Arkiv: maj 2004

« april 2004 | Forside | juni 2004 »

27.05.2004

Søgninger

Folk søger på de mærkeligste ting på Google og andre søgemaskiner. Jeg tjekker ind imellem hvad der er blevet søgt på af folk som er kommet videre til min weblog, og her er et par eksempler fra den seneste tid:

Luftfugter [meget hyppig]
Bryllup [meget hyppig, ofte kombineret med ”tale”, ”forside”, ”traditionelt” el.lign. Det bemærkelsesværdige er at min weblog kommer meget langt nede på søgningen, så de har virkelig været ihærdige]
Thomas Michelsen har ret [??? – altid? er det dig selv, Thomas?]
Må man ligge musik på nettet regler [stavefejl inkluderet]
Hader country western
Kæmpe lem [??? – jeg kan slet ikke se at min weblog skulle markere sig særligt her, om end det kunne betragtes som smigrende...]

Nu hvor jeg har nævnt disse søgninger er det naturligvis selvforstærkende, idet webloggen så kommer højere op i rank når der søges på disse ord. Men det må man tage med...

Nigritude Ultramarine

21.05.2004

Highlights

Der er mindst én ulempe ved weblog-formen når nu man som jeg ikke skriver dagbog, men snarere små essays og kommentarer og diskussionsoplæg. Ulempen er naturligvis at de ældre indlæg forsvinder og glemmes, selv om de egentlig ikke har mistet deres aktualitet. De kan ganske vist hentes frem i månedsarkiverne ude i menuen, men hvem gør det?

Da denne weblog nu er over et år gammel kan jeg passende samle lidt op på de mere mindeværdige indlæg og diskussioner.

Det har jeg så gjort her på min hjemmeside (klik)

Der ligger så mere stabilt nogle links til fx den indgående Dogville-diskussion, meningen med livet, skabelsen, busstoppestedet og mange andre udødelige emner...

19.05.2004

Nyt oplag i trykken

Hvis jeg lige kort skal fortsætte i det selvfede spor, så er der kommet melding om at Støjens æstetik har været udsolgt i nogen tid, og at 2. oplag er i trykken og udkommer primo juli.

Det betyder at min bog (som det tog mig 7 år at få nogen til at udgive) faktisk har solgt sit første oplag på 4-5 måneder. Det kan passende være en hilsen til de forlag og fonde som ikke troede nok på den.

Links:
Bogen udkommer
Omslag og bagsidetekst
Anmeldelser og andet relateret her på webloggen (læs nedefra, denne tekst vil stå øverst)
Forlagets præsentation

Oversigt over anmeldelser
Politiken
Gaffa
Geiger
P1 Morgen
P2 Lyt til nyt

17.05.2004

Funky

Jeg har fået nys om at de unge mennesker synes at jeg er "FUNKY"!. Jeg rødmer...

13.05.2004

Leo Tandrup til angreb på nutidskunsten

Er kunsten i dag overfladisk, selvoptaget og åndsforladt? Det mener historikeren Leo Tandrup, som har skrevet adskillige bøger om emnet. Hans seneste bog tager fat i mere end 30 danske nutidskunstnere og måler hvilke værdier de giver udtryk for. Den hedder Værdier på spil i moderne danske kunstværker – Næbdyret og Hr. Ingenting. Den er én lang prædiken, og jeg har givet den nogle hårde ord med på vejen i min anmeldelse i P1.

Anmeldelsen er rimelig kort, og jeg fik kun plads til en brøkdel af mine mange indvendinger. Her kommer først en tekstversion af anmeldelsen og derefter en række yderligere iagttagelser og kritikpunkter fra bogen. Jeg har holdt mig til udvalgte kapitler for begrænsningens skyld (min tekst er rigeligt lang som den er):

Anmeldelse af Leo Tandrup: Værdier på spil i nutidskunsten - næbdyret og Hr. Ingenting

P1 Morgen, maj 2004 (5 min.)

