« Et motto om åbenhed | Forside | "DNA-aktivering" får prisen i kategorien "Hvor-tåbeligt-kan-det-blive?" »

Citater fra Michael Kastbergs hjemmeside

Enkelte opmærksomme læsere vil måske have fulgt med i min diskussion med den alternative behandler Michael Kastberg her på bloggen. Her bringer jeg en række citater fra hans hjemmeside sammen med en række spørgsmål fra min side. Måske vil han en dage svare...
Jeg vil understrege at jeg ikke er ude på at svine ham til - jeg er ude på at stille en masse spørgsmål til hans behandlingsmetode, hans teorier om sygdom og hans løfter til patienter som jeg finder dybt kritisable.

Michael Kastberg:
“En enkelt dråbe urin i mit mikroskop, kan fortælle mere end ugers hospitalsophold! Giv dig muligheden for, at kikke med, samtidig med, at jeg forklarer tingenes sammenhæng i netop dit tilfælde. Meget af det jeg fortæller dig, vil forekomme logisk, nærmest indlysende. Og beviset ser du selv i det faktum, at jeg præsterede, at vende fra terminal patient til helt rask.”

Mine spørgsmål:
Hvad ser Michael i en dråbe urin i et mikroskop?
Heldigvis vil det han fortæller forekomme indlysende i modsætning til hvad højtuddannede læger kan fortælle en efter flere ugers undersøgelser. Det lyder jo virkelig fint! Måske en mediciner vil oplyse os hvordan man leder efter parasitter i urinen med et mikroskop? Jeg vill have troet at en måling af antistof IgE i en blodprøve eller at lede efter parasittens æg i afføringen var en lidt mere anerkendt metode?
Er det et bevis at én person er blevet helbredt? Hvordan kan man være sikker på at helbredelsen ikke skyldtes tidens gang, lægernes behandling eller noget helt tredie som ikke havde med planten at gøre?

Michael Kastberg:
“Jeg vi gerne understrege, at jeg ikke opfordrer til fravælgelse af etableret behandling, men til kritisk årvågenhed, hvor svært det end måtte lyde.”

Mine spørgsmål:
Fint - men hvorfor dog vælge traditionel behandling når man kan blive kureret af dig?

Michael Kastberg:
“Man ved med sikkerhed, at parasitter i bugspytkirtelen, er årsag til blodsukkerforstyrelser og sukkersyge.”

Mine spørgsmål:
Lige præcis hvem ved det med sikkerhed? Hvem er "man" i dette tilfælde? Det er ikke anerkendt af den almindelige videnskab.

Michael Kastberg:
“Ægtepar deler altid de samme typer parasitter og kan reinficere hinanden løbende. Det gør, at hele familier udvikler de samme symptomer frem i tiden, og det forveksles med begrebet, arvelige sygdomme. Det gode er, at alle parasitter kan udryddes effektivt, ved hjælp af plantestoffer, hvorved kroppen genvinder sin immunstyrke, og rydder op i symptomerne……..selv kræft kan standses.”

Mine spørgsmål:
Det vil sige at alt det her med gener er noget forskerne har fundet på for at narre os? Hvis disse arvelige sygdomme i virkeligheden skyldes infektion mellem familiemedlemmer, så ville man ikke finde dem hos enæggede tvillinger der ikke lever sammen. Så forklar lige hvorfor man netop finder de samme sygdomme i netop sådanne tilfælde?
Tvillingeundersøgelser er en meget brugt metode til at undersøge i hvor høj grad en eller anden egenskab er arvelig eller miljøbestemt. Man sammenligner enæggede tvillinger (som altså har præcis samme gener) der lever sammen, med enæggede tvillinger der lever hver for sig, og igen med tveæggede tvillinger. Og man finder altså at nogle sygdomme deles af enæggede tvillinger uanset om de lever sammen eller ej (hovedsageligt arveligt betinget sygdom), mens andre primært deles af tvillinger der lever sammen (hovedsageligt miljøbestemt sygdom).

Kommentarer

HALLELUJA BROTHER! Han kan standse kræft? Hvorfor er den info ikke offentliggjort i alverdens anerkendte medicin-publikationer?

Kan det måske være, at det i virkeligheden er tågesnak og inficering af den uklædelige parasit: Mammon-ormen?

Kvaksalveri-loven: http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2001/0027229.htm#K6

Mammon-ormen... ja, mon ikke...

Desværre ser det ud til at der skal ret meget til at blive dømt efter kvaksalverloven, ham den afrikanske heksedoktor blev dømt for bedrageri... det er nok en nemmere vej at gå!

