Kategori-arkiv: Miljø

Forsiden

14.12.2009

Smuk demonstration - stupide aktivister, overreagerende politi

Lørdag den 12. december 2009 var jeg til en stor, smuk, venlig og varm (altså ikke vejrmæssigt varm) multikulturel folkefest for en ambitiøs, fair og bindende klimaaftale. 80-100.000 mennesker deltog, der var fyldt med panda-, pingvin- og isbjørnekostumer og alle mulige andre udklædninger, der var indfødte folk fra Amerika, finner, new zealændere, afrikanere, phillipinere, fagforeningsfolk fra hele verden, miljøaktivitster og mange mange flere. Ja selv en ældre, gangbesværet dame gik med sin stok i optoget over Knippelsbro. Undervejs kunne man i øvrigt blive underholdt af mere eller mindre opfindsomme slagsange, mere eller mindre vellykkede koreografier og selvfølgelig en masse god musik fra højttalere på cykler og ladvogne og det obligatoriske sambaorkester. Det var en forsamling og et optog der virkelig klædte vores gamle hovedstad, en stor, smuk og bekræftende oplevelse

Men det var naturligvis ikke den demonstration vi fik lov til at høre særlig meget om i medierne. Det var naturligvis den vold der brød ud i bagenden af demonstrationen, vi skulle høre om; den vold der brød ud da Sort Blok gik i aktion med rudeknusning og flyvende brosten, mens politiet svarede igen med masseanholdelser. Her vil jeg blot sige følgende:

Fingeren til de narcissistiske små voldsromantikere, der rejser rundt med deres brostenskastende aktivistcirkus. De kan åbenbart ikke bære, at historier fra demonstrationer handler om noget som helst andet end dem selv og deres tagfat med politiet. Alle de stakkels mennesker der blev uskyldigt anholdt bør rette måske 50 % af deres vrede mod voldsaktivisterne. At se og høre på Sort Blok og ligesindede bøller forklædt som aktivister minder lidt om at høre på fodboldbøller; man får den mistanke at det er adrenalinsuset og spændingen ved kampen med politiet det hele handler om. Det er i hvert fald svært at se hvordan det lige gavner klimasagen at afspore en mulitkulturel klimamanifestation med flyvende brosten (indrømmet, man kan også have sin tvivl om hvorvidt demonstrationen betyder noget som helst, men flyvende brosten hjælper da endnu mindre).

Dernæst fingeren til medierne, som altid synes det er volden der er den interessante historie, og selvfølgelig ikke gider fortælle hvad budskabet fra demonstrationen var (og jeg nærer ingen illusioner: hvis der ikke havde været nogen vold, ville den eneste historie fra demonstrationen have været, at den var fredelig, og at politiet og arrangørerne var uenige om hvor mange der deltog). Hvorfor bliver I ved med udelukkende at jagte voldshistorierne, hvorfor fortæller I ikke om græsrødderne og NGO'erne og alle de konstruktive aktivister som opfindsomt og kreativt søger løsninger på klimakrisen?

Fingeren til politiet, der er så bondske, kluntede og ignorante, at de tror to drenge i et kokostume kaster med sten, ikke kan kende forskel på en hare krishna-nonne og en voldsnar, og skrider til klart overdrevne masseanholdelser. Indstillingen er tydeligvis at for meget magtudøvelse er bedre end for lidt, hvor deres pligt er at bruge så lidt indgribende magtudøvelse som muligt. Jeg må dog tilføje, at jeg umiddelbart tror det var godt at stenkasterne blev anholdt. Ud over at de jo begik ulovligheder, så var det godt at resten af klimamanifestationen ikke blev præget af den gruppe.

Og fingeren til Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, som har vedtaget et sæt love der giver politiet alt for vidtgående magtmidler, nemlig ret til at tilbageholde folk i 12 timer uden nogen som helst begrundelse, blot på en diffus mistanke, og dermed forhindre dem i deres grundlovs- og menneskerettighedssikrede ret til at deltage i en lovlig demonstration.

