Kategori-arkiv: Byrum

Forsiden

18.09.2009

Toves Galleri

Jeg ville ikke selv have troet, at jeg kunne finde på at anprise et indkøbscenter. Jeg hader normalt indkøbscentre, både for deres institutionaliserede forbrugerisme, deres air conditionerede ensformighed, deres stedforvirring og deres understøttelse af umådeholden bilisme, men jeg har ikke desto mindre lyst til at give en positiv anmeldelse af Toves Galleri på Vesterbro. For det første er det ret lille og overskueligt og ikke indrettet til at give maksimal stedforvirring, som de fleste indkøbscentre ellers bestræber sig på. Tværtimod består galleriet blot af et enkelt strøg fra én ende til en anden. For det andet er det et meget lokalt indkøbscentre, som netop ikke inviterer til bilisme. For det tredje er der en ustresset stemning i galleriet, og selv om indretningen ikke er præget af überstilig design, så er der OK at være; omgivelserne er ikke anmassende, de giver plads til at ånde, og hvis man ellers kan leve med kommercielle rammer for digtning, så kan man glæde sig over oplysninger om og digte af Tove Ditlevsen rundt om på væggene.

Hvad mere er, så rummer Galleriet en boghandel med tilhørende café plus et plade- og bogantikvariat lige ved siden af. Det må være et godt sted at sidde på en regnvejrsdag med sin bærbare computer eller en bog eller bare med en kop kaffe. Der er også nogle andre relevante forretninger. (Det er blot en skam at forretningen med sengetøj nu lukker (september 2009)).

28.10.2008

Byrum, borgerinddragelse og 'banana'

Er københavnerne gået bananas? Det er i hvert fald hvad Teknik- og Miljøborgmester i København, Klaus Bondam giver udtryk for (bl.a. i Information d. 30/9, i Politiken d. 11/10 og i Tv-avisen d. 14/10). Han har registreret det virvar af protester, som køebnhavnerne kaster sig ud i, hver gang der kommer store byggeprojekter til deres kvarterer. For tiden (efteråret 2008) har det så været metrobyggeriet der er blevet mødt med protester og bekymring over (i hvert fald midlertidige) ødelæggelser af bl.a. Nørrebroparken, Gammel Strand, Assistens Kirkegård, Sortedamssøen, Fælledparkens indgang ved Trianglen m.v., men - planer om - store byggeprojekter er og har der været nok af i den seneste tid, og Bondam ser borgernes reaktion som udtryk for en "banana"-tendens, dvs. "Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything".

Jeg vil gerne bidrage til Bondams refleksioner på baggrund af mine egne erfaringer fra Vesterbro og mine erfaringer som miljøsociolog. Bondams udtalelser og analyser vidner nemlig om en utilstrækkelig forståelse både af de konkrete indvendinger fra borgerne og af de processer med borgerinddragelse og høring, som Københavns forvaltning og politikere ellers i tiltagende lægger vægt på som en vigtig del af demokratiet og af byens udvikling.

Læs videre: "Byrum, borgerinddragelse og 'banana'" »

04.03.2008

Storbykultur og bilisme

Den 9/2 2008 bragte Politiken et debatindlæg skrevet af mig, og tak for det. Der var dog blevet skåret i teksten og et par pointer blev lidt slørede på den måde, så her er hele teksten:

Søren Ulrik Thomsen, den fantastiske digter, har kastet sig ud i en politisk kamp til fordel for biltrafikken i København. Mens nødvendigheden af at reducere udslippet af CO2 bliver mere og mere påtrængende, mens trængselsproblemerne i hele hovedstadsområdet bliver mere og mere alvorlige, og internationale rapporter kan fortælle at luftkvaliteten i København og andre danske byer er så ringe, at det alvorligt forringer folks helbred, går Thomsen til angreb på byens planer for at begrænse biltrafikken. Hans synspunkt er, at en reduktion i biltrafikken vil være ødelæggende for storbykulturen og det urbane liv, som netop er kendetegnet ved masser af trængsel og larm og trafik og dermed masser af liv. Når Københavns Rådhus vil arbejde for parkeringsrestriktioner, bompenge og måske en omlægning af de store brogader, så de bliver lukket for gennemkørende biltrafik, så mener Søren Ulrik Thomsen at den slags initiativer vil ødelægge det sande storbyliv og ødelægge den klassiske storbykultur.

