« Gæst i Kaffeklubben 3 | Forside | Rock og fotografi »

20.04.2007

Den mystiske jobansøgning

I de seneste 10 måneder har den danske blog-verden været hjemsøgt af et diskret, men genkommende og meget mærkeligt fænomen. Angiveligt hedder afsenderen Kamilla Koefoed Jensen og bor i Roskilde. "Hun" poster et par gange om måneden på udvalgte steder en blog-kommentar, som enten består af en absurd liste over ting eller en jobansøgning som bogholder med fuldt CV.

Jeg blev først opmærksom på fænomenet i går hvor hun skrev en sådan kommentar til dette indlæg. Hun kalder mig direktør og udtrykker en stor interesse for musikbranchen, så hun ansøger om at blive min bogholder. Jeg googlede hendes navn og fandt ud af at samme ansøgning med få ændringer var postet andre steder. Google-søgningen førte mig bl.a. over på Eksponering, hvor mit navn af helt andre grunde var blevet nævnt i en diskussion om hvem/hvad denne Kamilla kunne være. Det gjorde ikke det hele mindre mærkeligt.

Er det en psykisk syg der ikke ved hvordan man søger job? Er det en happening eller practial joke? Er det mobning af en person med dette navn? Det er vi i færd med at finde ud af. Morten Frederiksen har oprettet en Wiki, som jeg har bygget videre på, hvor links, facts, iagttagelser og teorier er i færd med at blive kortlagt. Det er en åben wiki, og du er meget velkommen til at bidrage med alle iagttagelser der kan føre til en opklaring af denne sag.

(Du kan naturligvis også kommentere her, hvis du er usikker på wiki-formatet, så skal jeg nok indføre det selv).

Kommentarer

Jeg søgte på navnet på oplysningen, for at se om der var et telefonnummer. Det gav intet resultat. Så prøvede jeg adressen, Rønnebærparken 42, som gav 10 resultater, uden at nogen passede på etage/dørnummer/navn.

Ja, det har vi andre også erfaret...

Mail sendt 29. marts 2007 - endnu intet svar.


Kære Kamilla

Jeg er snublet over en af dine lister på Internettet (f.eks. her: http://www.123hjemmeside.dk/toveb/48463 ) og bliver nødt til at udtrykke min respekt. Du har en sjælden - men måske for dig helt banal - evne til at skabe en alligevel sammenhængende liste ud fra ellers uforenelige elementer. Jeg bliver rørt, når jeg læser den.

Med dette in mente vil jeg gerne spørge dig, om jeg eventuelt måtte trykke din liste. Jeg har et lille kunsttidsskrift, hvori der indgår meget ulige bidrag, men hvor det samlede produkt altid formår at ramme et tillidsvækkende udtryk, måske netop pga. den store spredning, teksterne imellem.

Med din accept vil jeg meget gerne trykke en af dine lister (eller noget andet materiale, du måtte have liggende) i det næste nummer, som udkommer her i april. Nummeret byder i øvrigt på en lille historie om en dreng i DDR, en analyse af det ornamentale i musikken, en livsberetning fra en mand, der fortæller om sin psykiske sygdom, en række digte af den anerkendte Poul Exner, et lille essay om filosoffen Heidegger og endelig en længere skildring af en fest på kollegiet Regensen.

Hvis du gerne vil bidrage, kan du selv vælge, om det skal være under dit eget navn eller undet et navn, du selv finder på. Vi er ret large på det punkt. Tidsskriftet bliver trykt i så stort et oplag, som der er købere (sædvanligvis kun ca. 100), og siden det ikke genererer noget overskud, kan vi heller ikke tilbyde dig et honorar. Det skulle kun være, hvis du selv synes, det kunne være sjovt.

I håbet om at høre fra dig.

Med venlig hilsen

S.D., tidsskriftet Rapunsel

Hvis nogen som bor i Roskilde læser dette ville de gøre os en stor tjeneste ved at gå forbi Rønnebærparken 42 og undersøge følgende:

- Står der nogen Kamilla Koefoed Jensen på dørskilte/dørtelefon?
- Er der en 2. sal?
- Er der 4 lejligheder pr. sal?
- Hvis ja, hvem bor så på adressen Rønnebærparken 42, 2.sal, lejlighed 4?

Et måske lignende og siden afsløret fænomen findes i Sverige. Eric Ericson - der også er mandens rigtige navn - har skrevet utallige bizarre breve til institutioner m.v. i både ind- og udland. Breve og svar er siden blevet udgivet i bogform: "Brev till samhället" og "Brev till utlandet". K Special har lavet et program om Eric Ericson, der blev sendt på SVT2 den 13. april 2007.

Interessant. Jeg så faktisk godt programmets titel i TV-oversigten, men da jeg aldrig havde hørt om en Eric Ericson, valgte jeg det desværre fra.

