Arkiv: april 2004

« marts 2004 | Forside | maj 2004 »

30.04.2004

Kræftens bekæmpelse og alternativ behandling

Halvdelen af alle kræftpatienter bruger alternativ behandling selvom det i de fleste tilfælde ikke er dokumenteret at det har nogen virkning. Nu har Kræftens Bekæmpelse åbnet for diskussionen om alternativ behandling.
Deres politik er at de ikke vil anbefale nogen behandling uden den har en dokumenteret effekt - det lyder ret fornuftigt i mine ører.
Dels informerer og rådgiver de om alternativ behandling på deres hjemmeside og dels vil de sætte forskning i alternativ behandling i gang. De afholder også seminarer om hvordan man kan finde vej i den alternative behandlingsjungle.
Det virker som en meget fornuftig vejledning der fokuserer på dokumentation, dokumentation, dokumentation! Også bivirkninger og lignende er nævnt.
Den vejledning man får her hos Kræftens Bekæmpelse er allerede klasser over det Vifab tilbyder - deres hjemmeside er endnu kun er et katalog over hvilke alternative behandlinger der findes og hvad filosofien i det er. De bringer INTET om hvorvidt behandlinger virker.
Fornuftige folk derinde på Kræftens Bekæmpelse!

29.04.2004

Michael Kastberg slår til igen!

... men desværre i det skjulte.
I dag fik jeg at vide fra den øverste chef på det sted jeg arbejder at en vis Hr. Kastberg (som tidligere læsere kan huske fra ophedede diskussioner om hans behandling af kræftpatienter her på bloggen) havde henvendt sig med det ønske at min arbejdsplads skulle gøre noget ved min personlige weblog. Direktøren havde så kigget på bloggen og fortalte mig derefter at han ikke så noget problem eftersom jeg ikke bruger min arbejdsplads navn i den forbindelse. Så han ville bare lige orientere mig om Hr. Kastbergs henvendelse.
Jeg forstår selvfølgelig godt Michael Kastberg - al denne kritik af hans teorier om sygdom kan jo fjerne hans indtægtsgrundlag og det er jo aldrig rart. Men jeg synes godt nok det er nogle frække metoder han bruger.

16.04.2004

Astrologi - tro eller videnskab?

Ja, jeg er ikke i tvivl, men der er nogen der har en heftig diskussion om det ovre hos Jesper Balslev. Surt dog at Pierre og Claus bruger så meget plads på at være sure på hinanden og diskutere hvem der sagde hvad hvornår.
Selv astrologerne (og andre af de alternative) omtaler astrologi på linie med folkekirkens forkyndelse i den klage deltagerne i "Fornemmelse for snyd" sendte til Pressenævnet (og som de i øvrigt ikke fik medhold i). Det vil altså sige at astrologi er en tro. Det er i orden med mig - problemet for mig er at det markedsføres som en videnskab.
Hvis det skal tages alvorligt som videnskab, kan det undre at de ikke forlængst har forkastet hypotesen "stjernerne har indflydelse på vores livsforløb" for længe siden efter århundreders afprøvning. Den eneste stjerne der har stor indflydelse på mit liv er efter alt at dømme den stjerne vi normalt omtaler som solen.

12.04.2004

EU fjerner skumle kosttilskud

Endelig gør EU noget ved det blomstrende marked af kosttilskud uden dokumenteret virkning!
Som man kan læse det på denne alternative side:
"Det betyder, at omkring 300 livsvigtige kosttilskud ikke kan købes mere, eller kun kan skaffes via en recept fra lægen!  Endvidere bliver det forbudt at omtale kosttilskuds positive virkninger i skrift og tale. Forbuddet vil berøre ca. 5000 populære og nødvendige helseprodukter, og vil betyde, at op til 80% af varerne på hylderne i helsekost-forretningerne vil forsvinde!!"
Skribenten er forfærdet, men hvorfor dog det? Disse kosttilskud skal jo fjernes for at beskytte forbrugeren mod humbug og svindel og sammenblanding af medicin som ikke går godt sammen. Og hvorfor skal man have lov til at reklamere usandfærdigt for produkter med udokumenteret virkning?
Supergodt tiltag - glæder mig til at se de tomme hylder i helsekostforretningerne!
Men de alternative skrider til lobbyarbejde gennem deres organisation "mayday" for at sikre adgangen til disse kosttilskud som ethvert andet erhverv der føler sig truet.
Forbrugerrådet lyder nærmere som om de er bekymrede for at det nye direktiv er for slapt!

