« Årets musikoplevelser 2008 | Forside | Malerkrig, hvide drømme og filmsmørerier »

01.02.2009

Analyse

Analyse 1.jpg

Nogen har på KUAs vægge hængt fire ens plakater op med udsagnet "Analyse er fantasiløse menneskers måde at forstå kunst på". Udsagnet er i første omgang et selvmål, fordi det selv er udtryk for en analyse, men lad nu det ligge. Man må antage at personerne bag udsagnet har oplevet nogle meget dårlige analytikere, som har ødelagt værkerne for dem. Måske nogle freudianere af den type, mange har oplevet i gymnasiernes danskundervisning, som ser symboler alle vegne og derfor udøver vold på litteraturen og på de unges læselyst.

Men udsagnet er naturligvis forkert, fordi en god analyse ikke er fantasiforladt, men tværtimod kan give en endnu større oplevelse og forståelse af værket. At der findes fantasiløse analytikere skal ikke ramme den udmærkede og nødvendige aktivitet det er at analysere. Så snart to personer diskuterer et kunstværk og peger på detaljer - ja, så snart man overhovedet beskriver et værk, kan man næsten ikke undgå at røre ved analysen. En god analyse er tæt bundet til det sanselige, men er samtidig klog og følsom. Den reducerer ikke kunstværket til et udsagn eller en symbolik, men når alligevel til noget essentielt. Og den peger hele tiden på iagttagelser i værket, zoomer ind og ud mellem detaljeiagttagelse, helhedsiagttagelse, refleksion og kontekst.

Nå, nok om det, jeg kunne bare ikke lade være med at diskutere udsagnet, men egentlig behøves det slet ikke, for en vittig person har svaret igen på den venstre plakat:
Analyse 2.jpg

"Postulater er fantasiløse menneskers måde at argumentere på", står der. (Dette udsagn falder selvfølgelig for sit eget kriterium, da det selv er et postulat, men det kan måske forsvares med den satiriske effekt i at efterligne opbygningen i det udsagn, det kommenterer).

Kommentarer

Sjovt - semidoven humanistisk streetart?

man kunne tilføje:

Fordomme er fantasiløse
menneskers
måde at
kommunikere
på.

Iøvrigt prøver jeg ikke på at forstå
kunst, jeg fortolker kunst. Dertil bruger
jeg sjældent fantasi (det er jo noget med at finde på dvs. noget som ligger udenfor værket og demed ikke vedrører værket), men ofte sanselig, kreativ og analytisk omgang med værket

Den sidder også ved Rysensteens Gynasium. Mon ikke den er ment som en deadpan morsomhed. Det synes jeg også layoutet taler for.

@Kirsten Marie: det er også den tanke, jeg umiddelbart får. Jeg tror, at når de har hængt fire ens plakater op ved siden af hinanden, er det for at udstille den dumme slagordsretorik.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2