« Mediernes vinkling af klimakrisen og Al Gores besøg | Forside | Kulturby 69 - Kulørte klatter på færde »

Voldsromantikere rundt om nr. 69

Jeg synes det er ærgerligt at der ikke længere er et ungdomshus i København, men jeg synes også brugerne af ungdomshuset og deres støtter bærer deres store del af ansvaret for at det ikke lykkedes at finde en løsning. Og den voldsromantik der nu er blevet udøvet i København finder jeg dybt frastrødende.

Der er brug for et sted i København hvor der kan udfolde sig et kulturelt, socialt og politisk liv som bryder med majoritetssamfundet, som bryder med forbrugerisme, som gør tingene på nogle andre måder og prøver at holde liv i andre visioner for samfundets indretning. I stedet for at gribe muligheden for at videreføre sådan et sted og videreføre alle de positive, konstruktive, gode sider af ungdomshuset, nu i en bygning i Stevnsgade, lykkedes det den allerhårdeste kerne i Ungdomshuset at overbevise alle andre om at vælge konfrontationen og voldsromantikken og hengive sig til fascinationen af det store endelige opgør og det heroiske, spektakulære nederlag - hvor alle andre bliver taget med i faldet.

Det er altid en god øvelse at fordele skyld og ære, når samfundet er i konflikt. Her er så min fordeling:

- Knud Foldshack er vist den eneste jeg vil tildele noget videre ære.
- Den borgerrepræsentation der i sin tid besluttede at sælge Ungdomshuset bærer en stor del af skylden. Det var en dårlig idé. Da brugerne af Ungdomshuset netop havde brugsretten til det, var det i praksis en ekpropriation de blev udsat for, en ekspropriation der nu er effektueret. Det er normalt - i en reststat - at hvis man har brugsret til noget, et hus f.eks., så kan dette hus ikke bare sælges og brugsretten ikke bare fratages disse mennesker, uden at de får en kompensation, altså får en kompensation snarere end selv betaler for den. Hvis man f.eks. som beboer rundt om en sø har hævd på at have lov at fiske i søen, så kan den brugsret heller ikke bare uden videre ophæves, hvis søen skulle skifte ejer. Det er ikke kun unge mennesker klædt i sort tøj der reagerer voldsomt på at blive eksproprieret. Det kunne andre grupper i samfundet også finde på.
- Den latterlige kristne mini-sekt som kalder sig Faderhuset bærer en meget stor del af skylden. Hvorfor i al verden skulle de partout købe netop det hus? Det havde de selvfølgelig et formål med. De er en samling religiøse tosser, og det er helt utroligt at de med deres stivnakkede afvisning af alle tilbud om at få et andet hus har formået at opnå den eskalering af situationen, som de hele tiden har ønsket sig, og som de nu soler sig i med grænseløs selvfedme.
- Den hårde kerne af Ungdomshusets brugere og de løse grupper af autonome bærer også en stor del af skylden. Med enøjet kompromisløshed har de blokeret for den løsning der faktisk var fundet. Helt ærligt, tag jer sammen.

Jeg mener ikke at det er rimeligt kun at skyde skylden på politikerne og deres indsats i denne sidste runde. Det lykkedes dem faktisk at finde og foreslå en udmærket løsning med bygningen på Stevnsgade, og jeg har svært ved at se hvorfor det skulle være så farligt at kommunen ville have penge for ejendommen.
- Fonden kunne jo betale for det.
- Hvorfor kan det ikke være en almennyttig fond der betaler for et ungdomshus, hvorfor skal det absolut være kommunen? Fonden sikrer i virkeligheden større uafhængighed for ungdomshusets brugere og samtidig større beskyttelse mod ny kommunal indblanding.
- Der var brug for penge for at sætte bygningen i stand, både den del der skulle bruges til Ungdomshus og den del der skulle bruges til handicapskole.

