« Kanon-debat: Populærmusik | Forside | LydRum i radioen »

27.03.2007

Ingen butikker i Ørestaden

Hvorfor er der ingen butikker i Ørestaden?

Jeg arbejder i den bydel der hedder Ørestad Nord. Det har jeg gjort længe, men nu er der kommet gang i den: blandt andet hundredevis af nye boliger, IT-universitetet, Ørestad Gymnasium og DR-byen ligger sammen med universitetet/KUA og udgør en stor enklave. Hver dag arbejder og studerer mange tusinde mennesker i denne bydel. Mange arbejder også om aftenen og i weekenden. Og desuden bor der som sagt en masse mennesker.

Der er ikke nogen butikker i Ørestad Nord. Ikke én. Intet supermarked, ingen kiosk, ingen café. Det kan godt være at kantinerne på KUA og DR nyder denne manglende konkurrence, men det gør vi andre ikke, og desuden er det yderst begrænset hvad man kan få i en kantine hvornår.

Og nu kommer så det interessante spørgsmål: hvorfor er der ingen butikker i Ørestad Nord? Hidtil har jeg tilskrevet det manglende opmærksomhed fra byplanlæggerne og tænkt at det nok skulle komme, men i dag fik jeg at vide af en kollega at der er helt andre grunde (hans erfaring bunder i en roklubs forsøg på at sælge lidt forfriskninger i klubhuset):

Der blev i sin tid afsat et vist areal til butikker i Ørestad. Dette areal svarer stort set til den store klods de med en tåbelig apostrof kalder Field's. Field's har al butiksareal i Ørestad. Field's er blevet lovet at der ikke vil komme nogen butikker i hele Ørestaden (et gigantisk areal), så de er sikret en manglende konkurrence. De protesterer således hver gang nogen vil åbne selv den mindste biks.

Hvis det virkelig er rigtigt, så er hele projektet endnu dummere end jeg hidtil har troet. Field's er ikke blot et ulideligt sted. Det ligger også 5-6 kilometer væk.

Jeg var umiddelbart skeptisk over for denne forklaring, men kigger man på Ørestadsselskabets hjemmeside bliver det bekræftet. Eneste sted under kategorien "shopping" er Field's. Eneste sted under "Cafér og spisesteder" er...Field's. Og under planlagte byggerier er kun boliger, institutioner og erhverskontorer.

Opdatering 12/4: Læs kommentarer for en videre research der peger i skiftende retninger.

Kommentarer

Jeg kender ikke noget til sagen, men det kan tænkes, at en sådan underhåndsklausul var Field's betingelse for overhovedet at etablere sig og dermed give credibility til Ørestaden? Så det er jo dejligt for Field's, der fik kunderne og politikerne, der fik deres prestigeprojekt. Men skidt for os andre, der skal arbejde der. For jeg deler helt dit mismod om de manglende indkøbs- og cafémuligheder i "Ørestad Nord".

Jeg ved dog ikke, om historien har noget på sig. Det kan også være en ganske almindelig planlægningsdumhed/ondskabsfuldhed. Men det er jo ret almindeligt, at den slags byplanlægges heftigt - uden nogen større fornuft i øvrigt. Her i vores gård måtte vi ikke bygge altaner med trægelænder, men derimod med metalgelænder - uagtet at nærliggende altaner allerede havde trægelændre. Fjollet? Ja, men reguleres, det skal der!

Dét er faktisk uhyggeligt...

Jeg synes det lyder som en glimrende konspirationsteori, men det kan vel kun være lovligt hvis det er en del af f.eks. lokalplanen.

I modsat fald skulle man vel forvente, at mindst én virksomhed havde rettet henvendelse til f.eks. kommunen og fået af- eller bekræftet "klausulen".

Jeg har nu fået svar fra Ørestadsselskabet, der afblæser alarmen:

"Kære Torben Sangild

Du har skrevet til os om detailhandel i Ørestad Nord.

Field’s har på ingen måde monopol på detailhandel i Ørestad.

I Ørestad Nord er stueetagen i det kommende On:House på hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard tiltænkt detailhandel. Byggeriet begynder i slutningen af året, så der går dog endnu et stykke tid, før man vil kunne handle der. I tilknytning til DR Byens kantine er der desuden etableret et cafeområde for offentligheden.

Snart går også byggeriet af Ørestad Syd i gang, og der er forskellige initiativer i gang for at etablere en hel del mere detailhandel i det bykvarter.

Med venlig hilsen
Mette Ricken Geilø
Ørestadsselskabet"

---
Man skal altså ikke tro på rygterne. Heldigvis!

Så må man jo håbe at dem, der er flyttet derud, vidste fra starten, at de skulle vente nogle år på at få lokalmiljø... Som det er nu, er der godt nok kønsløst.

Eller skal man alligevel tro lidt på rygterne?