Historikeren Leo Tandrup har en mission – nemlig at vise at den moderne kunst (med nogle få undtagelser) er åndsforladt, amoralsk og nihilistisk. At vi i det hele taget lever i en forarmet tid der har glemt de klassiske værdier og enheden af det gode, det sande og det skønne. Derfor er Michelangelo Tandrups store helt. Samtidig forstår han ikke at han ikke får særlig meget opmærksomhed fra dem som har forstand på kunst og at hans bøger ikke får så mange anmeldelser, hvad han gentagende gange har påpeget. Han er tæt på at få rollen som et miskendt geni som ingen forstår. Det vil vi råde bod på her på P1 og anmelde Leo Tandrups nye bog med den lange titel: Værdier på spil i moderne danske kunstværker – Næbdyret og Hr. Ingenting.

Her tager Tandrup fat i mere end 30 nutidige danske kunstnere og kører dem – en efter en – gennem sin kulturkonservative mølle. Der er tale om kunstnere som Jørgen Nash, Bjørn Nørgård, Per Morten Abrahamsen, Poul Anker Bech, Palle Nielsen, Christan Lemmerz, Claus Carstensen og Hein Heinsen. Han tager udgangspunkt i et enkelt værk af hver kunstner som han går tæt på og tolker i lyset af hvilket livssyn han synes det giver udtryk for. For det er det kunsten skal ifølge Tandrup – give udtryk for et sammenhængende livssyn der bygger på naturlighed og fællesskab. Og det gør den moderne kunst ikke. Den dyrker tomheden og tilfældigheden og egoet og markedskræfterne. Den er abstrakt og dermed umenneskelig, den er lukket og dermed autisktisk. Selv om Tandrup faktisk er blevet mildere med årene og anerkender at der er små glimt af talent hos nutidens kunstnere (og at de derfor er værd at beskæftige sig med i en 500 sider lang bog), på trods af den indrømmelse ryster Tandrup ikke på hånden når han beskriver vores tid som et nulpunkt.

Leo Tandrup måler hele den vestlige historie i opgangs- og nedgangstider. Opgangstiderne kalder han "kultur" og nedgangstiderne kalder han "civilisation". Han går endda så vidt som at lave en kurve over hvor godt det står til fra antikken til i dag. Og det ser ikke godt ud for vor tid – den er på niveau med hellenismen og den mørkeste middelalder og scorer dermed lavest på Tandrup-skalaen. Højdepunkterne er den tidlige renæssance og oplysningstiden. Siden da er det gået ned ad bakke og nu skraber vi bunden – tæt på nul i værdi. Det er modigt at have en så skråsikker evaluering af historien, men det er ikke særligt overbevisende. Hvad med alle de fremskridt vi trods alt har gjort os siden renæssancen? Vi brænder ikke hekse, der er mindre forskel på rig og fattig og vi er veluddannede som aldrig før – for bare at nævne nogle af vor tids dyder. Men det er ideerne Tandrup er interesseret i, idealerne som præger en tid snarere end dens realiteter.

Og vor tids idealer – som de viser sig i nutidskunsten – er ifølge Tandrup relativisme, narcissisme, fortrængning af fortiden, traditionerne og historien, egoisme, ironi og kunst for kunstens skyld. På sin vis kunne man godt forstå hvad han mente hvis det han talte om var TV-reklamer eller hiphop-tekster, men det er det ikke. Det er nutidskunsten. Og den er altså i regelen uhyre engageret i samfundsdebatten – mere end nogensinde før, skulle jeg hilse og sige.
En skulptur af Hein Heinsen affærdiges af Tandrup som autistisk fordi den ikke viser handlekraft. Han siger om Heinsen at han "ingen respekt og forståelse har for den klassiske skulptur. Derfor har han lavet sin skulptur i aluminium og ikke i bronze". Om en skulptur af Christian Lemmerz kaldes det at han spiller på det tvekønnede for "narcissistsisk" (skulpturen er halvt mand, halvt kvinde), men han stopper ikke der. Det er onani og transvestit-kunst: "man tager de former og ideer der lige falder én ind og så lader man dem hore med hinanden" skriver han, og er tydeligvis bange for homoseksualitet. Kunsten skal nemlig vise "ligefremme og naturlige drifter, mand over for kvinde". Så det tæller altså ikke rigtigt når kunsten forsøger at bløde køns-stereotyperne op – de skal bevares, for de er en del af den tradition som Tandrup hylder.

