« Lydløs støvsuger? | Forside | Koncertkoder »

15.07.2009

Leksikalitet: Wikipedias Dør-artikel

Jeg har altid elsket leksika og opslagsværker, og som barn kunne jeg få timer til at gå med at bladre i Lademanns. De sjoveste leksikonopslag er dem, der handler om helt almindelige ord eller ting, som alle ved hvad er, men som jo alligevel skal være med for fuldstændighedens skyld. Ordbøgernes alenlange artkler om "et" eller "nu" eller "da" er blandt de vanskeligste at skrive. Og det samme gælder leksikaernes opslag om simple ting som håndklæde, viskelæder og dør.

Netop det fantastiske "Dør"-opslag på Wikipedia er anledningen til dette lille indlæg. Jeg har forsøgt at lave et permalink til artiklen som den ser ud pr. 5/5-09: Se her.

Sammenligner man den med andre sprogs tilsvarende artikel, er den noget helt særligt, fordi den systematisk forsøger at kortlægge alle dørens funktioner snarere end at gennemgå dørens historie og de forskellige slags døre, der findes. Og den er skrevet i et nøgternt sprog, som var den henvendt til en person, der aldrig havde åbnet en dør.

Denne henvendelsesform minder mig så igen om Svend Åge Madsens tidlige roman, Lystbilleder - En uroman i hvilken der i kursiv optræder en fortæller, der tilsyneladende forsøger at være objektiv i sine beskrivelser. Så objektiv, at beskrivelserne fortaber sig i detaljer og aldrig får skabt et egentligt billede i læserens hoved. I stedet for at sige "vi er i en kirke", er der blot beskrevet en murs form i detaljer. Og inde i kirken står en person, der skal beskrives. Fortælleren begynder systematisk nedefra, altså med skosålerne, men når aldrig personen til sokkeholderne fordi der er så meget at beskrive når man først går i gang.

Moralen er, at enhver kommunikation, selv den mest nøgterne, må forudsætte et vist mål af indforståethed, forhåndskendskab og erfaring hos modtageren. Det er et af positivismens problemer, for man kan ikke bare beskrive ting som de fremtræder, man er indfældet i en lang række forforståelser, som hermeneutikken påpeger.

Nu blev det lidt langhåret, men egentlig synes jeg bare det var en morsom leksikonartikel.

Kommentarer

Her er en lille tekst af Francis Ponge om døre (jeg fandt den lige ved hjælp af google i en engelsk oversættelse - gad ikke skrive den danske oversættelse, udgivet på Arena for en to-tre år siden, ind):

the pleasures of the door

Kings do not touch doors.
They do not know that happiness: to push before them with kindness or rudeness one of these great familiar panels, to turn around towards it to put it back in place - to hold it in one's arms.
... The happiness of grabbing by the porcelain knot of its belly one of these huge single obstacles; this quick grappling by which, for a moment, progress is hindered, as the eye opens and the entire body fits into its new environment.
With a friendly hand he holds it a while longer before pushing it back decidedly thus shutting himself in - of which, he, by the click of the powerful and well-oiled spring, is pleasantly assured.

God observation dér, Torben.

Jeg har det i det store hele ikke så godt med dansk Wikipedia. Idéen bag wikipedia passer fint til det engelsksprogede, hvor der jo er over en milliard mennesker med forskellige kompetencer og forskellige indfaldsvinkler, som kan bidrage - den mangfoldighed som gør at artiklerne er på højde med mange af de bedste ekspert-leksika. Men dansk er så lille et sprogområde, at det er svært at opnå samme kompetence: mange artikler er elendige eller endog skrevet af en lille interessegruppe /-person udfra vedkommendes (af og til fejlbefængte ind i mellem blot ideologiske) indfaldsvinkel. Der er ikke nok aktive dansksprogede wiki-entusiaster når det kommer til at dække og nøgternt beskrive et snævert emne. En mindre gruppe kan hurtigt sætte sig på det.

Men af og til er der til gengæld artikler der glimrer - også på grund af det handicap.

Som bosiddende i Alaska (hvor fiske-sæsonen er over os) forsøgte jeg for et par dage siden at finde det engelske ord for en bestemt slags fisk. Da jeg jo kendte dens danske navn gik jeg til dansk wikipedia for at finde dens latinske betegnelse, for så at kunne slå dens engelske navn op. Jeg blev slået over den danske wiki-artikels utroligt nyttige og sobre tekst: Ingen lange akademiske diskussioner om fiskens slægtsforhold, dens forhold under den forrige istid osv. Næh, den var skrevet af folk, der ved hvad fisk skal bruges til: Artiklen var blot en 2-3 små afsnit, men den havde al information om hvor og hvornår man bedst kan fange den, hvilken madding den bidder på, hvordan den tilberedes og den slags.

En kort og funktionel artikel med alt man havde brug for at vide (hvis man deler den indfaldsvinkel den var skrevet udfra) - netop fordi den var skrevet af en gruppe/person med en bestemt interesse.

Skriv en kommentar

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2