« Ig Nobelpriser 2006 | Forside | Vinyl-terror »

09.10.2006

Er jeg min hjerne?

Ovre på Det spekulative øre diskuterer vi om mennesket simpelthen ER sin hjerne. Jeg siger nej - ikke ud fra ideer om en sjæl eller noget, men bare ud fra hvad jeg ser som indlysende filosofiske og logiske betragtninger om at hjernen ikke kan udgøre en udtømmende definition af mennesket. Det vil være fint med nogle flere stemmer i debatten.

Kommentarer

Et leksikonopslag vil afsløre at mennesket er mere end sin hjerne. Så enten er diskussionen omsonst, eller også er oplægget/spørgsmålet upræcist formuleret.

Det har du naturligvis ret i, men måske skulle du gøre dig den umage faktisk at gå over og kigge på diskussionen før du kommenterer den. Oplægget er en gammel kritik jeg skrev i 1997 af Helmuth Nyborg der ville afskaffe filosofien fordi hjerneforskningen nu kunne besvare alle væsentlige spørgsmål. Min simple pointe var at det kan den ikke. Det har fået en hjerneforsker ved navn Morten til at påstå at vi simpelthen ER vores hjerner og siden forsvare dette standpunkt.

Diskussionen er nok nærmest omsonst (og i hvert fald i stigende grad pedantisk), men i øjeblikket hælder jeg til at den bunder i forskellige opfattelser af hvad spørgsmålet om mennesket egentlig indebærer.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2