Arkiv: december 2004

« november 2004 | Forside | januar 2005 »

28.12.2004

Eposien - virtuel forskning

Tidsskriftet Hvedekorn er kommet med et nyt temanummer om det fiktive land, Eposien. Her er beretninger om og dokumenter fra en særegen kultur - fx kan man læse om deres gravskikke, deres religion, deres seksualpraksis og deres sprog.

Og så kan man læse om deres musik. Det har jeg skrevet om under pseudonymet Bendt Glirosan (et anagram af Torben Sangild). Jeg har også komponeret en rekonstruktion af deres musik, som på mange måder er unik, ikke mindst deres flyvende og skælvende instrumenter og måden publikum stamper i gulvet på (den ligger som lydfil her).

Der er også nogle flotte farvetegninger af den mærkelige og sensuelle eposiske flora, som en vis Sidsel Sangild har lavet.

Blandt de øvrige bidragydere kan nævnes fx Merete Pryds Helle, Viggo Madsen, Eske Mathiesen, Jens Blendstrup, Thomas Krogsbøl og Sven Holm.

Hvis du vil se alle bidragene samlet kan jeg anbefale at købe Hvedekorn nr. 4/2004 hos boghandleren (98 kr.).

23.12.2004

Algoritmisk teksthakker ("en højfrekvent støj-collage")

Det er mig en flittig kunst at finde på overspringshandlinger når jeg skal skrive en artikel. Denne her er nu ganske sjov, idet artiklen selv indgår. Min tekst er blevet algoritmisk hakket i stykker med en tekstgenerator baseret på Markovkæder. Programmet har jeg hentet hos Thomas Thøfner. Det meste af det bliver noget kedeligt vrøvl, men der er ganske poetiske passager som disse, der bliver helt James Joyce'ske:

Små bippende, usynligt. Pludselig uforudsigeligt videre. Den digitale teknologi og dens aktiviteter. Opfattelsen af rene brugere, og dens teknologi der ikke kan på flere niveauer: "tuktuktuktuktuk".

Man opererer med pladespilleren som beskrevet i særdeleshed, man opererer med danseren kay nishikawa.

Men bliver en Edith Piaf-plade på amerikansk om en barriere af en sådan kættersk æstetik? I stedet for eftermiddagsafslapning. Theodor W. i sit klangunivers. Et redskab af de konventionelle instrumenter.

Ja, du kan jo prøve at gætte hvad min artikel handler om...

21.12.2004

Medievirkeligheden anno 2014

Hvad vil der ske hvis eksplosionen af weblogs fortsætter, så de fleste skriver mere end de læser? Hvad vil der ske hvis Google og Amazon samtidig fusionerer? Vil der stadig findes aviser, nyheder og en offentlighed?

Se svaret her, hvor du får en tidsrejse frem til år 2014 (en 8 min. lang film)

18.12.2004

Den indre sprogrøgter

At være sprogrøgter er egentlig ikke nogen ædel beskæftigelse. Når nogen går meget op i at rette på andres sprog er det nærliggende at spørge dem hvad det egentlig er der er så forfærdeligt ved at nogen siger ”handle ind” når nu det hedder ”købe ind”? Hvad er problemet egentlig? Hvorfor kan det være så provokerende at der er nogen der taler eller skriver lidt ukorrekt at man svinger sig op til jeremiader om ungdommens eller journaliststandens forfald med en energi som var der tale om liv og død og landets ve og vel? Egentlig betyder det vel ikke særlig meget.

Denne indledning tjener til at sætte mit følgende sprogrøgteri i proportioner. Jeg ved godt at det ikke er særlig vigtigt, men ikke desto mindre kan også jeg forfalde til at irriteres over slap sprogbrug blandt i øvrigt veluddannede folk. Også selv om jeg sikkert selv kommer til at fejle i mine egne skriverier. Så lad mig begynde med at indrømme en stavefejl som Sidsel heldigvis opdagede i min ph.d-afhandling inden den blev afleveret. Jeg skrev ”toge” som flertal af tog! (det hedder ”tog” uden e). Med denne pinlige indrømmelse må det vel så nu være mig tilladt at give udtryk for de sprogfejl som jeg selv irriteres over hos andre uden at blive beskyldt for at slå nogen i hovedet, for det er ikke min mening. De fleste af nedenstående fejl er meget udbredte og er sikkert på vej til at blive godkendt af sprognævnet, men de provokerer ikke desto mindre min indre djævelske pedant.