Jeg har siddet og læst tråden om, at Michael Kastberg næppe kan helbrede kræft, og det her er godt en overmåde interessant diskussion, I har gang i. I fald Kastbergfløjen og dens støtter viser sig at have fat i den rigtige ende, er konsekvenserne heraf enormt langtrækkende; det vil så næppe være en overdrivelse at betegne det som en af historiens største medicinske (eller umedicinske, afhængig af standpunkt…) forskningsbedrifter.

Samtidig er nogle af jer de dårligste og mest usaglige debattører, jeg er stødt på, siden jeg gik i 4. klasse og gerne understregede mine ’argumenter’ med hård trampen i gulvet. Jeg er hverken mediciner, biolog eller det, der ligner, så præmisser i argumenterne skal være ekstra tydeliggjorte, for at jeg fatter noget af dem. Min tilgangsvinkel til emnet her har været, at når så mange betaler så mange penge for behandlingerne – og bliver ved med det – så må der være noget om snakken, uanset om de bagvedliggende teorier på overfladen fremstår som en kende besynderlige. Af at have fulgt med i debatten her har jeg desværre kun kunnet gøre følgende delkonklusioner: For det første at det har formodningen for sig, at Aravak- og Clarkbehandlingernes grundlag er gennemunderlødigt, for det andet at de er i bedste fald virkningsløse, når bortses fra placebo-/psykologiske effekter, for det tredje at herr Kastberg tilsyneladende er klinisk narcissist og samtidig lider af galopperende paranoia, samt for det fjerde at frk. Sidsels modstandere udelukkende argumenterer til pathos og ethos, aldrig til logos, at de i øvrigt ikke kender forskellen, at de drager forkerte konklusioner af falske præmisser, og at de ikke kan forstå det, de læser.

Jeg vil gerne kommentere forskellige indlæg, således at I kan se, hvordan en lægmand opfatter debatindlæggene og deres niveau. Det er blevet lidt længere end oprindelig tiltænkt, men hvad. Hermed er der ikke taget stilling til påstandenes eventuelle sandhed, men fortalerne har gjort deres arbejde mildt sagt elendigt. Hvorfor er det så svært at svare på nogle simple og klart formulerede spørgsmål? Hvorfor er det så svært at holde sig til emnet? Hvis dette var mit forum, så havde jeg givet nogle af jer en røvfuld og sendt jer i seng uden dessert.

Herr Kastberg, den 13, marts 2004: Hvad er det for noget med at true med advokat og injuriesøgsmål? Hvorfor dog så fornærmet og selvophøjet? Der er blevet stillet nogle simple og direkte spørgsmål, som går på nogle kontroversielle påstande, og som vel for den, der sidder inde med informationen, er nemme at besvare. Når man kommer med påstande og ikke vil underbygge dem, så må man finde sig i, at folk ikke tror på påstandene. Desuden består gerningsindholdet i straffelovens § 267 om injurier i at krænke en anden ære ved fornærmelser eller sigtelser. Så vidt jeg kan se, har frk. Sidsel hverken fremsat fornærmelser eller sigtelser, men blot stillet kritiske spørgsmål. Noget andet er, at injurier er underlagt privat påtale, jf. straffelovens § 275, jf. §§ 267, 268 og 270, så der er ingen grund til at melde TV2 til politiet. Og hvorfor begynde at angribe den etablerede lægevidenskab? Det er ikke den, der er emnet for diskussionen.