Jeg kunne blive ved længe endnu, men min hovedindvending mod Tandrups kunstsyn er at han går efter budbringeren, efter symptomet. Hvordan skulle kunsten kunne stille idealer op? Hvordan skulle man kende alle svarene bare fordi man er kunstner? Skal kunsten ikke snarere vise hvordan livet faktisk er i dag? Og dermed i samme ombæring stille spørgsmål ved den, men netop kritiske spørgsmål og ikke endelige svar. Der findes masser af interessant nutidskunst som gør netop det – også blandt de kunstnere som Tandrup ikke kan lide.

Torben Sangild, Danmarks Radio 2004.

Yderligere kommentarer til Leo Tandrup som der ikke blev plads til i anmeldelsen

Undertitlen ”Næbdyret og Hr. Ingenting” henviser til to gennemgående figurer i bogen. Hr. Ingenting er det moderne, glatte, overfladiske menneske, som dyrker tomheden og som er relativist. Han er ikke til stede, er ikke nærværende. Det er Hr. Ingenting der forsvarer den postmoderne kunst, tilsyneladende en blanding af franske filosoffer som Lyotard og Baudrillard. Tandrup er ikke bange for at generalisere. Men nu kan man altså godt forsvare nutidskunsten uden at være hverken Baudrillard-tilhænger eller overfladisk!

I det hele taget har Tandrup ikke forstået hvad postmodernisme er for noget. Han knytter det oven i købet til ”substansfilosofi” (19-20), hvilket er noget vrøvl. En af de få ting som er gennemgående i de mange forskellige begreber om det postmoderne er i hvert fald at der ikke er en substans, men snarere konstruktioner af betydning.

”Næbdyret” er en for mig uforståelig figur. Det synes at være ham selv, hævet over menneskene som er blevet kolde og hule. Næbdyret Tandrup har desuden vinger og sidder i et træ. Tandrup ved tilsyneladende ikke engang hvad et næbdyr er, men tror det er en fugl!

Tandrup mener at kunsten skal udtrykke fællesskabet. Og må ikke behandle tilfældigheden. Men hvad nu hvis det vi har til fælles netop er at vi i mangt og meget er underkastet det tilfældige? Hvad nu hvis det er en erfaring som mange kunstnere i dag har. Hvorfor må det så ikke afspejle sig i kunsten? Hvorfor er det dog at gøre tilfældigheden til Gud? Hvorfor er det at benytte sig af tilfældighedselementer en nihilistisk dyrkelse af tomheden? Det tror jeg bestemt at fx John Cage ville have sig frabedt. For ham er det en åbning af sanseligheden.

Tandrups helte er Asger Jorn og Ole Sarvig. Hvad angår Jorn kan det vel næppe være den situationistiske periode, hvor han står for et radikalt opgør med det konservative kunstsyn Tandrup repræsenterer.

Desuden har han hentet en skelnen mellem ”kultur” og ”civilisation” fra Oswald Spengler. Det bliver her lig med hhv. godt og dårligt, og kendetegner hele historiske perioder.

Analysen af Christian Lemmerz’s bronzestatue Madam er idiosynkratisk og ofte forvrøvlet. På den ene side kalder han Lemmerz’s brug af guden Hermes for ”ubevidst”, på den anden side kritiserer han den blindskrift der er forrest på soklen. Men blindskrift er jo netop hermetisk, knyttet til hermes, for de som ikke kan læse den. Det er derfor næppe en ubevidst brug der er tale om.
Androgyniteten gøres lige med narcissime og onani. Det er noget lodret vrøvl! Og den modbydelige måde at omtale homoseksualitet på er langt mere intolerant end den kunst han anklager.
Han går ikke kun efter bolden, men også efter manden: ”...vanviddet opstår fordi kunstneren ikke kan mobilisere ægte følelser” (102). Hvor følsom er Tandrup når han anklager alle mulige andre som han ikke kender for at være ufølsomme?
Tandrup ender Lemmerz-analysen med ordene: ”Hans værk siger således noget karakteristisk om vores tid og bliver for så vidt et autentisk vidnesbyrd om vor traditionsforladte civilisations overfladiske voldelighed. Derfor er værket værd at analysere og gøre op med.” (105). Men at være et autentisk vidnesbyrd er vel netop det kunsten kan? Nej, Tandrup vil ikke have vidnesbyrd, han vil have prædikener!