Læs videre: "Storbykultur og bilisme" »

03.03.2008

Infrastrukturkommissionen og vejtrafikkens uendelige vækst

I januar 2008 udkom Infrastrukturkommissionens rapport og betænkning om udviklingen af vej- og baneanlæg og transportinfrastruktur i Danmark frem til 2030. Der var mange kloge kommentarer i den anledning, også fra nogle af kommissionens medlemmer, om hvor visionsforladt arbejdet er. Kritikken er især gået på, at man ikke har medtænkt de enorme klima- og miljøproblemer der udgår fra trafikken med dens hastigt voksende udledning af både CO2 og andre skadelig stoffer (bl.a. partikler og kvælstof-ilter), der skaber lokal forurening i byerne. Kritikken har endvidere påpeget det idiotiske i, at kommissionen ikke måtte tage stilling til forskellige former for bompenge, betalingsringe og trængselsafgifter ved de store byer, netop for at modvirke de miljø- og trængselsproblemer som især bil- og flytrafikken skaber.

Men et væsentligt aspekt kom aldrig frem i kritikken, nemlig selve præmissen for kommisionens arbejde. Præmissen er en formodning om, at det såkaldte transportarbejde – dsv. hvor mange mennesker og hvor mange stykker gods der rejser hvor langt – vil stige med 70 % frem til 2030. Den forudsigelse er detaljeret beskrevet i en selvstændig rapport. Noget af væksten udgøres af varetransporten, men tænk lige over det: 70 %!!! Så lang tid er der faktisk heller ikke til 2030. Det betyder, at du og hver eneste person i landet kommer til at futte endnu mere rundt i bil. Er det noget du har lyst til? Er det noget du kan holde ud? Er det noget samfundet kan bære?

Læs videre: "Infrastrukturkommissionen og vejtrafikkens uendelige vækst" »

29.12.2006

Fosters Tivoli-højhus

Det har forståeligt og forventeligt skabt en del kontrovers, at Tivoli har foreslået at bygge et højhus på den grund hvor Tivoli-slottet nu står. Lige ved siden af Københavns rådhus og i samme højde. Der står selvfølgelig noget om projektet på Tivolis hjemmeside, og så har der været en del debat rundt omkring.

Jeg er personligt ikke helt afklaret. På den ene side ser højhuset flot ud på de visualiseringer Tivoli præsenterer, men på den anden side kan sådanne visualiseringer meget nemt snyde, og det er på ingen måde problemfrit med højhuse. Så tillad mig blot at komme med nogle generelle betragtninger om at byggei i højden.

Læs videre: "Fosters Tivoli-højhus" »

Metropolzonen

Københavns kommune med Ritt og Bondam i spidsen har sat gang i en proces som handler om at vitalisere det område de har døbt Metropolzonen (som også har fået sit eget sted på kommunens hjemmeside). Det er det område der er afgrænset af Middelalderbyen, Vesterbro, havneløbet og søerne. Den gamle vestvold så at sige. Området rummer på den ene side rådhuset og en masse kulturinstitutioner såsom Glyptoteket og Tivoli samt trafikknudepunkter som Hovedbanegården og Rådhuspladsen - det er i det hele taget et centralt område - men på den anden side er det underligt rodet område og hektisk på den ufede måde.

Som sagt er der sat gang i en proces med det mål at få metropolzonen til at fungere bedre, og i den proces involverer man områdets aktører såsom Tivoli og Industriens Hus og DSB med mange flere, man involverer nogle professionelle såkaldte "teams" af arkitekter, landskabsarkitekter, sociologer og andet godtfolk, som skal prøve at udvikle løsninger for området. Og så involverer man diverse borgergrupper fra de tilstødende lokalområder, herunder Vesterbros Trafik- og Byrumsgruppe. Jeg er også blevet involveret i arbejdet, og her er nogle af mine overvejelser.

Læs videre: "Metropolzonen" »

31.12.2005

Bilfri Indre By er ikke så vigtigt

Igen i 2005 var der i forbindelse med Miljøtrafikugen forsøg med at holde Indre By bilfri i nogle dage. Mange københavnere udtrykte deres tilfredshed med forsøget og en meningsmåling viste siden at der var opbakning til en permanent ordning med bilfri Indre By.

Jeg har imidlertid svært ved at se at det skulle være en særlig vigtig trafikpolitisk foranstaltning. Der er mange andre tiltag som er meget mere påtrængende og som også er meget mere udbytterige med hensyn til at dæmpe trafikken og forureningen i hele København.