Herr Kastberg, den 14. marts 2004: ”Det er rigtig nok en stor kamel, at sluge, tanken om, at den videnskabelige forskning nu møder en mere logisk og naturlig forklaring.” Mere ’logisk’ og naturlig? Grunden til, at så mange er skeptiske over for parasitteorien er da netop, at den strider mod al ’logik’.
”Det injurerende i hendes indlæg på hendes side er, at hun på et falsk grundlag, offentligt, prøver på, at kompromitere mig.” Her lader herr Kastberg som om, han allerede har tilbagevist frk. Sidsels argumenter. Hvad er det for en måde at argumentere på?
”Alene sproget, afslører, at hun har en skjult dagsorden.” Frk. Sidsel formulerer sig sagligt og til sagen. Herr Kastberg, derimod, formulerer sig truende, nedladende, bedrevidende og undvigende. Hvis der er en skjult dagsorden her, så er den da vist at rette personangreb mod frk. Sidsel for derved at undgå at svare på nogle enkle spørgsmål.
”Sidsel blander tingene groft sammen ( jer er ikke Hulda Clark, jer er heller ikke Hulda Klinikken i Ballerup. og slet ikke denne Dalsmund/Lundsdam, som på det skammeligste har forledt en håbløs syg ung pige ud i et tragisk behandlingsforløb, netop kritikløst ud fra Hulda´s bøger, uden egen erfaring eller viden.” Frk. Sidsel har aldrig påstået, at herr Kastberg er hverken frk. Clark eller herr Dalsmund/Lundsdam. Hvordan kan herr Kastberg tillade sig implicit at betragte det som fakta, at han besidder erfaring og viden, når han hver gang, der bliver spurgt ind til det, bliver fornærmet og fornærmer tilbage? Og hvorfor denne tilsvining af en kollega, der opererer på sammenligneligt grundlag med sammenlignelige metoder?
”Det skulle da også være pokkers, om man efter mange års studeren, nu må se på, at der en en anden naturlig virkelighed, som menneskeheden har overlevet på, tusinder af år før kopieringen af naturen blev igangsat. Man kan så undre sig over, hvorfor tusindår gamle indianerkulturer stadig eksisterier…og hvorfor disse indianere ikke før har kendt til begrebet cancer….ikke før de blev tvunget til, at antage den hvide mands levevis.” Hvad er nu det for noget? Hvilken ’anden’ virkelighed er der tale om? Måske indianere ikke har kendt til begrebet cancer, fordi de ikke vidste, hvad de skulle kalde det? Måske den hvide mand ikke har kendt til begrebet cancer, indtil han fandt på navnet? Måske cancer ikke har det fjerneste at gøre med natur/syntese-konflikten?
”At der så efterhånden er mange, som er blevet hjulpet til regulære helbredelser, bekræfter kun, at jeg har fat i det rigtige. Det er disse dokumentationer Sidsel kun vil se, såfremt hun kan få det lagt ud på nettet til spot og spe. Kom til mig, og du skal få en overraskende sandhed på bordet.” Spot og spe? Hvordan hænger det sammen med, at ’disse dokumentationer’ beviser herr Kastbergs påstande? ’Overraskende sandhed’? Hvorfor er det, at visse misforståede ’genier’ holder deres revolutionerende viden for dem selv, når offentliggørelse ville medføre bedring af verdens befolknings sundhed og rigdom og berømmelse for geniet?
”Her er en opfordring til Sidsel : slip dit ego lidt, og vis, at du er reelt interesseret i, at sikre menneskers mulighed for andet end dét de allerede har gennemgået som ren tortur på krop og psyke. Nej; det er ikke injurende, at være skeptisk, men Sidsel har ikke evnen til, at se tingene fra mere en een synsvinkel…..” Hvem er det nu, der fremsætter injurier? Lær dog at tale ordentligt til folk.

Herr Kastberg, den 14. marts 2004: ”Titlen, læge, er desværre ikke nogen garanti i sig selv, men repræsenterer en anden synsvinkel i forb. med sygdom generelt.” Ja, en synsvinkel, der er underbygget af forskning og resultater i modsætning til påstande og pseudovidenskab.
”Hvordan skal jeg kunne forvente, at mit materiale vil blive behandlet seriøst, da jeg indtil nu ikke har oplevet noget i den retning ? En anden ting er, at det kræver en grundig indføring i flere retninger, før man kan ventes, at forstå hvad jeg egentlig står med og for.” Jeg tror, at der ikke er nogen som helst fare for, at frk. Sidsel behandler seriøst materiale med den seriøsitet, det fortjener. Hovedkilden til herr Kastbergs oplevelse af useriøsitet er hans egne skriverier. ’En grundig indføring i flere retninger, før man kan ventes at forstå’? Hvilke retninger? Hvor dumme tror herr Kastberg egentlig, at vi er, og hvor klog tror han egentlig, at han selv er? Noget siger mig, at herr Kastberg aldrig har præsteret et dårligt eksamensresultat, men højst har mødt eksaminatorer, der ikke var smarte nok til at følge med på hans intelligensniveau og derfor har givet ham dårlige karakterer.
”Bortset fra det, er jeg vist en rar og omgængelig fyr, med sans for god humor også….” Ja, ok humor; jeg grinede i hvert fald længe…
”Jo; Sidsels fremgangsmåde er aldeles til skade for den sunde og fordragelige debat….jeg vil betegne hende som en ubehøvlet ballademager. Hvis hun ville noget alvorligt, så havde hun nok valgt en anden form for opmærksomhed.” Hvad skal jeg skrive? Tsktsk…
”Sidsel tog forøvrigt imod min indbydelse med kravet om, at hun så vil have lov til, at lade alt optage på bånd, med henblik på offentliggørelse i DR.” Man behøver ikke tilladelse til at optager samtaler, som man selv deltager i, jf. straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3.