Bjørn Nørgårds gobelin Adelsvældet bliver hos Tandrup et udtryk for materialistisk kapitalisme og forbrug (200nf). Det er tankevækkende at en analyse af en vis Jon Lauring i Weekendavisen sidste år kom frem til det stik modsatte: Bjørn Nørgårds gobeliner er kommunistiske! Måske er de hverken eller.

Tandrup er ikke bare bange for de homoseksuelle, men også for indvandringen. Han taler om et ”multikulturelt miskmask”, og går i stedet ind for en historiebunden renhedskultur. Så vil jeg til enhver tid hellere være postmodernist!

I stedet for al denne kunst som er relativ og androgyn og multikulturel og uren skal vi have kunst som fremviser ”frodige, naturalistiske mennesker med ansigtstræk, overskud og sjæl” frem for nutidens ”abstrakte former, masker og mønstre” (21). Det virker i hvert fald som pointen, for hvorfor ellers kritisere nutidskunsten for at den gør dette og ikke hint? Men det gør den jo for det første fordi den afspejler sin tid, hvad Tandrup indrømmer, men han kan ikke lide tiden og derfor heller ikke den kunst der afspejler den. Kunsten skal sætte idealer op frem for at være tidssvarende, synes Tandrup at mene.

Men bortset fra det, så er det altså ikke abstraktioner og mønstre der præger kunsten i dag, men snarere installation, video, performance etc. – som Tandrup overhovedet ikke forholder sig til. At forargres over den abstrakte kunst fra et naturalistisk udgangspunkt var konservativt i 1920. I dag er det nærmest latterligt!

Tandrup mener at kunsten er blevet ”autistisk” – den dyrker tomheden, lukketheden og sig selv (fx 25, 50). For det første er det ikke gyldigt at sige at kunsten ”dyrker” det som den afspejler. Kunstneren er ikke så meget gartner som hun er spejlmager, kunne man måske sige. Dyrkede Picasso volden med billedet Guernica? Nej han gjorde da ej, han afspejlede den, han viste den frem! Kunne det ikke være på samme måde med det som Tandrup kalder for det autistiske?
For det andet er det ikke en korrekt diagnose af tidens kunst (ligesom abstraktion heller ikke er det). Kunsten er mere politisk og udadvandt end nogensinde før. Den er som aldrig før optaget af at gå i dialog med publikum, at træde uden for museernes vægge og blande sig uventede steder. I sammenligning med nutidskunsten er Michelangelo mærkeligt verdensfjern og paveligt ophøjet, kunne man polemisk indvende.

Tandrup kalder fejlagtigt Superflex for en ”Musikgruppe” – det viser hvor lidt han egentlig følger med når det kommer til den yngre kunst (hans eksempler er mest aldrende kunstnere). Superflex beskyldes for dobbeltmoral når de på den ene side laver et biogasanlæg og på den anden side ”bidrager til klodens nedbrydning” (111). Hvordan gør de det? Det får vi ikke noget svar på. Det synes at være noget med ”kasketter”.

Poul Anker Bech misforstås fuldstændig, idet han køres gennem Tandrups idiosynkrasier og bl.a. tages til indtægt for en længsel efter ”det intakte folk” (216). Så hjælper det ikke så meget at han er én af de kunstnere Tandrup kan lide.