(Det minder mig om engang for mange år siden da en medstuderende som jeg lige havde korrigeret sagde ”Ih, Torben, du er da også lidt af en pendant”, hvortil jeg kun med slet skjult fryd kunne svare: ”Det hedder ikke ”pendant”, men ”pedant””! Nå, det var et sidespor…)

Her kommer så mine idiosynkratiske rettelser af det omsiggribende sproglige forfald:

Sammensatte navneord
Lad os begynde med det allermest irriterende og allermest udbredte: at dele sammensatte navneord med mellemrum! Det gør man altså ikke på dansk! Ikke desto mindre gør 90% af den skrivende befolkning det efterhånden, inklusive journalister, skolelærere og akademikere. Skam jer!

Det hedder således fx ikke fin mekaniker, grov smed, lyst hus, rød spætte, spids kandidat, sær udstilling, tyve knægte eller ældre boliger når det man vil sige er finmekaniker, grovsmed, lysthus, rødspætte, spidskandidat, særudstilling, tyveknægte og ældreboliger. Eksemplerne er naturligvis pædagogisk valgte fordi de er meningsforstyrrende (tak til Fiduso for inspiration), men stort set alle sammensatte navneord kommer ud for denne behandling dagligt. Grunden til at gud og især hvermand er begyndt på denne uskik de sidste 10 år må være at man gør sådan på engelsk (fx top candidate, precision mechanic etc.), men det er ingen undskyldning for dansk er ikke engelsk!

En cd’er og en pc’er
Tsk-tsk! Alle mulige, selv mine kolleger på universitetet, forfalder til den synd at skrive cd og pc i ental med tilføjet ’er. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor nogen synes der må være noget der hedder ”en cd’er”, men de er tilsyneladende flere millioner her til lands. Hvad skulle ”en cd’er” betyde? En ”compact disker”? I min barndom var der noget som hed ”en disker”, men det var altså en der gik på diskotek i 70erne. Mere forståeligt er det måske med ”en pc’er”, da ”computer” trods alt ender på –er, men da c’et i pc nu engang står for ”computer” er der ingen som helst grund til denne tilføjelse, og det er i øvrigt forkert. Helt galt går det så når de samme personer skal skrive i flertal, for det har de jo allerede gjort da de skrev det i ental. Men deres løsning er simpelthen at skrive ”flere cd’ere og pc’ere” – her burde absurditeten være indlysende!

Bekræftige og forpligtige
Det hedder ”bekræfte” og ”forpligte”, men nogen synes åbenbart at fremmedord helst skal gøres mere komplicerede, og derfor sætter de komplicerede endelser på. Men det bliver det altså ikke finere af. Jeg mener at sprognævnet for nylig har bukket under for presset og godkendt den ene af dem som gyldigt alternativ – jeg kan ikke huske hvilken af dem det er, og det er mig ubegribeligt at den ene skulle være mere gyldig end den anden.

Objektivisere
Det er et andet eksempel på at folk er så fremmedgjorte over for fremmedord at de gør dem mere komplicerede end de er. Det hedder naturligvis ”objektivere”.

Fremmedord som bruges forkert
”Fungibel” bruges med rette om enkeltelementer der kan udskiftes som varer, hvilket betyder at deres individuelle egenskaber er ligegyldige, men at de, (ligesom penge) har en rent nominel værdi i et udvekslingssystem. Det betyder altså ikke funktionel, som visse af mine kolleger tror.

Ordet ”qua” bruges også forkert af mange. Det betyder ikke ”på grund af”, men ”i egenskab af”. Det er altså forkert brug at sige ”jeg var ikke på arbejde qua influenza” eller ”han måtte gå af qua formandens ordre”, men det er rigtigt at sige ”qua influenza er det en smitsom virus” eller ”han var nødt til qua formand at udstede ordren”.

Kom gerne med flere eksempler på sprogets forfald, men husk at det ikke handler om at slå hinanden oven i hovedet med hvem der er bedst. Vi kan alle begå fejl (min kommatering er fx ikke altid lige regelret), og sådanne idiosynkrasier siger mindst lige så meget om dem der har dem som dem der begår fejlene…

16.12.2004

Spam - nu i Monty Python-udgave

Som bekendt er spam noget dåsekød (ikke ulig det danske JAKA Bov) hvis navn er blevet udødeliggjort gennem Monty Pythons sketch med restauranten der har utallige retter som alle indeholder spam - til det gæstende ægtepars store fortrydelse, men til de vikingeagtigte stamkunders begejstring og deraf følgende højlydte spam-sang: "spam-spam-SPAAAM, wonderful spaaam". Spam er billigt, dårlig smag og noget som man på restauranten i sketchen ikke kan undgå. Derfor er det så også blevet navnet på de email-reklamer der sprøjtes ud i milliardvis dagligt, og som alle hader.

