Støj

From Sangilds Wiki
Jump to: navigation, search

Jeg, Torben Sangild, har beskæftiget mig med støj i forskellige sammenhænge - se støjrelaterede artikler på Sangilds wiki her.

Hvad er støj?

Kort fortalt argumenterer jeg for at støj kan defineres på tre måder:

  • Akustisk støj (bestemte lyde)
  • Kommunikativ støj (det som forstyrrer en bestemt kommunikation)
  • Subjektiv støj (ubehagelige lyde) For en uddybning af disse tre aspekter af støjbegrebet, se Støjens æstetik s. 10-16.