Tandrup opstiller på s. 280 de ti bud for den moderne kunst, som han påstår er dennes selvforståelse:
1. Du er din egen Gud. Traditionens gud er død.
2. Du skaber selv virkeligheden og bestemmer selv, hvad der er godt og skidt.
3. Kun den af dig skabte verden er autentisk.
4. Din verden må ikke ligne noget i fortiden.
5. Undgå mest muligt et menneskeligt indhold og naturens levende former.
6. Et kunstværk er et kunstværk, ikke en fortælling eller forvandling af virkeligheden.
7. Kunst er kun til for dit eget behags skyld, ikke for massen.
8. Kunst er leg, uden alvor – intet andet. Brug underbevidstheden. Fornuften er kaput.
9. Tilstræb med ironiens hjælp ren form og rastløs ærlighed.
10. Kunst har ingen universel eller transcendent betydning.
De fleste af disse rammer eklatant ved siden af! Kun det tiende bud er kendetegnende for nutidskunsten, og naturligvis ikke den hele. De andre er decideret fejlagtige. Især nr. 6 er stik modsat nutidskunstnernes selvforståelse (og ofte også deres praksis). Hvad angår nr. 2 og 3 så lyder det mere som den manglende selvkritik Tandrup burde udføre. Men han vil naturligvis sige at det ikke er ham selv der har fundet på sine værdier, de ligger i traditionen. Men Tandrup har jo valgt ud fra den tradition hvad der passer ind i hans verdensbillede. Nietzsche er vel også en del af traditionen? Heksebrændinger og grusomheder er der store traditioner for. Tandrup vælger sine idealer i lige så høj grad som kunstnerne. Men det er ikke det samme som selv at skabe virkeligheden. Nutidskunsten skaber ikke virkeligheden, men afspejler den, kommenterer den og griber somme tider direkte ind i den. Den er altså ingenlunde l’art pour l’art, som Tandrup påstår.

Tandrup anklager kritikere for at udøve ”traditions-spolering”: den ”opstår når man knytter smuk tradition til moderne umenneskelighed. Eks. kammermusik til jøde-mord; Stars and Stripes til jøde-bosættelser” (310). Det er pudsigt. Bortset fra at det er overraskende at Tandrup finder at det amerikanske flag er en smuk, kunstnerisk tradition (hvad så med Jasper Johns?), så er det jo præcis det samme han selv gør, bare med nutiden. Den får skyld for alle mulige dårligdomme, som den umuligt kan have begået. Han bruger kunsten som anledning til én lang prædiken på 500 sider. Leo Tandrup laver således nutidskunst-spolering!

10.05.2004

Hvorfor intellektuelle hader musicals

Min kære kollega, Michael Eigtved, skrev 8/12-02 en kronik i Politiken med titlen ”Hvorfor hader intellektuelle musicals?”. Hans svar er at det er fordi musicals indbyder til at man mister kontrollen og slipper intellektet, og det kan intellektuelle ikke lide, for vi er jo kontrolfreaks, der hellere vil høre svært tilgængelig musik.

Jeg kan ikke lide musicals, men jeg tror det er af andre grunde. Nedenfor vil jeg svare på Michael Eigtveds polemiske indlæg.

1. Michael Eigtved er selv intellektuel, men det er naturligvis ikke ham det handler om. Det er alle hans kolleger, formentlig mig indbefattet, idet jeg har haft adskillige venskabeligt-sarkastiske diskussioner med ham, hvor han har svinet mig til som elitær. Det samme har han naturligvis gjort med Adorno. Dette er altså en fortsættelse af en allerede eksisterende polemik.

2. Eigtved: ”[Musicals] arbejder med en bevidst strategi, som går ud på at søge at bearbejde publikum såvel emotionelt som sensorisk.”
Ja, netop, man føler sig manipuleret. Jeg vil ikke bearbejdes. Men modsat hvad Eigtved tror kan man godt lade sig rive med af sanselige og følelsesmæssige oplevelser alligevel. Han opstiller en dikotomi mellem kunst der virker opslugende og selvforglemmende (bearbejdningen) på den ene side og en intellektuel kunst der kan ”dissekeres efterfølgende” for formelle greb. Jeg accepterer ikke denne spidsborgerlige modsætning, og jeg mener helt generelt ikke at man kan skelne mellem følelseskunst og hjernekunst. Jeg er grebet af mange ting, heriblandt rockmusik, der vel næppe kan kaldes for hjernekunst. Og når jeg gribes af det som Eigtved rubricerer som intellektuel musik hvor man sidder på ”pinebænken” frem for at nyde, så tager han fejl. Hvorfra ved han at de som lytter til Schönberg ikke nyder det? Hvori består det intellektuelle i fx Erwartung, der er ét stort hysterisk følelsesudbrud fra ende til anden? Eller for den sags skyld Xenakis’ voldsomme, ekspressive musik? (Schönberg var selv træt af at blive rubriceret som intellektuel komponist, og skrev bl.a. et essay med titlen ”Hjerte og hjerne i musikken” hvor han understreger at det kræver langt mere intellektuel bearbejdning at skrive tonalt end atonalt. Den atonale musik – ekspressionismen – er langt mere umiddelbar end den klassiske musik, hvis man skal sætte det på spidsen).