Læs videre: "Bilfri Indre By er ikke så vigtigt" »

09.10.2005

Firehjulstrækkere nej tak

Det er ikke til at overse at der efterhånden er en hulens masse 4-hjulstrækkere der kører rundt i byen. Det er ikke bare jeeps og landrovers som man kendte for 20-30 år siden, men en hel divison af såkaldte Sports Utility Vehicles, SUVs, som de hedder med en amerikansk fællesbetegnelse - og jeg tror nok at det inkluderer de der Hummere, altså HMV'ere, som oprindeligt er militærkøretøjer (MV-et står for Military Vehicle, men hvad står H'et for?), og som så bliver ombygget til brug for civilister i den almindelige trafik. Hvad betegnelsen end er, så har jeg svært ved at se hvad pointen er med de benzinslugende, CO2-forurenende, livsfarlige bilmonstre og især hvad pointen skulle være med at have sådan et monster midt inde i byen, hvor der virkelig er meget få bjergkløfter og stejle sandklitter at forcere.

SUVnejtak.jpg

Læs videre: "Firehjulstrækkere nej tak" »

22.09.2005

Nye byrum når parkeringspladser flyttes

Københavns Kommune har vedtaget en parkeringsstrategi, der går ud på at nedlægge 1000 parkeringspladser i gaderne og til gengæld oprette 4000 nye i konstruktion (som det hedder), dvs. under vejen og inde under husene og pladserne. Se mere om det hér.

Læs videre: "Nye byrum når parkeringspladser flyttes" »

05.09.2005

Lokalplan for Rigsarkivet og banelegmet

Det er meningen at Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland skal samles i dels nogle nye og dels nogle ombyggede bygninger på en del af banelegmet lige ved Hovedbanegården. Samtidig vil man have udviklet og bebygget en længere strækning fra Hovedbanegården til Dybbølsbro. Lokalplanen er i høring for tiden og frem til 23. september. Forslaget kan findes hér. Send et høringssvar og forlang at vi sammen med Rigsarkivet og de øvrige bebyggelser får en fodgængerbro fra Kødbyen over banelegmet og helt ud til kajen på Kalvedbod Brygge.

Læs videre: "Lokalplan for Rigsarkivet og banelegmet" »

01.06.2005

Kalvebod Brygge igen igen

Jeg har tidligere skrevet om nogle ideer til vitalisering af Vesterbros havnefront vi har udviklet i samarbejde mellem Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe og nogle af de virksomheder der bor på Kalvebod Brygge.

Ideerne var og er gode nok, men det komme nok til at knibe med realiseringen af i hvert fald nogle af dem.

Læs videre: "Kalvebod Brygge igen igen" »

02.03.2005

Så brug dog Christiansholm (til et eller andet)

Der har været meget strid om Erick van Egeraats højhuse, altså de højhuse der er planer om at placere på Krøyers Plads, grunden bag det nu hedengangne Luftkastellet . På mødet i bygge- og teknikudvalget (BTU) den 23. februar blev det endeligt vedtaget at indstille projektet til vedtagelse i Borgerrepræsentationen - hvor det imidlertid godt kan falde (bemærk at den officielle titel på projektet er Wilders Plads II). [Projektet er siden blevet forkastet i borgerrepræsentationen på mødet den 17. marts.]

Læs videre: "Så brug dog Christiansholm (til et eller andet)" »

26.02.2005

Banelegmet

En større del af det gamle godsbaneterræn ved Kalvebod Brygge er blevet udlagt til byudvikling. Det drejer sig i første omgang om strækningen fra Hovedbanegården til Dybbølsbro, men det store område fra Dybbølsbro mod sydvest mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade er også kandidat til noget interessant byudvikling. I Vesterbro Trafik- og Byrumsplan bliver der da også peget på området til rekreative formål i fremtiden.

banelegmet1.JPG

Læs videre: "Banelegmet" »

07.01.2005

Vitalisering af Kalvebod Brygge

Enhver ved hvor kedeligt og grimt byggeriet på Kalvebod Brygge er, så her er der endnu et billede af strækningen. Den mest fornærmelige af Bryggens bygninger, Hotel Marriot, ses i baggrunden. Dette indlæg skal dog ikke handle om brokkerier, men om de ideer vi på Vesterbro har til at få skabt noget mere liv og aktivitet på Bryggen - Vesterbros havnefront.

hotel marriot (lille).JPG

Læs videre: "Vitalisering af Kalvebod Brygge" »

02.12.2004

Æterisk havfrue

Nu har Torben på sin weblog tilføjet et ret underholdende link om det nye operahus. Det siger på mange måder det hele, men jeg vil nu alligevel tilføje et par overvejelser om havnen.

Læs videre: "Æterisk havfrue" »

Powered by Movable Type 3.2