre det, og det koster ikke noget.

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2