« Fertilitetsbehandling og rugemødre | Forside | Brunch-frugt »

Infrastrukturkommissionen og vejtrafikkens uendelige vækst

I januar 2008 udkom Infrastrukturkommissionens rapport og betænkning om udviklingen af vej- og baneanlæg og transportinfrastruktur i Danmark frem til 2030. Der var mange kloge kommentarer i den anledning, også fra nogle af kommissionens medlemmer, om hvor visionsforladt arbejdet er. Kritikken er især gået på, at man ikke har medtænkt de enorme klima- og miljøproblemer der udgår fra trafikken med dens hastigt voksende udledning af både CO2 og andre skadelig stoffer (bl.a. partikler og kvælstof-ilter), der skaber lokal forurening i byerne. Kritikken har endvidere påpeget det idiotiske i, at kommissionen ikke måtte tage stilling til forskellige former for bompenge, betalingsringe og trængselsafgifter ved de store byer, netop for at modvirke de miljø- og trængselsproblemer som især bil- og flytrafikken skaber.

Men et væsentligt aspekt kom aldrig frem i kritikken, nemlig selve præmissen for kommisionens arbejde. Præmissen er en formodning om, at det såkaldte transportarbejde – dsv. hvor mange mennesker og hvor mange stykker gods der rejser hvor langt – vil stige med 70 % frem til 2030. Den forudsigelse er detaljeret beskrevet i en selvstændig rapport. Noget af væksten udgøres af varetransporten, men tænk lige over det: 70 %!!! Så lang tid er der faktisk heller ikke til 2030. Det betyder, at du og hver eneste person i landet kommer til at futte endnu mere rundt i bil. Er det noget du har lyst til? Er det noget du kan holde ud? Er det noget samfundet kan bære?

Faktisk er det nødvendigt netop at tage fat i den præmis man, hvis man vil løse de enorme problemer som den konstante og ukontrollerede vækst i trafikken – især bil- og flytrafikken – medfører.

Den offentlige planlægning kan selvfølgelig have nytte af at lægge forskellige kvalificerede forudsigelser til grund for sit arbejde, men man kan bruge sådanne forudsigelser og fremskrivninger på to måder: Enten kan man forudsige og tilvejebringe, altså fx forudsige at der kommer 70 stigning i trafikken, og så tilvejebringe flere motorveje. Eller man kan forudsige og forhindre, altså spørge sig selv om en 70 stigning i trafikken virkelig er ønskeligt, om det ikke er et problem for hele samfundet og for den enkelte, og om man så måske skulle indrette samfundet, så der ikke bliver en sådan stigning.

På energiområdet er det jo lykkedes fra 1980'erne frem til begyndelsen af 2000'erne at opretholde en stor økonomisk vækst i det danske samfund uden at energiforbruget er steget i den periode. (Det har så ændret sig fra 2001 og indtil for ganske nylig, hvor den højreorienterede Fogh-regering har ført en dybt bagstræberisk energipolitik og stoppet alt arbejde med at udvikle energibesparelser og nye energikilder). Det må også kunne lade sig gøre for transporten, altså have fortsat økonomisk udvikling uden at den samlede transport vokser.

Vi kan for at nå et sådant mål sætte ind på mange fronter
- Lade være med at bygge flere motorveje: Flere veje giver mere trafik, som medfører krav om flere veje. Det er en ond cirkel som bør brydes
- Gøre alt for at forhindre, at folk kører deres børn i skole og alle mulige andre steder hen i bil. Børnene har alligevel bedst af selv at røre sig, og der ligger en frihed for børnene i selv at færdes i verden. Til den ende er det vigtigt at sørge for sikre skoleveje og sikre ruter til de aktiviteter børn deltager i.
- Det er ligeledes vigtigt at alle de aktiviteter som hverdagslivet byder på (for børn og voksne) ikke er spredt geografisk ud over det hele. Vi skal ikke indrette vores byer som tomme soveområder koblet til motorveje der fører til indkøbscentre og event-paladser. Vi skal indrette vores byer, så de understøtter et mangfoldigt liv - med grønne områder, indkøbsmuligheder, fritids- og rekreationsfaciliteter og adgang til offentlig transport - indenfor en rimelig afstand fra bolig og arbejde.
- Bygge en infrastruktur der meget mere effektivt understøtter hjemme- og fjernarbejde, så man ikke behøver at pendle så meget og ikke behøver at mødes ansigt til ansigt hver eneste gang samarbejdspartnere skal drøfte en detalje. Det vil bl.a. være sådan noget med bedre videolink-faciliteter.
- Begynde at beskatte flytrafik.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.groveloejer.dk/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/715.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Powered by Movable Type 3.2