04.03.2008

Eksempler på miljøskizofreni

Der skal gøres noget omfattende og drastisk ved vores afhængighed af fossile brændsler som olie, kul og gas. Det skal der af hensyn til klodens klima, for at begrænse lokal luftforurening, fordi afhængigheden af olie er en konstant kilde til sikkerhedsproblemer, og fordi olieresurserne er begyndt at blive meget dyre at udvinde. Der er heldigvis masser man kan gøre, både i forhold til at bruge vedvarende energikilder og i forhold til at spare på energien og udvikle mere energieffektive teknologier.

Bekymringen over den menneskeskabte globale opvarmning er begyndt at vinde frem igen, både i Danmark og på internationalt plan, men selv om flere klimabevidste ord spreder sig i offentligheden, så har indsigten i såvel klimakrisen som løsningerne på den alligevel svært ved at trænge igennem. Jeg falder hele tiden over eksempler på, at man simpelthen ikke forstår problemet - eller ikke forstår at løsningerne skal medtænkes i alle dele af vores livsførelse. Somme tider har de eksempler karakter af en decideret skizofreni.

1) Fx. er Danske Spil sammen med ni andre danske virksomheder "med til at støtte inspirerende projekter i landets grundskoler. Bæredygtighed er årets emne." Samtidig udlodder de en lørdag i februar 2008 to jaguarer som en ekstraordinær gevinst i Lotto-trækningen, hvilket bliver understøttet med reklame-plakater til landets Lotto-forhandlere. Jamen altså. Kan de mennesker ikke se, at de to initiativer slet ikke stemmer overens? Hvis man endelig skal udlodde en bil, så kunne man passende udlodde en Toyota Prius, som er en hybridbil med både el- og benzinmotor. Den har en strålende benzinøkonomi, kører 23 km/l, og den mangler ikke noget i luksus og køreegenskaber.

2) Trofaste Politiken-abonnenter bliver Politiken Plus-medlemmer og kan få forskellige rabatter rundt omkring. Man kan bl.a. få et gratis BroPas-abonnement til Øresundsbroen, hvilket giver mulighed for faste lave priser, når man kører over broen i bil. Det var dog en fantastisk dårlig idé, som strider mod den højere miljøprofil Politiken ellers har anlagt efter de mange år med ukritisk opbakning fra Seidenfaden til Lomborgs anti-miljøkamp. I stedet for et BroPas til biler skulle man give en rabat på togture over Øresund. Det ville være meget mere bæredygtigt. Ligeledes skulle man afstå fra at give rabat på flyrejser til udlandet og i stedet give det til togrejser.

03.03.2008

Infrastrukturkommissionen og vejtrafikkens uendelige vækst

I januar 2008 udkom Infrastrukturkommissionens rapport og betænkning om udviklingen af vej- og baneanlæg og transportinfrastruktur i Danmark frem til 2030. Der var mange kloge kommentarer i den anledning, også fra nogle af kommissionens medlemmer, om hvor visionsforladt arbejdet er. Kritikken er især gået på, at man ikke har medtænkt de enorme klima- og miljøproblemer der udgår fra trafikken med dens hastigt voksende udledning af både CO2 og andre skadelig stoffer (bl.a. partikler og kvælstof-ilter), der skaber lokal forurening i byerne. Kritikken har endvidere påpeget det idiotiske i, at kommissionen ikke måtte tage stilling til forskellige former for bompenge, betalingsringe og trængselsafgifter ved de store byer, netop for at modvirke de miljø- og trængselsproblemer som især bil- og flytrafikken skaber.

Men et væsentligt aspekt kom aldrig frem i kritikken, nemlig selve præmissen for kommisionens arbejde. Præmissen er en formodning om, at det såkaldte transportarbejde – dsv. hvor mange mennesker og hvor mange stykker gods der rejser hvor langt – vil stige med 70 % frem til 2030. Den forudsigelse er detaljeret beskrevet i en selvstændig rapport. Noget af væksten udgøres af varetransporten, men tænk lige over det: 70 %!!! Så lang tid er der faktisk heller ikke til 2030. Det betyder, at du og hver eneste person i landet kommer til at futte endnu mere rundt i bil. Er det noget du har lyst til? Er det noget du kan holde ud? Er det noget samfundet kan bære?

