« Til kritikken af ordet "podcasting" | Forside | Hjerte og hjerne i musikken (link) »

24.05.2005

Søren Pind: Narkomaner i fængsel

Den angiveligt liberalistiske Søren Pind har foreslået at narkomaner skal fjernes fra det offentlige rum. De får valget mellem tvangsbehandling og fængsel. Det er et meget uliberalt forslag.

Den ægte liberalist Christopher Arzrouni kalder i sin nye bog, Helt uforsvarligt enhver tendens til forbud for socialistisk. Fejlslsutningen lyder: socialister vil forbyde nogle ting. Ergo er alle forbud socialistiske, uanset hvilket parti det kommer fra. Det kan Arzrouni i sit had til socialismen ikke løbe fra.

Sagen er at der findes masser af højreorienterede, uliberale forbud som venstrefløjen ikke kunne drømme om at indføre. De kan være nationalkonservative eller pænhedsborgerlige. En del liberalistiske mærkesager (fx fri hash) har faktisk mere vind i sejlene på venstrefløjen end på højrefløjen. Søren Pinds forbud mod narkomaner er blot det seneste eksempel. Og det gør altså ikke Søren Pind venstreorienteret.

Kommentarer

Højrefløjen kompenserer dog for sine uliberale forbud ved på visse punkter at ønske det stik modsatte af venstrefløjen.

For eksempel kunne den ellers meget privateriseringsglade højrefløj ikke drømme om at udlicitere kongehuset eller lade det køre på sponsorpenge, ligesom de er udprægede modstandere af at gøre Folkekirken til en privat størrelse, der er uafhængig af staten.

Det er ikke helt rigtigt, omend det kendetegner mainstream-borgerligheden.

Visse konsekvente liberalister, som Arzrouni, har meget konsekvente privatiseringsforslag. Det eneste han ikke ønsker privatiseret er retsvæsen og politi. Men det er der så igen nogle anarkokapitalister der også ønsker privatiseret.

Så forskellene mellem konservatisme (der ærer konge og kirke) og liberalismen (der vil privatisere) er reel nok, selv om den ikke viser sig som en konflikt mellem de to partier der har taget navn efter disse to ideologier.

Libertarianismen og dens kapitalistiske bror er nært knyttet til den calvinistiske moral, som igen indebærer konservative værdier. For mig at se gør dette konservativismen til en nødvendig del af libertarianismen. Liberalismen - som dansk ord for libertarianismen - vil godt nok privatisere, men ikke på bekostning af symbolerne på dens konservative verdenssyn.

Det tror jeg ikke du har ret i. Nu har jeg diskuteret med libertarianerne i over et år, og de er vitterligt ikke konservative.

Tydeligst viser det sig i Arzrounis udsagn om at han selv har det fint i Danmark (som han endda kalder et af de frieste lande i verden), men at det skyldes at han passer ind i normen. Han vil til gengæld gerne give mere plads til de skæve eksistenser. Han hylder Christiania og går ind for fri hash - næppe et konservativt standpunkt...

Lad mig lige få det her på plads:

Libertarianister er da ikke det samme som
liberalister?

Omend disse to tankesystemer har meget tilfælles, adskiller de sig da også på nogen vigtige punkter. Det engelske ord libertarianism er jo det ord, de første 'rigtige' anarkister benyttede om sig selv. Anarkister går eksempelvis ind for direkte aktion, og 'udemokratisk' modstand mod demokratiet - udemokratiske metoder har da slet ikke så meget at skulle have sagt for 'klassiske' liberalister? (Dette er er spørgsmål og ikke et svar - rettelser modtages gerne. Vil nødigt tage fejl en anden gang:)

Som jeg har forstået det er grænsen mellem liberalisme og libertarianisme flydende, hvor libertarianisterne forstår sig som de konsekvente liberalister. Libertarianismen indbefatter vist således alt fra minimalstat (fx offentligt politi og retsvæsen) til rendyrket anarkokapitalisme.

Og det er også min klare opfattelse at anarkokapitalisterne ikke går ind for en voldelig opstand, men det er muligt at det er individuelt.

Jeg ser ikke så meget på ideologi som på implementationen af ideologien. Libertarianisme er i sin "grundformulering" ikke nødvendigvis konservativ, og har således afgjort visse anarkistiske lighedspunkter, som der også bliver påpeget i kommentaren fra Morten.

Men libertarianismens tætte bånd til kapitalismen og dennes tilsvarende tætte bånd til den calvinistiske tradition får i praksis liberalismen til også at blive konservativ.

Hej wolf,

Nu er jeg vist selv en af slagsen (liberal), og jeg opfatter ikke mig selv som kulturelt konservativ (det er formodentligt det der menes?), men det er da rigtig, at nogen libertarianere i USA også er meget moralsk konservative, fx Hans Hermann-Hoppe. Der er dog ingen af dem, som ønsker deres moral gennemført ved forbud og lovgivning, men man kan diskutere om en 'kapitalistisk' moral med nødvendighed kræver en eller anden form for moralsk konservatisme.

Der foregår i amerikanske kredse en voldsom debat mellem 'højre' og 'venstre'-libertarianere om det synspunkt, fx omkring homoseksualitet og mere 'hippie'-agtige former at leve på. De danske libertarianere jeg kender tilhører (vistnok) alle venstrefløjen og går fx ind for Christiania (men altså et Christiania der ikke har særlovgivning og støtte, osv.). Jeg kan ikke se nogen grund til, at et liberalt samfund med nødvendighed skulle være moralsk konservativt - og slet ikke med kongehus og folkekirke - med mindre man mener sådan noget som respekt for privat ejendomsret (eller hvad der ellers aftales i frivillighed), individets ukrænkelighed og den slags. Men et liberalt samfund vil naturligvis afspejle de værdier, som dets medlemmer bærer - så i Danmark ser jeg intet i vejen for fx en forening af fri hash og liberalisme.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2