« Venedig-biennalen 2009: Making Worlds | Forside | Svævende vinyl »

19.06.2009

Kunst og magt

Michael Jeppesen har i den sidste tid i etaper offentliggjort en liste over de 100 mest magtfulde i dansk kunstliv. Nummer et er (ikke overraskende) Olafur Eliasson. Man kan se hele listen her.

Efter offentliggørelsen af listen top, har Karen Syberg lavet en interviewartikel, hvor hun får reaktioner på listen fra kunstnerne Uwe Max Jensen og Martin Bigum; økonomerne Christian Hjorth-Andersen og (kunstsamler) Henrik Christoffersen; og så altså mig.

Artiklen kan læses her.

Interviewet er blevet til under de sædvanlige interview-betingelser, bortset fra at jeg ikke har set et udkast til artiklen, men kun journalistens stikord. Jeg er lige nødt til på pedantisk vis at korrrigere det allerførste, jeg citeres for:

»Michael Jeppesen har med listen defineret, hvad magt er,« konstaterer Torben Sangild, ansat på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i København og kunstanmelder på Politiken. »Alligevel er det berettiget, at det er en kunstner, der er nummer ét,« siger Sangild.

Nej, det siger jeg ikke, for det giver ikke mening. De to anstødspunkter er ordene "med listen defineret" og "alligevel". Det, jeg har sagt er:

1. Michael Jeppesen har klart defineret hvad kriterierne for listen er, og det er godt. Men det er altså ikke selve listen, der definerer det. Jeg sagde i øvrigt lige inden dette, at sådanne lister principielt er problematiske og sensationsagtige og at de skal tages med et gran salt. Jeg bad direkte om at blive citeret for begge dele, men det blev jeg altså ikke.

2. Jeg ved ikke hvad det dér "alligevel" skal betyde, men det med kunstneren har jeg sagt længere henne i samtalen, og der er ikke noget i det der strider imod at Jeppesen har lavet klare kriterier for sin liste. Er der nogen der forstår hvad det skal betyde?

Nå, men ellers er det en fin artikel om et vigtigt emne. Man kan synes det virker pedantisk at jeg retter fejlcitater, især af lettere karakter som her, men jeg forbeholder mig simpelthen bare ret til her på mit eget fristed at korrigere når jeg citeres for noget, jeg hverken har sagt eller ment. Det burde være enhver interviewoffers ret.

Og lad os så ellers diskutere magten i dansk kunstliv. Giver det mening at lave en sådan liste? Hvordan forstår man bedst magt i kunstlivet? Er Olafur Eliasson virkelig mere magtfuld end Poul Erik Tøjner, og kan man overhovedet sammenligne de to?

Kommentarer

Fra diskussionen på Facebook i forlængelse af dette indlæg kan jeg referere at mange (især kunstnere) føler trang til at skyde på Michael Jeppesen, og én mener at han burde stå øverst på listen fordi han med listen har defineret magten.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2