Herr Kastberg, den 15. marts 2004: ”Jeg synes stadig, at du har opført dig særdeles uheldigt. Du kommer ikke lang med mig på en sådan nedladende facon. Jeg håber, at du har indset, at behørig respekt fremmer til indforstået dialog.” En forbløffende evne til at spille offer samtidig med, at man sviner andre folk til.
”Dine bemærkninger om “bodyguard osv.” placerer dig på et lavt niveau som menneske. Det afslører, at du ikke er i besiddelse af følelsesmæssig intelligens, men åbenbart kun intellektuel intelligens, hvilket er ensbetydende med begrebet, kold.” Dette er den mest tumpede bemærkning, jeg længe har set. Den afslører, at herr Kastberg ikke er i besiddelse af nogen form for intelligens. Det virker, som om herr Kastberg træner til at blive leder af en sekt. Er næste skridt, at herr Kastberg tilbyder frk. Sidsel et par kurser, der kan afhjælpe hendes åbenbare mangel på menneskelighed, til den beskedne sum af 500.000,00 kr.?
”jeg ved et sådant møde med dig, vil indvie dig i nogle overraskende detaljer” Hvorfor dette hemmelighedskræmmeri? Er der tale om oplysninger, der truer statens sikkerhed eller menneskehedens eksistens?
”Jeg kan se, at du ikke kun langer heftigt ud efter mig….du skyder til højre og venstre, som om du er noget særligt. Hvad er egentlig næring for en sådan opførsel ? Hvor ender du, hvis ikke een som jeg f.eks. , bevarer min velvilje, og stadig, dine ord til trods. lukker dig ind.
I mine øjne, er du eksemplet på en desorienteret person, som krampagtigt klamrer sig til noget, andre har ytret, og som du nu fører dig frem på. Hvis det så kan få andre med på vognen, står du ikke længere alene med det, og kan derpå piske en stemning yderligere op. Hvem er du ? Jeg fornemmer, at du faktisk lige så vel kunne være min fortaler , som min modstander. Gid du havde den fornødne viden og indsigt i de ting du buser ud med.” Ja, herr Kastberg, du er sandelig en frelser…tsktsk…

Herr Kastberg, den 16. marts 2004: ”Dette skal ikke tolkes som et tilbagetog fra min side, men jeg kan ikke tage dig særligt alvorligt mere…” Det er da et skoleeksempel på et pinligt tilbagetog maskeret som noget andet.

Herr Kastberg, den 16. marts 2004: ”PS : jeg opfatter stadig dine tidlige indlæg stærkt injurerende, og det var ikke ment som en trussel, men blot til orientering, at jeg har bedt en advokat følge med også. Du holder måske selv af sådanne ubehøvlede konfrontationer….jeg gør ikke. Det er simpelthen for lavt ! Tænk på hvor langt du kunne havde nået med lidt venlighed istedet.” Hvem er det, der skriver injurierende, og hvem er det, der starter de ubehøvlede konfrontationer? Hvis jeg var herr Kastbergs advokat, så ville jeg råde ham til at holde mund for at undgå at får en injuriesag på halsen selv. Og hvis herr Kastberg har fået en advokat til at påtage sig hans sag, så burde denne advokat indklages for Advokatrådet for at påtage sig åbenlyst udsigtsløse sager.

Herr Kastberg, den 16. marts 2004: ”“af to der skændes, er det altid den klogeste der har uret…. ellers ville det ikke ende med et skænderi !” Farvel.” Den eneste, der skændes her, er herr Kastberg. Og eftersom skænderiet går på, at han har ret, hvem er så den dummeste…?

Frk. Sidsel, den 20. marts 2004: ”Jeg har efter min bedste overbevisning på intet tidspunkt angrebet Michael Kastberg personligt, men kun kritiseret hans metode og teori ud fra hans egne artikler og hjemmeside.” Frk. Sidsel skriver på et tidspunkt et eller andet om penge i herr Kastbergs lomme. Dette går videre end metode- og teorikritik, men forekommer ud fra herr Kastbergs indlæg ikke urimeligt, ligesom bemærkningen synes egnet til at fremprovokere svar på de – også rimelige – spørgsmål, som herr Kastberg gentagne gange er blevet stillet, og som han dygtigt har undgået at svare på.

