Readymade

From Sangilds Wiki
Jump to: navigation, search

En readymade er en genstand, som allerede er færdiglavet og har en funktion, men som kunstneren benytter som udgangspunkt for et kunstværk, ofte ved at modificere den, kombinere den med andre genstande og give den en titel. Det er altså ikke kunstnerens formgivning der er afgørende, men snarere sammensætningen, en slags sampling af objekter.

Begrebet stammer fra Marcel Duchamp, og Cykelhjulet fra 1913 regnes for den første readymade. Duchamp lavede mellem 17 og 25 readymades, alt efter hvad man tæller med af forsvundne og sammensatte værker. Der går et kontinuum fra den helt rå, uændrede readymade (såsom sneskovlen), der blot får en titel (Forud for den brækkede arm), til den stærkt modificerede readymade, såsom Hvorfor ikke nyse Rrose Sélavy, der består af en række elementer.

Se også