« Deus ex machina - svar til kreationisterne | Forside | I dag er det Adornos fødselsdag - hurra, hurra, hurra! »

22.08.2003

Interleave

At gennemskyde med hvide blade.

Dette er ordforklaringen på verbet ”interleave” i Gyldendals Røde Engelsk-Dansk. Tænk at have et ord for en handling der næppe nogensinde udføres! Man forestiller sig en Loke-agtig skikkelse med sin magiske bladkanon, der vil have ram på en Balder-agtig skikkelse, der kan modstå alle våben undtagen albino-kastanjeblade (eller måske hvidmalede bøgeblade). Han har brugt dage på at forberede dette øjeblik, lader omhyggeligt sin bladkanon, og gennemhuller sit offer, som ellers var usårlig, med en maskingeværsagtig skudsalve! Siden da har englænderne med sorg i stemmen refereret til denne ”interleaving” som et usårlighedens syndefald. Et poetisk ord, der blander den bløde flora med den rå nedslagtning.

Men forklaringen er nok mere profan:

Der skulle nok have stået "indsættelse af blanke ark i en bog".

I hvert fald skriver Oxford English Dictionary (den største engelske ordbog): "To insert leaves, usually blank, between the ordinary leaves of (a book)."

På en måde tager det lidt af poesien væk...

Kommentarer

Interleave... Hverken særlig poetisk eller særlig bogbinderisk er en tredie, omend virtuel, betydning. I stil med inter-act eller inter-connect kunne det betyde 'at forlade indbyrdes'. Det sjove ved sådan et ord er at det ville betegne en fortsat tilstand og ikke en enkelthandling (tage afsked, skilles). Vi kan have et billede af tilstandene 'interact' eller 'interconnect' som trajecter af bevægelser, der søger henimod hinanden og påvirker hinanden så meget at de ikke mere er enkeltstående handlinger, men bliver del af en større, sammensat helhed, en kompleks social dans. Men for at denne dans ikke skal imploderer, er der ligesåvel hele tiden brug for en eller anden grad af indbyrdes tilbagetrækninger og delvise løsrivelser: med andre ord, vi har brug for verbet 'interleave'!

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2