Læs videre: "Infrastrukturkommissionen og vejtrafikkens uendelige vækst" »

06.04.2007

Klimakrisebenægtere

Hvordan kunne det lykkes dem der benægter klimakrisen, dem der benægter drivhuseffekten, og dem der altid er ligeglade med miljøhensyn at vildlede offentligheden i så lang tid og bortlede vores opmærksomhed fra et voksende klimaproblem og dermed på skadeligste vis forsinke og måske umuliggøre en ordentlig håndtering af de globale klimaforandringer? Det er den undren der har sat gang i dette indlæg.

Læs videre: "Klimakrisebenægtere" »

Privatkøb af CO2-kvoter

Man kan som privatperson købe CO2-kvoter for på den måde at give sit bidrag til - på sigt - at begrænse CO2-udslippet og mindske den globale opvarmning. Tankegangen er følgende: Virksomheder, herunder energiselskaber får tildelt kvoter for deres CO2-udledning. Kvoterne kan handles på det internationale marked, så hvis man som virksomhed har brug for at udlede mere end man har fået tildelt, så må man betale for det, eller man må investere i energibesparelser og alternativ energi. Som privatperson kan man købe et antal kvoter svarende til det udslip man selv er ansvarlig for (det kan beregnes på Nul CO2 eller på miløstyrelsens hjemmeside) eller mere endnu. De kvoter bliver så gemt, og det betyder ideelt set at industrien, herunder energiproducenterne, er nødt til at reducere deres egne CO2-udslip tilsvarende.

Der er dog nogle forbehold. Kvoterne er i øjeblikket i hele EU blevet tildelt så gavmildt (det er regeringerne der har gjort det) at langt de fleste virksomheder har så rigeligt af dem, at de slet ikke behøver at købe sig til mere udledning eller bekymre sig om deres CO2-udledninger. Det indebærer at der virkelig skal mange privatopkøb til for at det rykker. Dertil kommer at når man som privatperson via en organisation opkøber CO2-kvoter, så går pengene jo faktisk til den virksomhed som tidligere besad den kvote. Jeg kan leve med at jeg dermed i en vis forstand betaler den CO2-forurenende virksomhed for ikke at svine vores klima til, for jeg forurener jo selv, jeg køber en kvote der svarer til mit eget udslip, men jeg kunne godt tænke mig at vide hvad virksomheden bruger mine penge til - og jeg kunne godt tænke mig at vide om der overhovedet vil være kvoter til salg, når det begynder at gøre ondt.

05.04.2007

CO2-reduktion og flytransport

Det er i meget stor udstrækning et problemkompleks der skal håndteres på samfundsmæssigt niveau og gennem politiske midler, men der er visse ting man som enkeltperson kan gøre for at afbøde de klimaproblemer som kommer fra transporten - og fra andre dele af ens livsførelse. Man kan bl.a. tjekke forskellige netsteder, hvor man kan få tip til besparelser eller købe CO2-kvoter eller betale frivillig CO2-afgift for sine flyrejser. Tjek bl.a. den danske kvoteopkøber Nul CO2, Miljøstyrelsens kampagne "1 ton mindre", hvor man også kan beregne sit eget CO2-udslip, climate friendly som anbefales af WWF eller carbon neutral, som kan noget af det samme.

Jeg vil dog gerne give de muligheder et par overvejesler med på vejen.

Klimaforandringerne er på ny kommet på den internationale og nationale dagsorden. Det er igen blevet slået fast af FN's klimapanel - hvad vi sådan har vidst i flere årtier - at klimaforandringerne er i gang, og at de er menneskeskabte som følge af udledning af enorme mængder drivhusgasser, især CO2, der bliver skabt når vi bruger kul, olie, gas og benzin til at producere energi og som drivmidler ved transport. Netop transportsektoren står for en større og større del af udslippet af drivhusgasser, og den sektor er fuldstændig ude af kontrol.