Herr Kastber, den 21. marts 2004: ”Det skal ikke undre nogen, hvorfor jeg ikke vil efterkomme Sidsels opfordring til, at udrede så omfattende et emne på hendes side. Hvis hun havde
kontaktet mig, f.eks. et telefonopkald, hvor vi stille og roligt havde kunnet finde et mere fordrageligt udgangspunkt for det videre…ja; så havde vi sikkert allerede nu været i ivrig og frugtbar dialog.” Hvorfor skal det ikke undre nogen? Den forklaring, der her tilbydes, giver ikke svar på noget som helst.
”En anden ting er, at Sidsel åbenbart har fået galt i halsen, at når man hedder Michael Kastberg, og ytrer sig på en hjemmeside som jeg gør…ja, så forventes helbredelsesprocenten altså at være 100 ! Det afslører hendes totale mangel på virkelighedsfornemmelse.
Det overrasker mig også, at hun så kategorisk afviser Mitochondriernes rolle i en kræftsituation. Dertil kan jeg blot oplyse, at det indgår i mit pensum fra Biopatskolens lærepensum, nærmere betegnet bogen “Biologisk Regeneration “. …en bog jeg har megen glæde af, at læse igen og igen.” 1) Frk. Sidsel påstår ikke, at herr Kastberg påstår at præstere en helbredelsesprocent på 100. 2) Det er flot at kunne dreje dette over i et angreb på frk. Sidsels virkelighedsfornemmelse. 3) Det er enten uvidende eller fremturende at anføre Biopatskolepensum som videnskabelige beviser.

Herr Dan, den 12. maj 2004: ”Hvordan kan du så tale på vegne af sådanne patienter?” Jeg kan ikke se, at frk. Sidsel på noget tidspunkt hævder at have mandat til at tale på andres vegne end hendes egne.
”M.h.t. dine spørgsmål til M. Kastberg, så er det vel indlysende, hvorfor videnskaben ikke beskæftiger sig med eller vil anerkende naturmedicin…: “Der kan ikke optages patent på naturmedicin og derved kan man ikke få millioner i tilskud.”” Dette er forkert. Videnskaben vil almindeligvis gerne beskæftige sig med naturmedicin, hvis den virker. Der kan tages patent på naturmedicin, hvis kravene er opfyldt. Disse er som hovedregel, at der er opfindelseshøjde og nyhed, hvilket vil sige, at det patenterede skal være nyt, og at det skal kunne noget mere end det, som blot ligger i umiddelbar forlængelse af noget allerede kendt. Der gives ikke patent på opdagelser, jf. patentlovens § 1, stk. 2, nr. 1, og heller ikke på plantesorter, jf. samme lovs § 1, stk. 4. Dette er ikke til hinder for patentering af medicin, der er baseret på planter, ligesom forbuddet i § 1 a, stk. 1, mod patenter på opdagelser af menneskelige gensekvenser ikke er til hinder for, at isolerede eller teknisk fremstillede gensekvenser patenteres, jf. bestemmelsens stk. 2. Desuden får man ikke tilskud, fordi man patenterer et lægemiddel. Det, man får, er en immaterialrettighed, der sikrer, at man indtil patentets udløb er alene om sin opfindelse.
”Hvorfor så ikke bare lade andre have deres mening og respektere at mennesker er forskellige og reagerer forskelligt.” En situation ville have været, hvis herr Kastberg havde sagt rent ud, at han ikke ville svare. Det havde man så bare måttet tage til efterretning, og så havde diskussionen været slut for herr Kastbergs vedkommende. En anden situation er, når herr Kastberg replicerer uden at give svar, men kun kommer med fornærmelser. Så åbner han selv for posen og for det yderst interessante spørgsmål, hvorfor han finder det opportunt at svine frk. Sidsel til i stedet for at svare eller helt holde mund.

Frk. Lilly, den 20. juni 2004: ”eller er du sådan en pivskid der ikke tør være ansigt til ansigt med ham?” Efter herr Kastbergs forskellige mere eller mindre subtile trusler ville jeg ikke være meget for at møde op hos ham uden politibeskyttelse. Herudover ville jeg afveje ulemperne og udgifterne ved et besøg som meget tungere end udsigten til at få noget som helst brugbart ud af den enormt stridbare herr Kastberg.

