Adorno

From Sangilds Wiki
Jump to: navigation, search

Theodor W. Adorno (1903-69) er en tysk filosof, som jeg er blevet meget inspireret af på forskellige måder. Ikke fordi jeg overtager hans filosofi, men fordi der er nogle vigtige potentialer, som jeg forsøger at formulere påny, og som kan tale kritisk ind i vor tid og dens dogmer.

Adorno og Objektiv sensibilitet

I min bog Objektiv sensibilitet trækker jeg en del på Adornos filosofi, både direkte og indirekte. Det er svært præcis at redegøre for alle indflydelsespunkter, men i hvert fald ideen om “objektets forrang”; Adornos syn på forholdet mellem kunst og samfund; Adornos generelle måde at medtænke det sanselige og det følelsesmæssige på, også når der tales om noget objektivt og historisk; Adornos teori om kunstens udtryk og om den æstetiske erfaring. Men sikkert også meget andet.

Til gengæld er jeg ikke så påvirket af Adornos konkrete smagsdomme, det ofte unødigt indforståede i hans skrifter eller hans til tider overdrevne pessimisme. Jeg ser disse som vilkår man må tage med når man læse Adorno, og som ikke bør blokere for de mange indsigter.

Mine artikler om Adorno

“Ästhetische Erfahrung und Utopie” i Text & Kontext 26.2, 2004.

“Gråt utan tårar - känslans relevans för senare avantgardekonst” i Efter Adorno (ed. Johansson och Martinson), Glänta: Göteborg 2003. ISBN 91-97457-0-7

“Forsvar for den kritiske kunst” i Politiken 22/1-2000

Radio-interviews om Adorno

  • Musik og erkendelse - interviewes i P1-programmet Eksistens.
  • Interview i Læst & Påtalt i anledning af genudgivelsen af Minima moralia (sendt 3/9 og 6/9-2003). Se mere her

Weblog-indlæg om Adorno

Eksterne links

(Bliver udvidet løbende i øjeblikket)


Weblog-arkiv

Til forsiden

Torben Sangild