« At være undervejs (Heidegger) | Forside | En underverden af personlige hjemmesider »

15.09.2007

Overvågning

Jeg er på ingen måde ekspert i overvågning eller terrorisme, men blot en lægmand, der undrer og bekymrer sig over at der i dag træder en lov i kraft, der påbyder de danske teleselskaber at opbevare al information i en log i et år, dvs. al email-kommunikation fra deres kunder, hvis jeg har forstået det ret. Dette sker angiveligt for at bekæmpe teorrisme.

For det første kan man spørge sig om ikke potentielle terrorister vil benytte andre kommunikationsveje end TDCs eller Telias mailservices. Det er ikke så svært at få sig en web-baseret email-adresse i dag. Det er faktisk meget let. Som Politiken i dag skriver: "Bruger de yahoo, gmail eller hotmail, finder der ingen registrering sted". Men spørgsmålet er selvfølgelig så om PET kan få udleveret informationer fra Gmail/Yahoo/Hotmail via CIA? Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men i hvert fald kan folk vel sætte sig på en netcafé når de kommunikerer om den slags og ikke spores.

For det andet må man spørge om det er det værd: om den potentielle effektivitet overstiger de indgreb i privatlivsbeskyttelsen der retteligt er tale om når såvel staten som private firmaer overvåger alles email-trafik. Det vil kunne misbruges og måske skabe en generel utryghed. De fleste eksperter mener tilsyneladende at terrorbekæmpelses-effekten er forsvindende lille, mens indgrebet er potentielt i strid med menneskeretlige normer for beskyttelse af persondata. Hvis nogen mener noget andet, skal de være velkomne til at argumentere sagligt for det.

For det tredje er Danmark af samme grund det eneste EU-land med en sådan lovgivning.

Kommentarer

Jeg er heller ikke ekspert i hverken overvågning eller terrorisme - eller konspirationsteori.

Men jeg synes det er kedeligt-bemærkelsesværdigt hvordan befolkninger i den vestlige verden - via beslutninger i deres parlamenter - opgiver flere og flere af de civile rettigheder som demokrati historisk set bygger på.

At disse rettigheder bliver opgivet i demokratiets navn, synes jeg er yderligere foruroligende.
Og det kalder næsten på en ny demokratidefinition, eller hvad?!

Jeg er ikke særlig stærk i den slags akademia...anyone?!

Det mest bekymrende er næsten, at det efter manges opfattelse er alt for let at omgå. Havde det været et effektivt værn mod terror, så kunne man diskutere, om ikke det opvejede indgrebet i privatlivsbeskyttelsen. Nu virker det mest som et klodset og omkostningsfuldt overvågningsapparat, der ikke har den tilsigtede effekt. Det rejser spørgsmålet, om det tjener andre formål, der ikke er oplyst om.
Og indtil videre har PET angiveligt haft held til at forhindre tre påtænkte terrorangreb i Danmark - vel at mærke uden at have de beføjelser, de nu har fået.

En meget ærgerlig konsekvens ved denne frihedsundergravende lov er indskrænkningen af journalistikken; som det er til at læse på nettet, tilbydes der nu kurser til journalister om at omgå overvågelsessystemet, så at whistleblowers et al ikke lider unødig skade.

Der vil unægteligt ske et fald i antallet af folk, der tør hjælpe journalister med kulegravninger af snuskede affærer i Danmark - og det ikke engang de terrorrelaterede af slagsen.

Så vidt jeg husker sagde Benjamin Franklin: "Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both." Og jeg kan kun erklære mig 100% enig. Og sørger over, at USA ikke længere kan huske disse ord.

Fine betragtninger.

Ja, det kunne bestemt være interessant at se hvor det ville føre hen at lege selskabslegen: hvis mere overvågning er løsningen, hvad er så problemet ?

Jeg har godt nok også svært ved at se pointen. Med pgp-kryptering, som kan indbygges i enhver mailklient, er ens mails aldeles ulæselige og PET kan godt droppe at knække den.

Så det vil altså være en hjælp til at fange de mest komplet uduelige terrorrister, som næppe alligevel udgør nogen fare. Go figure.

Ja, det kunne være interessant at få et bud på, hvilken terror det er, man mener at kunne afsløre nu, som man ikke allerede har afsløret uden de nye beføjelser.
Jeg kom til at tænke på, at man i DDR officielt kaldte Berlinmuren for Den Anti-fascistiske Beskyttelsesmur. Det må siges at være et godt formål, at ville forhindre nazismen i igen at slå rod i det tyske folk. Det var nok bare ikke sådan, det fungerede i praksis. Hvordan digitale berlinmure fungerer i praksis, det vil tiden vise.

Ville det være helt urimeligt at bede om en omsummering at den overhængende fare?

Vel at mærke, faren ved overvågelse?

Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et problem, terrorisme eller ej. Jeg mener tværtimod at der skal være mere overvågning, især af økonomien. Man kunne nok snildt få renset ud i kriminelle elementer på den måde.
Det handler vel om, at det ikke er hvem som helst der har adgang til det - PET eller Told&Skat er vel næppe de mest utroværdige magt-instanser verden har set?
Eller er jeg bare komplet kommunist-dum nu?

Ja, jeg siger det vel i sidste afsnit, men her er en opsummering:

1. Et indgreb i beskyttelsen af persondata og de retsprincipper der hænger sammen med det.

2. En fare for misbrug.

Pointen er igen at det ikke fungerer som effektiv overvågning, og at man derfor ikke vil kunne "få renset ud i kriminelle elementer på den måde". Effekten er meget lav, sammenlignet med det retslige kompromis man indgår.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2