3. Musicalen kræver at man bliver en del af menneskehavet, af massen, siger Eigtved. Og der er han inde på noget af det som jeg faktisk ikke kan lide ved musicals – nemlig udslettelsen af individet til fordel for synkroniserede bevægelser og ens reaktioner på scenen. Pludselig afbrydes handlingen og alle på scenen deltager i en dans og sang der ofte ender med et klimaks hvor alle strækker hænderne ud i samme længsel eller opfyldelse. ”Masseornamentet” (som det hedder hos Kracauer) støder mig på samme måde som Rip, Rap & Rup, Dupond & Dupont og utallige skildinger af skoleklasser i film og på TV. Det er ikke primært en intellektuel anfægtelse, for jeg har haft den siden jeg var barn, og den er næsten fysisk. Det er den manglende individualitet, det er folk som opfører sig ens og som man ikke kan kende forskel på, det er skolebørn der alle uden undtagelse reagerer på samme måde. Det er i øvrigt også (for nu at tage et finkulturelt eksempel) folkemængder i dramaer som Shakespeares Julius Cæsar, der alle som en forføres af den seneste taler. Og i virkelighedens verden er det sekter og soldater, faner og parader, uniformer og slagsange. Jeg kan godt begrunde det ideologisk som en aversion mod det totalitære - det vil Eigtved naturligvis ikke godtage. Men det er også helt personligt en aversion der nok skyldes at jeg selv som barn altid har været anderledes (og ofte udstødt) og ikke passede ind. Og jeg har en solidaritet over for netop de som ikke passer ind i totaliteten. Og en ide om at det særegne er vigtigt. Det er ikke tilfældigt at jeg netop tænder så meget på Adorno. Men det kan ikke reduceres til denne psykologiske forklaring. Det er ikke nok at musicalen så skildrer en udstødt (som fx i ”Tommy”), det må også vise sig i iscenesættelsen.

4. Eigtved: ”Måske skyldes noget af modviljen mod musicals, at man i dem genkender fortrængninger som man i den sårbare tilstand, man sættes i, når musikken spiller, ikke kan undvige.”
Lidt drillende kan jeg oplyse at dette argument er om ikke hentet fra Adorno, så i hvert fald helt parallelt med hvad Adorno siger om hvorfor avantgardemusikken frastøder publikum: ”De dissonanser, der forfærder dem, taler om deres egen tilstand: det er netop grunden til at de finder dem uudholdelige.” (Den ny musiks filosofi s. 16).
Altså skulle argumentet være at jeg er bange for at møde noget af det i mig selv som musicalen handler om (ifølge Eigtved) og at Eigtved skulle være bange for at møde sine egne fortrængte vilkår og sin egen lidelse (ifølge Adorno) i dissonerende musik. Tjah...

5. Nogle af de ting jeg i øvrigt ikke bryder mig om ved musicals:
A. Den pompøse musik. Og måden at synge på. Uanset genre. De såkaldte ”rockmusicals” har ikke de kvaliteter jeg søger i rockmusik - de har mere til fælles med Meatloaf og Queen end med Velvet Underground og My Bloody Valentine.
B. Dansen. Jeg forstår den simpelthen ikke. Heller ikke når der bare er tale om koreograferede bevægelser. Hvad skal det til for? Er det flot? Det synes jeg ikke. Jeg synes det er kedeligt. Ke-de-ligt. Det er altså ikke fordi jeg er for medrevet af dansen, som Eigtved tror. Jeg gaber og kigger på klokken.
C. Se Lex og Klattens ”Glasvandtis” og især Det brune punktums parodi på en ungdomsmusical der foregår i ”det hårde gademiljø”. De fanger det lige på kornet. Sådan er musicals. Stereotypiserende til det uudholdelige. Musicalen Rent kunne være et eksempel. Så hellere høre Vesterbros Ungdomsgård. De danser ikke.

