« Lydstyrke i MP3-afspillere | Forside | Tingest »

28.10.2007

Partiernes hjemmesider (og forskningspolitik)

I anledning af valget er det lidt sjovt at se de forskellige partiers hjemmesider og sammenligne dem med hinanden. Det ville føre for vidt med en grundig gennemgang af hver enkelt, så jeg har testet dem på to punkter:
1. Det generelle indtryk og præsentation af partiets politik
2. Helt specifikt: Forskningspolitik og videregående uddannelser

Punkt 2 er et emne som ikke er hot i valgkampen (og næppe heller bliver det), men som alle partier alligevel er nødt til at forholde sig til. Og som jeg har en mening om og en vis indsigt i. Hvad folk ikke ved er at universiteterne (bortset fra visse satsningsområder inden teknologiudvikling mm.) er blevet skåret ned og ned lige slutningen af 1990erne, altså siden før systemskiftet. Vi overholder ikke Barcelona-aftalen, hvor landene ellers har forpligtet sig til at bruge 1% nu og 3% i 2010 af bruttonationalproduktet på forskning. Det kan man mene om hvad man vil, men pointen er her blot om partierne klargør deres holdninger og konkrete visioner.

Læs de hurtige bedømmelser nedenfor:

---

Venstre
1. En meget tjekket hjemmeside, der afspejler partiets enorme valgkampsbudget (32 mio). Alt er holdt i hvidt og blåt, og Anders Fogh kan ses på video fra forsiden. Skal man finde ud af hvad partiet mener klikker man på "Politik", hvor der er både valgløfter og principprogram. Tjekket!

2. I principprogrammet finder man hurtigt "Forskning og uddannelse", hvoraf det fremgår at Venstre tænker forskning som grundlaget for ny teknologi og økonomisk vækst. Vi skal være førende på det teknologiske område. Klogt nok forbigås de mange års nedskæringer af humaniora og samfundsfag i tavshed.

Socialdemokraterne
1. Helle pryder forsiden, men ikke så voldsomt igen. De to mærkesager er grafisk klart fremhævet: klima (grønt) og velfærd (rødt). Ud over valgslogans finder man partiets politik på alle mulige områder i deres web-leksikon. (flash-baseret). Tjekket!

2. I webleksikonet slår man op under forskningspolitik, og får først en masse floskler om fremtiden, men netop som man tror det blot er varm luft kommer der en række kontante udspil: fordobling af ph.d'er, flere faste stillinger, opfyldelse af Barcelona-målsætningen, genoprettelse af de danske universiteters internationale niveau.

Ud over denne artikel er der så henvisninger til beslægtede emner, hvoraf halvdelen desværre ikke findes i leksikonet (?).

Dansk Folkeparti
1. Ud over top-trioen Kjærsgaard/Thulesen-Dahl/Skaarup prydes forsiden af en meget folkelig Pia på gaden der lægger hånden på skulderen en meget ung mand med rygsæk, der ikke ligner den typiske DF-vælger. I baggrunden taler Kristian med en ældre dame. Der er også nogle store margueriter (?). Man ser let mærkesagerne, og hvis man vil gå mere i dybden trykker man på knappen "Politik", som er opdelt i arbejdsprogram og principprogram. Sidstnævnte ligner blot et abstrakt værdigrundlag, så det er i arbejdsprogrammet man finder politikken.

2. Her er der noget om uddannelsespolitik, hvilket primært handler om skoler og kortere efteruddannelse. Der er stort set ikke noget om forskning og universiteter (på trods af at fætrene Krarup/Langballe faktisk har sørget for at der holdtes lidt igen med de benhårde nedskæringer på humaniora og teologi).

Det Konservative Folkeparti
1. Her går det ikke godt. Man mødes med et pop-up-vindue der opfordrer til at tilmelde sig partiets nyhedsbrev. Derefter er alt skrigende lysegrønt og elendigt sat op på siden - fx lapper nogle af teksterne oven i hinanden. I princippet kan man finde partiets holdning til diverse emner ved at klikke på rullemenuen "Vælg emne", men i skrivende stund (28/11 kl. 15:13) er den dækket af en kæmpe lysegrøn tekst med et citat af Bendt Bendtsen der er gået over sine bredder, og man kan ikke benytte "Vælg emne". Utjekket!