Men i tilfældet Kamilla Koefoed Jensen er der et afgørende træk der peger væk fra at det skulle være en kunstners værk (som jeg også har anført det på wikien): En kunstner (eller flere) ville normalt ikke holde sig manisk til den samme liste og den samme ansøgning så længe. De ville ikke kunne dy sig for at lave variationer og i øvrigt skubbe lidt på for at eksponere det mere. Dette er næsten manisk vedholdende og samtidig diskret på en måde der ikke ligner en medie-happening som man kender det.

Desuden har "Kamilla" jo (som det fremgår ovenfor) fået tilbudt at få det trykt i et kunsttidsskrift og sagt nej - modsat åbenbert Eric Ericson.

Jeg vil bestemt ikke udelukke muligheden af at der står en kunstner/forfatter bag, men i så fald er det en sært minimal strategi som ikke ligner noget jeg har set før af den skuffe.

Jeg helt enig i, at strategien som udgangspunkt ikke er den samme. Eric Ericson blev da også afsløret af en journalist, netop fordi hans varierede henvendelser havde ført til forskellig omtale rundt omkring i pressen, som journalisten kunne kæde sammen på grund af det samme navn.

Som jeg forstod det, havde Eric Ericson dog ikke andre "kunstprojekter" bag sig; han besvarede heller ikke de henvendelser, som han fik tilbage (han anvendte i øvrigt en postboksadresse); og brevene med svarene blev først udgivet, efter at han var blevet afsløret.

Jeg tror imidlertid ikke, at der nødvendigvis ligger en kunstnerisk strategi bag "Kamilla" - derfor også mit "måske". Det gør det jo ikke mindre interessant, at de reaktioner, som de to forskellige "projekter" har affødt, er nøjagtig de samme: Er det spørg eller alvor? Er der tale om en virkelig eller en fiktiv person? Og kan man finde frem til afsenderen? Det er da alligvel lidt tankevækkende, ik'?

Hvis man laver en traceroute på de to IP'er, resolver de til dns-navne, der ender på: ronxx5.adsl-dhcp.tele.dk

Dette sidste indikerer, at der er tale en om ADSL-(privat)kunde, der får tildelt IP via DHCP.
Det første - ronxx5 - derimod viser hvor den anvendte IPs DSLAM befinder sig - nxx(+nummer på dslam på den lokation) er generisk for alle TDC-DSLAM'er. Men "ro" er altså en indikator hvor personen befinder sig, og normalt vælges initialer fra en by eller bydel (f.eks. er od=Odense, es=Esbjeg osv.). Hvis man arbejdede ved TDC ville man sikkert kunne slå det op, men mit gæt er at der i dette tilfælde er tale om en kunde i Roskilde.

Tak for det - enhver detektivisk oplysning er velkommen, og jeg har tilføjet dine oplysninger til Wiki'en.

Vi vil stadig gerne have folk fra Roskilde og omegn til at kigge nærmere på adressen og afgive rapport.

selvfølgelig skal folk der læser mange bøger, og heller ikke lægger skjul på det, have en bogHOLDER... det er kun logisk og naturligt. synes konceptet ligger lige til højrebenet... genialt.

En yderligere strategi for at komme videre i sagen kunne være at kontakte nogle af de virksomheder som hun ifølge sit CV har arbejdet for og høre om de har haft en Kamilla Koefoed Jensen ansat - fx Vikingskibsmuseet.

Man kan jo med rette sige at man har fået en ansøgning fra hende, men at man synes den er lidt mærkelig og lige vil tjekke op på oplysningerne i CV'et...

Jeg bemærker specielt, at Kamilla har skrevet punktet "Interesser", hvor hun anfører "Roser og krydderurter." Det er jo helt normalt, men i en jobansøgning er det lidt ligesom hvis man sendte et billede med af sin kanariefugl. Men, direktør Sangild, hvorfor ringer du ikke og kalder hende til samtale?

Jamen det overvejer jeg som sagt også. Grunden til at det ikke er sket endnu er en blanding af travlhed og så at jeg egentlig nok er lidt nervøs over hvem der vil tage telefonen - ud fra en ide om at det nok ikke er Kamilla.

Det er jo ikke kun mig der ikke har ringet - ingen af de mange der har modtaget "annoncen" har ringet. Vi har alle blot sendt en email.

I går var jeg faktisk meget tæt på at ringe på nummeret, men noget fik mig til at tøve, og så fandt jeg en undskyldning for at udskyde det.

Måske har vi brug for en journalist, der ikke er bange for at ringe til folk og stille opklarende spørgsmål. Irene?

Ja, det er en rigtig god idé. Men der er lige det evige problem for os journalister: Der skal være et reelt påskud for at ringe og spørge folk ud - og jeg kan ikke helt få historien maset ind i mit programkoncept!?

Jeg har også haft svært ved at overbevise mig selv om at jeg skulle ringe, med sådan cirka de samme overvejelser. Og også tænkt journalist-tanken...

Til gengæld planlægger jeg at tage togturen til Roskilde i morgen.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2