« Krister: en palindrom-nørd | Forside | Far-blog »

31.07.2007

Dobbeltmoral i folketinget

Dobbeltmoral 1
Så er motorvejsbudgettet overskredet med 2,2 milliarder kroner. Hvilke konsekvenser har det? Regeringen siger at vi må finde pengene så hurtigt som muligt. Flere gætter på at de tages fra den i forvejen plagede offentlige trafik. Men hov, hvad var regeringens holdning da det var Danmarks Radio som overskred budgettet? "Det må de selv ligge og rode med". Konsekvensen kommer lyttere og seere til at mærke markant de næste par år.

Det afhænger altså af om det er noget regeringen kan lide (biltrafik) eller ikke kan lide (public service-medier) om budgetoverskridelser skal dækkes på finansloven eller ej. (Med mindre altså at denne sag får en anden drejning; den er endnu i sin vorden).

Dobbeltmoral 2
For et par måneder siden besluttede Folketinget at rygeforbudet som de har indført på alle andre offentlige institutioner ikke skal gælde på Christiansborg, altså deres egen arbejdsplads. Det er mig en gåde at dette kan ske. Kunne nogen ikke undersøge hvilke folketingsmedlemmer der har stemt forskelligt når det galdt andre og når det galdt dem selv?

Kommentarer

Dobbeltmoral 2 kan da ikke være et mysterie. Præstefætrene fra DF tvang den igennem. Søren Krarup truede endda med at forlade Folketinget, hvis han ikke måtte ryge på kontoret.

"Søren Krarup truede endda med at forlade Folketinget"

Skulle det være en trussel?

Mener du dermed at fætrene stemte for at forbyde rygning på offentlige kontorer i sin tid? Hvis ikke, er det jo ikke dem som er dobbeltmoralske.

Nej, han var også mod rygeloven i sin helhed (han tror nemlig ikke på at rygning giver kræft, for hans gamle far levede længe selv om han var ryger...). Men han var med til at tvinge FT-undtagelsen igennem. Så du har ret i, at de to ikke var dobbeltmoralske, men resten af forligskredsen var.

Og vi slipper desværre ikke at med Krarup så let.

Noget tyder på at du ikke har ret, Rasmus, idet Langballe bl.a. har udtalt:

"Det er noget forbandet tyranni at forbyde rygning på enkeltmandskontorer. Jeg vil kalde det forbud for forbuddets skyld" (Politiken 20/11-06)

Han er vel næppe så dum at sige dette hvis han selv har støttet et forbud.

(Hov, ovenstående kommentar blev skrevet samtidig med din sidste og kommenterer altså på den første).

Men hvis de ikke er dobbeltmoralske, så består det mysterium som du ikke mente fandtes altså endnu.

"Resten af forligskredsen" - hvem er det?

Hele Folketinget undtagen R, som ville have en strammere lov.

Det kan være, at jeg lige skulle præcisere: Dobbeltmoralen består hos resten af forligskredsen, men jeg synes ikke at det er så mystisk. De har brugt deres politiske magt til at presse en undtagelse igennem. Happens all the time.

Dobbeltmoral 1 kan også fortjene en kommentar. Dagens nyhedstjenester rapporterer om massivt togkaos i København. Årsag: en nedfalden køreledning. Disse køreledninger dratter ned for et godt ord og er endnu et eksempel på mange års forsømmelser, når det gælder vedligeholdelse og udbygning af den kollektive trafik. Men her går det unægtelig mere trægt med at få fundet de fornødne midler til at få bragt skinner, signaler, køreledninger og snart sagt hvad som helst op på et niveau, der svarer til det 21. århundrede. Der er stort set kun fordele ved at investere i moderne, kollektiv trafik, men politikere vil åbenbart hellere tækkes bilisterne.

Jeps, det var fætrene fra DF, som det kom med den udtagelse, at de ville forlade Folketinget, hvis og såfremt det blev forbudt at ryge på enkeltmandskontorer - på Christiansborg - mens rygerene på enkeltmandskontorer ikke må ryge.

Det kan ikke undre nogen som helst, at når vi har en VC regering der er notorisk kendt for at tækkes erhvervslivet, kan det vel ikke komme som nogen overraskelse, at den hellere vil bygge motorveje frem for en bedre offentlig transport til glæde for alle...

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2