2. Heldigvis har jeg været derinde tidligere i dag, og valgte emnet "Forskningspolitik". Her kunne man se hvor højt de konservative vægter forskningen: slet ikke! Der stod nemlig en "mumletekst" ("Lorem ipsum dolor..." etc.). Utjekket!

Opdatering af De Konservatives hjemmeside: se kommentarer.

Socialistisk Folkeparti (SF)
1. Partiet er i medvind på grund af Villy-effekten, og han pryder da også sidehovedet på forsiden. Man kan se "Villys videoer", men det er lidt sværere at finde politiske emner der ikke er valgkamps-aktuelle. Med et par klik finder man dog "SFs visioner".

2. Her viser det sig ikke overraskende at SF vil give flere penge til de videregående uddannelser, og at forskningen hverken skal styres politisk eller kommercielt, men skal være uafhængig. Lidt mere overraskende er nok at samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet skal styrkes, men sådan er det moderne SF altså. Det handler om at få uddannelseslederne "ud af de lumre klasselokaler", som de angiveligt befinder sig i. Nu vil jeg sige at det er de færreste studieledere der har tid til at undervise i klasselokaler, så de befinder sig snarere på røgfrie kontorer og til møder med fakultetet om de ugentlige ændringer af regler...

Det Radikale Venstre
1. Man bombarderes med Margrethe Vestager: Et kæmåe nærbillede af hendes øjenparti, et smilende luksus-pasfoto og ikke mindst en video der går automatisk i gang, som man ikke kan sætte i stå, hvor Margrethe fortæller noget, som jeg ikke fik hørt af bar irritation. Man kan få deres valgmateriale at se, men jeg kan ikke finde et sted hvor de opregner deres politik ud over valgmærkesagerne. Utjekket!

2. Af samme grund kan man ikke se det radikale venstres politik for forskning og videregående uddannelse. Opdatering: Se kommentarer.

Enhedslisten
1. Eneste hjemmeside uden en personlig profilering af partilederen på forsiden. I stedet det slagkraftige slogan: "Siger hvad vi mener, gør hvad vi siger". Hvis man vil finde deres politik klikker man på "Det mener vi". Her får man ganske få mærkesager, og så kan man klikke på "Andre politikområder".

2. Gør man det, får man meddelelsen: "Du har ikke adgang til at tilgå siden". Hvis man skal tage deres slogan bogstaveligt mener de at jeg ikke har adgang til deres politik, og at de har tænkt sig at gøre hvad de siger, altså fortsat nægte mig oplysninger om deres forskningpolitik. Utjekket!

Opdatering af Enhedslistens hjemmeside: se kommentarer.

Ny alliance
1. Partiet med det laveste valgbudget og den største medieopmærksomhed har en ganske tjekket hjemmeside, og det er vist også strengt nødvendigt for at få formidlet deres dugfriske partiprogram. På forsiden ser man power-trioen Naser/Gitte/Anders og der er noget med noget mad. Man kan klikke på både "Mærkesager" og "Politik".

2. Klikker man på "politik" får man en undermenu hvorman meget betegnende kan klikke på "Uddannelse, forskning og erhverv". Her lægges der nemlig ikke skjul på at forskningen er til for erhvervslivets skyld. Der er mange konkrete planer: uddannelse og forskning skal slås sammen i ét ministerium, Barcelona-målsætningen skal overholdes, undervisning skal tælle ligeligt med forskning ved universitetsansættelser og andre visioner. Tjekket!

Kommentarer

Tak for gennemgangen.

Ja, forskningspolitik er et totalt taberemne -:)

Jeg må indrømme at jeg ikke har min regelmæssige gang på de danske partiers sites, men jeg var overrasket over hvor feminint de radikale præsenterer sig selv.. Det må da være et nyt tiltag, eller hvad?

