« "Coffee to go" eller "Kaffe ud af huset" - Om sproglig dovenskab | Forside | Fertilitetsbehandling og rugemødre »

Argumenter vedrørende prostitution og kriminalisering af kunderne

Der har i nogen tid været rejst politiske krav om at kriminalisere køb af sex, sådan som man har gjort i Sverige. Jeg vil gerne i dette indlæg prøve at anføre nogle argumenter vedrørende det spørgsmål. Mit ærinde er først og fremmest diskussion snarere end at insistere på et bestemt synspunkt (så hvis du har modargumenter, så bare anfør dem, men uden at skælde ud).

Det udgangspunkt jeg gerne vil foreslå for dette indlægs diskussion er følgende: Principielt har enhver kvinde og enhver mand ret til at bestemme over sin egen krop. Hvis man vælger at bruge sin krop på en sådan måde, at man får penge for at dyrke sex, så har man lov til det – og så må det også være tilladt for køberen at indgå i en sådan relation.

Ovenstående principielle synspunkt findes i forskellige varianter og bliver af dets modstandere ofte kaldt myten om den lykkelige luder. Selve det udtryk synes jeg dog er en forvanskning af argumentet. Der er ikke nogen der kalder det myten om den lykkelige rengøringsmedhjælp, den lykkelige landarbejder eller den lykkelige fysioterapeut, når det bliver anført at man fint kan vælge at bruge sin krop i den slags beskæftigelse og få penge for det, og der findes mange slags beskæftigelse, bl.a. ovennævnte, hvor man bruger sin krop meget og også har kontakt med andre menneskers kroppe og med deres efterladenskaber.

Det centrale spørgsmål er derimod om valget er frivilligt, altså om man reelt selv vælger at bruge sin krop til at sælge sex, eller det er noget man er tvunget til. Det er indlysende, at hvis enhver kvinde og mand har ret til selv at bestemme over sin krop, så er der ikke nogen der har ret til at tvinge én til at sælge sex (eller tvinge én til slavearbejde, fx i kakaoplantager eller tøjfabrikker, hvilket er kendte eksempler, hvor børn den dag i dag arbejder under slavelignende forhold). Der er mange efterretninger om at især kvinder bliver tvunget ind i prostitution og bliver handlet på tværs af grænser (det der hedder trafficking), og de kvinder lider selv sagt stor overlast. Når det sker, er det rimeligt hævde, at ikke kun bagmanden men også kunden er ansvarlige for tvangen.

Det næste diskussionsspørgsmål er så, om enhver der sælger sex gør det under tvang. Det er i hvert fald ikke svært at finde udtalelser fra prostituerede, der hævder at de selv har valgt at sælge sex, og at de har det fint med deres beskæftigelse. Fx Lilje i Politiken, 11/3 2007: “Jeg elsker mit job, og folk skal ikke komme med alle deres fordomme om, hvordan jeg har det.” Eller Lotte i Politiken, 22/9 2002: “Jeg hygger mig faktisk ved at være på arbejde. De fleste ser en narkoman for sig, når de hører ordet prostitueret. Men det er helt forkert. Se på mig. Se på klinikken her. Mange af mine kunder kommer fast og kalder mig deres onsdagskæreste. Det handler jo bare om at få et hyggeknald og en lille snak.” I Information den 7/12 2007 er der ligeledes en artikel om veluddannede kvinder der med åbne øjne vælger at være prostituerede frem for fx at have et stresset, dårligt lønnet, konstant kontrolleret og ringeagtet arbejde på universitetet eller i socialsektoren, og med det valg oplever de på flere punkter en større frihed i deres tilværelse. I Information d. 8/3 2008 (side 6) bliver der refereret fra et pressemøde i anledning af oprettelsen af sexarbejderne nye talerør sexarbejde.dk - hvor der bliver bragt flere udsagn fra sexarbejdere og en længere diskussion af disse forhold, også ud fra en feministisk tilgang - og på det pressemøde fortæller Nina på 22, at hun begyndte som prostitueret for 7 måneder siden og er vild med det, og en kvinde der kalder sig "Feministen" udtrykker sin vrede over, at Dansk Kvindesamfund har kapret kvindernes internationale kampdag til en kampagne mod sexkøb.

