« Buñuel og Wagner/Tristan | Forside | Mozilla Firefox »

18.01.2005

Folket og de intellektuelle

Henrik Dahl gentager tit og gerne pointen om at de intellektuelle er nogle nostalgiske pessimister der mener at verden er af lave og at det var bedre i gamle dage, mens Folket omvendt er optimister og godt kan se at det går fremad på grund af de seneste årtiers teknologiske fremskridt og den globaliserede dagsorden. Sociologen Henrik Dahl mener det sidste, og er derfor en mand af Folket. At det er noget vrøvl skyldes ikke kun det indlysende at Henrik Dahl selv er intellektuel og dermed et levende modbevis på hans påstand, men også at det slet ikke kan lade sig gøre at lave en sådan modstilling.

Lad os tage et andet eksempel, nemlig Dansk Folkeparti og Søren Krarup. Krarup mener at han er folkets mand, men det er af den modsatte grund. Det er fordi eliten (de kulturradikale intellektuelle) er lalleglade jubeloptimsiter der ikke ser faren for at det danske er ved at forsvinde i multikulturalitet og indvandring. Krarup og hans parti bygger på en generel frygt for oplysningen, moderniteten og globaliseringen og ser tiden lige efter reformationen som en guldalder. På trods af at de kun får 12% af stemmerne mener DF at repræsentere det danske folk, "det tavse flertal".

Af dette kan man konkludere at man ikke kan sige noget entydigt om folket vs. de intellektuelle, og at det er direkte latterligt når de intellektuelle Dahl og Krarup mener at stå på folkets side mod eliten. Få har så meget plads i medierne som netop de to. Men meget andet har de ikke til fælles. De er ikke spor enige om hvad folket mener. Og det skyldes jo sagen selv – at det såkaldte ”folk” ikke er nogen entydig størrelse, men mindst lige så broget som folketingssalens sammensætning vidner om. Det samme gælder de intellektuelle. At være kritisk over for specifikke tendenser er ikke det samme som at være generel pessimist og drømme om gamle dage.

TrackBack

Listed below are links to weblogs that reference Folket og de intellektuelle:

» Folket og de intellektuelle from Notes from Classy's Kitchen
Jeg synes Torben Sangilds kritik af storebrors teorier om folkelighed er lige på kornet. De billige angreb på alt muligt... [Read More]

Kommentarer

Det er lige præcis sådan noget, en nostalgisk pessimist, der mener at verden er af lave og at det var bedre i gamle dage, ville skrive.

;-)

Problemet med HD er at han ikke kan forestille sig at der er mere i noget, end det han selv kan forstå. Det kan undre, da han jo har en længerevarende uddannelse.
Han virker som om, at han mener at verbal høkerlogik er rigeligt redskab til at forstå alle slags sammenhænge og fænomener. Når han i udsendelserne fremlægger sin synsvinkel, forekommer det mig, at det ofte lyder som om han taler til sig selv for at fastholde en sammenhæng for sig selv, sådan lidt selv-suggestivt.

Det er jo en tendens som ét parti i folketinget har slået sig meget op på. Men man kan dog ikke beskylde HD for at på forhånd diskvalificere en ekspert fra en debat fordi han er ekspert( med begrundelsen: 'de hypper jo bare deres egne kartofler').

Men hvis han ikke oplever musikken, mener han at det er nærmest snobberi når andre gør (det lavede han en hel udsendelse om, han kunne ikke 'forstå' jazz), hvis han ikke forstår emnet (typisk naturvidenskab/miljø/natur hvor han grundlæggende er blankpoleret), så er alt hvad der ligger uden for hans indre billeddannelse andres overkill, ligegyldigt, eller udtryk for andre interessegruppers lobbyisme.

Han er medlem af socialdemokratiet, hvilket på baggrund af hans udsendelser kan undre, men når han nu tilsyneladende forstår sig selv som rigtig 'folkelig', giver det måske mere mening. Det kræver dog måske at man forstår ordet folkelig i betydningen 'ophøjet ignorant'. Der er mange måder at være folkelig på.

Man kunne forestille sig, at han som evt. opstillet kandidat ville kunne trække stemmer fra DF, pga sine Rindalist-tendenser. Men hvad miljø-Auken eller kultur-Mette kunne have til fælles med ham ved jeg ikke rigtigt.

Mon ikke Henrik Dahls udmeldinger kommer af at han er i gang med at opbygge en profil og placere sig i Soc.Dem. (hvis det er rigtigt at han er blevet medlem, ttp://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=10896).

Hvis han fortsætter med sin folkelighed, bliver det nok snart svært at skelne Henrik Dahl, http://www.artpeople.dk/Henrik_Dahl__Booking_af_foredr.111.0.html, fra Henrik Dahl, http://www.artebooking.dk/henrik_dahl.htm.

Det er smukt formuleret om Henrik Dahl at han ikke kan forestille sig at der er mere i noget, end det han selv kan forstå.

At han har et helt radioprogram, hvor ellers fornuftige mennesker lader sig bruge til at understøtte hans halvbagte lommefilosofiske teorier og betragtninger, er helt uforståeligt for mig.

Ellers har jeg intet at bidrage med, jeg er bare en sur gammel mand, der har hørt Dahls duel en gang for meget.

Som jeg ser det ønsker Henrik Dahl at profilere sig og at forstærke sit (undskyld ordvalget) self brand yderligere. Han lever af at udtale sig som ekspert, derfor må han sige noget, der enten er en smule kontroversielt eller noget de fleste kan forstå og noget mange kan lide at høre. Hans arbejde er i høj grad liberalt - på trods af sin indmelding i partiet Socialdemokraterne, har han et firma, der rådgiver bl.a. private firmaer. Er bekendt med, at de fleste på Sociologisk Institut på Københavns Universitet ikke bryder sig særligt om hans omskrivninger af udenlandsk faglitteratur. Mig bekendt er Henrik Dahl forøvrigt medskaber af Minervamodellen (eller hvad den nu hedder), der bygger på Bourdieu og som stadig er een af reklamebranchens foretrukne referencerammer, hvilket er påfaldende, idet dens segmentorientering er yderst unuanceret og ikke forholder sig til den mere end multidimensionale verdensopfattelse vi bevæger os imod.
Henrik Dahl er middelmådig og værdsættes af middelmådige, der bl.a. ikke kan andet end at forsimple det komplekse.

Forsimpling af det komplekse betyder formidling og det, at kunne formidle er en værdsat egenskab til fremme af oplysning blandt lægfolk. Det er ikke at kimse ad.

Så er der en anden ting jeg gerne vil oplyses om af Torben. Hvad er dit menneskesyn i forhold til hemmelige Big Brother studier af andre mennesker, som er uvidende om studierne? Synes du ikke, at den slags krænkelser skal afsløres uanset formålet med den?
tsk tsk

Min holdning til overvågning kan du finde her. Men hvad har det med folket og de intellektuelle at gøre?

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2