Læs videre: "CO2-reduktion og flytransport" »

20.01.2007

Mediernes vinkling af klimakrisen og Al Gores besøg

I anledning af Al Gores besøg i København torsdag d. 18/1 var der indslag i forskellige elektroniske medier om besøget og det budskab Gore rejser rundt med. Vinklingen af de indslag undrede mig en hel del. Flere medier valgte en tilgang til historien som i bund og grund var et angreb på og en mistænkeliggørelse af Gores budskab. Således fandt man det i Aftenshowet på DR og i TV2 Lorry nok en gang vigtigt at høre på Lomborg og hans angreb på Gore. Da Gores film i sin tid havde premiere fandt man det på P1 Morgen ligeledes relevant at fortælle den historie ved at lade Lomborg optræde i rollen som filmkritiker.

Hvordan kan det være. Sagligt set er der ikke nogen grund til at blive ved og ved med at lytte til Lomborg, hver evig eneste gang der er nogen der så meget som vover at ymte noget om at vi skal gøre noget ved CO2-udslippet. Så hvad er det der sker for den danske medieelite.

Læs videre: "Mediernes vinkling af klimakrisen og Al Gores besøg" »

20.03.2006

Hvad er økologisk modernisering?

I miljøforvaltning, miljøpolitik og miljøforskning har man op gennem 1980'erne og 1990'erne talt om økologisk modernisering. Det lader ikke til at være et så populær forestilling længere, i hvert fald ikke i den danske offentlighed, men hvad er økologisk modernisering? Det vil jeg gerne lige bruge et par ord på at forklare.

Læs videre: "Hvad er økologisk modernisering?" »

18.02.2006

Nedtur for miljøbevidstheden

Hvad er der sket der med miljøbevidstheden i den danske offentlighed, og hvordan har den offentlige diskurs om miljøet ændret sig fra først i 1990’erne til først i 2000’erne? Det har været emnet for et forskningsprojekt jeg har stået for, og blev støttet af forskningsrådet. Titlen på projektet var "Miljødiskursens udviklinger", og spørgsmålet blev undersøgt ved at se på og analysere nyhedsudsendelser fra DR og TV2. Der blev fokuseret på dækningen af FN-topmøderne om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro og Johannesborg i 1992 og 2002. Det var en case som jeg fandt signifikant, fordi topmøderne tiltrak sig stor mediemæssig opmærksomhed på en global skala, møderne beskæftigede sig med verdens helt store miljøproblemer, de satte miljøet på den globale dagsorden men lagde samtidig op til lokal handlen, og de kredsede om nogle af de centrale miljøbegreber såsom bæredygtighed og biodiversitet. Desuden var det i princippet den samme kreds af emner der blev behandlet over en periode på 10 år, så der var et godt sammenligningsgrundlag. Her er der lidt om hvad jeg synes at have fundet ud af.

Læs videre: "Nedtur for miljøbevidstheden" »

22.01.2006

Forbrug, forbrugerisme og miljø

Det er almindeligt for miljøforkæmpere at skælde ud på forbrugerisme og overforbrug. Det har ligeledes været et almindeligt svar at pege på at forbrug er en forudsætning for produktudvikling og teknologiudvikling, dvs. udvikling af renere teknologier, mere miljøvenlige produkter og mere bæredygtige produktionsprocesser. Så er forbrugerisme et miljømæssigt gode eller roden til al ubæredygtig praksis?

Læs videre: "Forbrug, forbrugerisme og miljø" »

30.11.2005

Medierne, Lomborg og miljødebatten

Onsdag d. 30/11 2005 kunne man på P1 Morgen høre et indslag om Lomborg, medierne og miljødebatten med følgende oplæg: "Medierne elsker når folk er uenige, fordi de elsker den gode debat, og det var derfor Bjørn Lomborg fik al den omtale han fik i sin tid som miljødebattør." Indslaget formede sig som en debat ml. seniorforsker (nu emeritus) Jes Fenger fra DMU og chefredaktør Tøger Seidenfaden, og de havde selv sagt hver deres bud på om man savnede Lomborg i den offentlige miljødebat.

Det er fascinerende at Lomborg er og har været så markant et mediefænomen, at det i sig selv er en historie, at han nu ikke længere er (så meget) til stede i medierne som miljødebattør. Men spørgsmålet om hans rolle i debatten fortjener måske en nærmere overvejelse end de retoriske falbelader Seidenfaden kastede sig ud i.