Evolutionsteorien er venstreorienteret

Jeg læste en chokerende artikel af Thomas Harder i Politiken d. 11. april.
Her skriver han at den italienske regering har fjernet Darwin og evolutionslæren fra skolernes pensum. Der skal altså ikke længere undervises i hvordan livet har udviklet sig gennem tiden... en af de vigtigste biologiske teorier - om ikke DEN vigtigste er blevet udrenset, fjernet, slettet.
Hvorfor? Er det fordi den er forkert... er det fordi den er i modstrid med bibelen? Nej, det er fordi den er venstreorienteret!

Udrensningen af Darwin er en del af en større skolereform og der har ikke været nogen storm af protester - ikke nogen voldsom modreaktion. Det er dybt chokerende at et europæisk land udfører en sådan fej revisionisme - fjerner den vigtigste del af biologien fra pensum uden at tage et åbent opgør - stå klart frem og sige hvorfor denne del af biologien lige pludselig ikke længere er vigtig.
Nu vil nogen måske mene at det selvfølgelig skyldes at italienerne er stærkt troende katolikker og at de selvfølgelig ikke kan acceptere at mennesket har fælles stamform med aberne… men den katolske kirke har faktisk ikke ytret sig i sagen om fremtidens biologiundervisning i modsætning til fx mange protestantiske kirker i USA. "Den katolske kirke betragter naturligvis ikke Darwins lære som den fuldstændige forklaring på livets udvikling, men dog som en solid videnskabelig hypotese og som den eneste der kan forklare de kendte biologiske fakta." - som der står i Harders artikel.
Nej, denne revisionisme hænger mere sammen med politik end med religion. Et parlamentsmedlem fra det højrenationale regeringsparti i Italien udtalte: "Darwins teori fremmer venstrefløjens overherredømme…". Så det er altså ikke fordi teorien er forkert, men fordi den er venstreorienteret! … interessant når man tænker på at den har været brugt som argument for ultraliberalisme i formen ”survival of the fittest”.

Kreationisme er troen på skabelsen – at verden er skabt. Der er mange forskellige former – nogle tror på en bestemt skabelsesberetning, andre tænker det som en "energi" eller noget andet mere udefinerbart end en bestemt gud. For nogle kan skabelsen godt hænge sammen med evolutionsteorien, for andre er evolution løgn fra ende til anden og de gør alt for at forhindre kendskab til teorien.
Og hvorfor er det ikke ok at kreationisterne sletter evolutionen fra pensum? Der er en tendens i øjeblikket til at man siger "det ene verdensbillede kan være ligeså godt som det andet" eller "det der er rigtigt for dig, behøver ikke være rigtigt for mig"… og det lyder jo meget godt og tolerant langt hen af vejen. Der skal være plads til os alle. Men der skal jo også være visse spilleregler… det nytter jo ikke noget at det er nok så rigtigt for dig at slå mig oven i hovedet med en kølle – det er stadig forkert (især for mig).
På samme måde må der også være nogle klare skelnelinier mellem hvad der er videnskab og hvad der er tro. At der er religionsfrihed betyder også at have lov til at være fri for religion. Hvad der er god videnskab og hvad der er dårlig videnskab kan vi alle blive enige om. Det er fx dårlig videnskab at sige at denne her medicin ingen bivirkninger har fordi det havde den ikke på den af de ansatte i medicinalfirmaet der afprøvede den. Det accepterer vi ikke som en ordentlig test af et produkt – det er dårlig videnskab. Men man kan ikke på samme måde sige at én tro er bedre end en anden… hvordan kan man vide hvilken tro der er den rigtige? Det har vi ingen metoder til at afgøre – i hvert fald kan vi ikke blive enige om dem. Hvis vi kunne, havde vi vel alle den samme, sande tro.
Derfor er det vigtigt at der undervises i biologi (læren om liv) i de timer der er afsat til dette videnskabelige fag og så kan man undervise i alskens forestillinger om skabelse i religionstimerne. Lad ikke denne formørkelse nå de danske skoler. Fjern støtten til de privatskoler der ikke giver en lødig undervisning i den del af pensum og sørg for at de lærerstuderende tidligt lærer at skelne videnskab fra tro, så kan vi måske undgå den kreationistiske bølge!

07.04.2004

Mens vi venter på Michael Kastberg...

