« Så går det løs! | Forside | Nej, ikke forår »

02.03.2007

Koncert-tip: Bretschneider, Kanding, Elberling

Den kendte tyske electronica-komponist Frank Bretschneider spiller koncert i Plex i København i et samarbejde med den danske komponist Ejnar Kanding og ensemblet Contemporánea. VJ-kunstneren Anders Eleberling har lavet det visuelle. Det ser lovende ud!

Uddrag af pressemeddelelsen

Koncerten er et frontalt sammenstød mellem to musikgenrer, der – trods forskellig baggrund – har mange fællestræk i deres respektive visioner om udtryk. Et projekt, der er mødet mellem eksperimenterende electronica og interaktiv elektroakustisk musik. Et møde, der er visualiseret af videokunstner Anders Elberling.

Motivet er interaktion mellem det visuelle og det auditive, hvor mulighederne i samspillet mellem ny musik og digital billedkunst udforskes og udvikles i et kunstnerisk arbejde.

Anders Elberling
Anders Elberlings ærinde i kunsten er at frembringe arbejder og kunstværker, der ved brug af digital teknologi løsriver den billedlige fortælling fra det narrative. Hans kunstpraksis udfolder sig i feltet mellem ”performance cinema” og interaktive installationer. I formen har Elberlings arbejder siden 1998 koncentreret sig om den digitale kunst og den poetiske billedmontage-/ mosaik. Elberling har typisk arbejdet i projekter med komponister og lydkunstnere med hvem han har fundet stort fællesskab i måden at behandle og komponere digitalt materiale på.

Frank Bretschneider
Frank Bretschneider (aka Komet) er en af de vitale aktører i det globale elektroniske netværk og en nøglefigur i det prestigiøse kollektiv "raster-noton". På disse koncerter fremføres endnu ikke udgivet musik. Bretschneider har siden 90'erne, skabt noget af den mest indflydelsesrige spatierede elektronik. Genren er mikroskopisk, farvet af aktivitet i et univers præget af mikrotonalitet, clicks, komplekse rytmiske teksturer og melodiske fragmenter. Han fremfører egen realtime genereret visualisering af sine værker.

Ejnar Kanding
Ejnar Kanding har i dette projekt to uropførelser: "tonlos Los tonlos" for tam-tam og "co-zo" for ensemble; begge med interaktiv computer. De seneste år har han fokuseret på de muligheder, som surround giver i oplevelsen af det musikalske udtryk. Dette kan ses i naturlig forlængelse af hans fordybelse i klang ved syntetisk generering og manipulering af eksisterende lyd. Æstetikken er gennemtrængt af modsætningspar i et homogent stilistisk udtryk: kontinuert overfor diskontinuert, statisk overfor dynamisk, enkelhed overfor kompleksitet, synkronitet overfor asynkronitet og flertydighed overfor éntydighed.

Bretschneider og Kanding præsenterer desuden på disse koncerter tre fælles projekter. Et tidligere værk "Band" af Bretschneider er blevet tilføjet musikere fra Contemporánea, et værk af Kanding er remixet af Bretschneider med titlen "difficult shapes & passive rhythms" og endelig har de to komponister i samarbejde med ensemblet udviklet et improvisatorisk fællesværk: "multi directional flow of information 1&2".

På koncerterne medvirker:
Frank Bretschneider, composer, visuals
Anders Elberling, video composer, video instrument, digital visuals
Ejnar Kanding, composer, sound, projection, real-time processing
Alfredo Oyaguez, conductor
Fritz G. Berthelsen, bass clarinet
Christian Martínez, percussion
Robert G. Vadasz, violin
Irina-Kalina Goudeva, double bass

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2