« Apples kundeservice - en forbrugertest | Forside | Nyt design »

30.09.2005

Avantgarde-antologi: En tradition af opbrud

Endelig er den store danske avantgarde-antologi En tradition af opbrud udkommet. Det er en akademisk bog med artikler om avantgardefænomener i det 20. århundrede. Der er mange interessante artikler i bogen, heriblandt en ny artikel af Peter Bürger. Jeg bidrager selv med en analyse og fortolkning af Stockhausens Gesang der Jünglinge i avantgarde-perspektiv. Læs mere nedenfor:

En tradition af opbrud er en lang række essays af teoretisk, historisk og analytisk karakter, skrevet af førende danske og udenlandske avantgardeforskere. De spænder over litteratur, billedkunst, musik og mere generelle og tværæstetiske fænomener associeret med begrebet avantgarde.

Den tyske litteraturteoretiker Peter Bürger bidrager med et nyt essay, hvor han forsvarer sig mod nogle af de mest berømte indvendinger mod hans firkantede kritik af neoavantgarden, som blev formuleret i den berømte Theorie der Avantgarde fra 1974. Samtidig er Bürger afsæt for mange af bogens essays, der ofte kritiserer Bürgers avantgardeteori undervejs, hvilket er vigtigt at få gjort på et tidspunkt hvor mange (især studerende) tror at han har givet definitionen på hvad avantgarde er, og som derfor ukritisik reproducerer hans problematiske definitioner og pointer.

Avantgarde forstås i bogen som et åbent og flertydigt fænomen der er genkommet i forskellige udgaver op gennem det 20. århundrede. Hubert van den Berg, Benedikt Hjartason og Marjorie Perloff kridter banen op med generelle overvejelser over hvad avantgarde var for noget og hvordan begrebet giver mening.

Der er stoforienterede essays om bl.a. Storm P, Gertrude Stein, collage, surrealisme, Asger Jorn, situationismen, Peter Laugesen, Stockhausen, eks-skolen, dansk avantgarde i 1960erne, Albert Merz, Helle Helle, cyberspace-avantgarde og interface-litteratur. Og der er mere teoretiske essays om "sammeheden", om avantgardens taktik i forhold til institutionen og om revolutionens form.

Jeg selv har bidraget med essayet "Elektronisk avantgarde", hvor jeg analyserer Karlheinz Stockhausens værk Gesang der Jünglinge og sætter det i spil med såvel holocaust som avantgardebegrebet. Analysen er centreret omkring dem måde Stockhausen bruger den elektronisk ophakkede stemme på og de betydninger der knytter sig til det. Dele af analysen indgår i kapitlet "Sparagmos" i min ph.d-afhandling, Objektiv sensibilitet. Desuden er det en pointe at Stockhausen er et af utallige eksempler på at man ikke rigtig meningsfuldt kan skelne mellem modernisme og en avantgarde som to adskilte ting, hvad mange ellers forsøger.

Selv om jeg er bidragyder kan jeg vel godt tillade mig at være imponeret over bogen, som rummer 25 grundige artikler. Jeg har skimmet den en del, og den ser virkelig spændende ud - jeg glæder mig til at få tid til at læse de andre artikler. Og der er virkelig meget bog for den lave pris, 295 kr. Der er tyngde såvel i kvantiteten som i kvaliteten. Vi afleverede vores bidrag allerede i 2003 og har ventet to år på at den skulle komme. Men det har tilsyneladende været ventetiden værd.

En tradition af opbrud. Forlaget Spring, 2005. 355 sider i stort format, 295 kr. Farveillustrationer.

Kommentarer

Bogen blev anmeldt i Jyllands-Posten 12/11 af Erik Svendsen. Han skriver bl.a:

"Det er en ordentlig moppedreng, denne akademiske artikelsamling om avantgarden. Siderne er store og delikate at se på, der er tilmed en god del illustrationer, så hvis det ikke var, fordi det ville være selvmodsigende, ville jeg skrive, at vi har at gøre med en rigtig coffee-table-book.
Men det er ikke en bog, man bladrer i, og indholdet er heller ikke en lind strøm af almindeligheder. Det vigtigste argument imod at se antologien som et udstyrsstykke til det pæne hjem er det faktum, at det ikke just ligger til den kunstneriske avantgarde at være en æstetisk skødehund i et Bo Bedre-hjem."

"Der står en masse godt - kun til dels kritisk - om denne spraglede avantgarde-tradition i det 20. århundredes kunst i antologien...En tradition af opbrud fortæller vigtige kapitler i den moderne kulturs historie."

(Resten af anmeldelsen er strøtanker om bl.a. avantgardens forhold til politik og reklamens forhold til avantgarde og den slags, og er kun indirekte kommentarer til selve bogen.)

Forleden blev bogen så anmeldt i Information. Her skriver Erik Skyum-Nielsen bl.a:

"25 bidragydere belyser fra vidt forskellige vinkler (...), men alle på højt fagligt niveau, avantgarden som fænomen fra begyndelsen af det 20. århundrede med Dada og futurismen helt frem til vore dages kunstfotografi, aktionskunst (Claus Beck-Nielsen) og hypertekstproduktioner."

"Fælles for artiklerne er en velgørende vilje til at tænke ting igennem fra grunden, og man må også glæde sig over, at det åbenbart omsider er muligt at lave en avantgarde-antologi, der fremtræder nogenlunde renset for isme- og gruppe-manifesternes bulderbragende selvpromovering."

"Det bobler og bugner i denne righoldige og velredigerede bog, hvis timing virker perfekt, her samme år som Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, uden at sætte navne på polemikken, i Kritik af den negative opbyggelighed satte et spørgsmålstegn lige netop ved avantgardens drøm om forening af liv og kunst og i samme ombæring gentog den bürgerske skepsis mod neo-avantgarden som avantgardernes ynkværdige degradering til tom avantgardisme, dvs. ren ideologi. Efter udgivelsen af En tradition af opbrud skulle der vist være grundlag for en præcisering og historisk nuancering af debatten."

(Information 1/12-05)

Og her et år senere anmelder Frederik Stjernfelt så bogen i Weekendavisen. Han skriver:

"Bogen er frugten af et dansk forskningsnetværk, rummer ikke færre end femogtyve meget forskellige bidrag og er i både omfang og omslag en pendant til telefonbogen. Den rummer både godt og skidt, fra det sløje til det brillante - men den er faktisk tankevækkende, både når den er brillant, og når den er sløj."

Hans skriver meget mere. Min egen artikel får rosende ord, men bruges i forbindelse med en indvending som jeg mener beror på en uretfærdig læsning af min artikel. Derfor svarer jeg igen i dette indlæg.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2