« Svindler skriver af fra Det spekulative øre | Forside | Koncertvaner (3mandsudvalget) »

12.06.2007

Politi eller skandalisering?

Sagen om manden der plagierede mine (og andres) indlæg er foreløbigt gået i sig selv. Tilbage står diskussionen om hvorvidt jeg gjorde det rigtige. Som det fremgår af diskussionen mener Dyveke at jeg burde have meldt manden til politiet i stedet.

Jeg er selv godt tilfreds med min egen metode, som jeg vidste ville være effektiv: hæng manden ud i den offentlige blogosfære, og han vil undskylde og lukke sin blog så snart han opdager det (dvs. tjekker sin mailboks). Det lykkedes ganske rigtigt på få timer. Jeg mener at straffen står mål med forbrydelsen, og jeg var endda så nådig at skjule vedkommendes navn efterfølgende, så han får en chance for fremover at skrive en hæderlig blog og holde sig fra plagiat resten af sit liv (ellers skal jeg nok tage hårde midler i brug). Her mener nogen at jeg var for blød, men manden var ung og mildt sagt ikke særlig snedig, hvilket er formildende omstændigheder.

Jeg har ikke kunnet få svar på hvad der faktisk ville ske hvis jeg havde meldt ham til politiet. Jeg antager at der ikke ville ske særligt meget, men at det til gengæld ville gå meget langsomt. Men det er da en diskussion værd: hvad gør vi hvis vores weblog plagieres? Johan Espersen reagerede i øvrigt ligesom mig da det skete for ham.

Tilbage står spørgsmålet om hvad der fik manden til at gøre det. Hvad forestillede han sig egentlig at der ville ske? At den på én gang ville få en masse opmærksomhed (det prøvede han i hvert fald at give den) og alligevel ikke ville blive opdaget? Paradokset blæser i vinden. Med mindre han er psykopat eller mytoman vil han ikke gøre det igen.

Kommentarer

Jeg synes at din behandling af sagen på alle måder var den bedste. Du minimerede besværet for dig selv, manden der plagierede og politiet. Manden fik, trods alt, en ret venlig og overbærende behandling. Og vigtigt nok: hans nye blog-forsøg vil givetvis være langt mere oprigtigt (at forstå på hans mail og blog-dødsannonce). Selv det forhold at han har plagieret dine tekster, tyder trods alt på et vis engagement i emnerne (nej, jeg er ikke engang ironisk når jeg siger engagement - det er snarere symptomatisk for hans generation, som jeg i øvrigt selv tilhører).

Mht. hans motiver, så kan det være at han håbede på en lille lokal berømmelse indenfor egne sociale kredse? Paradokset du selv nævner umuliggører jo en videre udbredelse.

Anyways, det er alt andet lige en hamrende morsom historie! :)

Venlig hilsen
Malte

Enig med Malte. Det var den bedste behandling af sagen, og i øvrigt et godt eksempel på mægling frem for retssag. Du opnåede jo det du ville, og straffen stod mål med forbrydelsen.

Sagen kunne (burde) ikke håndteres på andre måder; var du gået rettens vej, var du også kommer til at fremstå som en sur, gammel mand hos nogle, og så havde sagen tilmed skadet begge parter.

No harm, no foul.

Se bare denne sag, der er endt i bastant West Side Story-slagsmål.

Hej Torben

Du spurgte i indlægget inden, hvordan reglerne var. Jeg kan prøve at give besyv fra, hvad jeg husker fra mediejura! (ophavsret)

1. Den grundlæggende betingelse for ophavsret er, at man har skabt et værk ved en selvstændig, kreativ indsats (§1).

- den må man sige, at du har levet op til. Derfor har du også ophavsret!

2. Hvis man ønsker at fremstille eksemplarer af et værk f.eks. kopier, skal man først have tilladelse fra ophavsmanden (§2). Forfatteren skal f.eks. give sin tilladelse til, at en bog kan trykkes i et bestemt antal eksemplarer!

3. Ophavsmanden har ret til at blive krediteret (navngivet) for det han har lavet (§3, stk.1). Kreditering skal som hovedregel ske på alle eksemplarer og ved alle former for offentliggørelse.

4. Ophavsretten gælder også på nettet. Det kræver f.eks. tilladelse fra ophavsmanden at vise en tekst eller et billede på en hjemmeside eller kopiere design fra en anden hjemmeside.

Brugen af links og frames kan også krænke ophavsretten, hvis værket vises på en måde eller i en sammenhæng, der kan opfattes som illoyal, eller hvis brugen skader de økonomiske interesser, der er forbundet med værket.

Retsplejeloven giver mulighed for at få fogedrettens hjælp til at undersøge og evt. beslaglægge programmer, computere mv. Det kan ske, hvis rettighedshaveren kan sandsynliggøre, at en undersøgelse vil afsløre grove krænkelser af ophavsretten (kap. 57a).

5. Ophavsretten varer som hovedregel i 70 år efter ophavsmandens dødsår (§ 63). Ophavsmandens arvinger overtager ophavsretten efter hans død.(§ 61).

6. Overtrædelser af ophavsretsloven kan straffes med bøde, men det er sjældent, at der rejses straffesager (§76).

Håber at det kunne bruges.

Mvh

Lars Sejr
www.larssejr.dk

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2