Læs videre: "Medierne, Lomborg og miljødebatten" »

04.11.2005

Golfbaner som borgerlig natur

Der er ved at blive anlagt en golfbane i København, nærmere bestemt på Vestamager og endnu nærmere bestemt på et areal der er afgrænset af Sjællandsbroen og Vejlands Allé mod vest og nord, af Center Boulevard, Bellacenteret og Ørestaden mod øst og af jernbanen til Kastrup mod syd, i alt 120 hektar. Det er så endnu en stor bid grønt område, der tidligere har været offentlig tilgængeligt, men som nu bliver inddraget og privatiseret (godt nok på en lejekontrakt fra staten, men adgangen bestyres netop af golflubben). I det hele taget bliver der flere og flere golfbaner i det danske landskab, og de fleste borgmestre vil byde etablering af golfbaner velkommen snart sagt overalt i landskabet. Det inviterer til nogle refleksioner over hvad det dog er for et fænomen

2005-10-16 010.JPG

Læs videre: "Golfbaner som borgerlig natur" »

25.10.2005

Konservative er skadelige for miljøet i København

Op til kommunalvalget er der grund til at se ikke bare på hvad partierne og de enkelte kandidater lover og har af visioner og grundholdninger for den (eller de) kommende periode®, men også hvad de har udrettet hidtil - og her kan det være relevant at grave lidt gamle nyheder op. Det konservative Folkeparti har på landsplan tegnet sig for nogle uheldige beslutninger som har været undergravet forbedringer af miljøtilstanden i København. Det mener jeg ikke man bør belønne de lokale kandidater for.

1) Justistministeren, der som bekendt er fra det konservative folkeparti, sørgede for at blokere et forsøg med miljøzoner i København, et forsøg der skulle sikre en væsentlig reduktion i mængden af de meget skadelige dieselpartikler ved at påbyde lastbiler at have installeret partikelfiltre, hvis de vil køre ind i zonen. En reduktion af foureningen med dieselpartikler ville spare en masse mennesker for lustvejslidelser og forhindre en masse tidlige døsfald som følge af disse lidelser. Det økologiske råd har på deres hjemmeside (artikel vedr. dieselpartikler fra 20/10-05) en uddybende redegørelse for dette. Læs den, den forklarer også hvordan samfundet bliver sparet for en masse sundhedsudgifter ved at der bliver indført sådanne miløzoner.

2) Da selv bygge- og teknikborgmester Søren Pind fra Venstre erklærede sig interesseret i en eller anden form for betalingsring for at lægge en dæmper på biltrafikken i København, og der derfor var flertal for det i borgerrepræsentationen, og statsministeren endvidere udtalte at han ikke ville stille sig i vejen, det måtte være op til kommunen selv, der var det de konservative på landsplan med økonomiminsiteren i spidsen der gik ind og blokerede for enhver tale om dette.

Det synes jeg som sagt ikke at man skal belønne de lokale konservative kandidater for, også selvom de på andre politikområder har vist deres anstændighed, bl.a. ved at tage afstand fra Dansk Folkepartis yderligtgående (dis)integrationspolitik.

09.10.2005

Firehjulstrækkere nej tak

Det er ikke til at overse at der efterhånden er en hulens masse 4-hjulstrækkere der kører rundt i byen. Det er ikke bare jeeps og landrovers som man kendte for 20-30 år siden, men en hel divison af såkaldte Sports Utility Vehicles, SUVs, som de hedder med en amerikansk fællesbetegnelse - og jeg tror nok at det inkluderer de der Hummere, altså HMV'ere, som oprindeligt er militærkøretøjer (MV-et står for Military Vehicle, men hvad står H'et for?), og som så bliver ombygget til brug for civilister i den almindelige trafik. Hvad betegnelsen end er, så har jeg svært ved at se hvad pointen er med de benzinslugende, CO2-forurenende, livsfarlige bilmonstre og især hvad pointen skulle være med at have sådan et monster midt inde i byen, hvor der virkelig er meget få bjergkløfter og stejle sandklitter at forcere.