Efter at bemeldte kollega har set det officielle svar, påpeger han at der er tale om at Field's har 95% af det butiksareal der blev stillet til rådighed i lokalplanen, så det kan godt være der kommer et mindre supermarked i stueetagen af en kommende bygning, men mere skal vi ikke regne med, siger han. Så nej, Field's har ikke decideret monopol, men blokerer alligevel for nye initiativer. Siger han.

Så nu har jeg sendt en ny email til Ørestadsselskabet, hvor jeg spørger dem direkte om det kan være rigtigt at der kun er afsat et lillebitte kvantum butikker ud over Field's.

Min research har nu bragt mig til Lokalplan nr. 301, §3, stk. 1, punkt f):

"Butikker må alene etableres i stueetagen i
bebyggelse langs ”Ramblaen”, på ”Universitetstorvet”
og langs østsiden af Emil Holms
Kanal samt i stueetagen i den østvendte facade
i idrætscentret. Det samlede bruttoetageareal
til butiksformål må ikke overstige 3.000
m²."

Hvis dette gælder for Ørestad Nord alene er der ingen katastrofe, for 3000 m² er dog noget, omend det sikkert inkluderer institutionernes kantiner, og så er der faktisk ikke meget tilbage.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, og jeg er ikke trænet i at læse lokalplaner, så alle præciserende oplysninger er velkomne.

Det er stort set et generelt problem i alt det nye byggeri på Amager inkl. Islands Brygge. Der er en eklatant mangel på publikumsrettede aktiviteter i stueetagen. Det gælder også for den del af Islands Brygge der strækker sig fra de nye siloboliger og sydpå, og det gælder hele den nuværende ørestad, altså omkring Fields, hvor byrummet er blottet for liv, og hvor Fields i sin massive arraogance for det omliggende kvarter vender det ryggen uden så meget som en eneste åbning fra enkeltbutikker til de tilstødende gader. Vi der ind imellem prøver at blande os som aktive borgere i lokalplanlægning har sagt det igen og igen, at der er brug for liv i gaderne for at et byrum kan fungere og være rart at bo og arbejde og færdes i. Kommunens embedsmænd er også godt klar over det. I lokalplanen for Ørestad Syd er der en længere passus om hvad der skal til for at sådan et nyt byområde ikke går til i livløshed. Men den slags viden bliver overtrumfet af meget stærke aktører, som lander deres projekter i vores by. Og jo, der er noget om snakken. Juridisk og planlægningsmæssigt set indebærer Fields-byggeriet, at der er meget snævre grænser for butikslivet og næringslivet på store dele af Amager - hvilket i øvrigt er latterligt, fordi oplandet til det afskyelige Fields-monstrum inkluderer Skåne, Lolland, Falster og det meste af Sjælland, men lige præcis ikke nærområdet. I Lyngby har man for resten indset at storcentret ikke skal tage livet fra resten af byen, der vrimler det med butikker. Men historien om Fields' ankomst til København er en lang brutal saga. Staten var i knibe med det dengang elendige salg af grunde i Ørestaden, hvilket varslede økonomiske problemer af et omfang der fik finansministeren til at være betænkelig. Ind på banen kom Fields' norske bagmænd med et tilbud staten og kommunen ikke kunne afslå, også selvom det stred mod planloven og stred mod de oprindelige visioner om en Ørestad fyldt af små virksomheder og igangsættermiljøer og alt den slagt. Fields var hvad der skulle til for at redde det økonomosik set skrantende metroprojekt inkl. Ørestaden. Den daværende miljøminister Svend Auken ønskede ikke at dispensere, men fik armen vredet rundt af finansminister Lykketoft, som truede med at skære i miljøministeriets bevillinger, hvis ikke Auken makkede ret.

Man kan håbe nogen kaster sig ud i noget pirataktivitet med serverings- og handelssteder i Ørestadsområdet.

Jeg skrev til Ørestadsselskabet igen og spurgte mere præcist om det kunne være rigtigt at Field's havde optaget en stor del af butikskvoten, så der kun er en lille rest tilbage til udvalgte butikker. Hun svarede:

"Min tidligere mail burde kunne besvare dit spørgsmål."

Men nej, den tidligere mail slog blot fast at Field's ikke har monopol. Den svarede ikke på hvorvidt Field's størrelse har en indflydelse på hvor meget butiksareal der er tilbage.

Enten er det en måde at tale udenom på, eller også har hun ikke forstået forskellen. Jeg har svaret og bedt om en uddybning.

Og nu har jeg så af Irene Manteufel fra Kaffeklubben fået en artikel fra Information 20/5-06, der ganske klart siger at det er som frygtet. Det peger lidt på at Ørestadsselskabets informationsmedarbejder med vilje snakkede udenom, og at der virkelig er et problem her! I artiklen står der:

"Ifølge lokalplanen er mange af de kvadratmeter, der må bruges til kommercielle formål nemlig brugt op af shoppingcentret Fields. Det betyder, at der i Ørestad Nord, hvor universitetet og Danmarks Radio er placeret, er plads til cafeer, butikker og restauranter på yderligere 3.000 kvadratmeter, og i Ørestad City, hvor Fields ligger er der 1.500 ledige kvadratmeter. En lille Fakta optager nemt 1.000 kvadratmeter.
'Et butiksmiljø oppe ved universitetet er altså umuligt,' siger Jan Gehl."

