« Haruki Murakami: Trækopfuglens krønike | Forside | Privatkøb af CO2-kvoter »

CO2-reduktion og flytransport

Det er i meget stor udstrækning et problemkompleks der skal håndteres på samfundsmæssigt niveau og gennem politiske midler, men der er visse ting man som enkeltperson kan gøre for at afbøde de klimaproblemer som kommer fra transporten - og fra andre dele af ens livsførelse. Man kan bl.a. tjekke forskellige netsteder, hvor man kan få tip til besparelser eller købe CO2-kvoter eller betale frivillig CO2-afgift for sine flyrejser. Tjek bl.a. den danske kvoteopkøber Nul CO2, Miljøstyrelsens kampagne "1 ton mindre", hvor man også kan beregne sit eget CO2-udslip, climate friendly som anbefales af WWF eller carbon neutral, som kan noget af det samme.

Jeg vil dog gerne give de muligheder et par overvejesler med på vejen.

Klimaforandringerne er på ny kommet på den internationale og nationale dagsorden. Det er igen blevet slået fast af FN's klimapanel - hvad vi sådan har vidst i flere årtier - at klimaforandringerne er i gang, og at de er menneskeskabte som følge af udledning af enorme mængder drivhusgasser, især CO2, der bliver skabt når vi bruger kul, olie, gas og benzin til at producere energi og som drivmidler ved transport. Netop transportsektoren står for en større og større del af udslippet af drivhusgasser, og den sektor er fuldstændig ude af kontrol.

Transportarbejdet stiger mere end den økonomiske vækst. Det gælder for transport af både mennesker og varer, og det gælder både i Danmark og i store dele af resten af verden. Vi flintrer og farer rundt over det hele, når vi kører os selv og vores børn på arbejde, i skole og til fritidsaktiviteter, når vi absolut skal til møder alle mulige steder, og når vi hele tiden drøner på ferie til alle afkroge af verden. Ligeledes tilbagelægger de varer vi køber og fylder vore liv og boliger med længere og længere afstande, inden de når frem til os. Så altså, vi transporterer os selv længere og hyppigere end hvad der svarer til væksten i vores velstand. Det er da egentlig utroligt. Hvor er det vi skal hen??

Flytrafikken er i den forbindelse noget af det værste. Dels fordi der bliver brugt meget energi og sluppet meget CO2 ud i atmosfæren for hver flytransporteret person, dels fordi det er ekstra problematisk når CO2'en bliver sluppet ud højt oppe i atmosfæren, og endelig fordi flytransport er endnu mere ude af kontrol og i eksplosiv vækst end andre former for transport. Det gælder ovenikøbet at brændstof til fly i modsætning til benzin og diesel til biler, og i modsætning til den el og diesel som tog kører på, ikke er afgiftsbelagt overhovedet.

Dette er et problem der ikke alene kan løses af den enkelte, heller ikke selvom det selvfølgelig i en vis forstand er den enkelte der efterspørger alle de flyrejser. For nogle erhvervsgrupper er transport noget man skal gøre af hensyn til sit arbejde, ligesom det er samfundsmæssigt betinget at man får længere og længere transport til sit arbejde (det har bl.a. noget med boligpriser, boligidealer og arbejdsmarkedets indretning at gøre). Endvidere er det kulturelt set blevet noget af en pligt at være hyppigt turistrejsende. Prøv at sige at du egentlig ikke bryder dig om at rejse, eller prøv at lade være med at deltage i fantasier om lange rejser, og du vil blive mødt med vantro af dine omgivelser.

Overordnet set er der i forhold til flytrafikken brug for
- Massive afgifter på flybrændstof m.v., så flypriserne i det mindste begynder at afspejle de miljøskader flytrafiken afstedkommer.
- Kraftig støtte til togtrafik, som dels i sig selv er meget mere energieffektiv per transporteret enhed, dels kan køre på el, som lettere kan produceres med energivenlige energikilder.
- Offentlige myndigheder skal begynde at feje for egen dør og indføre en transportpolitik for deres medarbejdere. Dvs. 1) at man ikke kritikløst sender medarbejdere afsted til møder langt væk, men overvejer videolink og lignende, 2) at man indenfor en vis radius insisterer på at medarbejderne rejser med tog (og så betaler arbejdspladsen de timer der bruges), og 3) at man i sidste instans betaler aflad for flyrejser.
- Der skal forskes massivt i alternative brændstoffer til fly. Jeg ved ikke om brint er en mulighed, men vi bliver nødt til at finde alternativer til benzinen, for vi slipper nok ikke af med flytrafikken (endsige får den reduceret til et rimeligt niveau).

Den enkelte kan gøre følgende.
- Lad være med at opfatte et utal af flyrejser om året som en menneskeret. Ferierejser langt væk er en luksusting, der kun realiseres ved sjældne lejligheder, også selvom du har råd til mere. Det er alligevel noget frygtelig stress at skulle nå alle de forpligtende rejseaktiviteter. Rejser er noget man skal have mentalt plads til.
- Tag toget! Brug den ekstra tid og køb dig til lidt luksus i en sovevogn.
- Det skader ikke at gå ind på nogle af de dertil egnede sider (se ovenfor) og betaler en frivillig CO2-afgift for ens flyrejser. Det er selvfølgelig ikke noget der reducerer udslippet fra flytrafikken, men pengene går til projekter hvor man udvikler vedvarende energiformer og/eller planter træer, så der enten bliver reduceret i CO2-udslippet fra andre kilder andre steder i verden eller bliver skabt noget trævækst som kan opsuge CO2'en. Pengene går altså til nogle gode klimaformål, så jeg vil gerne anbefale at man på den måde "køber aflad" - men først skal man lige overveje om man overhovedet har brug for at flyve.

Man kan også overveje at købe sine helt egne CO2-kvoter. Se det næste indlæg.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/688.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2