« Bilfri Indre By er ikke så vigtigt | Forside | Tegninger og boykot »

Forbrug, forbrugerisme og miljø

Det er almindeligt for miljøforkæmpere at skælde ud på forbrugerisme og overforbrug. Det har ligeledes været et almindeligt svar at pege på at forbrug er en forudsætning for produktudvikling og teknologiudvikling, dvs. udvikling af renere teknologier, mere miljøvenlige produkter og mere bæredygtige produktionsprocesser. Så er forbrugerisme et miljømæssigt gode eller roden til al ubæredygtig praksis?

I nyere miljøpolitik og tilhørende ideologi har man stræbt efter at forene økonomisk vækst med miljøhensyn, at afkoble såvel forurening som vækst i resurseforbruget fra den økonomiske vækst. Det er i vid udstrækning lykkedes i Europa at afkoble udledningen af svovlforbindelser fra energiproduktionen, den slags forurening er simpelthen ikke et problem længere (omend der stadig er et stort problem med partikler fra trafik og brændeovne). Det er også lykkedes at holde energiforbruget stabilt i Danmark i over 20 år, samtidig med at den økonomiske vækst har kørt derudaf.

Men forestillingen om at superforbruge sig til et bedre miljø og forene langsigtede miljøhensyn med ubegrænset økonomisk vækst og forbrugsudvidelse ligner mere en våd drøm end et reelt scenarie.

Det er rigtigt at udskiftning af gamle biler og gamle computer- og fjernsynsskærme sikrer et mindre energiforbrug, men faktisk er energiforbruget i de sidste par år steget for første gang i noget der ligner 20 år. Miljøtilstandsrapporten fra DMU der blev udgivet i efteråret 2005 fortæller at danskernes forbrug er steget med 20% fra 1990 til 2003, og det har smittet af på produktion, transport og mængden af affald. Det har i nogle henseender medført en omlægning mod mere miljøvenlige produkter og forbrugsmåder, men på andre områder resulterer det stigende forbrug i øgede miljøpåvirkninger.

"Husholdningernes energiforbrug og forbrug af elektricitet til apparater, lys m.v. er steget. Apparaterne bliver hver især mere effektive med lavere el-forbrug, men til gengæld er antallet af apparater steget." (Hanne Bach, Bo Normander & Henrik Gudimundsson, DMU i Aktuel Naturvidenskab nr. 6 2005, s. 22).

Det er præcis heri forbrugerismen ligger: At drivkraften for at anskaffe nye produkter selvfølgelig ikke er miljøhensyn, men at man simpelthen og hele tiden vil have mere, og at en begrænsning på forbrugsudvidelsen ikke kan accepteres. Dvs. det kan selvføælgelig under ugunstige vilkår - som helst skal undgås - være en økonomisk nødvendighed at begrænse forbruget, men at sætte minimalisme (som Douglas Coupland kaldte det i Generation X) eller blot et vist mådehold - og her snakker vi ikke om askese, men blot resurse- og affaldsbevidtshed - som livsform, det opfattes som decideret uacceptabelt.

Overordnet set indebærer den bestandige forbrugsudvidelse at Danmarks såkaldt økologiske fodspor bliver større og større, dvs. det areal vi lægger beslag på, og som er nødvendigt for at producere alle vores varer og goder, og det areal vi lægger beslag på er selvfølgelig meget større end det vi bor på. I teorien er det formentlig de fleste giftvirkninger - for mennesker og miljø - der kan undgås ved at koble forbedrede teknologier med øget forbrug, og en del affaldsproblemer kan nok også håndteres - måske - men et galopperende resurseforbrug lægger beslag på en større og større del af kloden med stor risiko for udpining. Så meget desto mere fordi enorme befolkningsgrupper i Kina og Indien er på vej mod bedre levevilkår og dermed væsentligt større forbrug og væsentlig større beslag på jordens resurser, hvilket levner mindre plads til vores overforbrug.

Og først og fremmest er der energiproblemet. Vores afhængighed af fossile brændsler som energiresurse er ved at skabe enorme problemer for klodens klima. Det er ikke til at vide hvornår problemerne bliver rigtig alvorlige, men udviklingen er i gang og står ikke til at ændre. Hvis vi skærer drastisk ned på den fossile energiproduktion kan vi måske begrænse klimaforandringerne og holde dem på et niveau, hvor det er muligt at tilpasse sig, men det kræver ikke bare nye energiteknologier, men også regulære reduktioner i energiforbruget, og det opnås ganske vist med nye mere energieffektive apparater, men ikke ved at vi bliver ved med at anskaffe os endnu flere energiforbrugende apparater, bliver ved med at rejse oftere og oftere længere og længere væk og bliver ved med at spise mere og mere, altså bliver ved med at klynge os til forbrugerismen som livsstrategi.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/480.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2