« Venedig-biennalen 2009: Den danske/nordiske pavillon | Forside | Venedig-biennalen 2009: Making Worlds »

11.06.2009

Hvad er det offentlige rum?

Der tales ofte om kunst i det offentlige rum som noget, der er helt anderledes end kunst på museum. men hvorfor er offentlige museer ikke offentlige rum? Det har jeg aldrig helt forstået. Jeg kom til at tænke på det igen i forbindelse med Unge Kunstnere og Kunstformidleres debatbog, der giver en række glimrende stikpiller og forslag til det etablerede kunstliv.

Disse vil jeg ikke gå nærmere i her (det gør anmelderen Matthias Hvass Borello så glimrende), men blot benytte anledningen til endnu en gang at studse over begrebet om kunst i det offentlige rum som nærmest et begreb for det som er udendørs og i hvert fald ikke på museum.

Jeg forstår sagtens pointen i at skelne museer fra kunst man møder på gaden, jeg er bare ikke sikker på at "det offentlige rum" er den rigtige betegnelse for det som ikke er på museum og ejheller i privateje. For ret beset er Statens Museum for Kunst vel et offentligt rum, også indendørs? Eller et bibliotek eller en lufthavn, for den sags skyld.

Jeg spurgte mine Facebook-venner, hvad de mente, og fik det for mig overraskende svar, at det offentlige rum:
- Først og fremmest skal være gratis
- Desuden skal være udendørs
- Og endelig skal være formålsløst
Hvis man tager dette alvorligt, er det kun mærkelige øde steder, der kvalificerer som offentlige rum, for både gader og pladser og parker har et formål. Og ideen om at det offentlige rum kun er udendørs forekommer mig næsten komisk - bliver noget privat så snart der kommer tag på? I øvrigt findes der gratis museer, så det første og mest udbredte kriterium udelukker altså ikke museer som Statens Museum for Kunst, Overgaden eller Malmö Konsthall.

Jeg gik derfor til sociologien, for hvis der er nogen der er hjemme i alt med offentlighed, så er det dem. Professor Heine Andersen siger til Kristeligt Dagblad at det offentlige rum må defineres som
"alle de steder i samfundet, hvor der er adgang til, og hvor vi alle frit kan færdes uden for hjemmets fire vægge. Det kan være gader og stræder, uddannelsesinstitutioner eller møder, som kan være mere eller mindre offentlige. Men det er også de rum, som er båret af medier af alle slags, og som indeholder den offentlige debat og andre ytringer, og hvor der er offentlig adgang. Her kan folk mere eller mindre frivilligt blive inddraget, og så kan det blive kontroversielt."
(link)

Han inddrager lufthave og hospitaler, så mon ikke også museer hører til her?

Det gør staten i hvert fald i definitionen i forbindelse med rygerloven: "Det offentlige rum defineres som alle tog og busser samt lokaler, hvortil offentligheden har adgang, f.eks. museer." Det er da klar tale.

Men måske er det noget andet i kunsten? Jeg går ud fra at dem der bruger begrebet har tænkt over det. Så nu er der frit slag for (i en sober tone) at forsvare ideen om at museet ikke er et offentligt rum, hvis man er uenig med mig.

Kommentarer

Problematikken er sådan set mere samfundsrelevant, end man måske lige først synes (i første omgang syntes jeg det lød som ordkløveri).

Spørgsmålet er, om vi ikke sådan set mangler et eller flere ord på dansk i denne forbindelse - en mangel, der faktisk har betydning for den offentlige(!) debat.

Hvis man definerer det offentlige rum som de steder alle har ADGANG til, så er der grund til at skelne mellem de steder, som man individuelt skal TILVÆLGE - og så de steder man nærmest ikke kan undgå (gader og veje mv.)

Den sidste kategori kunne man måske kalde "det almene offentlige rum"?

Et kunstværk, der står på et museum befinder sig altså i det offentlige rum, men ikke i det almene offentlige rum!

Faktisk har denne forskel ret stor betydning for kunst-formidlingen. Jeg kender selv flere personer, der sagtens kan beundre en skulptur i bybilledet, men aldrig går på kunstmuseum.

Jeg synes det er vigtigt med kunst i det ALMENE offentlige rum. Det vil måske også på sigt få flere til at besøge museerne?

Det er også relevant andre steder, synes jeg. For eksempel synes jeg det er forkert, når vigtige begivenheder slet ikke bliver omtalt i DR's TV-avis. Man skal selv tilvælge special-programmer på DR2, selv om det drejer sig om verdens ALMENE tilstand. Det offentlige (medie)rum bliver fragmenteret på den måde.

Indlægget giver også interessante perspektiver når folk taler om "mindre religion i det offentlige rum" - specielt hvis man opfatter kirker som offentlige rum.

Mogmich: Det glæder mig at du kan se mere end blot ordkløveri, og du er inde på det helt rigtige.

Det som man forsøger at sige når man taler om kunst i det offentlige rum, er formentlig ofte ideen om kunst, man støder på uden at være et sted, hvor man aktivt har opsøgt kunst.

Sagen er så at dette også kan ske indendørs, i et privat rum, som man skal betale for at være i. Et eksempel kunne være Københavns Lufthavn, i området efter security. Her kommer man ikke for at se på kunst, men for at rejse, og her kunne man støde ind i en fantastisk skulptur. Rummet er indendørs, det er privat, og det er kun dem, der har løst en flybillet, der er der (ud over personalet).

Så selv om det kan ligne ordkløveri, så er min pointe den simple, at man som regel er meget, meget uklar når man taler om det offentlige rum. Så uklar at det kan være helt afgørende for hvad man mener om det.

Man kan fx som kunstskribent blive bedt om at skrive en tekst om kunst i det offentlige rum og være stærkt i tvivl om hvad man skal skrive om. Eller man skal tage stilling til religion, rygning og nøgenhed i det offentlige rum, og ens holdning kommer til at afhænge af hvad der menes.

Desuden er der jo også de her mærkelige halvoffentlige rum som f.eks. i gården i Sony Centret i Berlin, hvor der sådan set er fri adgang, men hvor man helt sikkert ikke skal komme anstigende og sætte sig til at drikke bajere på en bænk.

Måske kan en betegnelse som "offentlighedens rum" bruges, når man taler om kunst i det offentlige rum?
"Offentlighedens rum" kunne være dér, hvor hverdagen hersker. Dette rum kan inkludere både det almene og det ikke-almene offentlige rum, fordi det er her vi færdes, handler og også helst skal lade demokratiet udfolde sig (altså både på gaden, i banken og i avisen).
Når kunsten udfolder sig i dette rum kommer den potentielt bag på os og kan måske ramme os mere umiddelbart, fordi vi ikke er foreberedt på den på samme måde som i museet (som f.eks. når man ser en skulptur i lufhavnen).
Men dette er naturligvis et problematisk begreb, da det vel i sin yderste konsekvens indebærer, at folk uden flybillet ikke er en del af offentligheden? Øh, eller..?

Nå, men i hvert fald er der politiske kunstformer, som intervenerer i "offenlighedens rum" for at sætte lidt rav i debatten, vil jeg mene...

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2