Kategori-arkiv: Essays og aforismer

Forsiden

24.01.2008

Ord der gør fysisk ondt

Der er visse ord og begreber som jeg ikke bryder mig om fordi de gør fysisk ondt når jeg hører dem. Jeg kan lige nu komme i tanker om to eksempler:

"Barberhøvl": Et meget ubehageligt ord for en barberskraber. En høvl er noget der skærer skiver af den overflade den kører henover - i dette tilfælde huden. At barberhøvlen skulle gøre det samme ved huden som en træhøvl gør ved et gulv eller (endnu værre) som en ostehøvl gør ved en ost, det er mig fysisk stærkt ubehageligt.

"En sød tand": Umiddelbart et uskyldigt udtryk, som jeg tror jeg er ret ene om at finde smertefuldt. Men det minder mig altså om tandpine. Jeg elsker chokolade og den slags, men det er altså ikke min tand der elsker det - det er min tunge. For min tand er sukker en fjende. En sød tand er en selvdestruktiv tand; en tand der beder om at blive boret.

Jeg mener at huske at der er flere ord der gør ondt på mig, og hvis jeg støder på dem (av!) vil jeg tilføje dem. Hvis du kender ord eller udtryk der gør ondt på dig, må du endelig bidrage.

22.08.2003

Interleave

At gennemskyde med hvide blade.

Dette er ordforklaringen på verbet ”interleave” i Gyldendals Røde Engelsk-Dansk. Tænk at have et ord for en handling der næppe nogensinde udføres! Man forestiller sig en Loke-agtig skikkelse med sin magiske bladkanon, der vil have ram på en Balder-agtig skikkelse, der kan modstå alle våben undtagen albino-kastanjeblade (eller måske hvidmalede bøgeblade). Han har brugt dage på at forberede dette øjeblik, lader omhyggeligt sin bladkanon, og gennemhuller sit offer, som ellers var usårlig, med en maskingeværsagtig skudsalve! Siden da har englænderne med sorg i stemmen refereret til denne ”interleaving” som et usårlighedens syndefald. Et poetisk ord, der blander den bløde flora med den rå nedslagtning.

Men forklaringen er nok mere profan:

Læs videre: "Interleave" »

28.06.2003

Normalitetens gestus: Adfærd ved busstoppestedet

[Denne lommesociologiske aforisme skrev jeg for 5 år siden, men måske kan den stadig vække stof til eftertanke og kommentarer, så nu lægger jeg den herud]:

Det er især ved busstoppesteder man oplever fænomenet. Busstoppestedet er indbegrebet af den såkaldt ‘serielle’ socialitet, dvs. der hvor en flok mennesker tilfældigvis er sat samme sted, uden at have nogen som helst intention om at være sammen.

Fænomenet har ikke noget navn, men lad os kalde det ‘normalitetens gestus’. Det er simpelthen en måde folk reagerer på, som ytrer sig i hosten, skutten, stønnen, stampen i jorden, snøften, kløen sig i håret, kiggen på uret og talen om vejret. Ikke fordi det er specielt presserende at udføre disse handlinger, men fordi der er andre til stede, ukendte, måske endda skeptiske mennesker.

Den umiddelbare grund til at skutte sig og stampe i jorden skulle være at det er koldt. Men eftersom det ikke giver megen varme at gøre det, er det efterhånden mere en gestus med en overordnet betydning end en praktisk handling.

Og hvad er så betydningen af denne gestus? Man ønsker at afsende en meddelse til sine omgivelser, hvadenten man er bevidst om det eller ej. Allerede i dette uudtalte ønske om kommunikation er der givet en åbning i forhold til de andre. De mest skræmmende fremmede er de tavse, dem der ikke føler et behov for at punktere forlegenheden, men blot stirrer ubekymret frem for sig, som er de hævet over den almindelige utilpassethed ved den serielle situation. De sætter sig ikke ned på normalitetens niveau.

Normalitetens gestus markerer et fællesskab. Hvad har man til fælles med mennesker man er sat sammen med ved et busstoppested? Ikke meget. Man er først og fremmest defineret ved sin skillen sig ud fra de andre. Alle går rundt og bærer på et massivt reservoir af ideologi, stil, status osv. - og normalitetens umiddelbare reaktion på den fremmede er at foragte ham/hende og overdrive forskellen. Modreaktionen er disse gestus, der markerer det vi som mennesker faktisk er fælles om.