Den alternative behandler Michael Kastberg har stadig ikke svaret på mine kritiske spørgsmål til hans behandlingsmetode og hans teori om sygdom som er stærkt inspireret af den amerikanske Hulda Clark.
Det kan efterhånden være lidt svært at finde rundt i min diskussion med ham på bloggen, så her kommer en guide:

15.02.2004 Jeg skriver et kritisk indlæg på min weblog med titlen "Hulda og parasitterne". Her tager jeg udgangspunkt i en artikel som Michael Kastberg har skrevet på Alternativinfo. Jeg kritiserer hans teorier om sygdom og undrer mig over den alternative verdens ulykkelige forelskelse i videnskaben og over de alternative behandleres tiltrækningskraft.
Der sker så det spændende at Michael Kastberg simpelthen svarer mig! Han svarer godt nok ikke på mine indvendinger, men mener at hvis jeg sætter mig mere ind i tingene vil jeg forstå og betvivler at jeg overhovedet interesserer mg for emnet. Så har vi en diskussion frem og tilbage som ingen vegne fører - han bliver ved med at kritisere mig for at jeg i virkeligheden ikke er interesseret, at jeg er useriøs og vil ikke svare på mine spørgsmål. Han forsvinder ud af diskussionen igen.

7.03.2004
Her poster jeg et indlæg hvor jeg stiller flere kritiske spørgsmål til de påstande der står fremført på Michael Kastbergs hjemmeside.

12.03.2004
Her poster jeg et indlæg om leverudrensning - en stor del af Hulda Clark-metoden og betvivler at der kan være tale om den parasit som det påstås og henviser til en anden kritiker af Hulda Clark.

12.03.2003 - senere
Posten "Michael kastberg kan ikke helbrede kræft" får Michael frem af busken igen. Her henviser jeg til en pårørende til en af Michael kastbergs tidligere patienter som altså ikke blev helbredt.
Michael Kastberg bliver nu gram i hu og skriver: "Jeg følger dine skridt nøje, og det samme gør nu en advokat. Du har langt overskredet grænsen for, hvad man kan tillade sig, at udbrede til offentligheden, i form af et direkte og ondsindet angreb. Du aner ikke hvad du har med, at gøre…….tro mig, du kommer til, at trække i land. Jeg helmer ikke før du er blevet dømt for injurier, og offentligt har dementeret dine svinske udsagn om såvel mig, som om min klinik."
Det sætter gang i en heftig debat hvor Michael kastberg sviner mig til og stadig nægter at svare på mine spørgsmål. Der dukker flere mennesker op i debatten og endnu en pårørende til en af hans tidligere patienter melder sig og vil også gerne have svar... men ingen svar fra Kastberg...
Det viser sig at MK har nogle af sine ideer fra Biopatskolen som han åbenbart har gået på. Hans kilder er biopat-bøger og efter jeg betvivler deres autoritet, hører jeg ikke mere fra ham.

14.04.2004
Jeg skriver et indlæg om Hulda Clarks egen dokumentation for behandlingen, som mildest talt er pinlig.

16.04.2004
Jeg bringer en post om en parasitolog der tilbageviser Hulda Clarks teori ret effektivt i forbindelse med et retssag mod et firma der solgte Hulda Clarks produkter.

18.03.2004
En post om hvordan kvaksalvere tiltrækker deres patienter, med slet skjult hentydning til Michael kastbergs metoder - især "jeg- er-et-misforstået-geni"-argumentet.

21.03.2004
Efterlyser svar fra Kastberg - og henviser til en anden blogger der har dannet sig en mening om sagen.

22.03.2004
Henviser til trist patienthistorie fra Michael kastbergs klinik fra Tidslernes blad som fortæller at de ikke fik mulighed for at se den lovede dokumentation for behandlingens virkning.

Og her slutter det indtil videre. Michael Kastberg er forsvundet ud af diskussionen... ærgeligt hvis han nu virkelig KUNNE svare (hvad jeg tvivler på), men man kan i hvert fald glæde sig over at der nu findes nogle skeptiske hits på nettet når man søger på ord som "Michael Kastberg", "Leverudrensning", "Hulda Clark", "Parasitter og kræft"...
Og måske det en dag også finder vej til et af de trykte medier?

04.04.2004

Forarget over støtte til reklamer

Jeg er dybt rystet over vores regering... de fjerner portostøtten fra fagbladene - et beløb på ca. 150 mio. Men så kommer det frem at de bibeholder støtten til at supermarkeder kan sende deres rædselsfulde reklamer ind af min brevsprække - noget der koster over 600 mio!!!!!
Skatteministeren udtaler til Politiken at det er vigtigt med de reklamer fordi så kan folk orientere sig og finde de billigste varer!!! Det er jo grotesk!! Jeg er så forarget... 600 mio - de kan da bare sende os alle sammen en check hvis de er så bekymrede for vores pengepung. Og supermarkederne skal nok blive ved med at sende deres reklamer ud selvom de ikke får penge for det længere - til glæde for miljøet og postbudene.
Det kan ikke være rigtigt at reklamer skal støttes - hvad i al verden har det med liberalisme at gøre??!! Og så skærer man på den demokratiske debat... grrrrrrrr.. det lugter langt væk af leflen for erhvervslivet. Jeg kaster op.

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2