Frk. Trine Connie, den 21. juni 2004: ”Som du skriver - Kritisk sans er godt - det mener jeg også, men man skal være kritisk overfor begge “verdener” ellers duer kritik ikke…” Der er ikke nogen, der har påstået, at rigtige forskere ikke ind imellem tages i at snyde med resultaterne. Men for det første er det ikke det, der er emnet her, hvorfor indlægget er ganske irrelevant, og for det andet er det en minimalt fåtal, der snyder, og når det afsløres, så skaber det skandaler, hvorimod det er simpel hverdag, når alternative fidusmagere tages i snyd og bedrag med enten forfalskede resultater eller med resultater, der slet ikke eksisterer.
Frk. Trine Connie, den 21. juni 2004: ”Derfor synes jeg måske man skulle bruge kræfterne på at “advare” mod den etablerede verden og forklare patienterne at de skal være kritiske overfor det lægerne stiller dem overfor.” Det kunne da være en udmærket ide, og det er der da også mange, der gør. Men det er stadig ikke det, der er emnet. Og hvorfor skal indlægget være farvet af en undertone af, at frk. Sidsel er en forfærdelig skurk, fordi hun tillader sig at stille spørgsmål?

Frk. Trine Connie, den 22. juni 2004: ”Det er synd - diskussionen kunne blive meget mere givende for læserne og debatørerne, hvis du lagde op til en bred diskussion om kræftbehandling og patienternes situation i både den etablerede verden og den alternative. Så kunne folk bruge det til noget…… Pt. virker det meste af det du skriver på din log som latterliggørelse af hele den alternative verden.” Nu er det en gang frk. Sidsels forum og dermed hende, der sætter dagsordenen. Og hvad er det for en nedladende bemærkning om, at ’så kunne folk bruge det til noget’?
Frk. Trine Connie, den 22. juni 2004: ”Uanset om teorien holder eller ej - så er det vigtigste jo om folk bliver raske eller ej. Jeg føler at dem der prøver at sige at de har fået det bedre bliver overhørt lidt i din diskussion og det er forkert. I bund og grund er alles ønske vel at finde en behandling der virker og derfor er det meget relevant at der er nogen der får det bedre af Kastbergs behandling og måske bliver rakse? Jeg ville ønske at du ville skrive noget positivt om den alternative verden - hvis du kun ønsker at kritisere den del der trænger til det??, så må der også være nogle gode behandlere. Lad os dog høre lidt om dem du mener kan hjælpe i stedet for.” Emnet er stadig, om teorien holder vand eller ej. Hvis man ikke kan lide emnet, så må man blande sig udenom, og hvis man bedre kan lide et andet emne, så må man starte en anden diskussion. For øvrigt så er solstrålehistorier både gode og ønskelige, men de beviser ingenting med hensyn til virkningen af behandlingerne, så længe der ikke er udført videnskabelige forsøg, med mindre man slækker farligt meget på beviskravene og bevæger sig uden for det videnskabeligt forsvarlige.
Frk. Trine Connie, den 22. juni 2004: ”Hvad nu hvis de der har skrevet her på siden ikke havde modtaget Kastbergs behandling, fordi de havde set dine advarsler først?? Hvordan var det så gået med dem?” Det vides ikke, så længe det ikke vides, om behandlingen virker, om effekten har været psykologisk betinget, eller om der er tale om noget helt tredje.
Frk. Trine Connie, den 22. juni 2004: ”Men som jeg også har skrevet før, så vejer det meget mere i min verden at det lader til at nogle mennesker er blvet raske eller ihvertfald har fået det bedre af hans behandling. Det synes jeg er vigtigt. Om hans teori så er forkert - ja det kan jeg ikke svare på. Men ser du - jeg bekymrer mig meget mere om den helbredende virkning af hans produkter end hans teori. Hvis det bare hjælper nogle få, så synes jeg det er det hele værd.” Hvis frk. Trine Connie er ligeglad med, om teorien er rigtig eller forkert, hvorfor blander hun sig så i en diskussion af, hvorvidt teorien er rigtig eller forkert? Hvorfor denne ikke-skelnen mellem pathos-/ethosargumenter hhv. logosargumenter, og hvorfor dreje pointen ind på, at frk. Trine Connie er en hellig humanist, der bekymrer sig om det, der virkelig tæller; liv og helbred, men frk. Sidsel er en skummel teknokrat, hvis mål er at undergrave indsatsen fra frelsende engle, bare fordi de måske ikke har alt for meget bagage i den videnskabelige kuffert?
Frk. Trine Connie, den 23. juni 2004: ”Hvorfor vil du ikke kritisere lægerne? Hvorfor skal de forsvares med hud og hår?” Hvor og hvornår er lægerne blevet forsvaret med hud og hår? Lægerne er ikke emnet.
Frk. Trine Connie, den 23. juni 2004: ”Nu skal du jo ikke bestemme hvad jeg skal sætte mig ind i. Jeg har flere gange sagt (i det du har slettet) at teorier er mindre vigtige for mig - det vigtigste er om folk bliver raske eller ej. Sådan er jeg nemlig - jeg bekymrer mig meget mere om mennesket og dets helbredelse end jeg bekymrer mig om teorien holder eller ej. Din opfattelse er jo åbenbart lige modsat, så vi kommer nok ikke meget længere i diskussionen.” Tsktsk…
Herr Heinrich, den 24. juni 2004: ”Jo jeg tror godt at danske læger kan overse denne parasit.. De er ligesom profesionelle astronomer/videnskabsmænd de kigger på et meget lille område af himmelen, som måske ligger milliarder af lysår væk, og det meste af tiden sidder de bag et skrivebord og laver beregninger på deres iagttagelser. Hvad de ikke ser er de nye kometer der pludselig kommer farende, og kan udgører en risiko for det liv vi kender på jorden idag.Dekometer bliver idag opdaget af amatør astronomer som står med deres teleskoper ude i baghaven, de bliver ikke opdaget af de videnskabsmænd som har læst på deres lektie og som ved meget mere om astronomi og komplicerede matematiske beregninger.” Så vidt jeg har forstået, så findes parasitten hos en kræftpatient angiveligt i midten af svulsten, og den findes hos alle kræftramte. Det forekommer noget usandsynligt, at læger ikke kontrollerer kræftangrebne organer for anomali, herunder i selve svulsten. Det er meget muligt, at parasitten kan overses, men det forekommer endnu mere usandsynligt, at den endnu ikke er blevet opdaget af den etablerede videnskab, når den findes i alle patienter. Analogien til astronomer er så tåbelig, at jeg ikke vil kommentere den.
Frk. Trine Connie, den 25. juni 2004: ”Aids opstod først i 80’erne? Det kan da godt være, men hvis Kastbergs teori holder, så er det vel ikke parasitten der er årsagen, men nærmere en grund til at kroppen ikke selv nedkæmper virus og andre infektionssygdomme. Den hæmmer vores imunforsvar!” Hmh. Uanset hvor sund og rask man i øvrigt er, og hvor stærkt ens immunforsvar er, så kan man ikke vide sig sikker over for vira. Nogle er heldige, andre er mindre heldige.
Herr Heinrich, den 25. juni 2004: ”Hvis læger kan overse en kræftsvulst på 8*15 cm så kan de vel også sagtens overse parasitter der er mikroskopiske!!!!!!!!!!!!!” Ja, det kan de vel, men ikke i hver eneste kræftpatient jorden rundt.
”Hvor mange mennesker fra Danmark rejser til Asien om året, hvor mange asiatiske grøntsager og krydderiblandinger fra Asien bliver der spist i Danmark, hvor eventuelle æg kan være gemt. Hvor mange asiatere bor der i Danmark. Vil du påstå at ikke en af disse personer er smittet med Fasiolopsis Buski parasitten??? Det er meget usandsynligt at Fasiolopsis Buski parasitten ikke er i Danmark.” Det var da en besynderlig smittevej. Hvor mange asiater og asiatiske grøntsager er der i Afrika, der er AIDS-plaget i stor stil? Spiser bøsser og rygere særligt mange asiatiske fødevarer?

