Arkiv: december 2005

« november 2005 | Forside | januar 2006 »

31.12.2005

Bilfri Indre By er ikke så vigtigt

Igen i 2005 var der i forbindelse med Miljøtrafikugen forsøg med at holde Indre By bilfri i nogle dage. Mange københavnere udtrykte deres tilfredshed med forsøget og en meningsmåling viste siden at der var opbakning til en permanent ordning med bilfri Indre By.

Jeg har imidlertid svært ved at se at det skulle være en særlig vigtig trafikpolitisk foranstaltning. Der er mange andre tiltag som er meget mere påtrængende og som også er meget mere udbytterige med hensyn til at dæmpe trafikken og forureningen i hele København.

1) Det område man foreslår fritaget for biltrafik er det man ofte kalder Middelalderbyen, som er afgrænset af Gothersgade - Holmens Kanal, Nørre Voldgade, Vester Voldgade og Stormgade - Vindebrogade - Børsgade. Indenfor det område er bilkørslen i forvejen temmelig begrænset med mange gågader og ensretninger, og mange vil i forvejen helst være fri for at køre i bil indenfor voldene. Jeg kan ikke se det store problem i at varevogne, beboere i området og deres gæster og folk med andre ærinder kan besvære sig med at trille igennem de smalle gader med de mange restriktioner der allerede er.

2) Et så lille bilfrit område løser ikke nogen større forurenings- og trængselsproblemer. Tværtimod risikerer vi blot at forøge disse problemer i resten af Indre By - på i forvejen stærkt trafikerede strækninger som Søgaderen og Voldagderne - og i brokvartererne.

3) Det er meget mere interessant med en eller anden form for kørselsafgifter eller betalingsring i en meget større del af København. I hvert fald skal ringen indlemme brokvartererne og for min skyld gerne hele Københavns Kommune. Det er den slags mere omfattende tiltag som kan løse nogle af trafikproblemerne i hele København. Det vil sige bremse væksten i trafikkens bidrag til CO2-udledningerne, dæmpe de stadig større trængselsproblemer og begrænse forureningen med partikler. Det sidste kræver også en miljøzone, hvor der er krav om partikelfiltre på lastbiler samt en mere offensiv politik med at indføre sådanne partikelfiltre på alle slags dieselkøretøjer (dette har jeg også skrevet lidt om hér)

4) Noget af det der fremføres, hver gang talen falder på en dæmpning af biltrafikken, er at butikshandelen vil lide under det, og at flere og flere indkøbere vil søge mod butikscentre hvortil der er nem adgang med bilerne. Det er et problem man bestemt skal tage alvorligt, for en levende by kræver også et levende net af butikker både i Indre By og i lokalområderne. Butiskejere lader altid til at skælde ud, hver gang der er optakt til trafikdæmpning, men det har altså ikke skadet handlen i Indre By at der er så mange gågader, og årsagerne til at forretninger i gaderummet (i modsætning til shoppingmall-forretninger) må dreje nøglen om engang imellem kan og skal altså ikke kun findes i forsøg med lokal trafikdæmpning. Der er under alle omstændigheder en løbende udskiftning i forretningslivet. I brokvarterne er mange dagligvareforretninger forsvundet, men så er der kommet tøjforretninger, specialforretninger og spisesteder til i stedet for, og brokvarterernes butiksliv er mere levende nu end det var i 1980'erne.

5) Når det er sagt, så skal forretninger i byens forskellige kvarterer da være opmærksomme på udfordringen fra butikscentrene. De skal lære at være glade for den meget store del af deres publikum der kommer til fods eller på cykel. De skal være opmærksomme på de oplevelsesmæssige fordele der er ved at færdes i et rigtigt gaderum frem for i de elendige shoppingmalls kedsommelige koridorer. De skal måske tænke på at stille faciliteter til rådighed for varetransport. Man kunne f.eks. have en by-sækkevog svarende til bycyklen og gå med i udvidelser af de ordninger som f.eks. Grøn Vesterbro har med at udlåne ladcykler. Og der er sikkert alle mulige andre muligheder.

Powered by Movable Type 3.2