Det skræmmer mig i øvrigt at Y pludselig har en sang man kan vælge at høre.. Jeg har ikke prøvet - jeg tør simpelthen ikke - men siden hvornår er de blevet så folkelige.. Kan endvidere ikke helt forstå at der ikke er mere sammenhæng mellem hvordan baren i toppen og baren i bunden ender.. Det ser forkert ud..

Enhedslisten overrasker ikke ligefrem med et direkte gyseligt site, og DF ej heller med en - skal vi sige - mindre køn side..

SFs side var så luftig, at jeg frygtede den ville flyve væk med min 2kg tunge maskine.. I hvert fald indtil jeg så kandidaterne i bunden.. Så forstod jeg pludselig hvad det var, som holdt den nede..

De konservative gjorde mig blind med den grønne farve, men det var måske alligevel tid til en pause fra computeren..

Venstre og Socialdemokraterne var behagelige at besøge, men de har vel også flest penge sat af til at imponere gæster..

Tak for gennemgangen.. Det var spændende som altid..

Da jeg checkede Enhedslistens side kl. 20.30, virkede det fint. Jeg tror, det må have været en midlertidig fejl.

Du har ret, nu er den der i form af en uddannelsespolitik, der handler om gratis uddannelser og videreuddannelser til alle, afskaffelse af karaktersystemet og større medbestemmelse til de studerende. Forskning bliver ikke nævnt, men man kunne forestille sig at der ifølge partiet også skal gives flere penge til forskning.

God idé med denne sammenligning - tak for det! Et spørgsmål er om man kan bruge hjemmesider og blogs til at få partierne mere ud af busken i forskningspolitikken? På Forskningsfrihed? forsøger vi at få gang i noget, men som du siger, bliver det næppe nogensinde 'hot'.

Jeg har nu genbesøgt De Konservatives hjemmeside, som i dag er mere fejlfri.

Til gengæld viser "Politiske emner" sig at dække over diverse slogans der ender på Danmark: sundere Danmark, tryggere Danmark, moderne Danmark.

Der er ikke noget "klogere Danmark"...

Til gengæld kan man nu finde forskningpolitikken. Den er gemt under "Vi mener" og dernæst "øvrige emner".

Her fremgår det at de konservative har "gjort meget for at finde de fornødne midler til forskningen", hvilket de så påstår at de har fundet.

(Opdatering: dette var min fejl, se rettelse nedenfor:) De påstår også at Barcelona-aftalen kun fordrer 1% af BNP brugt på forskning, hvilket Danmark skulle nå i 2010. Men sagen er at Barcelona-erklæringen lyder på 3%!

De taler om et forskningsmæssigt "bevillingstomrum" fra SR-regeringen, og det kan der være noget om, men de har bare ikke ændret det. På humaniora har der været ansættelsesstop ca. 2002-2007. Det ændres der først på nu.

Men det viser sig da også at forskning er lig med teknologisk forskning, og at den største indsats har været at oprette Højteknologifonden. Det er også fint, men der findes nu en gang også andre vidensområder.

Se det i øjnene: forskning og videnskab, det er noget, der udføres af folk i hvide kitler. Og forskningspolitik bliver nok aldrig en vindersag i dansk politik.

Det har jeg forlængst set i øjnene.

Op med næbbet i to -:)

Der er altså ikke langt fra kulørte tørklæder til hvide kitler. Og kulørte tørklæder er da både blevet folke- og vindersag no 1 i dansk politik, right?

Så ved jeg ikke om kulørte kitler kan gøre det eller....

Det er muligt at finde De Radikales forskningsudspil, men nemt er det godtnok ikke:

Fra forsiden går man ind under "Presse" i topmenuen, i den nye topmenu (?) vælger man så Politik/"Det mener vi om...". Vælger man så forskning, får man http://www.radikale.dk/cms/list.aspx?sid=61585&t=a&lines=50&id=7202&aid=51884

...men det er jo alt, alt for mange klik.

Det værste er egentlig ikke antallet af klik, men det at det er så svært at regne ud hvordan man finder derhen.