SUVnejtak.jpg

Læs videre: "Firehjulstrækkere nej tak" »

05.09.2005

Olienarkomani

Jeg har lige været på en interessant miljøsociologisk konference, hvor en af oplægsholderne fortalte om olieudvinding i delstaten Alberta i Canada. Det er en tyndt befolket delstat, men alligevel en af de mest forurenede. De færreste af indbyggerne er født og opvokset i Alberta, men kommer dertil for at få andel i udnyttelsen af områdets resurser: skov og olie. Det er også et af de områder, hvor man er gået i gang med at udvinde olie af sand og skifer, altså ikke olie der findes i flydende form i undergrunden, men olie der så og sige er opløst i jorden.

Læs videre: "Olienarkomani" »

En miljøindsats der er ved at lykkes

Mens verdens og især USA's stædigt insisterer på at fastholde sin olieafhængighed, så er der tilsyneladende nu tegn på at et andet af de store globale miljøproblemer er ved at blive afhjulpet. I hvert fald kan DMI i en artikel på sin hjemmeside fortælle at ozonlaget har stabiliseret sig, at det altså ikke længere er under nedbrydning fra de menneskeskabte udledninger af freon og cfc-gasser fra køleskabe m.v.

Læs videre: "En miljøindsats der er ved at lykkes" »

20.03.2005

Miljøpolitik under lup

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har taget temperaturen på de seneste syv års danske natur- og miljøpolitik under henholdsvis SR-regeringen og den nuværende VK-regering. De har i marts 2005 offentliggjort en evaluering Danmarks natur- og miljøpolitik 1998-2004. I det omfang offentliggørelsen har ramt nyhedsmedierne har det været med et budskab om at SR-regeringen og VK-regeringen har været lige gode om ikke at være gode nok. Det er måske ikke helt det DN siger, men tæt nok på, og det er - også på baggrund af evalueringens konklusioner - en temmelig problematisk udmelding.

Læs videre: "Miljøpolitik under lup" »

05.02.2005

VK og drivhuseffekten

I den seneste månedstid har der været nogle historier i medierne om jordens klima og den globale opvarmning og menneskets bidrag hertil.
- En rapport fra British Antarctic Survey fortæller at de antarktiske ismasser udtyndes markant hurtigere end man tidligere har set. (Omtalt på DR Online)
- En international rapport fra forretningsfolk, politikere og videnskabsfolk har konkluderet at vi har ti år til for alvor at gøre noget ved den globale opvarmning, hvis vi skal holde den under de 2 grader som vi og naturen nogenlunde kan tilpasse os. (Også omtalt på DR Online).
- Nye modelberegninger gengivet i Nature viser at temperaturen kan stige meget mere, måske helt op til 11 grader.

Alt lader den nuværende regering til at være helt ligeglad med. Dens ledende ministre ser det ikke som et problem, det rager dem faktisk en høstblomst.

Læs videre: "VK og drivhuseffekten" »

22.12.2004

Lomborg-modellens elendighed

Institut for Miljøvurdering (IMV), Copenhagen Consensus-konferencen og Bjørn Lomborg har og havde en eller anden kraftig aversion mod at der skal gøres noget ved drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Den aversion deler de med nogle af denne verdens mægtigste magter, men det er den den sagligste og sundeste fornuft der bliver taget til indtægt, når det er de akademiske fora der skal begrunde deres aversion.

Det bør modsiges!

Læs videre: "Lomborg-modellens elendighed" »

07.11.2004

Irrationel anti-miljøkamp

En fjendtlig holdning til miljøhensyn er desværre alt for fremherskende i USA, og fjendtligheden har også haft vind i sejlene her i Danmark fra slutningen af 1990'erne og især fra regeringsskiftet i 2001. Muligvis er vinden nu vendt her til lands, men næppe sådan at anti-miljøkampen er forsvundet.

Modstanden mod miljøhensyn har i sin retorik søgt at monopolisere det rationelle (og begrænset fornuften til at være økonomisk rationalitet). Imidlertid rummer den økonomisme som anti-miljøkampen forfægter også en kerne af det irrationelle.

Læs videre: "Irrationel anti-miljøkamp" »

Powered by Movable Type 3.2