Arkiv: marts 2007

« januar 2007 | Forside | april 2007 »

01.03.2007

Voldsromantikere rundt om nr. 69

Jeg synes det er ærgerligt at der ikke længere er et ungdomshus i København, men jeg synes også brugerne af ungdomshuset og deres støtter bærer deres store del af ansvaret for at det ikke lykkedes at finde en løsning. Og den voldsromantik der nu er blevet udøvet i København finder jeg dybt frastrødende.

Der er brug for et sted i København hvor der kan udfolde sig et kulturelt, socialt og politisk liv som bryder med majoritetssamfundet, som bryder med forbrugerisme, som gør tingene på nogle andre måder og prøver at holde liv i andre visioner for samfundets indretning. I stedet for at gribe muligheden for at videreføre sådan et sted og videreføre alle de positive, konstruktive, gode sider af ungdomshuset, nu i en bygning i Stevnsgade, lykkedes det den allerhårdeste kerne i Ungdomshuset at overbevise alle andre om at vælge konfrontationen og voldsromantikken og hengive sig til fascinationen af det store endelige opgør og det heroiske, spektakulære nederlag - hvor alle andre bliver taget med i faldet.

Det er altid en god øvelse at fordele skyld og ære, når samfundet er i konflikt. Her er så min fordeling:

- Knud Foldshack er vist den eneste jeg vil tildele noget videre ære.
- Den borgerrepræsentation der i sin tid besluttede at sælge Ungdomshuset bærer en stor del af skylden. Det var en dårlig idé. Da brugerne af Ungdomshuset netop havde brugsretten til det, var det i praksis en ekpropriation de blev udsat for, en ekspropriation der nu er effektueret. Det er normalt - i en reststat - at hvis man har brugsret til noget, et hus f.eks., så kan dette hus ikke bare sælges og brugsretten ikke bare fratages disse mennesker, uden at de får en kompensation, altså får en kompensation snarere end selv betaler for den. Hvis man f.eks. som beboer rundt om en sø har hævd på at have lov at fiske i søen, så kan den brugsret heller ikke bare uden videre ophæves, hvis søen skulle skifte ejer. Det er ikke kun unge mennesker klædt i sort tøj der reagerer voldsomt på at blive eksproprieret. Det kunne andre grupper i samfundet også finde på.
- Den latterlige kristne mini-sekt som kalder sig Faderhuset bærer en meget stor del af skylden. Hvorfor i al verden skulle de partout købe netop det hus? Det havde de selvfølgelig et formål med. De er en samling religiøse tosser, og det er helt utroligt at de med deres stivnakkede afvisning af alle tilbud om at få et andet hus har formået at opnå den eskalering af situationen, som de hele tiden har ønsket sig, og som de nu soler sig i med grænseløs selvfedme.
- Den hårde kerne af Ungdomshusets brugere og de løse grupper af autonome bærer også en stor del af skylden. Med enøjet kompromisløshed har de blokeret for den løsning der faktisk var fundet. Helt ærligt, tag jer sammen.

Jeg mener ikke at det er rimeligt kun at skyde skylden på politikerne og deres indsats i denne sidste runde. Det lykkedes dem faktisk at finde og foreslå en udmærket løsning med bygningen på Stevnsgade, og jeg har svært ved at se hvorfor det skulle være så farligt at kommunen ville have penge for ejendommen.
- Fonden kunne jo betale for det.
- Hvorfor kan det ikke være en almennyttig fond der betaler for et ungdomshus, hvorfor skal det absolut være kommunen? Fonden sikrer i virkeligheden større uafhængighed for ungdomshusets brugere og samtidig større beskyttelse mod ny kommunal indblanding.
- Der var brug for penge for at sætte bygningen i stand, både den del der skulle bruges til Ungdomshus og den del der skulle bruges til handicapskole.

Selvom man principielt ikke bryder sig om det kompromis, som det ville være at acceptere Stevnsgade-løsningen, fordi kompensation for fratagelse af brugsret ikke er noget man selv eller en fond skal betale for, så er det somme tider nødvendigt at acceptere kompromiser for at lade noget værdifuldt leve. Som jeg ser det har den hårde kerne omkring Ungdomshuset simpelthen svigtet deres bagland og svigtet Ungdomshus-kulturen. Og til dem der har ladet sig forføre af den hårde kernes retorik og falbelader vil jeg blot sige, at I har ladet en bande voldsromantikere overtage jeres kritiske tænkning.

Nå, men der skal jo stadig findes et ungdomshus, og jeg synes stadig at en fondsløsning er en vældig god idé. Der må være en gammel erhvervsejendom et sted, som kan omdannes til et sådant nyt formål, og man kan da komme et stykke vej for 15 mio. kr.

Powered by Movable Type 3.2