« Metropolzonen | Forside | Mediernes vinkling af klimakrisen og Al Gores besøg »

Fosters Tivoli-højhus

Det har forståeligt og forventeligt skabt en del kontrovers, at Tivoli har foreslået at bygge et højhus på den grund hvor Tivoli-slottet nu står. Lige ved siden af Københavns rådhus og i samme højde. Der står selvfølgelig noget om projektet på Tivolis hjemmeside, og så har der været en del debat rundt omkring.

Jeg er personligt ikke helt afklaret. På den ene side ser højhuset flot ud på de visualiseringer Tivoli præsenterer, men på den anden side kan sådanne visualiseringer meget nemt snyde, og det er på ingen måde problemfrit med højhuse. Så tillad mig blot at komme med nogle generelle betragtninger om at byggei i højden.

Miljøforhold
- Der er potentielt miljøfordele ved en kompakt by med nogenlunde høje bygge-procenter – dvs. omkring de 5 etager som er gængs for København, måske op til 6 og så enkelte højere byggerier. Fordelene ligger ved en bedre energiudnyttelse til opvarmning m.v. samt potentielt et mindre transportbehov, fordi der er en chance for at de ting folk foretager sig ligger tættere på hinanden. Endvidere lægger man med en kompakt by mindre beslag på naturarealer i omgivelserne. Det betyder bestemt ikke at man skal give afkald på grønne arealer og bevoksning inde i den kompakte by, tværtimod, men det betyder at man får mulighed for at de lidt mere "vilde" friarealer i periferien (såsom Vestamager) bedre kan friholdes og få lov at være mere vilde.
- Et højhus kan blive så stort at driften af det bliver mere ressursekrævende. Der er imidlertid arbejdet meget med også at gøre højhuse bæredygtige. Ikke mindst Foster, som har tegnet Tivolis cigar, har bl.a. i Rigsdagen i Berlin og i andre af sine byggerier arbejdet med bæredygtigt byggeri, hvor bl.a. spildevand og regnvand genbruges, og hvor der er solceller og andre foranstaltninger for at sikre meget lavt energiforbrug.
- Hvis man ikke passer på kan et højhus generere mere biltrafik, fordi der er en hel masse brugere og gæster som skal hen til det. For at undgå noget sådant vil det være helt nødvendigt kraftigt at begrænse antallet af tilknyttede parkeringspladser og samtidig sørge for god offentlig transport og gode cykel- og fodgængerforhold til det område hvor højhuset placeres. Det er generelt et problem i byplanlægningen at man altid først tænker på transporten bagefter (som det var tilfældet med operaen).

Byrum
- Et højhus har selvfølgelig en stor effekt på det omgivende byrum. Danmark er et blæsende land højt mod nord, hvor solen står lavt. Et højhus kaster skygger og skaber ekstra meget vind ved overfladen, hvor mennesker skal passere til fods og på cykel.
- Problemer med vinden er dog ikke nødvendigvis uoverkommelige. Der er udviklet højhusdesign, hvor vindgenerne mindskes (bl.a. Swiss Ré-bygningen i London, en bygning som Norman Foster også har tegnet). Man kan også arbejde med tilgrænsende bygninger til højhuset, så mennesker simpelthen ikke skal bevæge sig umiddelbart ved dets fod og vinden falder ned på de tilgrænsende bygninger. Og man kkan arbejde med beplantning af store træer for højhusets fod for at afbøde vinden.
- Solens højde er der jo ligesom ikke så meget at gøre ved, højhuse kommer til at kaste skygge, og det skal man tage hensyn til, når man placerer dem.
- Det er vigtigt at indse at store byggerier med massive bygnings-kroppe, som ikke rager i vejret, men til gengæld lægger beslag på store arealer – altså sådan nogle byggerier som Fields, Fisketorvet, Nationalbanken m.v. – skaber værre betingelser for et behageligt byrum end et enkeltstående tårnlignende højhus. Sådanne massive og tillukkede bygningskroppe skaber mørke og kulde og klimatisk ubehag og mangel på liv i gaden. Sagt på en anden måde så er det vigtigt at medtænke hvordan facaden mod gaden udformes, altså bygningens udtryk i øjenhøjde.

Bygningskvalitet og æstetik
- Københavns himmelprofil består af en hel masse bygninger i ca. 5 måske 6 etagers højde, og ind imellem rejser der sig en række tårne og spir plus nogle firkantede højhuse. Den profil kan formentlig godt tåle endnu et eller et par højhuse. Jo mere de får karakter af tårne og spir og slanke enkeltstående konstruktioner, jo bedre for himmelprofilen.
- København er blevet skæmmet af nogle meget ringe byggerier – her kan vi blot nævne Hotel Marriot og Industriens Hus – og byen har brug for noget nyt byggeri af høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet, noget nyt og originalt byggeri der ud over at lyse op i sig selv og være et nutidigt bidrag til byen også kan skygge for det grimme. Sådant nyt højkvalitetsbyggeri kan eventuelt gå i højden.
- Nogle af de eksisterende højhuse i København er grimme og dårligt fungerende. Andre er faktisk flotte, og nogle af de grimme har vist sig at kunne reddes. Den runde Carlsbergsilo med lejligheder er blevet flot og er ikke ødelæggende for byrummet. Codan-huset er blevet væsentligt pænere efter facaden blev renoveret, og den har heller ikke en altødelæggende effekt på det omgivende byrum. Omvendt fungerer SAS-hotellet ret dårligt i forhold til byrummet og i sig selv. Det kommer simpelthen an på så meget.

Placering af højhuse
- I udgangspunktet skal der ikke bygges højhuse i Indre By og i de indre brokvarterer, dvs. Vesterbro, indre Østerbro og inde Nørrebro, fordi det vil ødelægge disse kvarterers egenart. Der skal dog heller ikke bygges flere højhuse i Ørestaden (der er allerede Ferring, som er ganske flot), for ikke at generere endnu mere trafik til Vestamagers naturområder.
- Netop Metropolzonen - altså hele strækningen der ligger mellem middelalderbyen på den ene side og Vesterbro på den anden - er imidlertid en grænsezone og sine steder meget rodet, og efter min mening vil det område godt kunne tåle et enkelt højhus eller to – afhængigt af hvor de placeres. De må dog under ingen omstændigheder blive højere end rådhustårnet, faktisk skal de helst være tydeligt lavere, og de skal netop have en tårn-kvalitet.

Alt i alt kunne Norman Fosters projekt muligvis være værd at interessere sig nærmere for, det vil jeg ikke helt afvise. Jeg tror måske godt at Rådhusbygningen og pladsen kan tåle det. Muligvis. Men jeg forstår ikke hvorfor det i givet fald skal bruges til hotel - vi har da nok hoteller på Vesterbro. Og byggeriet skal i hvert fald været tydeligt lavere end rådhustårnet.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/662.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2