Nu har Spam-firmaet forsøgt at vende det til deres fordel ved at lancere en Monty Python-spam! Det er jo egentlig en fin ide som man kan undre sig over har været så længe undervejs, men det er lidt kikset at det er en musical bygget over Holy Grail-filmen som der henvises til (og reklameres for).
.
.
.

spam.jpg

15.12.2004

Copyright på Adorno

Adorno er ironisk nok blevet en af hovedpersonerne i en copyrightsag mod det akademiske netsite textz, der blandt meget andet havde lagt to af hans essays ud på deres site. Ironisk, fordi netop Adorno var en af de hårdeste kritikere af kulturindustrien og af varegørelsen af kunst og filosofi. Længe efter sin død er han nu selv helt tydeligt blevet en vare som beskyttes af det firma som varetager forlagsrettighederne til hans værker.

Læs om sagen her eller her.

(Tak til Henrik Moltke for tippet)

05.12.2004

Til Christian Braad Thomsen (USA-had og 11. september)

Filminstruktøren og forfatteren Christian Braad Thomsen har med rette korrigeret en urimelig nævnelse af hans navn som et eksempel på dem som hader "alt amerikansk" i en tidligere diskussion her på bloggen. Hans navn stod i en parentes som jeg nu har slettet (efter sætningen "de som hader alt amerikansk").

Nedenfor vil jeg først beklage denne urimelighed, og dernæst forsøge at åbne en dialog om de af hans udtalelser som nok var min impuls til at slynge det ud i forbifarten i en diskussion om noget helt andet.

Nemlig det jeg ser som hans manglende respekt for New Yorkernes behov for at bearbejde traumet 11. september med de midler de havde, inklusive New York Times. Læs videre nedenfor.

Kære Christian Braad Thomsen,

Jeg skal beklage de urimelige ord, som selvfølgelig ikke er korrekte og som endda er et eksempel på noget jeg selv forsøger at bekæmpe, nemlig den overdrivende dæmonisering af dem man er uenige med. Jeg har nu slettet dit navn fra kommentaren. Undskyld!

Jeg kan slet ikke huske at have skrevet det, men hvis jeg skal tænke tilbage tror jeg at det må have skyldtes min harme over noget du skrev i Politiken, som jeg så beklageligvis har ladet løbe af med mig.

Men lad mig da alligevel nævne det som gjorde mig vred. Jeg har fundet det frem, og det lyder som følger:

"New York Times er i gang med at skrive nekrologer over alle ofrene for terroraktionen i USA. Det ville være en utroligt oplysende og smuk handling, hvis avisen også skrev nekrologer over hvert eneste anonymt offer for USA's terrorbombning i Afghanistan. Men det kunne avisen ikke drømme om at gøre, for fattige muslimers liv er ikke så værdifulde som rige vesterlændinges. Dermed bliver avisens nekrologskrivning et ubehageligt og sentimentalt udtryk for racisme og kan kun bidrage til historieforfalskningen omkring 11. september." (Christian Braad Thomsen i Politiken 18/1-02)
Denne din bemærkning tolkede jeg som et udslag af ualmindeligt dårlig dømmekraft som resultat af et irrationelt USA-had. Og det gjorde mig vred af personlige grunde, som jeg ikke skal uddybbe her.

Så derfor spørger jeg dig: Mener du virkelig ikke at det er legitimt for New Yorks førende avis at mindes byens døde efter det traumatiske chok som ramte New York og alle dens indbyggere, rige som fattige, af alle racer? Hvordan kan du dog antage at verdens mest kosmopolitiske by skulle bestå udelukkende af rige, hvide mennesker? Er du ikke klar over at der også befandt sig muslimer i WTC? Såvel som unge kunstnere, rengøringspersonale, sekretærer og andre der ikke kan beskyldes for at tilhøre den hvide overklasse. En del af dem var ikke engang amerikanske statsborgere.

Og hvordan kan du dog antyde at New York Times eller New York som by skulle bære et særligt ansvar for krigen i Afghanistan? Eller et ansvar for at skrive nekrologer over dem? Ved at kæde de to ting sammen begår du efter min mening en fejlslutning, som vel handler om at NYT er en amerikansk avis og derfor skal tage skyld på sig for en krig de ikke specielt har ønsket, på trods af at det som brændende optager dem er at deres by har fået tilført et voldsomt sår.

01.12.2004

Forskønnelse af operahuset

Da vi ikke kan leve med operahuset som det ser ud p.t. er det glædeligt at se de fine forbedringsforslag indsendt til konkurrencen om operahusets forskønnelse af folk som bl.a. Per Arnoldi og Per Kirkeby.

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2