6. Eigtved synes at mene at musicals er mere følsomme end det som vi intellektuelle kan lide. Det holder ikke. Snarere tværtimod. Er det følsomt at tromle over et publikum med pompøse klichéer? At være følsom er også at lytte og give plads til den man henvender sig til. Og at mærke de finere nuancer. Det gør musicals ikke.

7. Eigtved konkluderer at musicalen er mere virkelig – man kan ”generobre den tabte følelse af virkelighed, som intellektuelle i mange år har begrædt.” Nu ved jeg ikke hvad der ligger bag denne ide, så afslutningsvis må jeg spørge hvorfor Cats er mere virkelig end Idioterne, hvorfor Hair er mere virkelig end Nordkraft?

Ph.d-bedømmelse og forsvar

Jeg har nu fået en bedømmelse af min ph.d-afhandling Objektiv sensibilitet i form af en udtalelse på over 4 sider og med indstilling til forsvar.

Jeg skal forsvare den mandag 28. juni kl. 14.00 i lokale 22.0.11 på det ny KUA. Mange potentielle publikummer er nok taget på ferie da, men jeg håber da at der er en del som kan komme. Kom i god tid, da dørene lukkes og da det kan være svært at finde rundt på KUA.

Udtalelsen er alt i alt tilfredsstillende, og jeg vil ikke komme med så mange kommentarer til den offentligt, blot citere konklusionen nedenfor:

Konklusion fra ph.d-udtalelse

"Sammenfattende er der tale om en velartikuleret, prægnant og kompetent afhandling. Den er overordentlig velskreven og overalt klar i sin argumentation. Den vidner om et dybtgående og ræsonneret forhold til de analyserede værker og en overbevisende evne til at håndtere komplicerede historiske og teoretiske forhold med et sikkert jugement. Denne sikkerhed kan i visse tilfælde give anledning til at visse nuancer skæres fra og den analytiske selvrefleksion holdes tilbage, men frem for alt resulterer den i en klar og konturfast position som afslører en tydelig videnskabelig profil.

På denne baggrund finder udvalget at afhandlingen bør antages til forsvar for ph.d-graden."

Underskrevet: Arnfinn Bø-Rygg, Carsten Thau og Frederik Tygstrup.

03.05.2004

Syvende anmeldelse af Loaded

Ud over de tre første og de tre næste anmeldelser af Loaded føjer der sig en syvende til, nemlig i Musikmagasinet Soundvenue. Anmelderen er glad for bogen, men finder (i lighed med mange andre) at der er for mange anekdotiske artikler. Min egen artikel bliver til gengæld nævnt blandt de gode. Læs anmeldelsen her.

02.05.2004

Alternativ behandling: hvorfor kritisere fup?

I forlængelse af Sidsels afsløringer af fup og misinformation blandt alternative behandlere kan man spørge sig (som flere har gjort): ”er det virkelig så vigtigt om en forklaring er rigtig eller om en behandling blot har en placebo-effekt? Patienterne er jo glade.” Det virker umiddelbart rigtigt ud fra en utilitaristisk betragtning, men der er nu alligevel gode grunde til at skelne mellem skidt og kanel, og jeg vil give nogle af dem her:

1. Patienterne er faktisk ikke altid glade. Det er som oftest de lykkelige historier man hører om, mens de historier om at det ingen effekt havde ikke er lige så interessante at høre på eller fortælle. Hvorfor er de ikke interessante at fortælle for de som oplever det? Fordi det er lidt pinligt at indrømme (i første omgang over for én selv, i anden omgang over for omverdenen) at man har stolet på en kur som ike virkede. En del af placebo-effekten er derfor også viljen til at betragte små bedringer som effekter af kuren. Vi vil så gerne tro på at det vi vælger er det gode.