Eftersom Ørestadsselskabet ikke har været i stand til at afkræfte dette, må det altså antages som værende sandt, og det vil jeg derfor inddrage når jeg skal medvirke i Kaffeklubben næste gang.

Nu har Irene Manteufel så ringet til Ørestadsselskabet og talte med en informationsmedarbejder der ønsker at være anonym (!?), og som i øvrigt efter sigende var meget i offensiven og snakkede udenom. Han oplyste dog at:

"De 3000 m2 butiksarealer gælder specifikt for Ørestad Nord - mens Ørestad City, hvor Fields ligger, har en ekstraordinært stor m2-bevilling. Han havde ikke det nøjagtige tal, men mente at Fields samlede butiksareal udgør i omegnen af 50-60.000 m2 i sig selv, og han oplyser at der derudover er sat 5000 m2 af til butikker i Ørestad C."

Det skal understreges at 3000 m2 ikke er særlig meget til butikker i en hel bydel - det svarer til et enkelt, mellemstort supermarked.

Jeg er stadig ikke helt klar på om Field's' størrelse har en indflydelse på dette tal eller ej, men han antyder at det ikke har. Så endnu en gang forvirring.

Okay, nu nærmer vi os det endelige svar - forhåbentlig.

Jeg har nu ringet til selveste Ørestadsselskabets salgsdirektør, Michael Soetmann, der kunne afkræfte historien.

Der er altså, ifølge ham, ikke nogen sammenhæng mellem Fields's størrelse og butiksarealet i Ørestad Nord. Og såvel Dagbladet Information som min kollega må have misforstået det.

Han kendte ikke en gang til at der eksisterede et sådant rygte.

Altså, måske et punktum for en sag som det har været svært at få et klart overblik over. Især fordi ingen før direktøren selv har villet svare direkte.

Det nærliggende spørgsmål er om det simpelthen betaler sig bedre for en developer at bygge en lejlighed mere i stuen og sælge den, sådan som markedet har været skruet op de sidste par år.

Jeg vil mene at det er mere relevant at spørge kommunen end at spørge Fields. Det er kommunen som står for lokalplaner, og det er i lokalplanerne der gives tilladelser til at indrette butikker. Der er i de eksisterende lokalplaner for Ørestad Nord og den centrale Ørestad nedfældet forskellige betingelser for butiksbyggeri, og de betingelser beror på forskellige omstændigheder, herunder selvføleglig også Fields' eksistens og størrelse. I øvrigt, ved nærmere eftertanke, er det heller ikke sikkert at kommunen helt åbenhjertigt vil indrømme hvor meget hensyn der blev taget til Fields, dengang Ørestaden var i krise og Fields kom ind og reddede hele projektet. Da de de lovgivningsmæssige rammer og kommune- og lokalplansbetingelserne skulle sættes for Fields var man ude i inddrage det nedlagte Daells varehus og lave nogle fixfaxerier med det for at få det hele til at gå op med hensyn til hvor mange storcenterkvadratmeter der måtte bygges i kommunen. Jeg kan ikke huske detaljerne i det, men det var altså en historie i nyhederne dengang.

Nu har jeg så heller ikke spurgt Field's, men Ørestadsselskabet, der gerne skulle være noget helt andet...

Seneste melding i sagen kommer tilfældigvis til mig i dag fra Copenhagen X's podcast om Ørestad Nord - en række udmærkede audiowalks om bydelen.

Her udtaler Mette Sindet Hansen, som er projektleder i Ørestad Nord-gruppen:

"Der er mange der savner helt konkrete, dagligdags faciliteter, såsom steder at handle ind - fx posthus, bank, Matas osv. Det hænger sammen med den overordnede byplanlægning, hvor man fra starten af har ønsket at Field's havde et kundegrundlag."

Betyder det at Michael Soetmann lyver, når han forsikrer mig at han ikke kender til en sådan aftale? Og at der er en grund til at hans informationsmedarbejder, Mette Ricken Geilø, ikke vil svare direkte på spørgsmålet?

Efterforskningen fortsætter.

Jeg har nu ringet til Mette Sindet Hansen, som nu ikke længere sidder i Ørestad Nord-gruppen, men hun bekræfter at det altid har heddet sig at kommunen ville beskytte Field's kundegrundlag og Amagerbro-butikkerne ved at minimere butiksarealet i Ørestad Nord.

Hun sendte mig videre til de nuværende ansatte i Ørestad Nord-gruppen, som jeg kontakter snarligst.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2