Selvom man principielt ikke bryder sig om det kompromis, som det ville være at acceptere Stevnsgade-løsningen, fordi kompensation for fratagelse af brugsret ikke er noget man selv eller en fond skal betale for, så er det somme tider nødvendigt at acceptere kompromiser for at lade noget værdifuldt leve. Som jeg ser det har den hårde kerne omkring Ungdomshuset simpelthen svigtet deres bagland og svigtet Ungdomshus-kulturen. Og til dem der har ladet sig forføre af den hårde kernes retorik og falbelader vil jeg blot sige, at I har ladet en bande voldsromantikere overtage jeres kritiske tænkning.

Nå, men der skal jo stadig findes et ungdomshus, og jeg synes stadig at en fondsløsning er en vældig god idé. Der må være en gammel erhvervsejendom et sted, som kan omdannes til et sådant nyt formål, og man kan da komme et stykke vej for 15 mio. kr.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/667.

Kommentarer

Hørt!

Kære Lars

Jeg er enig med dig langt hen af vejen. Men skal nogle af de fondspenge ikke også bruges til at betale for de ødelæggelser volden og hærværket har forårsaget? Eller klarer alle sig med deres forsikringer?

Problemet ved at give dem et hus nu, er at de kan få det indtryk at deres voldelige kampagne har virket.
Jeg synes ikke man kan forsvare deres voldelige adfærd - selvom de er nok så frustrerede. Og så mange dages amokløb kan ikke være i affekt - det er planlagt, og talsmændene tager ikke afstand fra volden.
Det er en ekstremt udemokratisk måde at opføre sig på. På det punkt holder jeg med Ritt.
Intet hus kan være menneskeliv værd - og man sætter menneskers liv og førlighed på spil, når man kaster med brosten og molotov-cocktails. Jeg har intet tilovers for den slags handlinger.

Ruth og faderhuset er en af de mest usympatiske spillere i denne her konflikt. Jeg håber ikke de flytter ind på Jagtvej.

Kan vi ikke få nogle fredelige og sjove naboer i stedet?

Hej Sidsel. Tak for kommentar.

Jeg savner også i den grad at nogle talspersoner for ungdomshuset går ud og tager afstand fra hærværk og ildspåsættelse - som er slemt i sig selv, og som er blevet endnu mere frastødende ved at ramme en børnehave og et gymnasium plus genbrugscontainere og cykler og faktisk har været livsfarlig.

Frem for at tage afstand har man tværtimod hørt talspersoner sige at folk måtte udtrykke deres frustration som de nu fandt passende, det var kun fest. Nej det var ej. Er det så også i orden at banke sin kone, hvis man uretmæssigt bliver fyret fra sit arbejde? Synspunktet er dumt og frastødende.

Egentlig vil jeg hellere have at de personer der har det direkte ansvar for hærværket - hvilket fonden bestemt ikke har - bliver dømt til at betale erstatning. Der er mange mennesker, ikke mindst på Nørrebro, som ikke er dækket af forsikring, og gymnasiet har en gigantisk selvrisiko. Jeg synes det er mere rimeligt at fonden betaler for et nyt hus, fordi det er til gavn for ikke-voldelige brugere og fremtidige brugere og for de positive sider af ungdomshuskulturen, mens en fondserstatning for hærværket vil få karakter af en decideret ansvarsforflygtigelse.

Jeg har i øvrigt en tilføjelse til min overvejelse om at salget af ungdomshuset havde karakter af en ekspropriation: Godt nok bør man ikke uden kompensation kunne fratages sin hævdvundne brugsret (til et hus eller en sø), men hvis den brugsret er misligholdt (f.eks. hvis man bruger søen som affaldsplads eller lader husets brandsikring forfalde) så stiller tingene sig lidt anderledes. Til den tilføjelse skal dog også tilføjes at ungdomshusets brugere i sin tid før salget var indstillede på at gennemføre en lovlig brandsikring på deres egen måde, men det ville kommunen ikke høre tale om. Tingene er med andre temmelig mudrede.

Man kan se retablering af et ungdomshus i en ny bygning som et resultat af voldskampagnen. Men man kan også se en retablering som en alt for forsinket opfyldelse af det ansvar kommunen skulle have taget på sig dengang huset blev solgt. Så det handler om timing og om etablering af kontekst.

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2