Frk. Trine Connie, den 26. juni 2004: ”De vigitgste er vel at folk får det bedre. Men det er det måske ikke for dig Sidsel?” Hvorfor så fornærmet, hellig og fjendtlig?

Herr Heinrich, den 27. juni 2004: ”Ja du bliver bare ved, du vil ikke forstå…
Jeg er ligeglad for hans behandling virker!!! FARVEL” Ganske overbevisende…

Herr Ingesen, den 29. juni 2004: ”hun konstaterede, at i ENHVER kræftsvulst sad der i kernen en parasit, Fasciolopsis Buskii. OG der var Iso Propylalkohol i vævet.” Noget, som ALLE læger har overset i ALLE patienter? Hmm…

Herr Heinrich, den 3. juli 2004: ”Fordi Dr. Clark er belvet dømt i U.S. beviser det ikke på nogen måde at hendes teori er forkert. I U.S. handler det om hvem der har råd til at hyre den dyreste advokat, og ikke andet, og absolut ikke hvem der har ret.” Hvad er det for noget fis? For det første er det forkert, for det andet så har frk. Clark i en straffesag stået over for en offentlig anklager, som bestemt ikke er velbetalt, og for det tredje handlede det i den konkret omtalte sag slet ikke om advokater.
”så du på den måde indirekte er med til at slå folk ihjel, hvor mange kunne være blevet hjulpet til at blive raske.. Hvordan har du det med det????” Tsktsk…