2. Kvaksalvere og alternative behandlere tager mange penge for deres behandlinger. Det må kunne lade sig gøre at opnå placebo-effekten billigere. Jeg foreslår kalktabletter.

3. Folk som opsøger alternative behandlinger tøver ofte med at opsøge en læge. Jeg kendte en gang en som havde en svulst i livmoderen og som overvejede ikke at få den fjernet, men at benytte alternative metoder. Hun valgte heldigvis operationen. Der findes masser af den slags eksempler, og jo længere der tøves desto farligere er det – især når vi taler alvorlige sygdomme som kræft. En norsk undersøgelse viser at kræftpatienter der søger alternativ behandling faktisk har en højere dødelighed end de som ikke gør – selv om der tages højde for hvor fremskreden og farlig sygdommen er. Det kunne tyde på at de gør det forkerte.

4. En vigtig grund til at alternativ behandling nogle gange har en effekt er at behandlerne (der i øvrigt som oftest er i god tro) gør det som lægerne ikke har tid/overskud til: de lytter, de kommunikerer og de giver omsorg. DET er en effektiv sygdomsbekæmper. Desuden kommer de med superenkle forklaringer som lægfolk kan forstå (fx alle sygdomme skyldes parasitter, alle sygdomme skyldes mineralmangel, alle sygdomme skyldes negativ tænkning etc.) i modsætning til lægernes komplicerede forklaringer og ofte lidt arrogante utålmodighed.
Men hvis man vil have omsorg, forståelse og hjælp til at se livet anderledes er der igen bedre metoder. Den vigtigste er terapi: psykoterapi, kropsterapi, gestaltterapi el.lign. med en god terapeut. Grunden til at denne ikke vælges er at det lige pludselig kræver langt mere af én selv. Står man over for valget mellem at arbejde med sig selv (og møde ubehagelige sider af sig selv og sin fortid) over en længere periode på den ene side og at tage noget medicin eller en kur på den anden side, så vælger de fleste det sidste. Men terapien ville være det bedste, er det min overbevisning. Den går nemlig langt dybere end den akutte omsorg. Man lærer at tage sig bedre af sig selv, og DET virker. Og forebygger. Og så får man endda den bivirkning at livet bliver lettere og mere nydelsesfuldt.

5. Mere abstrakt så er det okkulte en fjende af oplysningen. Man anerkender ikke forsøg, statistiske resultater og viden. Det bliver affejet som hårdt og rationelt og begrænset og lukket. Enhver skal vide at jeg (i forlængelse af Adorno etc.) går ind for en hårdhændet selvkritik af oplysningen og videnskaben og misbrug af statistikker og for en generel afvisning af positivismen. Det må bare ikke være på baggrund af en ukritisk okkultisme der er immun over for fornuft. Det første indicium på at der er noget galt er at mange af teorierne bag de alternative behandlinger modsiger hinanden og modsiger faktuel viden. Hvis den angivne parasit ikke er i kroppen og ikke kan påvises i kroppen, så nytter det ikke noget at sige at man lissom ikke er åben nok over for alternative måder at tænke kroppen holistisk på. Konfronteret med fakta griber behandlerne så ofte til konspirationsteorier om at alle læger i verden er med i en sammensværgelse der går ud på at skjule den viden som den alternative behandler selv har lært på en uge af en guru fra en kultur som er langt mere åndelig. Eller som Michael Kastberg på Sidsels weblog, der siger at han godt kan forklare det, men ikke vil.

I forlængelse af disse betragtninger er det velgørende at Kræftens bekæmpelse går ind i at undersøge hvad der virker og ikke virker blandt de mange alternative behandlingsformer. Det vil næppe stoppe de som er faste i troen, men det kan give en baggrund for at mange af tvivlerne til tager en sund beslutning.

(NB: jeg siger bestemt ikke at al alternativ behandling er fup (og jeg har selv benyttet mig af nogle former), men det er immervæk et marked fuld af pseudovidenskabelige teorier uden noget belæg, såsom kinesiologi, homøopati, clairvoyance og parasitkure).

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2