Vi er først og fremmest alle underlagt vejret. Vejret er politisk neutralt, det er fælles for os alle. Det er enten for varmt, for koldt, regnende eller blæsende - eller det er fint vejr, hvilket snarere udtrykkes verbalt end kropsligt. Vi er også alle underlagt vores krop: den hoster og klør og gør ved, og at markere dette er at markere at man er et menneske der lider af de samme småskavanker som alle andre. Endelig er vi alle underlagt tiden. Ved at kigge på uret markerer man at også man selv ønsker at bussen snart skal komme.

Det er altså den begyndende fjendtlighed eller angst for en sådan, der langsomt blødes op af normalitetens ritualer der understreger et fællesskab ved at markere ligheder frem for forskelle.

En videre betydning kan gøre sig gældende hvis nogen i udgangspunktet skiller sig meget ud og er bange for decideret at virke truende på deres omgivelser. De udfører normalitetens gestus og markerer derved ikke blot et fællesskab, men netop også en svaghed: “Bare rolig, jeg er en slave af vejret/kroppen/tiden ligesom jer andre”. De signalerer underlegenhed (og en trang til at kommunikere denne) og dermed imødekommenhed som modsætning til den tavse og roliges udstråling af herredømme.

Andre vælger at understrege forskellene, at skille sig ud, at signalere biologisk herredømme gennem en stålsat ro og et hævet blik. De hoster ikke, de kigger ikke på deres ur, de er upåvirket af kulden og anfægtes i det ydre ikke af at der er folk omkring dem. Det er busstoppestedets Herrer, serialitetens overmennesker.

Torben Sangild, juni 1998

20.06.2003

Forargelse og indignation

Man må skelne mellem forargelse og indignation. Mens forargelsen angår at nogen tillader sig excesser som man afskærer sig selv, handler indignationen om en retfærdighedssans, en medfølelse.

Således vil man fx kunne blive både forarget og indigneret over pornografi, men der er tale om to væsensforskellige reaktioner: den forargede ser pornografien som en promiskuitet, sædernes forfald, en fordærvelse af ungdommen og måske en vægten drifterne over ånden. Den indignerede ser pornoindustrien som en uværdig udnyttelse af kvinder. (Den samme person kan naturligvis rumme begge reaktioner. Det gør dem ikke mindre væsensforskellige).

Forargelsen er konservativ, indignationen er social. Venstrefløjen har indignationen som drivkraft, mens højrefløjen blandt andet lever af forargelse. Men det modsatte forekommer også: mange socialister er forargede over de riges luksuriøse tilværelse, og nogle borgerlige evner i glimt medfølelse med de undertrykte.

Hver gang man forarges bør man spørge sig selv om man ikke bare er misundelig fordi nogen lever noget ud som man selv har lagt bånd på. Først indignationen er for alvor berettiget (hvis altså ens diagnose er korrekt – at nogen lider).

Konsekvensen af denne indignationens etik er bestemt ikke et påbud om at man skal smide sine hæmninger og kaste sig ud i alle de excesser man ellers ville blive forarget over. Det er snarere en besindelse på ikke at lade forargelsen bruge den energi som tilkommer indignationen. Det handler om proportioner, og er lige så politisk som det er psykologisk.

26.05.2003

Hvad er meningen med livet?

Her er så min lille tekst om meningen med livet fra år 1999 (klik nedenfor). Den ville have set anderledes ud i dag, men jeg har valgt at lade den stå i sin daværende form. Noget af det mere problematiske er nok min nærmest Adorno-fyndige bemærkning om den absolutte kærlighed. Men lad det være et debatoplæg der ægger til modsigelse!

(Lad mig understrege at kommentarer ikke behøver være filosofisk skolede som Malene Busks - enhver type kommentar er velkommen, fra den umiddelbare, ureflekterede reaktion til den grundigste akademiske overvejelse)

Læs videre: "Hvad er meningen med livet?" »

Gå til spørgeskema

Powered by Movable Type 3.2