Sociologen Christina Alzaga har undersøgt arbejdet i massageklinikker, og hendes studier lægger heller ikke op til alene at opfatte den prostituerede som offer. Hendes arbejde kan man læse om i bl.a. nedenstående publikationer (og jeg tager hende selvfølgelig ikke til indtægt for de argumenter der bliver anført i denne blog)
- Alzaga, Christina (2007): Prostitution indendørs. Massageklinikken som socialt rum. Dansk Sociologi, 18 (1): 9-34
- Alzaga, Christina (2004): Pige på lagnet: socialitet, entreprenørmentalitet og risikovillighed i indendørsprostitution. Specialeseriennr. 57, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Imidlertid kan man stadig problematisere, hvor frit valget af at sælge sex altid er. Ud over den form for åbenbar tvang, som kan foregå under trusler om vold eller ved at fange den prostituerede i gældsfælder eller andre former for tvangsprægede omstændigheder, så kan der være socialpsykologiske omstændigheder, der i praksis kan have en tvangsvirkning. Undersøgelser viser, at nogle prostituerede er ofre for incest og andre seksuelle overgreb i barndommen, og deres valg af at sælge sex er præget af den baggrund og bidrager samtidig til at forværre deres traumer. Ligeledes kan narkomaner være så afhængige af deres stof, at de må skaffe penge til det ved at ved at sælge sex, hvilket de ellers ikke ville have gjort.

Man kan sige, at den der udnytter et andet menneske, der tydeligvis er ude af stand til at tage vare på sig selv, også bærer et moralsk ansvar. F.eks. hvis en prostitutionskunde køber sex af en narkoman, der pga. sin afhængighed befinder sig i tvangslignende omstændigheder, så kan man sige, at kunden er med til at udøve tvangsforholdet.

Der er også tidligere prosituterede der siger, at de nok selv valgte at gå ind i den branche, men at de helst ville have været fri for at kunne træffe det valg, fordi det har traumatiseret dem - eventuelt forværret de psykiske skader de havde, inden de overhovdet gik i gang med at sælge sex. Her ville modinvendingen være, at man kan få, eller få forværret, psykiske mén af alle mulige slags beskæftigelse: en togfører der ser for mange selvmord, en underviser der bliver udbrændt, ofre for psykopatiske chefer, hårdt pressede medarbejdere der går ned med stress osv.

Så spørgsmålet er om man kan sige, at der er forskel på prostitution, og at forholdene for mennesker der sælger sex er så forskellige, at det ikke er et generelt forbud mod sexkøb der er brug for, men dels en indsats til at forhindre salg af sex under tvang, dels en hjælp til dem der får og har sociale problemer - ligesom samfundet også gennem sundhedsvæsenet hjælper ofre for stress og udbrændthed. Når en kvinde eller mand selv vælger at arbejde som prostitueret – og der bliver ved med at dukke udsagn op der tyder på, at det for nogle mennesker er tilfældet – så må de have ret til at træffe det valg, netop fordi enhver har ret til at bestemme over sin egen krop. Og så må det også være OK at være kunde. Her handler det i virkeligheden om, at det omgivende samfund må respektere den prostituerede, som man respekterer alle andre mennesker i samfundet.

Derimod kunne man indføre et forbud mod at købe sex af mennesker der er udsat for trafficking. Det vil godt nok være en udfordring for anklagemyndigheden at sandsynliggøre, at kunden ikke var i god gro, men politi og anklagemyndighed må jo hele tiden løse den slags opgaver i retshåndhævelsen, og en del af pointen med en sådan lovgivning er også dens markering af normative grænser.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/713.

Kommentarer

Rigtig fine holdninger!
Velformuleret!