Men nu er det altså fundet, takket være Thomas' detektivarbejde, og hermed kan vi se at Det Radikale Venstre mener at:

Der skal bruges flere penge på forskning i miljøteknologi.

Barcelona-målsætningen skal opfyldes, og her nævnes Humaniora som et sted der skal tage del i grundforskningen.

Forskningen skal deles ligeligt mellem private og offentlige midler.

Hej Torben
Nu ved jeg godt, at vi helst ikke skal kunne lide den førte forsknings- og uddannelsespolitik, men det er altså vigtigt at have fakta i orden...

Og der er der er lige den med Barcelonamålsætningen. Den betyder, at der i 2010 skal investeres 3 af BNP i forskning og udvikling, fordelt med 1 offentlig investering og 2 % privat investering.

Derfor er det altså ikke forkert, hvad de konservative skriver på deres hjemmeside. Men man kan jo sagtens være uenig med dem alligevel.

Hilsen
Pernille

Tak for rettelsen, det gik vist lidt for hurtigt...

Til gengæld må jeg understrege at der er plads til alle holdninger på Torben Sangilds weblog - jeg tillader mig naturligvis bare at udtrykke min egen og at svare på debatindlæg.

Glimrende rugbrødsarbejde du har gjort her, Torben, jeg kan velbehageligt læne mig tilbage og gøre som jeg plejer (rent valgmæssigt)kan jeg konstatere.

Hvis du nu havde spurgt din glimrende bibliotekariske kontakt, ville hun have givet dig et søgetrick der havde fundet de nødvendige oplysninger OMGÅENDE - uden brug af lup og klik!!

f.eks i google:

site:radikale.dk forskning*

Jamen jeg kan jo ikke belaste dig hver gang jeg skal undersøge noget...

I dette tilfælde ville jeg nok godt kunne have fundet på at lave hin Google-søgning, men nu var det jo en test af hjemmesidernes overskuelighed. Så når jeg siger at jeg ikke kan finde de radikales forskningspolitik er det gennem at benytte hjemmesidens egne links.

Men jeg skal huske at spørge næste gang jeg mangler en infohaj! ;-)

For de interesserede har KU netop udsendt Universitetsavisen (13. nummer, der kan fås i pdf-version her), hvor der på s. 12-13 er en "Det mener partierne om forskning og uddannelse".

Da jeg af copyrighthensyn ikke kan kopiere molevitten (dér var måske endnu et Tingest-ord til Torben), kan jeg bare opridse punkterne i undersøgelsen:

- Fra partiprogrammet

- Hvor mange ekstra midler skal der tilføres universiteterne i den komende valgperiode?

- Hvad er det første tiltag[,] en ny videnskabsminister br lave på universitetsområde?

- Skal den frie eller den strategiske forskning have den største del af forskningsmidlerne?

- Vil partiet være med til at indføre en lov mod brugerbetaling på universiteterne?

- Hvordan er partiets holdning til private universiteter?

- Hvordan kan kvaliteten af universitetsuddannelsen sikres?

Til stor(!) frustration har journalisten bag artiklen absolut intet skrevet om kilderne til informationen, hvilket desværre sår en mærkbar tvivl om beskrivelserne.

... og så er der jo det der med, at politikkrne siger én ting og gør noget andet.

Jeg fik lige fulgt op på kildeproblemet i Universitetsavisens artikel (der, fandt jeg ud af, forresten kan læses i tekstform hér) og sendte en mail til redaktionen om at komme med en kilde. Her er svaret, jeg fik:

Kære Niclas

Oplysningerne er indhentet fra partiernes forskningspolitiske ordførere på mail eller telefonisk.

Med venlig hilsen

Richard Bisgaard, redaktør(...)

En lidt interessant ting mht. De Radikale - bladrede deres finanslovsforslag igennem (kan findes på deres hjemmeside under "politik").

Universiteterne og andre videregående uddannelser bliver ikke nævnt med eet eneste ord. Der er penge til mange ting, men det er umuligt at finde noget som helst om, hvilken plads universiteterne skal have i den radikale finanslov. En anelse foruroligende, måske.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2