Herr Kastberg, den 4. juli 2004: ”Gid du dog kunne lade være med, at være så usympatisk over for alle.” En af de eneste, der forekommer ikke at være usympatisk, er da netop frk. Sidsel, som fremlægger oplysninger og stiller saglige spørgsmål, hvorefter folk stiller sig på bagbenene og sviner hende til.
”Nu skal det frem…sandheden om kræft og anden sygdom.” Det lyder interessant. Hvornår sker det?
”Enhver, der som Sidsel, nægter, at se på dette med medmenkelig interesse, opfatter jeg som værende direkte imod syge menneskers mulighed for hjælp.” Frk. Sidsel har ikke set på emnet her med andet end dyb interesse. Men hvad er det for en måde at kategorisere sine kritikere på? Jeg mener, at enhver, der ikke er for mediation og samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf, er direkte imod værdig behandling af kriminelle og lige så godt kunne henrette dem.
”Jeg har meddelst Morten Suer, at jeg vil fremlægge betydeligt materiale, som vil pille ved mangt og meget.” Endnu et løfte om revolutionerende afsløringer…

Herr Kastberg, den 9. juli 2004: ”Ja; jeg kan selvfølgelig forklare tingene på en enkel og for alle, forstålig måde.” Hvorfor skete det ikke første gang, spørgsmålene blev stillet? Herr Kastberg sidder jo åbenbart inde med spændende dokumentation om en metode, der kan redde millioner af menneskeliv, og hvis han ikke vil offentliggøre denne dokumentation, så må det være, fordi han er imod helbredelse af syge mennesker. For øvrigt modtager jeg gerne dokumentation på mailadressen goenge@mail.dk; jeg lover ikke at offentliggøre den nogen steder uden forudgående tilladelse.


Til slut et par bemærkninger til herr Kastbergs hjemmeside:

”En umiddelbar forståelse mellem behandler og klient, baseret på en fælles erfaringsbaggrund, hører desværre nok til sjældenhederne.” [første afsnit, forsiden] Hvis forståelsen følger af den fælles erfaringsbaggrund og ellers ikke ville have været der, så er den ikke umiddelbar, men middelbar.

”I tusinder af år har naturfolk vidst, at årsagen til sygdom skulle findes i naturen.” [tredje afsnit, baggrund] I tusinder af år har folk ikke haft den fjerneste anelse om, hvor sygdom stammer fra. Nogle har forsøgt sig med planter og deslige, og noget har virket, men dette er ikke ensbetydende med nogen videregående forståelse for grunden hertil.

”Dette kaldes ortho-molekylær-terapi, oversat, det rette for kroppen.” [andet afsnit, supplerende behandling] Hvem har givet denne terapiform (’planteterapi’) dette totalt intetsigende og i øvrigt misvisende navn, og hvem har lavet denne exceptionelt underlødige oversættelse?

”Efter langvarig godkendelsesproces, har FDA sagt god for indførelse af Klinik Aravak´s plantepræparater i USA. En sådan godkendelse viser, at klinikken fremstår med et seriøst koncept, der efter grundig sagsbehandling nu er sagt god for.” [FDA godkendelse af Klinik Aravaks platepræparater i USA, nyheder] Det er vist ikke helt rigtigt. Det dokument, der henvises til, er en bekræftelse fra FDA af, at de har modtaget oplysninger til brug for registrering af klinikken. Og der er vel at mærke ikke tale om oplysninger til brug for den velkendte FDA-godkendelse af lægemidler, men om, at folk, der distribuerer fødevarer til konsumption i USA, kan og skal registrere sig hos FDA. Når man taler om grundig sagsbehandling på grundlag af en bekræftelse af modtagelse af oplysninger, så vildleder man folk. Når man taler om godkendelse af et seriøst koncept på grundlag af en ansøgning om simpel registrering af fødevarevirksomhed, så lyver man. Gad vide, hvad FDA mener om denne udnyttelse af deres system… Mere på www.access.fda.gov. Så vidt jeg kan se, så påtænker herr Kastberg ikke at eksporterer fødevarer til USA, og den eneste sandsynlige begrundelse for, at han har registreret sig hos FDA, er herefter, at registreringen på svigagtig måde skal bruges i hans markedsføring. Herr Kastberg må tro, at hans læsere er totalidioter.

Det virker, som om herr Kastberg ved hjælp af storladne, men ubehjælpsomme retoriske virkemidler fører sig frem som noget, han ikke er, og med noget, han ikke kan…jeg har desværre endnu ikke fået læst alle artiklerne med herr Kastbergs tilhørende kommentarer på hjemmesiden.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2