Det er dog det dummeste jeg længe har læst. Tydeligvis har du intet begrab om at kvinder i prostitution er 40 gange mere udsat for at blive myrdet end kvinder i andre erhverv. 68% af kvinder i prostitution har symptomer på PTSD og andre følgevirkninger af at deres fysiske og psykiske grænser er blevet overskredet. Det er udbredt at kvinder i prostitution har de samme psykiske symptomer som man ellers kun finder ved flygtninge og torturofre. Hvis disse følgevirkninger var gældende i ethvert andet erhverv ville det blive forbudt. Lav din research ordentligt makker eller hold dine platte holdninger for dig selv.

Hej Helena. Fint med yderligere information til debatten, men hvorfor respekterer du ikke min anmodning øverst i blog-indlægget om at fremføre argumenter uden at skælde ud, og hvorfor overhører du fuldstændig den tydeligt diskuterende tone i mit indlæg? Som jeg skriver er mit ærinde først og fremmest diskussion snarere end at insistere på et bestemt synspunkt. Jeg kan ikke forstå hvorfor de pointer der fremføres i diskussion skal kaldes platte. Hvis du læser mit indlæg ordentligt så kan du se at jeg fremfører en del argumenter for at at opfatte prostitution som vold og tvang, men altså også fremfører argumenter for et andet syn på sexarbejde - argumenter der i øvrigt er gengivet fra kvinder der selv er eller har været sexarbejdere. Det er netop en disukssion der bliver ført i mit indlæg. Endelig vil det være det mest rimelige at angive en kilde til de informationer du giver om PTSD mv. Du har ikke overholdt god skik for diskussion på min blog, så nu vil jeg lige lade dit indlæg stå lidt tid, og så vil jeg redigere det, så det kun er de bare oplysninger der fremstår - såfremt jeg kan finde en kilde til dem.

Hej igen
Jeg har fundet lidt forskellige undersøgelser:
Der er en hollandsk undersøgelser af stofafhængige prostituerede, hvoraf det fremgår at den gruppe har omfattende psykiske problemer (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933809704791 ). Der er ligeledes en australsk undersøgelse der viser, at gadeprostituerede i stort omfang har psykiske problemer som kan sammenlignes med PTSD. (http://www.biomedcentral.com/1471-244X/6/24)
MEN der er andre og danske undersøgelser som først og fremmest påpeger at sexarbejdere er en meget heterogen gruppe mennesker. Således har servicestyrelsen under socialministeriet i 2010 udgivet en undersøgelse af prostituerede på klinik. Heraf fremgår, at der ikke kan dokumenteres en generel sammenhæng mellem prostitution og seksuelle overgreb i barndommen. Der er heller ikke dokumentation for, at danske kvinder, der prostituerer sig på massageklinikker, lider af PTSD. Af rapportens resumé fremgår, at selve prostitutionsakten ikke i nævneværdig grad er forbundet med særlige fysiske, helbredsmæssige risici, og det understreges, at de prostituerede ikke er en homogen gruppe, og at det derfor er vanskeligt at generalisere om skadevirkninger ved prostitution, da der er stor forskel på at være gade- eller klinikprostitueret. Rapporten slår dog samtidig fast, at der er en sammenhæng mellem prostitution og psykiske og sociale problemer, men det kan lige så vel skyldes samfundets stigmatisering, som prostitutionen i sig selv, hedder det. Rapporten kan downloades fra socialstyrelsen: http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/9404.pdf
Endelig har SFI udgivet en rapport i 2011. Af den fremgår det bl.a. at sexarbejderes/prostitueredes psykiske og fysiske helbred i høj grad beror på hvilken ”arena” sexarbejderen agerer på, altså om det er escort, klinik eller på gaden. Mellem de forskellige arenaer er der forskel på, hvor stor en andel der tilkendegiver at have symptomer. Blandt de gadeprostituerede er det tilfældet for alle de deltagende personer, mens det blandt de prostituerede i de andre arenaer er tilfældet for færre end halvdelen af de adspurgte. Tjek her: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=3013&PID=9267

Skriv en kommentar

Powered by Movable Type 3.2